Back

ⓘ Çevre - bilimi, mühendisliği, açı, kirliliği, Insanın çevre üzerindeki etkisi, hukuku, Doğal çevre, Amerika Birlesik Devletleri Çevre Koruma Ajansı, Biyokütle ..
                                               

Çevre bilimi

Çevre bilimi, fiziksel bilimleri, biyolojik bilimleri ve bilgi bilimlerini çevre arastırmalarına ve çevre sorunlarının çözümüne entegre eden disiplinlerarası bir akademik alandır. Çevre bilimi, Aydınlanma Çağı sırasında doğa tarihi ve tıp alanlarından doğmustur. Günümüzde çevre sistemlerinin incelenmesine bütüncül, nicel ve disiplinlerarası bir yaklasım sunmaktadır. Çevre çalısmaları insan iliskilerini, çevreye yönelik algıları ve politikaları anlamak adına daha fazla sosyal bilimi bünyesinde bulundurur. Çevre mühendisliği de çevrenin kalitesini her açıdan iyilestirmek için tasarım ve tekn ...

                                               

Çevre mühendisliği

Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre kosullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalısan bir mühendislik dalıdır. Çevre mühendislerinin baslıca çalısma alanları; su ve atık su arıtma, hava kirliliği kontrolü, katı atık bertarafı, toprak kirliliği, gürültü kirliliği vb. dir. Bir "mühendislik" dalı olan Çevre Mühendisliğinin baslıca faaliyet sahası su, hava ve toprak için birinci önceliği ve amacı, bu ortamların kirlen ...

                                               

Çevre açı

Geometride, çevre açı, çember üzerinde iki sekant çizgisi kesistiğinde bir çember üzerinde olusan açıdır. Çember üzerindeki bir nokta ile çember üzerinde verilen diğer iki noktanın olusturduğu açı olarak da tanımlanabilir. Esdeğer olarak, bir çevre açı, bir bitis noktasını paylasan çemberin iki kirisiyle tanımlanır. Çevre açı teoremi, bir çevre açının ölçüsünü, aynı yayı olusturan merkezi açının ölçüsü ile iliskilendirir. Çevre açı teoremi, Öklidin "Elementler" kitabının 3. kitabında Önerme 20 olarak görünür.

                                               

Çevre kirliliği

Çevre kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir sekilde insan eliyle bozulmasıdır. Bu ekosistemi bozma eylemleri; kirlenme seklinde tabir edilmektedir. Çevre; dünya üzerinde yasamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca iliskilerini sürdürdüğü dıs ortamdır. Diğer bir deyisle "ekosistem" olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teskil etmektedir.

                                               

Insanın çevre üzerindeki etkisi

Insanın çevre üzerindeki etkisi veya çevre üzerindeki antropojenik etki, biyofiziksel ortamlarda ve ekosistemlerde, biyoçesitlilikte ve doğal kaynaklarda doğrudan veya dolaylı olarak insanlar tarafından neden olunan küresel ısınma, çevresel bozulma, okyanusların asitlenmesi, kitlesel yok olus, biyoçesitlilik kaybı, ekolojik kriz ve ekolojik çöküs gibi değisikliklerdir. Doğayı toplumun ihtiyaçlarına göre sekillendirmenin siddetli efektleri, asırı insan nüfusu artısı ile daha kötü bir hale gelmistir. Insanların çevrede hasara yol açan aktivitelerine nüfus artısı, asırı tüketim, asırı kullanm ...

                                               

Çevre hukuku

Çevre hukuku, insanlıkla doğal çevre arasındaki etkilesimi düzenleyen antlasma sözlesme, düzenleme ve ortak hukuk kuralları bütünüdür. Insanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini gerektiğinde insan faaliyetlerini sınırlamak ya da engelleme yoluyla azaltmayı amaçlar. Çevre kirliliği ve kaynak yönetimi olmak üzere iki ana baslık altında ele alınmaktadır. Çevre Hukuku, ulusal düzenlemeler ve uluslararası anlasmalar sonucu gelismektedir. Ayrıca, çevre sorunları ile ilgili dava süreçleri ve yargı kararları da, içtihat olarak çevre hukukuna katkıda bulunmaktadır.

                                               

Doğal çevre

Çevre, insanların ve diğer canlıların yasamları boyunca iliskilerini sürdürdükleri ve karsılıklı olarak etkilesim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve doğal ortamdır. Canlı varlıkları etkileyen dıs tesirlerin tümüne çevre adı verilir. Çevre, insanların geleceğine çok önemli katkılarda bulunur. Insanların çevreyi kontrol altında tutmaması, gelecek neslin bu durumdan fazlasıyla etkilenme olasılığını ortaya çıkarır. Yasam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli unsurdur. Insan yasamı ve doğal yasam çesitli dengeler üzerine kurulmustur. Insanın çevreyle olusturd ...

                                               

Amerika Birlesik Devletleri Çevre Koruma Ajansı

Amerika Birlesik Devletleri Çevre Koruma Kurumu, federal Amerika Birlesik Devletleri hükûmetin, Kongrede kabul edilen yasalar ve yönetmenlikler çerçevesinde uygulamalarını sürdüren insan sağlığı ve çevre koruma devlet kurumudur. EPA, dönemin ABD baskanı Richard Nixon tarafından önerildi ve yönetmeliğin Kongrede onaylanmasından sonra 2 Aralık 1970te çalısmaya basladı. Kurumun baskanı ABD baskanı tarafından atanmaktadır. Su anki baskan Lisa P. Jacksondır. EPA, ABDde kabinenin bir bölümü değildir, ancak kurum yöneticisine kabine mevkisi verilmektedir. Kurumun 18.000 tam zamanlı personeli bulu ...

                                               

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Sehircilik Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Sehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlığına bağlı olarak çalısan, çevre ve sehircilik islerinden sorumlu olan bakanlıktır. 3 Mayıs 1920de kurulan Bayındırlık Bakanlığı ile 13 Ekim 1923te kurulan Imar ve Iskân Bakanlığı nın 1983 yılında Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı adı altında birlestirilmesi ile kurulmustur. 1991 yılında Çevre Bakanlığının kurulması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 9/8/1991 tarihinde kararlastırılmıstır. Çevre Bakanlığı ile 29 Haziran 2011de birlestirilip günümüzdeki ismi ...

                                               

Çevre teknolojisi

Çevre teknolojisi, çevre bakımının gereksinimini sağlıklı bir biçimde düzenleyerek ve kolaylıkla kurak veya herhangi bir çevrenin iliskisini optimum olarak karsılayabilecek birden fazla yapılan ve uygulanan yöntemlerdir. Kullanılan farklı atık türleri, alüminyum atıkları, ham maddeler ve ambalajlar çevreye, konteyner üzerinde zarar verme gerekçesi ile geri dönüsün olarak uygulama yönteminde yer alır. Imalat sürecine girdiğinde tekrar çevre düzenine daha sağlıklı bir sekilde uygulanan düzenli sistematik yöntemler vardır. Günümüzün sanayi, çimento fabrikası ve birçok yakıt düzenlemesi ile me ...

                                               

Birlesmis Milletler Çevre Programı

Birlesmis Milletler Çevre Programı ; Birlesmis Milletler çevre etkinliklerini es güdümleyen, gelismekte olan ülkelere çevre politikaları konusunda yardımcı olan ve çevreye duyarlı kalkınma yöntemleri öneren BM kurulusu. Haziran 1972deki Insan Çevresi üzerine Birlesmis Milletler Konferansı sonrasında kurulmustur. Merkezi Nairobi, Kenyadadır. UNEPin ayrıca altı bölge ofisi ve çok sayıda ülke ofisi vardır.

                                               

Biyoendikatör

Biyoendikatörler ya da biyolojik endikatörler çevrenin ya da ekosistemin sağlık durumunu izlemek için kullanılan türlerdir. Islevleri, populasyonları ve durumları bulundukları çevrenin ya da ekosistemin bütünlüğünün ne derecede olduğunu gösteren biyolojik türler ya da tür gruplarıdır. Biyoendikatör grubuna bir örnek birçok su ekosisteminde bulunan Cephapoda alt sınıfından kabuklulardır. Bu canlılar biyokimyasal, fizyolojik ve davranıssal olarak izlenerek ekosistemlerindeki sorunlar tespit edilebilir. Biyoendikatörler, ekosistemlerinde bulunan çesitli kirleticilerin birikmesiyle olusan etki ...

                                               

Biyokütle

Biyokütle, yasayan ya da yakın zamanda yasamıs canlılardan elde edilen fosillesmemis tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biyokütle, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda biyokütle, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir. Yaygın olarak, biyoyakıt elde etmek amacı ile yetistirilen bitkiler ile lif, ısı ve kimyasal elde etmek üzere kullanılan hayvansal ve bitkisel ürünleri ifade eder. Biyokütleler, bir yakıt olarak yakılabilen organik atıkları da içerir. Buna karsın, fosillesmis ve coğrafi etkilerle değisikliğe uğram ...

                                               

Deniz rezervleri

Deniz rezervleri, tahrip edici kullanım ve faaliyetlerin izin verilmediği ve diğer belirgin insan baskısının ortadan kaldırıldığı veya en aza indirildiği, böylelikle kendine ait ekosistemlerin daha doğal bir sekilde iyilesmeye doğru gidebildiği deniz alanlarıdır. Deniz rezervlerinin tayin edildiği yerlerde köklü değisikliklerin gerçeklestiği, deniz yasamında özellikle yokolmaya yüz tutmus türlerde bereketin, çesitliliğin ve üretkenliğin hızla arttığı görülmüstür. 23 ülkede 100’den fazla Deniz rezervi olusturulmustur. Kosta Rika Mısır Kanada Saba Hollanda Antilleri Fiji Güney Afrika Barbado ...

                                               

Dünya Okyanus Günü

Dünya Okyanus Günü, 8 Haziran tarihinde kutlanan özel bir gündür. 1992 yılında Birlesmis Milletler tarafından Rio de Janeiro’da yapılan Yeryüzü Zirvesi’nde kararı alınmasına karsın, henüz resmi olarak kabul edilmemis bulunan Dünya Okyanus Günü, okyanusların dünya üzerindeki yasam ve vahsi yasama olan katkısına dikkat çekmek amacıyla gündeme getirildi. Okyanus ve denizlerin, karbonların emilmesinde, iklim değisikliği ile mücadelede, günes enerjisinin dağıtımında stratejik rolleri bulunduğu gerçeğinin vurgulandığı günde, insan varlığının sürdürülebilmesi için deniz ve okyanusların rasyonel k ...

                                               

Dünya Su Konseyi

Dünya Su Konseyi, çokuluslu bir platformdur. Dünya üzerinde adil su kullanımı bilincini gelistirmek amacıyla her düzeyde en etkili kararların alınması da dahil olmak üzere, su varlığının korunması, gelistirilmesi, planlamaları, su seviyesi kullanımı yönetimi için, kritik yasam kaynaklarının küresel sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde siyasi taahhütler gerçeklestirilmesi yolunda çalısan Dünya Su Konseyi, her üç yılda bir farklı bir ülkede Dünya Su Forumu düzenlemektedir. Foruma ev sahipliği yapan ülke yetkilileriyla koordineli bir sekilde yapılan çalısmalarından Kesin çözüm ...

                                               

Eko etiket

Eko etiket ler, ürünlerin üretim ve kullanım asamalarında diğer ürünlere kıyasla çevreye daha az zarar verdiği düsünüldüğü takdirde ürünlere eklenen etiketlerdir. Eko etiketleme ile tüketicilerin çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmesi sağlanırken, üreticilerin de çevreye duyarlı üretim gerçeklestirmesi amaçlanmıstır. Eko etiketler 3 ana baslık altında incelenebilir:

                                               

Küçülme

Küçülme, üretimin neden olduğu çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmek için sürdürülebilir bir sekilde maddi üretimin azaltılmasını savunan politik ve ekonomik ideolojidir. Bu düsüncenin taraftarları ekonomik büyümenin ve onu destekleyen tüketimin uzun vadede sürdürülemeyeceğini ve bu sürecin esasında toplumun gelisimine ve hayat standartlarına da bir katkıda bulunmadığını savunur.

                                               

Çevresel sorunların listesi

Bu liste, insan aktivitesinin, biyofiziksel çevre üzerindeki zararlı yönlerini olusturan çevresel sorunların bir listesidir. Genel anlamda; sorunlar, etkileri ve hafifletici unsurlar olarak sınıflandırılırlarsa da, etkilerin birbirine bağlı olduğu ve yeni etkilere neden olabilecekleri gözden uzak tutulmamalıdır.

                                               

Nereda

Nereda, Hollandadaki Delft Teknoloji Üniversitesinden Mark van Loosdrecht tarafından icat edilen bir atık su arıtma teknolojisidir. Teknoloji, aerobik granülasyona dayalıdır ve aktif çamur prosesinin bir modifikasyonudur. Aerobik granüler çamur, PAOlar polifosfat biriktiren organizmalar ve GAOlar glikojen biriktiren organizmalar gibi yavas büyüyen organizmaları destekleyen özel proses kosullarının uygulanmasıyla olusturulabilir. Granülasyonun bir diğer önemli kısmı, yavas çökelen topak benzeri çamurun atık çamur olarak bosaltıldığı ve daha hızlı çöken biyokütlenin korunduğu seçici yıkamadı ...

                                               

Ötrofikasyon

Ötrofikasyon, göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, basta karalardan gelenler olmak üzere, çesitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu, plankton ve alg varlığının asırı sekilde çoğalmasıdır. Bu durum sudaki çözülmüs oksijen miktarını azaltarak uzun vadede su ekosisteminin ölümüne neden olabilir.

                                               

Peyzaj planlama

Peyzaj planlama ; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yasam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve/veya yesil alanların olusturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren planlamadır. Peyzaj planlamanın analizleri sonucu ilgilerin katılımı ile peyzaj gelisim stratejileri olusturulur. Bu stratejiler peyzaj planlarına ...

                                               

Tutsak ikilemi

Tutsak ikilemi, sosyal bilimlerin en çok tanınan strateji oyunudur. Ilk olarak 1950 yılında RAND çalısanları Merrill Flood ve Melvin Dresher tarafından sekillendirilmistir. Ardından Albert William Tucker modele hapis cezası sonucunu eklemis ve tutsak ikilemi olarak adlandırmıstır.

                                               

Türkiye Çevre Ajansı

Türkiye Çevre Ajansı, 24 Aralık 2020 tarihinde TBMMde kabul edilen ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7261 sayılı kanunla kurulmustur. Türkiye Çevre Ajansının, Çevre ve Sehircilik Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yapacağı faaliyetler: Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının olusturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine yönelik izin ve onay islemleri dâhil gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve gerekli kontrolleri yapmak Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık ol ...

                                               

Yenilenemeyen enerji kaynağı

Tüketim oranını koruyabilecek bir ölçekte üretilemeyen, yeniden olusturulamayan veya yeniden kullanılamayan doğal kaynaklar yenilenemeyen kaynak kabul edilir. Bu kaynaklar genellikle sabit miktardadır ve doğanın yeniden olusturabileceğinden çok daha hızlı tüketilir. Elde edilmesinden kâr sağlanan varlıklara kaynak denir. Ekonomik parasal değer, kaynağın azlığına ve kaynağa olan talebe bağlıdır ve ekonomiyi ilgilendiren bir konudur. Kaynağın faydası hem kullanıslılığına hem de ekonomik maliyeti ile enerji maliyetine bulunduğu yerden çıkarılıp kullanıma sunulma bedeline bağlıdır. Örneğin, bi ...

                                               

Çevre

Çevre kirliliği Çevre toksikolojisi Çevre sağlığı Çevre felaketi Doğal çevre, yeryüzündeki bütün canlı ve cansız seyleri kapsayan bütün, doğa. Çevre mühendisliği

                                               

Çevre denetimi

Çevre denetimi, çevresel gereksinimlerin karsılanmasına iliskin olarak faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kuruluslarının bu faaliyetlerinin nesnel, belgeye dayalı ve belli aralıklarla tekrarlanmak suretiyle incelenmesidir. Is kuralları bakımından mali denetimle benzerlik göstermektedir. Çevre denetiminde temel alınacak ölçütler ISO 14001de tanımlanmıstır.

Desalinasyon
                                               

Desalinasyon

Desalinasyon, tuzsuzlastırmaktır. Suda mevcut tuzu, mineralleri ve diğer safsızlıkları gidererek; içme, sulama, kullanma amaçlı su elde edilmesini hedefleyen proseslere genel olarak desalinasyon prosesleri adı verilir. Deniz sularının desalinasyonu özellikle su sıkıntısı çekilen Orta Doğuda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyanın en büyük desalinasyon tesisi Ashkelon/Israilde bulunmaktadır.

Dünya Çevre Günü
                                               

Dünya Çevre Günü

1972 yılında Isveç’in Stokholm kentinde yapılan Birlesmis Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.