Back

ⓘ Hukuk - Hukuk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni hukuk, Laik hukuk, Doğal hukuk, Uluslararası hukuk, fakültesi ..
                                               

Hukuk

Hukuk ya da tüze birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan iliskilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir. Ayrıca, toplumu düzen altına alan ve kisiler arası iliskileri düzenleyen, ortak yasamın huzur ve güven içinde akısını sağlayan, gerektiğinde adaleti yerine getiren, kamu gücü ile desteklenen ve devlet tarafından yaptırımlarla güvenc ...

                                               

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ; Türkiye Cumhuriyetinin ilk hukuk okulu olarak 1925 yılında Ankara’da" Ankara Adliye Hukuk Mektebi ” adıyla kurulan, 1946 yılından itibaren Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak hizmet veren hukuk okuludur. 5 Kasım 1925te Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan okul, cumhuriyet dönemi Türkiyesinin ilk yükseköğrenim kurumudur. Ilk TBMM binasında öğretime baslayan Ankara Adliye Hukuk Mektebi, 1928 yılında ilk mezunlarını vermistir. Daha sonra adı Ankara Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak değisen kurum, eğitim hizmetini ...

                                               

Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tüm idari ve akademik birimleriyle Istanbul Üniversitesinin Beyazıt merkez kampüsünde faaliyet gösteren Türkiyenin ilk hukuk fakültesidir. Türkiye Barolar Birliğinin 22 ölçütlü değerlendirmesine göre Türkiyenin en iyi hukuk fakültesidir.

                                               

Medeni hukuk

Medeni hukuk, kisilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kisilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel iliskilerinin kamu hukuku gibi baska bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince medeni hukuk yurttaslar hukuku akla gelir. Türkiyede temeli 2002 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunudur. Medeni hukuk; kisiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, esya hukuku, borçlar hukuku dallarına ayrılır. Türk hukukunda medeni kanun ve borçlar kanunu ile ayrılmasının temelinde medeni kanun iktibas edilirken Isviçrede h ...

                                               

Laik hukuk

Lâik hukuk insanların bir toplum olarak birlikte yasama ihtiyacından doğan, kaynağını doğrudan insan aklından alan, toplumsal gereksinimlere göre değisebilen, evrensel nitelikte genel geçerliliğe sahip olduğu kabul edilen hukuk anlayısıdır.

                                               

Doğal hukuk

Bu madde Doğal Hukuk ile ilgilidir. Ingiltere kolonilerinin yasal sistemi için Ortak hukuk sayfasına bakınız. Doğal hukuk kuramı, doğal hukuk veya doğa hukuku içeriği doğal olarak var olan, doğal olarak ayarlanmıs ve her seyin üzerinde geçerliliğe sahip bir hukuk olarak tanımlanabilir. Doğal hukuk; insanın akılla erisebileceği, yazılı olmayan hukuk kuralıdır. Bu kuramı destekleyenler arasında Aristoteles ve Thomas Aquinas da yer alır ki, Aquinas’ın tavrı Katolik Kilisesi tarafından da kabul edilmektedir. Doğal hukuk kuramı, gerek etik gerekse hukuk felsefesi açısından büyük önem tasımaktad ...

                                               

Ulusal hukuk sistemleri listesi

Modern hukuk sistemleri dünyada genel olarak üç temel sistem veya bu sistemlerin kombinasyonları üzerine oturmaktadır: Anglo-Sakson Hukuku, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ve dinsel hukuk. Bununla birlikte her ülkenin hukuk sistemi kendi tarihi ile sekillendiğinden kendisine özgü farklılıklar içermektedir. Dünyada kullanımı bakımından uygulandığı kara parçasına göre ayrım yaparsak Kıta Avrupası Hukuk Sistemi en yaygın kullanılan sistemdir. Nüfusa göre yapılan ayrımda ise en yaygın kullanılan sistem Anglo-Sakson Hukuku’dur.

                                               

Uluslararası hukuk

Uluslararası hukuk veya devletlerarası hukuk, uluslararası iliskiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun bir dalıdır. Bir uluslararası iliskiler disiplini olarak uluslararası iliskilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde inceler ve düzenler. Bir hukuk dalı olarak ise uluslararası hukuk, devletler, uluslararası örgütler arasındaki iliskileri düzenler. Uluslararası antlasmaların nasıl yapılacağı, uluslararası antlasmalarda kullanılan terimlerden anlasılması gerekenler, devletlerin diplomatik temsilcilerinin sahip olduğu dokunulmazlık, kıta sahanlığı, bitisik ...

                                               

Hukuk sosyolojisi

Hukuk sosyolojisi, sosyoloji boyutuyla hukuk eksenli arastırmalar yapan bir bilim dalıdır. Hukuk çok boyutlu bir olgu, bir kurumdur. Hukukun bir norm düzeni olarak olumlu hukuk niteliğinde uygulama boyutu, sağtöresel değer içermesi bakımından felsefi boyutu, toplumsal bir olgu olması bakımından da sosyolojik boyutu vardır. Birincisi hukuk bilimini, ikincisi hukuk felsefesini, üçüncüsü hukuk sosyolojisini ilgilendirmektedir. Hukuk sosyolojisi yeni ilkeler yaratmaz, yaratılan ilkelerin gelisimine katkıda bulunur onları düzenler. Hukuk bilimiyle etkilesim, isbirliği ve yardımlasma halindedir. ...

                                               

Hukuk fakültesi

Hukuk fakültesi, hukuk biliminin öğretildiği ve bu bilim içindeki çesitli dallarda arastırmalar yapılan fakülte. Mezunları, avukatlık, hâkimlik, savcılık, hukuk danısmanlığı, noterlik, kaymakamlık yapabilmektedir. Türkiyede eğitim süreleri 4 yıldır. Türkiyedeki ilk hukuk fakültesi 1874te kurulan Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olup, Cumhuriyet Döneminde yeni açılan ilk fakülte 1925te kurulan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5 Kasım 1925 tarihinde Ankara Adliye Hukuk Mektebi adıyla, Atatürk tarafından kurulmustur. Istanbul Hukuk Fakültesinin ...

                                               

Kara Avrupası hukuk düzeni

Kara Avrupası hukuk düzeni ya da diğer bir adla Kıta Avrupası hukuk sistemi, modern dünyadaki en yaygın hukuk düzenidir. Temellerini Roma hukukundan alan Kara Avrupası hukuk düzeni, derlenmis yazılı kurallara dayanmaktadır. Bu düzenin en önemli parçaları kamu hukuku-özel hukuk ayrımı ve adli yargı-idari yargı ayrılığıdır. Bu hukuk düzeni, Romanın düsünsel alandaki en önemli yapıtlarından sayılır. Modern dünyadaki etkileri hâlâ süren Roma hukukunun kuralları Doğu Roma imparatoru I. Justinianus tarafından 6. yüzyılda derlenerek, yazılı duruma getirilmis ve Corpus Iuris Civilis adlı yapıtta t ...

                                               

Özel hukuk

Toplumun birbiriyle esit haklara sahip üyeleri arasındaki iliskileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiyede bu alanı düzenleyen baslıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunudur. Bireyler arasındaki iliskileri düzenleyen özel hukukta, devlet düzenleyici ve uygulayıcı olarak yaptırım asamasında bu hukuka müdahale eder bireyin yargıya basvurması gibi. Ancak, devlet, eğer kamu kurumlarının tüzel kisi olarak bireylerle iliskisinde, birey gibi özel hukuka tabi olur. Devlete ait ticari isletmelerin bireylerle ...

                                               

Aynî hak

Aynî hak, kisilerin esya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karsı ileri sürülebilen haklardandır. Özellikle de esya hukukunda, hak sahibinin, söz konusu esya üzerindeki tasarruf yetkisini tespit etme bakımından, hakkın sınırının tespit edilmesi büyük önem tasımaktadır. Bu hakkın aynî hak olması hâlinde farklı, olmaması hâlinde farklı hükümler uygulanabilecektir. Aynî hakların üç unsuru vardır. Bu unsurlar sırasıyla, esya, esya üzerinde doğrudan hâkimiyet ve herkese karsı ileri sürülebilmedir. Bu sartlar birlikte sartlardır, yani hepsinin bir arada olması ...

                                               

Ayrımcılık karsıtı yasa

Ayrımcılık karsıtı yasa veya ayrımcılıkla mücadele yasası çesitli is grupları, cinsiyet, cinsel kimlik, ırk, engellilik, inanç veya bireysel siyasi görüslere dayalı gruplar için korumaları içeren yasalardır. Ayrımcılıkla mücadele yasaları, ayrımcılık türlerine ve bu yasalarla korunan gruplara göre çesitlilik gösterebilmektedirler. Ayrımcılıkla mücadele yasaları, özellikle belirtilen özelliklerinden dolayı bireylere farklı muamele edilmemesi gerektiği konusunda esitlik ilkelerine dayanmaktadır.

                                               

Fezleke

Fezleke, herhangi bir konuda verilen kararın kısa bir özet haline getirilmesidir. Fezlekeler genellikle halk tarafından, gazete, radyo ve televizyonlardan duyulmaktadır. Örneğin bir meslekte genellikle bu meslek siyasi veya hukuk olur çünkü fezlekeler en çok bu alanlarda görülür. Bir kisi biri hakkında olan olayı veya konuyu fezleke olarak vermek isterse olayı kısaltıp özet olarak yazmalıdır. Herhangi bir mahkemede dava ya da karar ile ilgili metinlerin de özetine fezleke diyebiliriz. Bir parlamentoya da fezleke verilebilir. Böyle bir olayda öncelikle ilgili fezleke gelir ve olay sorusturu ...

                                               

Görgü tanığının ifadesi

Görgü tanığının ifadesi, kisinin tanık olduğu olaya dair bilgi ve gözlemleri hakkında, adli bir süreç kapsamında verdiği ifade. Ideal bir durumda, tanığın hatırladıklarının ayrıntılı olması beklenir ancak bu her zaman gerçeklesmez. Tanığın hatırladıkları, tanığın bakıs açısından bakıldığında ne yasandığını kanıtlamak için kullanılır. Anıları bellekten çağırma islemi geçmiste güven duyulan bir islemdi. Ancak günümüzde, psikologların" Anılar ve bireysel algılar güvenilmezdir. Kolaylıkla manipüle edilebilir ve değisime uğrayabilirler” savını destekleyen adli tıp uzmanları tarafından bu güven ...

                                               

Hata (hukuk)

Hata, hukukta özellikle de borçlar hukukunda sözlesmeler meydana getirilirken gerçek iradenin bilmeden ve farkında olmadan farklılasmasıdır. Hem hatayı yapan hem de hukuki islemin karsı tarafı da bu durumun farkında değildir. Örneğin; bir borç senedindeki tutarın yanlıs yazılması. Borçlu da alacaklı da bu durumun farkında değildir. Kasıt yoktur. Farkında olup susmak hata değil, hiledir. Hata anlasıldıktan sonra bir yıl içinde sözlesme iptal edilebileceği gibi hata düzeltilerek devam da ettirilebilir. Iptal hakkı için hatanın esaslı olması gerekir. Esaslı Hatalar: Konuda hata: Yanlıs seyi k ...

                                               

Hukuki yorum

Hukuki yorum, bir hukuk meselesine uygulanacak olan hukuk kuralının belirlenmesi sürecinin önemli parçalarından biridir. Bazı hukuk kuralları, uygulanabileceği islemler açısından yeterince açık olmayabilir. Bu nedenle söz konusu kuralın bulunduğu metnin incelenmesi ve anlamının belirlenmesi gerekebilir. Iste bu amaçla yapılan anlamlandırma faaliyetlerine hukuki yorum adı verilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yorumun konusudur. Yorumun konusu, kuralın yazılı olduğu metindir. Yorum yapacak olan kisi, kuralın yazıldığı metni okuyarak bu metinden bir anlam çıkarmaya çalısır. Bu kapsam ...

                                               

Ilamlı icra

Ilamlı icra, alacaklının önce mahkemeye müracaat etmesi, bu konuda bir yargılamanın yapılması ve bunun sonucunda lehine bir ilâm elde etmesinden sonra icra dairesine basvurarak ilâmın icrasının talep etmesi durumudur. Para ve teminat alacağı dısında bir alacak için tasınır ve tasınmaz teslimi, bir isin yapılması gibi,takip yapılmadan önce mutlaka mahkemede dava açılıp ilâm alınması gerekir. Ayrıca, konusu para veya teminat alacağı olan alacaklar için de ilâmsız icra yoluna basvurmak istemeyen alacaklı, önce mahkemeden ilâm alıp daha sonra takip yapabilir. Ancak, bu alacaklar için ilâmlı ic ...

                                               

Infaz hukuku

Kesinlesmis ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine iliskin esasları gösteren hukuk dalı. Infaz hukuku, yaptırımların yerine getirilmesi konusu ile ilgilenir. Buna iliskin ilkeleri, esasları ve usulleri gösterir.

                                               

Merhamet

Merhamet, sözlüklerde" bir kimsenin veya bir baska canlının karsılastığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” olarak tanımlanmakta olup, neo-spiritüalist terminolojide kullanılan terimlerden biridir. Neo-spiritüalist görüse göre merhamet, insan ruhunun" Dünya Okulu”nda edinmesi gereken temel ruhsal yeteneklerden biridir. Bu görüse göre, kisinin acınacak bir hale gelmis, bir felakete uğramıs veya benzeri hallere düsmüs, ıstırap çeken bir insana acıyarak, o insanın çektiği ıstırabı kendi yüreğinde hissetmesi, ıstırabını paylasması kisiye, onun basına gelen olaydan ıstırap çekerek edin ...

                                               

Scopes Davası

The State of Tennessee v. John Thomas Scopes, bilinen ismiyle Scopes Davası, Temmuz 1925te bir lise öğretmeni olan John T. Scopesun, Tennessee eyaleti tarafından finanse edilen herhangi bir okulda insan evrimini öğretmeyi yasa dısı kılan Butler Yasasını ihlal etmekle suçlandığı bir Amerikan hukuk davasıydı. Durusma, Dayton, Tennessee isimli küçük kasabada düzenlendi. Scopes tarafından gerçekten evrim eğitimi verilip verilmediği kesin değildi, ama davada bir sanık olabilmesi için kasıtlı olarak kendisi suçladı. Scopes suçlu bulundu ve $100 para cezasına çarptırıldı 2019 enflasyonuyla $1500a ...

                                               

Tabii Hâkim Ilkesi

Mahkemelerin, kurulus ve görevlerinin belirlenme asamasındaki bir temel ilke. Olağan hâkim ilkesi olarak da bilinir. Tabii hâkim, yargılamadan önce kurulmus, yargılamaya konu olan uyusmazlıkla kurulus açısından ilgisi olmayan, herkes için değismeyen mahkemelerin hâkimi olarak tanımlanır. Yani islenilmis olan bir suç, var olan mahkemede çözümlenecektir. Mahkeme, suçun islenmesinden sonra olusmayacaktır. Örneğin, terör suçundan yargılanacak bir sanık için, yeni bir hâkim atanmayacak, var olan mahkemelerde yargılama yapılacaktır. Türkiyede bu ilkeye aykırılığıyla Istiklal Mahkemeleri ve 27 Ma ...

                                               

Tutuklama

Tutuklama, genellikle kisi bir suç islediğinden süphelenildiği zaman veya gözaltına alındıktan sonra yasal koruma ve kontrol için yapılan gözaltına alma eylemidir. Gözaltına alındıktan sonra kisi, daha fazla sorgulanabilir ve/veya suçlanabilir; tutuklama, ceza adaleti sistemindeki bir prosedürdür. Basta polis olmak üzere çesitli memurlar tutuklama yetkisine sahiptir. Bazı yerlerde aniden bir vatandasın tutuklanması mümkün olabilir; örneğin, Ingiltere ve Gallerde herhangi bir kisi böyle bir eylemde bulunmadan önce belirli kosulların yerine getirilmesi gerekmesine rağmen "suç isleme potalsiy ...

                                               

Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeti

Toplanma hürriyeti Türkiye Cumhuriyeti Anayasası örgütlenme ve toplanma özgürlüğü baslığı altında düzenlenmistir. Toplanma eylemi bireylerin belli bir amaç ve düsünce birliği çerçevesinde ortak bir noktada bir araya gelmesiyle gerçeklesen olaydır.Temel Hürriyetler sınıfında yer alan toplanma hürriyeti ilk kez Türk Anayasasına 1924 Anayasası 70 ve 79. maddeleri ile girmistir. 1924 Anayasasısı besinci fasılında Türklerin Hukuku Ammesi baslığı ile o zamana değin en genis ve düzenli temel hak ve hürriyetler listesi yapılmıstır. 70. Madde.içtima. Türklerin tabii hukukundandır ibaresiyle toplanm ...

                                               

Vasıflandırma (hukuk)

Vasıflandırma veya karakterizasyon, bir hukukî müessesenin hukukî karakterinin tespit edilmesidir. Içinde milletlerarası özel hukukta yabancılık unsuru içeren davanın çözümlenmesinde ikinci asamadır. Birden fazla ülkenin hukukuna tâbî olabilecek bir uyusmazlığa hangi ülke hukukunun uygulanması gerektiğinin belirlenmesi için söz konusu uyusmazlığın vasıflandırılması gerekir. Bu süreç Ingiliz hukukunda karakterizasyon, Avrupa Adalet Divanının Ingilizce kararlarında ise sınıflandırma olarak tanımlanmaktadır. Fransız Hukukunda ise yeterlilik olarak bilinir. Kanunlar ihtilafı bakımından yabancı ...

                                               

Yargılama hukuku

Yargılama Hukuku mahkemelerdeki yargılama yöntemlerini belirler. Örneğin; Adli Yargıda hakim karsısına çıkmak esas iken, Idari Yargı’da davalar dosyalar üzerinden görülür ve istisnalar hariç hakim karsısına çıkılmaz. Dava süreçleri ayrıntısıyla tespit edilir. Yargılamada Diyalektik bir süreç vardır. Diyalektik, karsıtlıkları kullanarak gerçeklestirilen akıl yürütme biçimidir. Bir fikir tez / iddia / sav kendisine karsıt fikirler anti-tez / zıt-iddia / karsı-sav ile çatısır. Böylece yeni bir fikir sentez / biresim / terkip ortaya çıkar. Diyalektik süreç kısaca Tez + Antitez = Sentez bağıntı ...

Ağrı tedavisi
                                               

Ağrı tedavisi

Ağrı tedavisi, ağrı tıbbı, ağrı kontrolü ya da algoloji, kronik ağrı yasayan hastaların hayat kalitesini arttırmaya ve ağrılarını azaltmaya yönelik interdisipliner yöntemler kullanan bir tıp bilim dalıdır. Tipik bir ağrı yönetim ekibi hekimler, eczacılar, psikologlar, fizyoterapistler, mesleki terapistler, hekim yardımcıları, hemsire, klinik hemsire uzmanları gibi üyelerden olusur. Takımda ruh sağlığı uzmanları ve masaj terapistleri de bulunabilir.