Back

ⓘ Ötrofikasyon, göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, basta karalardan gelenler olmak üzere, çesitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması so ..
Ötrofikasyon
                                     

ⓘ Ötrofikasyon

Ötrofikasyon, göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, basta karalardan gelenler olmak üzere, çesitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu, plankton ve alg varlığının asırı sekilde çoğalmasıdır. Bu durum sudaki çözülmüs oksijen miktarını azaltarak uzun vadede su ekosisteminin ölümüne neden olabilir.

                                     

1. Olusumu

Fosfor, azot ve diğer besin maddeleri yaslı su ekosistemlerinde yavas artar. Bir sistemdeki besin maddesine dönüstürülebilen organik malzemenin artması, sistemin üretkenlik düzeyini yükseltir. Su ekosistemi çevresindeki karalardan sürüklenerek gelen toprak canlı artıkları içerir. Su yüzeyinde toplanan alg ve mikroskopik organizmalar günes ısınlarını engelleyerek su altı yasamı için hayati önemi haiz olan oksijen emilimini engeller.

Özellikle fosfattan kaynaklanan ötrofikasyon, fosfat kirlenmesi olarak da bilinir.

Kültürel ötrofikasyon denen durum ise, insan eli ile bir su ekosistemine kanalizasyon, temizlik malzemesi ve gübre gibi asırı oranda besin maddesi içeren maddeler bosaltılarak suyun yaslanma süreci hızlandırıldığında meydana gelir.

Ötrofikasyonu hızlandıran etmenler arasında iklimin kurak geçmesi, asırı buharlasma, göl suyunun bir kanalla sulamada kullanılması sayılabilir.

                                     

2. Zararları

Ötrofikasyon sulak alan ekosistemlerini bozarak burada yasayan kus, balık ve diğer canlıların azalmasına ya da yok olmasına neden olabilir. Ötrofikasyonun ileri safhalarında oksijen tükeneceği için ilgili sistem önce bataklığa sonra çayıra dönüserek su formundan kara formuna geçer.

                                     
 • kotu 4 m dir. Yapılan arastırmalarda göl suyu IV. sınıf olduğu ve yoğun Ötrofikasyon tespit edilmistir. Gölün Karasu ilçesi kıyılarından Torf çıkarılmaktadır
 • depolanmadığı için bu ürünlerin tüketiminde sorun bulunmamaktadır. Alg patlaması Ötrofikasyon Red Tide FAQ Is it safe to eat oysters during a red tide? www
 • kaynağına girerek yosun büyümesine ve oksijenin tükenmesine yol açmasına ötrofikasyon denir. Bu patlamalar günes ısığının diğer canlılara ulasmasını engelleme
 • ilkeleri ihlal ederken, karı maksimize etme konusunda ün kazanmıstır. Ötrofikasyon genetiği değistirilmis ürünlerin prevalansı ve gıda zincirinde artan
 • içeren besin maddelerinin alg büyümesini tesvik ettiği yüzey sularının ötrofikasyonunun birincil nedenidir. Besin kirliliği kaynakları arasında çiftlik tarlaları
 • küresel su seviyesi, iklim değisimi, tuzluluk, bitki örtüsü değisimi, Ötrofikasyon değisimi, insan etkisi orman tahribi, yangınlar, bitkilerin kültüre
 • karısması ile azot veya fosfor gibi besin maddelerinin su sistemine girerek ötrofikasyon sonucu asırı alg büyümesine yol açması ile olusur. Bu patlamalar günes
 • dünya çapında 405 ölü bölgeyi gösterdi. Suda ve denizdeki ölü bölgeler, ötrofikasyon olarak bilinen, su içinde bir kimyasal besin artısı özellikle azot ve
 • göle karısmaktadır. Ortaya çıkan büyük miktarda azot ve fosfor gölün ötrofikasyon seviyesini arttırmakta, oksijen seviyesinin giderek düsmesi de burada
 • üzerinde olumsuz etkide bulunmustur. Kirlilik bu tür sulak alanların doğal ötrofikasyon sürecine katkıda bulunmaktadır. Yaban hayatın yemek ve yuvalama alanları
 • alanların doldurulması gibi çesitli faktörlerden dejenerasyona maruz kalır. Ötrofikasyon kanalizasyon ve hayvansal atıklar asırı besin maddesi girisine yol açabilir
 • oranda besin maddesi desarjı ile olusan kirliliklerdir. Su yüzeylerinin ötrofikasyonunun asıl sebebidir ve azot ile fosfor gibi asırı besin maddelerinin yosun