Back

ⓘ Hükümdar, hünkâr ya da monark, bir monarsinin, yani normalde ömür boyu ya da makamından vazgeçene dek bir ükenin basında durduğu ve genellikle makamına verasetl ..
                                               

Gülçehre Begüm

Gülçehre Begüm, Hindistan Imparatoru Babürun kızı ve Imparator Hümâyunun kız kardesi olan Babür prensesidir. Daha sonra yeğeni Prens Celaleddin, büyük Imparator Ekber olarak imparatorluk tahtına çıktı.

                                               

Eflak Krallığı

Eflak Krallığı, su anlamlara gelebilir: Eflak hükümdarları listesi, Eflak Prensliğini yönetmis kisilerin listesi Eflak Seferi, II.Mehmedin Eflak Prensliğine düzenlediği sefer Eflak Prensliği, Prenslik Eflak, Bölge

                                               

Ankhmakis

Ankhmakis Chaonnophris veya Ankhmakis olarak bilinir. Ankhmakis, IV.Ptolemaios ve V.Ptolemaiosin hükümdarlığı sırasında Yukarı Mısırın çoğunu kontrol eden isyancı hükümdar Horwenneferin halefisiydi. Onun yönetimi MÖ 200den 185e kadar sürdü.

                                               

Aditya Vardhana

Aditya Vardhana, Gupta Imparatorluğunun çöküsünden sonra kurulan Pushyabhuti Hanedanlığının 3. hükümdarıydı ve ünlü hükümdar Prabhakara Vardhananın babasıydı. Aditya Vardhananın babası I. Rajya Vardhana ve dedesi, hanedanlığın kurucusu Nara Vardhana idi. Aditya Vardhana, Magadha kralı Damodara Guptanın kızı Prenses Mahasena Gupta ile evlendi ve böylece hanedanının gücünü büyük ölçüde artırdı. Aditya Vardhana, Dasapura günümüz: Mandsaur bölgesini yeni fetheden hükümdar olarak Mandsaur parça yazıtında Adityavardhana Gauri seklinde bahsedilir. Bu dönem, Hindistanın Alchon Hunları tarafından i ...

                                               

Yasomati

Yasomati, Pushyabhuti Hanedanlığı hükümdarı Prabhakara Vardhananın esi ve daha sonra hükümdar olacak iki hükümdarında annesidir.

                                               

Muhammed Nev-i Habusani

Muhammed Nev-i Habusani 16. yüzyılın sonlarında Babürlü Hükümdarı Ekber Sah’ın döneminde saray sairi ve tarihçisidir. Iran’ın Horasan eyaletinde, Meshed yakınlıklarındaki Habusan’da bir tüccar ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmistir. Memleketinden günümüzdeki Hindistan ve çevresi üzerinde kurulmus ve hüküm sürmüs Türk-Moğol kökenli Babür Imparatorluğu’na tasınmıs ve orada ölmüstür. Ölüm tarihi tam belli olmasa da Yaghub Ajend Iranlı Sanat Tarihi arastırmacısı ölüm tarihini 1610-1611 olarak açıklamıstır. En ünlü eseri Suz u Gudaz Yanmak ve Erimek Babür Hükümdarı Ekbar Sahın oğlu Sehzade Dan ...

                                               

Ömer Han

Ibrahim Han, 1059da, hanedandan Yınal Tegin tarafından öldürüldüğü için Mahmud bin Yusuf basa geçti. Mahmud Han, ortak kağan Tabgaç Buğra Kara Han ve Hasan bin Süleyman, kaybedilen toprakları geri almak için harekete geçerler. 1068 yılında iki taraf arasında yapılan antlasma ile, Seyhun sınır olarak belirlenir. Fergana, Doğu Karahanlılara bırakıldı. 1074te Mahmud Hanın yerine, oğlu Ömer Han geçti.

                                               

Mahendrapala

Mahendrapala Devapala ve Mahatanın oğlu ve Pala Imparatorluğunun 4. hükümdarıdır. Mahendrapaladan bazı Pala kayıtlarında bahsedilmistir. Bununla birlikte, Jagjivanpur bakır levhasının kesfi, Mahendrapalanın Devapaladan 3. hükümdar ve babası sonra tahta geçen bir Pala imparatoru olduğunu açıkça ortaya koydu. Mahendrapalanın saltanatının 7. yılında 854 yılında bulunduğuna inanılan bulunan bakır levha, mahasenapati "büyük general" Vajradeva tarafından Udrangada bir manastır insa edildiğinden bahsediyor. Mahendrapalanın yerine I. Shurapala geçti. Jagjivanpur yazıtına göre, Mahendrapalanın hükü ...

                                               

I. Gagik

I. Gagik güney Ermenistanda Vasburagan Krallığının önce Kuzeybatı Vasburagan prensi ve sonra ölümüne kadar kral olarak Artsruni hükümdarı, ayrıca Bagratuni soyundan Ermeni kralı unvanı üzerinde hak iddia etmistir.

                                               

Britanya kraliyet ailesinin en uzun yasayan üyelerinin listesi

Britanya kraliyet ailesinin yirmi yedi üyesi, 1707 Birlik Yasası ile Büyük Britanya Krallığı kurulduğundan bu yana 80 yasının üzerinde yasadı. 80 yıl veya daha uzun süre yasamıs olan Britanya kraliyet ailesi üyelerinin 20si kadın, yedisi erkekti. 80 yas ve üstü 27 kraliyet ailesi üyesinden 17si kan bağıyla, 11i evlilik yoluyla üyedir. 80 yasını dolduran kraliyet ailesi üyelerinden sadece Prenses Mary, Gloucester ve Edinburgh Düsesi hem kan hem de evlilik yoluyla Britanya kraliyet ailesinin bir üyesiydi. 80 yıl veya daha uzun süre yasayan Ingiliz asilzadelerinden dördü, 1917 Unvan Yoksunluğ ...

                                               

Perusia Savası

Perusia Savası, MÖ 41den 40a kadar süren Roma Cumhuriyeti iç savasıdır. Lucius Antonius ve Fulvianın Marcus Antoniusu onun siyasi olarak düsmanı ve rakibi olan Octaviana karsı desteklemek için giristiği mücadele sonucu ortaya çıkan savastı. Bu iç savas sırasında Mark Antony ile evli olan Fulvia, kocasının dahil olduğu Ikinci Triumvirlik ile gücünü ve yetkilerini paylasmasından rahatsızdı. Kocasının Octavian ile yönetimi paylasmak yerine Romanın tek hükümdarı olması gerektiğini düsünüyordu. Fulvia ve Marcus Antoniusun küçük kardesi Lucius Antonius, Italyada sekiz lejyonla birlikte ayaklandı ...

                                     

ⓘ Hükümdar

Hükümdar, hünkâr ya da monark, bir monarsinin, yani normalde ömür boyu ya da makamından vazgeçene dek bir ükenin basında durduğu ve genellikle makamına verasetle geçtiği bir sistemle yönetilen bir ülkenin basındaki kisidir. Hükümdarlar, mutlak monarsilerdeki gibi otokrat da olabilir, çoğu mesrutiyette olduğu gibi gerçek otoritenin yasama organının ya da bakanlar kurulunun elinde olduğu, kendilerinin sadece kısıtlı yetkilerle ya da sıfır yetkiyle hareket ettiği sembolik liderler de. Çoğu durumda hükümdar, bir devlet diniyle de bağlantılıdır. Çoğu devlette bir seferde sadece bir hükümdar olur, ancak bir naip, hükümdar küçükken, yokken ya da yönetme ehliyetinden yoksunken onun yerine ülkeyi yönetebilir. Iki hükümdarın tek bir ülkeyi aynı anda yönettiği Andorradaki gibi sistemlere "es prenslik" denir.

Siyasi ve sosyokültürel arastırmalarda hükümdar kelimesi normalde ırsî monarsiyle özdeslestirilir; zira çoğu tarihi ve çağdas monarside hükümdarlık ebeveynlerden çocuklara geçmistir.Verasetin kime geçeceği, kan bağı yakınlığı, ilk doğan hakkı ve baba soylu hakkı gibi çesitli formüllerle belirlenir.

Ancak bazı monarsiler ırsî değildir ve onlarda hükümdar seçimle belirlenir; Malezya tahtı bunun modern bir örneğidir. Bu sistemler, alısıldık monarsi tanımına aykırı olmakla berabber tasıdıkları bir takım ortak özellikler sebebiyle yine de monarsi sayılırlar. Birçok sistem ırsiyet ve seçim sistemlerini karma bir sekilde kullanır ki bunlarda selefliğe aday olma ya da seçilme hakkı sadece hükümdarlık kanı tasıyanların olabilecektir.

                                     

1. Etimoloji ve terminoloji

Hükümdar sözcüğü, Arapça hükm sözcüğü ve Farsça -dar ekinden türetilmistir.

Monark sözcüğü Yunanca mono tek archos bas, yönetici sözcüklerinden türetilmistir.

Hükümdarların ayırt edici soyluluk unvanları vardır ve onlara farklı bir üslupta hitap edilir ki bunlar genellikle gelenek tarafından belirlenen ve bir devletin anayasasında düzenlenen durumlardır. Hükümdarlar, imparator, imparatoriçe, padisah, kral, kraliçe, çar, çariçe, han, hakan, sah, padisah, prens, prenses ve sultan gibi unvanlara sahip olabilirsler. Türkçede adlarından önce gelen Roma rakamlarıyla akraba ve adas hükümdarlar birbirlerinden ayırılır. Belli bir hükümdardan önce gelen kisi onun "halef"i, sonra gelen kisiyse onun "selef"idir.

                                     
  • Birlesik Krallığı 1927 - günümüze hükümdarlarının listesidir. Ingiltere hükümdarları listesi ve Iskoçya hükümdarları listesinin devamıdır. Ingiltere ve
  • Üç Hükümdar ve Bes Imparator Çince: 三皇五帝 pinyin: Sān Huáng Wǔ Dì MÖ 2852 den MÖ 2070 yılları arasında hüküm sürdüklerine inanılan efsanevî Çin hükümdarları
  • Eskıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz un birlikte kaleme aldıkları aksiyon
  • yılında Bizans tarafından yenilgiye uğrayana kadar varolmusdur. Bulgar hükümdarlar 9. yüzyıla kadar Orta Asya dan getirdikleri Han unvanını kullanmıs, I
  • Iran hükümdarları listesi Elam hükümdarları listesi Partlar bağımlı alt - krallıklar hükümdarları listesi Iran daki Islam devletleri hükümdarlar listesi
  • Eskıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sabahattin Ali nin Sandıkçı Sükrü için Sinop ta yazdığı siir. Yazarın Sinop Cezaevi nde kaldığı dönemde kaleme alınmıstır
  • Norveç hükümdarları listesi 872 de baslamaktadır. Geleneksel olarak anlatıya göre bu tarihte Hafrsfjord Muharebesi yapılmıs ve bu muharebede galip gelen
  • Iskoçya Krallığı hükümdarları listesi Iskoçya Krallığı devletinde hükümdarlık yapan kisilerin listesidir. Iskoçya Krallığı 843 ten 1707 ye kadar devam
  • Macaristan hükümdarları listesi, büyük prensleri 895 - 1000 ve Macaristan ın krallarını ve kraliçelerini 1000 - 1918 içerir. Macaristan Prensliği, Karpat