Back

ⓘ Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiyenin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu topraklarındaki konumunda doğuda yer alması nedeniyle Birinci Coğrafya Kongresi taraf ..
                                               

Türkiyedeki Antik Bölgeler

Baslangıç zaman ortasından buzul çağı sonrası ardına kadar gelen süre içerisinde insan toplulukları iklim kusaklarının daha çok yasam alanı ve çesitliliği belirgin yerlere yerlesmeye basladığı gözlenmektedir. Anadolu toprakları bu yüzden daha fazla yerleske ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Türkiyedeki antik yerlesimlere bakıldığında bölgeler içerisinde sınıflandırılabilir. Türkiyedeki antik bölgeleri iki kısımda değerlendiren Antik arastırmacı belgesel yönetmeni Tekin Gün, ilk olarak 3.3 milyon ile 300.000 yıl öncesine kadar uzanan Eski Tas Çağı, ikincisi ise 50.000 ila ...

                                               

II. Arsinoe

II.Arsinoe bir Ptolemaios kraliçesiydi ve eski Mısır Ptolemaios Krallığının es vekiliydi. Arsinoe, Kral Lysimachus ile evlenerek Trakya, Anadolu ve Makedonya Kraliçesi olmustu. Ayrıca erkek kardesi Firavun Ptolemy II Philadelphus ile Ptolemaios Krallığının es yöneticisiydi. Böylelikle Arsinoe, ona tam bir firavun damgasını vuran esi benzeri görülmemis bir Mısır unvanı olan Yukarı ve Asağı Mısır Kralı" unvanını aldı.

                                               

Türkiyede elektrik hırsızlığı

Türkiyede elektrik hırsızlığı, Türkiyede yasadısı yollar ile elektrik kullanımını tanımlar. Elektrik hırsızlığı, Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğunlasmıs olup, Ege Bölgesi en düsük hırsızlık oranına sahiptir. Elektrik dağıtım sirketleri açısından Dicle ve Vangölü Elektrik Dağıtım AS elektrik hırsızlığından en çok etkilenen firmaları olusturmaktadır. 2020 yılında Mardin, Sırnak ve Diyarbakır en yüksek hırsızlık oranına sahip illeri olmustur. Denizli ise tüm iller arasında en düsük hırsızlık oranına sahiptir. Elektrik hırsızlığı sonucunda olusan zararlar ulusal olarak ödenmektedir. ...

                                               

Trakya müziği

Trakya müziği, Güneydoğu Avrupada güney Bulgaristan, kuzeydoğu Yunanistan ve Türkiyenin Avrupada kalan bölgesi üzerine yayılmıs bir bölgesel müzik türüdür. Trakya halkı çevresindeki Balkan grupları tarafından asimile edilse de, Trakya halk müziğinin unsurları halen devam ediyor. Geleneksel Trakya dansları genellikle hızlı bir tempoya sahiptir. Gayda en karakteristik enstrümandır, ancak klarnet de çokça kullanılır. Avlos olarak da adlandırılan Trakya gaydası, Makedon veya diğer Bulgar gaydalarından farklıdır. Perdesi Makedon gaydasından daha yüksek, ancak Bulgar gaydasından veya Duradan dah ...

                                               

Karadeniz müziği

Doğu Karadeniz müziği, lirik temalar ve genellikle bölgenin deniz kültürünü ve kırsal ortamlarını çağrıstıran, vokaller ve yerel enstrümanların eslik ettiği, Türkiyenin Doğu Karadeniz bölgesinde popüler olan müzik türüdür. Günümüzde bölge nüfusunun büyük çoğunluğunu olusturan Türkler, bölgenin doğu kesiminde yasayan ve Güney Kafkas dilini konusan Lazlar, Çveneburi olarak bilinen Türkiye Gürcüleri, Türkçe veya Ermenicenin arkaik Hemsince lehçesini konusan Hemsinliler ve Pontus Rumları bu bölge müziğinin olusmasında katkı sağlamıstır.

                                               

Trakya Müziği

Trakya Müziği, Güneydoğu Avrupada güney Bulgaristan, kuzeydoğu Yunanistan ve Türkiyenin Avrupada kalan bölgesi üzerine yayılmıs bir bölgesel müzik türüdür. Trakya halkı çevresindeki Balkan grupları tarafından asimile edilse de, Trakya halk müziğinin unsurları halen devam ediyor. Geleneksel Trakya dansları genellikle hızlı bir tempoya sahiptir. Gayda en karakteristik enstrümandır, ancak klarnet de çokça kullanılır. Avlos olarak da adlandırılan Trakya gaydası, Makedon veya diğer Bulgar gaydalarından farklıdır. Perdesi Makedon gaydasından daha yüksek, ancak Bulgar gaydasından veya Duradan dah ...

                                               

Music of Thrace

Trakya Müziği, Güneydoğu Avrupada güney Bulgaristan, kuzeydoğu Yunanistan ve Türkiyenin Avrupada kalan bölgesi üzerine yayılmıs bir bölgesel müzik türüdür. Trakya halkı çevresindeki Balkan grupları tarafından asimile edilse de, Trakya halk müziğinin unsurları halen devam ediyor. Geleneksel Trakya dansları genellikle hızlı bir tempoya sahiptir. Gayda en karakteristik enstrümandır, ancak klarnet de çokça kullanılır. Avlos olarak da adlandırılan Trakya gaydası, Makedon veya diğer Bulgar gaydalarından farklıdır. Perdesi Makedon gaydasından daha yüksek, ancak Bulgar gaydasından veya Duradan dah ...

Doğu Anadolu Bölgesi
                                     

ⓘ Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiyenin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu topraklarındaki konumunda doğuda yer alması nedeniyle Birinci Coğrafya Kongresi tarafından 1941 yılında böyle isimlendirilmistir. Ülkenin, nüfus yoğunluğu ve nüfusu en az olan bölgesidir. Bunda bölgenin yüz ölçümünün büyük olması baslıca etkilerindendir.

Doğu Anadolu Bölgesinin yüz ölçümü 164.000 km²dir. Yüz ölçümü bakımından Türkiye topraklarının %21′ini kaplar. 2012 yılındaki nüfus sayımına göre bölgenin nüfusu 5.906.680 kisidir. Nüfus bakımından en büyük il Van, yüz ölçümü bakımından en büyük il Erzurumdur. Baslıca geçim kaynakları hayvancılık ve tarımcılıktır.

Doğu Anadolu Bölgesinde dört bölüm vardır:

 • Yukarı Fırat Bölümü
 • Erzurum-Kars Bölümü
 • Hakkâri Bölümü
 • Yukarı Murat-Van Bölümü
                                     

1.1. Coğrafya Ovalar ve platolar

 • Birinci çöküntü kusağını; Ardahan, Göle ve Çıldır Gölü,
 • Üçüncü çöküntü kusağını ise; Malatya, Elâzığ, Bingöl, Mus ve Van Gölü çanakları ve bunlar içerisinde yer alan ovalar olusturur.
 • Ikinci çöküntü kusağını; Erzurum, Erzincan, Pasinler, Horasan ve Iğdır ovaları,
                                     

1.2. Coğrafya Göller ve nehirler

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Aras ve Kura nehirleri sularını Türkiye toprakları dısarısında Hazar Denizine dökerler. Fırat, Dicle ve Zap nehirleri ise sularını yine Türkiye dısarısında Basra Körfezine dökerler.

Bölge akarsularının rejimi düzensizdir. Bunun nedeni; yağıs rejiminin düzensizliği ve kıs yağıslarının kar seklinde düsmesidir. Kısın yağan karlar erimeden uzun süre yerde kaldığı için akarsuların debileri azalmaktadır. Ilkbahar ve yaz aylarında eriyen karlar akarsuların debilerinin yükselmesine ve coskun bir sekilde akmasına yol açar. Öte yandan bölge akarsularının hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir. Bunun nedeni, yükselti ve eğimlerinin fazla olmasıdır.

Bölgedeki fay hatları üzerinde göller olusmustur. Türkiyenin en büyük gölü olan Van Gölü basta olmak üzere Çıldır, Nazik, Erçek, Hazar, Balık Gölü ve Bulanık gölleri bölge sınırları içerisinde yer alır.

                                     

1.3. Coğrafya Iklim ve bitki örtüsü

Bölgedeki iklim karasal iklimdir. Sadece iki ilde, Elâzığ ve Malatya illerinde bozkır bitki örtüsü görülür. Van Gölünün etkisi sayesinde Van ve çevre iller ılıman bir iklime sahiptir. Erzurum ili kısları soğuk olmasına rağmen yazları yemyesil bitki örtüsüne sahiptir.

                                     

2. Iller

Doğu Anadoluda 14 tane il vardır. En çok nüfusa sahip il Vandır.

 • Van
 • Erzurum
 • Erzincan
 • Iğdır
 • Elâzığ
 • Mus
 • Ağrı
 • Kars
 • Tunceli
 • Ardahan
 • Malatya
 • Bitlis
 • Bingöl
 • Hakkâri
                                     

3. Nüfus ve yerlesme

Türkiyenin nüfus yoğunluğu en az olan bölgesidir. Bunda bölgenin yüzölçümünün büyük olması baslıca etkendir. 2000 yılındaki nüfus sayımına göre bölgenin nüfusu 6 milyon 147 bin kisi civarındadır.

Türkiyedeki coğrafi bölgeler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Bu farkların olusmasında fiziki faktörler ve beseri faktörler önemli rol oynarlar.

Diğer bölgelere göçün fazla yasandığı bölge olan Doğu Anadolu Bölgesinde kırsal nüfus, kent nüfusundan fazladır.

                                     

4. Sanayi

Sanayi kurulusları yetersiz olan Doğu Anadolu Bölgesi halkı geçimini, basta hayvancılık olmak üzere tarımdan sağlar. Bölgenin hayvancılığa çok elverisli olan Erzurum-Kars Bölümü’nde yüksek nitelikli sığırlar yetistirilir. Çok sayıda küçükbas hayvan besleyen göçer asiretler yazın sürülerini bölgenin öteki kesimlerindeki yüksek yaylalarda otlatır.

Bitkisel üretime elverisli alanlar, bölge yüzölçümünün ancak %10unu kaplar. Bu alanın büyük bölümünde tahıl ekimi yapılır. Tahıldan baska baklagiller, seker pancarı, meyve, sebze, pamuk ve az miktarda da tütün yetistirilir. Pamuk yetistirilen kuytu Iğdır, Malatya ve Elâzığ ovalarını yanı sıra Erzincan Ovası ile Van Gölü çevresinde meyve bahçeleri çok yer tutar.

Yalnızca büyük kentler çevresinde kurulan sanayilerin baslıcaları pamuklu dokuma, iplik, seker, süttozu, un, peynir, yem, sigara ve çimento fabrikaları ile et kombinalarıdır.

Yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin sayılan Doğu Anadolu Bölgesinde; Afsin ve Elbistanda linyit, Hekimhan ve Divriği yörelerinde demir, Alacakaya yöresinde krom, Maden yöresinde bakır, Keban ve Baskil yöresinde de gümüslü kursun Erzurum-Askalede Bor madeni yatakları bulunmaktadır. Keban ve Karakaya hidroelektrik, Afsin-Elbistan A Termik Santrali ve Afsin-Elbistan B Termik Santrali bölgenin baslıca enerji üretim kuruluslarıdır.

Tarımsal alanları kısıtlı, sanayi isyerleri yetersiz olan bölge halkının artan nüfusu içinde issiz kalan kesimi, ülkenin ekonomi olanakları daha gelismis olan yörelerine göç etmek zorunda kalmaktadır.