Back

ⓘ Haklar ..
                                               

Hak

Hak, kisilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir. Kisilerin lehlerine olan bir durumun kanunlar tarafından korunması, bu korumaya uymayan kisilere karsı ise kanuni girisimlerde bulunulması gibi yetkiler verir. Esasen Arapçada hukuk kelimesinin tekil hâli olan bu kelime, zamanla kisilerin hukuken korunan menfaatlerini tanımlamak için kullanılırken, hakların olusturduğu düzene ise hukuk adı verilmistir. Hak kavramının tam olarak ne olduğuna dair çesitli teoriler ortaya atılmıstır. Bazı hukukçulara göre, hak, ilgilisine ait bir irade kudreti iken, bazılarına göre ise bu iradeyi harekete ...

                                               

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ; eğitim hakkı, barınma hakkı, yeterli bir yasam standardı hakkı, sağlık hakkı ve bilim ve kültür hakkı gibi sosyoekonomik insan haklarıdır. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, uluslararası ve bölgesel insan hakları güvenceleri ile tanınmıs ve koruma altına alınmıstır. Üye ülkeler söz konusu haklara saygı göstermek, korumak, gerçeklestirmek ve gerçeklesmesini sağlamaya yönelik çalısmalar yapmak konularında hukuken sorumludurlar. Insan Hakları Evrensel Bildirisinde çesitli ekonomik, sosyal ve kültürel haklara yer verilmistir. Uluslararası hukuk alanında ...

                                               

Feminist etik

Feminist etik, geleneksel etik teorilerinin, çoğunlukla erkek egemenliğinde olduğu için, kadının ahlaki deneyimine az değer verildiği inancına dayanan bir etik yaklasımdır ve bu nedenle etiği dönüstürmek için bütüncül bir feminist yaklasımla yeniden sekillendirmeyi seçer.

                                               

Ihbar tazminatı

Ihbar tazminatı, isçinin isten haber verilmeksizin veya ihbar süresi bitiminden önce çıkarılması durumunda isveren tarafından isçiye ödenmesi gereken tazminat. Bu durumun tam tersi de geçerlidir. Yani isçinin kanunda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden isi bırakması durumunda isverene ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olacaktır.

                                               

Kıdem tazminatı

Geçerli olan 1475 sayılı Is Kanununun 14üncü maddesine göre, 4857 sayılı Is Kanunu çerçevesinde çalısanlar isverenlerinden kıdem tazminatı alabilir. Ilgili yasada 7 hal belirtilmistir: Isçinin ölmesi Isverenin haklı bir sebep olmadan isten çıkartması Isçinin haklı bir sebeple isi bırakması Emeklilikle ilgili diğer sartları tamamlayıp, emeklilik yasını evinde beklemek amacıyla isçinin isi bırakması Erkek çalısanların askerlik için isi bırakması Kadın isçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde isi bırakması Emekli olmak amacıyla isçinin isi bırakması Bu belirtilen hallerden herhangi birisind ...

                                               

Kisilik hakkı

Kisilik hakkı, kisinin toplum içindeki saygınlığını ve kisiliğini serbestçe gelistirmesini temin eden öğelerin tümü üzerindeki haklarıdır. Bu haklar kisiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Dolayısıyla hakaret, iftira, küfür, tehdit veya kisinin adı, soyadı, nitelikleriyle dalga geçilmesi gibi toplum içerisinde bir kisinin saygınlığını zedeleyen tüm olay ve olgular, kisilik haklarına birer saldırıdır. Bir kisinin hak, değer ve varlıkları gibi tüm unsurlar; o kisinin kisilik haklarını olusturmaktadır. Kisilik hakkının korunması, T.C. Anayasasının besinci maddesind ...

                                               

Mesru müdafaa

Mesru müdafaa, yasal savunma veya mesru savunma ; uğranılan bir saldırı karsısında kisinin kendisini veya bir baskasını koruması. Saldırıyı durdurmak veya saldırının etkilerini azaltmak amacıyla orantılı güç ile gerçeklestirilen karsı saldırı da mesru müdafaaya dahildir. Örneğin üzerine silahla ates açılan bir kisinin, kendi silahını kullanarak saldırganı etkisiz hale getirmek için atesle karsılık vermesi mesru müdafaa kapsamındadır; ancak yumrukla saldıran bir kisiye atesli silah ile karsılık vermek, orantısız güç kapsamındadır ve mesru müdafaa değildir. Bazı kisiler sınırlı pasifist bir ...

                                               

Türk Toplumunda Kadın Hareketi ve Kadına Verilen Haklar

Türk toplumunun nüfusunun önemli bir kısmını kapsayan kadınlar, yasal anlamda esit sayılmasına rağmen bugüne kadar birçok alanda haksızlığa ve ayrımcı muameleye maruz kalmıstır. Bunun en temel sebebi ise kadının toplumdaki algılanma seklidir. Toplumsal cinsiyet yönlendirmelerinden dolayı kadınların üstlendiği görev ve sorumluluklar da erkeklerden farklı olmustur.Türk kültüründe kadının yerine değinilecek olursa; toplumun eski çağlarından günümüze azalarak gelen bir kadın erkeklere göre daha güçsüz ve değersizdir., kadının en önemli rolü anne olmaktır., kadın ev islerini yapar, esinin ve ai ...

                                               

Surinam-Türkiye iliskileri

Surinam-Türkiye iliskileri, Surinam ve Türkiye arasındaki dıs iliskilerdir. Türkiyenin Port of Spain büyükelçisi Surinama akredite edilmistir. Türkiyenin Paramariboda fahri konsolosluğu, Surinamın ise Ankara ve Istanbulda fahri konsoloslukları bulunmaktadır.

                                     

ⓘ Haklar

 • birlikte, hak kavramını reddeden yazarlar da vardır. Haklar çesit çesittir, bu nedenle doktrinde de haklar türlere ayrılarak incelenmistir. Bu ayrım, hakkın
 • Sivil haklar her ülkede yasayan insanların yasalara dayanarak sahip olduğu haklar Genellikle vatandas olanlara tanınan siyasi haklardan daha kapsamlı
 • kolektif haklarını kapsayarak dayanısma fikridir. Üçüncü kusak haklar sivil ve sosyal haklar ötesine geçen haklar olarak da bilinir. Bu hak bütün toplumun
 • Bireysel haklar bireylerin devlet ve diğer bireyler karsısındaki hak ve özgürlükleridir. Bireysel haklar devlet karsısında anayasalar ile korunur. Diğer
 • Doğal haklar toplumun her ferdinin sahip olduğu ve devletler tarafından esirgenemeyecek olan bazı temel haklar Çağdas doğal hakların kökeni antik ve
 • temel, medeni ve siyasi haklar değil ekonomik, toplumsal, kültürel haklar da genel tanımlarla belirli hale gelmistir. Ilk grup haklar arasında yasama, özgürlük
 • Kisisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözlesmesi Ingilizce: International Covenant on Civil and Political Rights, kısaca ICCPR 16 Aralık 1966 da Birlesmis
 • Öte yandan, aynî haklar belirli sayı ve tiptedirler, kanunlarla öngörülenlerin dısında aynî haklar olusturulamaz. Yine, bu haklar hak düsürücü sürelere
 • Dil hakları veya dilsel haklar bireysel ve kolektif bir hak olarak özel ve kamusal alanlarda iletisim için kullanılan dili veya dilleri seçmeye iliskin
 • sömürüye karsı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. Çocuk hakları insan hakları kavramının içinde ele alınması
 • Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve bireylere birtakım temel haklar tanıyan bir belgedir. Bildirgenin içeriği
Internet erisimi
                                               

Internet erisimi

Internet erisimi bireylerin çesitli bilgisayar, akıllı telefon, vb. cihazları kullanarak Internet içeriklerine bağlanabilmesidir. Internete erismek için Internet erisim sağlayıcıları, çesitli seçenekleri kullanıcılara sunmaktadır.

                                               

Siyasi haklar

Türkiyenin vatandaslarına verilen siyasi haklardan bazıları sunlardır; Kamu Basdenetçiliğine Basvurma Hakkı Vergi Ödevi Halk oylamasına Katılma Hakkı Dilekçe Hakkı Vatan Hizmeti Siyasi Partiye Katılma Hakkı Seçme Hakkı Mal Bildiriminde Bulunma Siyasi Parti Kurma Hakkı Seçilme Hakkı Vatandaslık Hakkı Kamu Hizmetine Girme Hakkı