Back

ⓘ Kronoloji - Kronoloji, Yeni Kronoloji, Orta kronoloji, Astronomik kronoloji, Dünyanın evrimi kuramı, Nikolay Morozov, Yasamın evrimsel tarihi kronolojisi ..
                                               

Kronoloji

Kronoloji, olayların tarihsel sıralanması ile ilgili bir bilim dalıdır. Tarih bilimi ile yakından ilgili bu bilim dalı, olusum süreçlerinin tarihlenmesi ve raporlanması ile uğrasır. Kronoloji, sadece tarih için değil astronomi, jeoloji, paleontoloji ve arkeoloji gibi birçok bilim dalı için önemlidir. TDK Büyük Sözlük, sözcüğün Türkçeye Fransızcadan chronologie girdiğini belirtir ve sözcüğü zaman bilimi, zaman dizini olarak Türkçeye çevirir.

                                               

Yeni Kronoloji

Yeni Kronoloji Anatoli Fomenko ile Gleb Nosovskinin yaptıkları teorinin adı. Arastırmacılara göre, günümüzde kabul gören kronoloji tamamıyle hatalı ve yanlıs düzenlenmistir. Fomenkonun bu çalısmasının ilham kaynağı, sair, bilim insanı ve devrimci Nikolay Aleksandroviç Morozovun astronomik eserleridir. Anatoli Fomenkonun adı ile anılan yeni kronolojiye, Gleb Nosovski ile Vladimir Kalasnikov gibi baska Rus matematikçilerde katkılarda bulunmuslardır. Fomenko grubunun temel tezi, günümüzde gerçek diye bilinen tarihi olaylarla kisilerin aslında düs ürünü olduğu varsayımına dayanıyor. Bu tez, Fi ...

                                               

Orta kronoloji

Orta kronoloji, Babilin altıncı kralı Hammurabinin saltanatını MÖ 1792-1750ye ve Babilin yağmalanmasını MÖ 1595e sabitleyen Yakın Doğu Bronz ve Erken Demir Çağının bir kronolojisidir. Kronoloji, Ammisadukanın Venüs Tableti ile Enuma Anu Enlil tableti 63ten elde edilen kanıtlarla belirlenen 56/64 yıllık bir astronomik hesaplamaya dayanmaktadır. Geleneksel ders kitapları orta kronolojiyi kullanma eğilimindedir ancak ilk dendrokronolojik ve astronomik kanıtlar bunun için çesitli problemler ortaya koymustur. Bu, kısa kronolojilerin bazıları tarafından daha fazla benimsenmesine yol açmıstır. Bu ...

                                               

Astronomik kronoloji

Astronomik kronoloji veya astronomik tarihleme, astronomik olgularla iliskili tarihsel olayların veya yapıtların tarihlendirilmesine yönelik teknik bir yöntemdir. Asurolojinin ilk günlerinden beri; çivi yazısı tabletlerde belirtilen ay ve günes tutulmaları, gezegen görünüsleri ve diğer göksel fenomenlerin eski gözlemleri incelenmis ve kronolojik amaçlar için kullanılmıstır. Birçok durumda bu gözlemler kesin gün ve saate kadar tarihlendirilebilir ve bu nedenle Mezopotamyanın çesitli kral ve yönetici listelerini düzenleyebilmek için çok önemlidir.

                                               

Dünyanın evrimi kuramı

13.5 milyar Büyük patlama ile maddenin evriminin baslaması: Big Bang Büyük patlamadan 10 -35 saniye sonra atom altı parçacıkları ; Kuarkların olusması Büyük patlamadan 1 saniye sonra Gama ısınları Büyük patlamadan 3 dakika sonra genisleyen evrenin yarıçapı 40 ısık yılı noktaya ulasması Büyük patlamadan 100 bin yıl sonra maddenin görünmesi Büyük patlamadan 3 milyon yıl sonra ilk elementler Helyum ve Hidrojen’in ortaya çıkması 5 milyar, Günes’in olusması

                                               

Nikolay Morozov

Nikolay Aleksandroviç Morozov, Rus devrimci ve bilim insanı. Kimya, fizik, astronomi, matematik ve tarih gibi farklı disiplinlerde eserler veren Morozov, Yeni Kronoloji teorisine ilham kaynağı olmustur.

                                               

Yasamın evrimsel tarihi kronolojisi

Yasamın evrimsel tarihi kronolojisi, gezegenimiz Dünyadaki yasamın gelismesini ve önemli baslıca olayları özetlemektedir. Daha ayrıntılı bir açıklama için Yerküre tarihi ve Jeolojik devir maddelerine bakınız. Bu makalede verilen tarihler bilimsel kanıta dayalı tahminlerdir. Evrim, biyolojide canlı popülasyonların kazandığı yeni özelliklerin nesillerden nesile aktarıldığı bir süreçtir. Evrimin uzun zaman süreçleri içinde yayılarak olusumu, yeni türlerin kökenini ve biyolojik canlılığın olusturduğu muazzam çesitliliği açıklamaktadır. Günümüz canlı türleri ortak bir ata üzerinden birbirleriyl ...

                                               

Tunç Çağı

Tunç Çağı veya Bronz Çağı, Antik Avrupa, Asya ve Orta Doğu halklarının hammadde ve alet kültürlerindeki üçüncü evre. Bölgeden bölgeye fark etmekle birlikte yaklasık olarak MÖ 3000 - MÖ 1000 yılları arasında gerçeklesmistir. Kalay ve bakırın karısımından olusan tunç Anadoluda Kalkolitik sonunda görülür. Ancak tunç madeninin alet ve kap yapılmasında kullanılması MÖ 3. binyıl baslarına rastlar. Mezopotamyada ve Mısırda tunçtan eserlerin yapılmaya baslandığı sıralarda MÖ 4. binyıl sonu yazı kesfedilmis bulunduğundan bu ülkeler için Tunç Çağı deyimi yerine yazılı belgelerden elde edilen kronolo ...

                                               

Algoritmaların tarihsel sıralaması

1934 - Delaunay üçgen bölümlemesi Boris Delaunay tarafından gelistirildi 1671 - Newton-Raphson metodu, Isaac Newton tarafından gelistirildi. 1690 - Newton-Raphson methodu bağımsız olarak Joseph Raphson tarafından da bulundu Yaklasık MÖ 1600 - Babilliler bilinen ilk çarpanlara ayırma ve kök bulma algoritmasını gelistirdiler. Yaklasık MÖ 200 - Eratosthenes Elemesi 1926 - Boruvka algoritması 1614 - John Napier logaritmayi kullanan hesaplamaları yapmak için bir metot gelistirdi Yaklasık MÖ 300 - Öklid algoritması 813 ve 833 yılları arasında Harezmi doğrusal ve ikinci dereceden denklemleri çözm ...

                                               

Anakronizm

Anakronizm, herhangi bir olay ya da varlığın içinde bulunduğu zaman dilimi ile kronolojik açıdan uyumsuz olması. Özellikle edebiyat ve sanatta genellikle eserin geçtiği tarihi döneme ait olmayan varlıkları ve uygulamaları belirtmek için kullanılır. Yunancadaki "karsısında" anlamına gelen ανά ile "zaman" anlamına gelen χρόνος kelimelerinin birlestirilmesiyle olusturulan kavram, Türkçeye Fransızca anachronisme sözcüğünden geçmistir. Köse yazarı Emre Aköz, herhangi bir seyin, kasıtlı veya kasıtsız olarak, baska bir tarihe tasınması demek olan ve bilgi hatalarından çok, dönemler arasındaki zıp ...

                                               

Astronomik yıl numaralandırma

Astronomik yıl numaralandırma, MS) türü yıl numaralandırmayı temel alan ancak onluk tam sayı yıl numaralarını daha yakından izleyen bir numaralandırma yöntemidir. 0 yılını da içeren bu yöntem daha önceki yılları - isaretiyle belirtmektedir. Bu yöntem, MÖ gibi dönem belirteçlerini içermemektedir. Böylece, MÖ 1 yılı 0, MÖ 2 yılı -1 ve MÖ n yılı olarak gösterilmektedir. MS 1 ve sonraki yıllar yalnızca sayıyla ya da + isaretiyle birlikte gösterilmektedir. Sıfır sayısı hesaplama kolaylığı açısından önem tasımaktadır. Söyle ki; astronomide iki zaman dilimi arasındaki yıl farkı bu iki dönemin son ...

                                               

Jülyen günü

Jülyen günü, Jülyen tarih sisteminde yer alan ve astronomi topluluğu tarafından bilimsel çalısmalarda kullanılan bir zaman ölçüm sistemidir. Jülyen günü, MÖ 1 Ocak 4713 tarihi Pazartesi günü Evrensel zaman ile öğle vaktinden itibaren bir günün zaman aralığını gün ve günün kesirleri halinde sunar. Jülyen günü Uluslararası Astronomi Birliği tarafından astronomiyle ilgili çalısmalarda kullanılmak üzere önerilmistir. Ilk gün 0. Jülyen günü olarak sayılır. Böylece, 7nin katları her zaman Pazartesi gününe gelir. Negatif değerler de kullanılabilir, ancak bunlar kaydedilen tüm geçmisi geçersiz kıl ...

                                               

Sotik döngü

Sotik döngü, 1461 yıllık döngü anlamına gelir. Adını Antik Yunanların Sirius yıldızına verdikleri ad olan Sothis ten alır. Antik Mısırlılar Günes takvimini ilk kullanan halktı. Fakat bir yılı 365 gün olarak saptamıs, yani artık yılı hesaba katmamıslardı. Ancak göğün en parlak yıldızı olan Sirius yıldızının doğu ufkundan doğusunu yılbası saydıklarından, yılbasının her yıl planlanandan yaklasık olarak 0.25 gün geç geldiğini aslında 0.2425 gün saptadılar. Ayrıca çok düzenli olduğu bilinen Nil nehrinin yıllık tasması da ortalama olarak 0.25 gün gecikiyordu. Bu sebepten Mısırlıların takvimi her ...

Anglo-Sakson Kroniği
                                               

Anglo-Sakson Kroniği

Anglo-Sakson Kronolojisi, eski Ingilizce ile yazılmıs Anglo-Sakson tarihini anlatan kronoloji belgeleridir. Ilk elyazması muhtemelen Wessexte, 9. yüzyılın sonlarında, Büyük Alfred döneminde yazılmıstır. Orijinalleri temel alınarak çoğaltılan kopyaları Ingiltere çapında manastırlara dağıtıldı ve bağımsız bir sekilde güncellendi. Bir bilgiye göre 1154e kadar güncellemeler devam etti.

Türk tarihinin zaman çizelgesi
                                               

Türk tarihinin zaman çizelgesi

Türk tarihinin zaman çizelgesi, Türkiye ve ondan önce kurulmus devletlerde politik olaylar, bölgesel değisimler ve önemli yasal değisiklikleri içeren bir çizelgedir. Bu çizelgeden baska Türkiye tarihi, Osmanlı padisahları listesi ve Türkiye cumhurbaskanları listelerine bakabilirsiniz.

Dionisius Petavius
                                               

Dionisius Petavius

"Rationarium temporum" 1633 Ingilizce "De theologicis dogmatibus" 1644 - 1650 "De ecclesiastica hierarchia" 1641 "De lege et gratia" 1648 "Opus de doctrina temporum" 1627 "Uranologion" 1630 "Paraphrasis psalmorum omnium nec non canticorum" 1627 "De potestate consecrandi" 1646 "De Tridentini concilii interpretatione et S. Augustini doctrina" 1649

                                               

0 (yıl)

Sıfır yılı ", yaygın olarak kullanılan Gregoryen takviminde veya onun selefi olan Jülyen takviminde milat olarak kullanılmamaktadır. Bu takvimde MÖ 1 yılını, MS 1 yılı takip etmektedir. Ancak bu diğer bütün Hindu ve Budist takvimlerdeki gibi astronomik yıl numaralandırmada kullanılmaktadır.

Ab urbe condita
                                               

Ab urbe condita

ab urbe condita anlamı "Sehrin kurulusundan bu yana olan" Latince bir deyistir, ki burada sehrin kurulusu MÖ 753tür. AUC ise bazı Roma tarihçileri tarafından belirli Roma yıllarını ayırt etmek için kullanılan bir takvim sistemidir. Rönesans editörleri, bazen kitaplarına yayınlanma yıllarını AUC sisteminde yazarlardı, bu da Romalıların AUC sistemini kullandıkları algısını yaratmıstır. Oysaki Roma zamanlarında takvim sistemi bundan çok daha farklıdır.

Anno Mundi
                                               

Anno Mundi

Anno Mundi,Kitab-ı Mukaddesde dünyanın yaratılısının ve sonraki yılının hesaplarına dayanan bir takvim türüdür. Yaratılısın tarihinin hesaplanması üzerine farklı sonuçlar veren sayısız çaba harcanırken, bunlardan iki tanesi referans tarih için kullanılmıstır. Onlardan bir tanesi günümüzde hala kullanılmaktadır.

                                               

Binyıl

Binyıl veya milenyum, bin yıla esit zaman dilimidir. Milenyum sözcüğü Latince bin anlamına gelen mille ve yıl anlamına gelen annus kelimelerinin birlesmesinden meydana gelir. Terim daha çok takvim binyılları için kullanılır.

                                               

Glottokronoloji

Glottokronoloji, bir dilbilim yöntemidir. Ortak bir dilden dallanan dillerin bu ayrımı hangi zamanda gerçeklestirdiğini belirlemekte kullanılır. Dillerin temel kelime dağarcıklarının çözümlenmesi esasına dayanır. Bu metot, çok kesin sonuçlar vermemekle birlikte, diğer kronolojik yöntemler ile birlikte kullanıldığında belirleyici olabilmektedir. Morris Swadeshin icat ettiği bu yönteme zamanla çesitli eklemeler yapılmıstır.