Back

ⓘ Hukuk taslakları ..
                                               

1919 Hindistan Hükûmeti Yasası

1919 Hindistan Hükûmeti Yasası, Birlesik Krallık Parlamentosunun geçirdiği, kraliyet onayını 23 Aralık 1919 tarihinde alan bir yasadır. Yasadaki hükümler Hindistandan Sorumlu Devlet Bakanı Edwin Samuel Montagu ve Hindistan Genel Valisi Frederic Thesigerin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlandı. Hindistandaki despotluğun sonunu temsil eden yasa, ülkedeki halka sorumlu hükûmetin tohumlarını attı. Yasa çerçevesinde büyük eyaletlerde iki koldan yönetim diarki tesis edildi. Bu hükümde kapsanan eyaletlerde bir takım alanların yönetimi Eyalet Konseylerine sorumlu yerel kabinelere teslim edildi. Bu ...

                                               

1974 tarihli Enerjinin Yeniden Organizasyonu Yasası

1974 tarihli Enerjinin Yeniden Organizasyonu Yasası Nükleer Düzenleme Komisyonunu kuran Birlesik Devletler federal yasasıdır. 1954 tarihli Atom Enerjisi Yasası döneminde Birlesik Devletler Atom Enerjisi Komisyonu, nükleer silahların gelistirilmesi ve üretimi ile nükleer materyallerin sivil kullanımında güvenlik düzenlemelerinin yapılmasından tek basına sorumluydu. 1974 tarihli yasa; nükleer silahların gelistirilmesi ve üretimi, nükleer gücün tesviki ve enerji ile ilgili diğer çaısmaları yapma yetkisini Enerji Arastırma ve Gelistirme Idaresine, savunma ile ilgili nükleer tesisler haricinde ...

                                               

1974 Yugoslavya Anayasası

1974 Yugoslavya Anayasası, 406 adet orijinal olarak hazırlanan içeriği ile dünyanın en uzun anayasaların biriydi. Bu ayrıntılı dil, ülkede uygulanan özyönetim modelinin merkezi devlet müdahalesinden korunması amacıyla kullanılmıstı. Anayasa, ülkedeki federal meclisi özyönetim sisteminin en yüksek ifadesi olarak adlandırmıstır. Buna anayasaya göre iktidar, yerel emek ve siyasi örgütler ile baslayan bir prosedür izler. Bu organlar daha sonra il ve cumhuriyet düzeyinde üyeler seçer. Anayasa, Eylül 1990da resmen yürürlükten kaldırıldı.

                                               

1981 Yaban Hayatı ve Tasra Kanunu

1981 Yaban Hayatı ve Tasra Kanunu, Birlesik Krallıkta yabani kusların korunmasına iliskin 2009/147/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifine uymak üzere uygulanan bir Parlamento kanunudur. Kanun, kısaca yerli türlere koruma sağlar, yerli olmayan türlerin salınmasını kontrol eder, özel bilimsel ilgi alanlarının korunma alanını arttırır ve 1949 tarihli Milli Parklar ve Tasraya Ulasım Kanununda düzenlenen geçis haklarına dayanır. Kanun 74 bölümden olusan 4 kısma ayrılmıs olup ayrıca 17 ek cetvel içerir. Kanun üzerinde sonradan birkaç değisiklik yapıldı ve daha sonraki mevzuatın üzerine insa edilme ...

                                               

Kanada Insan Hakları ve Ceza Kanununu Iyilestirmek için bir Kanun

Kanada Insan Hakları ve Ceza Kanununu Iyilestirmek için bir Kanun Kanada Meclisi tarafından yürürlüğe koyulan yasa. Yasa; cinsiyet dısavurumu ve cinsel kimlik meselelerini ve ayrıca Ceza Kanununun "nefret propagandası", soykırım tesviği ve hüküm giydirmede ağır ceza etmenleri ile ilgilenen kosullarının Kanada Insan Hakları tarafından korunduğunu kabul eder.

                                               

Adalet çemberi

Adalet çemberi, Osmanlı Devletinin adalet anlayısını ifade eden, Kınalızade Ali Efendinin Ahlak-i Alâi eserinde bulunan sekiz maddelik yöntemdir. Bu maddelerden bir tanesi bile olmazsa, adaletin varlığından bahsedilemez. Adaletin zıddı ise zulümdür.

                                     

ⓘ Hukuk taslakları

  • Kanunu dur. Medeni hukuk kisiler hukuku aile hukuku miras hukuku esya hukuku borçlar hukuku dallarına ayrılır. Türk hukukunda medeni kanun ve borçlar
  • Hukuk fakültesi, hukuk biliminin öğretildiği ve bu bilim içindeki çesitli dallarda arastırmalar yapılan fakülte. Mezunları, avukatlık, hâkimlik, savcılık
  • Uluslararası hukuk veya devletlerarası hukuk uluslararası iliskiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun bir dalıdır. Bir uluslararası
  • Doğal Hukuk ile ilgilidir. Ingiltere kolonilerinin yasal sistemi için Ortak hukuk sayfasına bakınız. Doğal hukuk kuramı, doğal hukuk veya doğa hukuku Latince:
  • Avrupası hukuk düzeni ya da diğer bir adla Kıta Avrupası hukuk sistemi, modern dünyadaki en yaygın hukuk düzenidir. Temellerini Roma hukukundan alan Kara
  • arasındaki iliskileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk Ticaret Hukuku Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku Türkiye de bu alanı düzenleyen baslıca
  • özel hukuk kisiler arası hukuk sorunlarında hangi devletin hukukunun uygulanacağını karara bağlar. Hiçbir devlet kendi hukuku dısındaki hukuk sistemlerini
  • sağlayan hukuk dalıdır. Prof. Dr. Metin Günday ın tanımlamasına göre: Idare hukuku en genis anlamıyla idarenin hukukudur O halde, idare hukukunun konusunu
  • asliye hukuk mahkemeleri, Türkiye de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biridir. Sulh hukuk mahkemeleriyle birlikte temel hukuk mahkemelerini
  • sulh hukuk mahkemeleri, Türkiye de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biridir. Asliye hukuk mahkemeleriyle birlikte temel hukuk mahkemelerini
1679 Ihzar müzekkeresi hareketi
                                               

1679 Ihzar müzekkeresi hareketi

Ihzar müzekkeresi hareketi 1679 yılında Ingilterede çıkarılmıs bir yasadır. Hukukçular tarafından insan haklarının gelisiminde önemli bir asama olarak gösterilir. Kabul edilen bu belge ile idarenin tüm eylem ve islemleri yargı denetimine tabi hale gelmis, keyfi tutuklamalar yasaklanmıs, tutuklanan bir kimsenin 48 saat içerisinde yargıç önüne çıkarılması zorunluluğu getirilmistir.

1876 Ispanya Anayasası
                                               

1876 Ispanya Anayasası

1876 Ispanya Anayasası, Birinci Ispanya Cumhuriyetinin bir darbe ile yıkılmasının ardından kurulan restorasyon devletinin ilk anayasası olmustur. Anayasa 30 Haziran 1876 tarihinde yürürlüğe girmistir. Primo de Riveranın diktatörlüğünü kurduktan sonra bu anayasayı askıya almıstır.

1946 Atom Enerjisi Yasası
                                               

1946 Atom Enerjisi Yasası

1946 tarihli Atom Enerjisi Yasası Amerika Birlesik Devletlerinin nükleer teknolojiyi nasıl kontrol ve idare edeceğini düzenleyen yasadır. Yasa, II. Dünya Savası müttefik devletlerinden Birlesik Krallık ve Kanada ile birlikte hazırlanmıstır. Yasa ile nükleer silah gelistirme ve nükleer güç yönetiminin askeri değil sivil bir kurulus olan Birlesik Devletler Atom Enerjisi Komisyonu aracılığıyla gerçeklestirileceği kararlastırılmıstır.

1954 Atom Enerjisi Yasası
                                               

1954 Atom Enerjisi Yasası

1954 tarihli Atom Enerjisi Yasası, 42 U.S.C. §§ 2011-2021, 2022-2286i, 2296a-2297h-13, Nükleer Düzenleme Komisyonuna göre nükleer materyallerin hem sivil hem de askeri kullanımı konusunda temel bir düzenleme olan Birlesik Devletler federal yasasıdır. Yasa, Birlesik Devletler içerisindeki nükleer materyal ve tesislerin gelistirilmesi, idaresi ve imhasını düzenlemektedir.

1961 tarihli Silâhların Denetimi ve Silâhsızlanma Yasası
                                               

1961 tarihli Silâhların Denetimi ve Silâhsızlanma Yasası

1961 tarihli Silâhların Denetimi ve Silâhsızlanma Yasası, 22 U.S.C. § 2551, dünyayı silahların yükünden ve savas musibetinden kurtarmak amacıyla kitle imha silahlarının kontrolü ve azaltılması konusunda yönetici organ tayin edilmesini düzenleyen yasadır. Yasa, Birlesik Devletlerin ulusal güvenlik politikası ile uyum içerisinde olan Kennedy yönetiminin dıs politikası açısından önemli bir bakıs açısı sağlamıstır.

1978 tarihli Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Yasası
                                               

1978 tarihli Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Yasası

1978 tarihli Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Yasası, 22 U.S.C. § 3201, nükleer patlayıcı cihazların ABDnın güvenlik çıkarına önemli bir tehdit olusturduğunun belirtildiği Birlesik Devletler federal yasasıdır. 10 Mart 1978 tarihinde yürürlüğe girmistir.

1982 Kanada Yasası
                                               

1982 Kanada Yasası

1982 Kanada Yasası Birlesik Krallık Parlamentosu tarafından Kanadanın isteği üzerine çıkarılmıs olan bir yasadır. Yasayla Kanadanın, anayasası üzerinde yapacağı değisiklikler için Birlesik Krallıkın onayını alma zorunluluğu kaldırılmıstır. Yasa 1931 Westminster Statüsünün Birlesik Krallıka verdiği yasama ayrıcalıklarını da sonlandırmıstır.

Aktiebolag
                                               

Aktiebolag

Aktiebolag, "limited sirket" veya "anonim sirket" için kullanılan Isveççe terimdir. Sirket adlarında kullanılırken AB, Ab ya da A/B kısaltmasıyla, yaklasık olarak Ltd ve PLC kısaltmalarına denk gelecek sekilde kullanılabilir. Isveçte limited sirketlerin tescili ile görevli devlet kurumu Bolagsverket dir. AB kısaltmasını kullanan sirketlere örnek olarak IFS AB, MySQL AB, Mojang AB, Spotify AB, ve Scania AB gösterilebilir.

Amtsgericht
                                               

Amtsgericht

Amtsgericht Almanyada çesitli bölgelerin baskentlerine yerlestirilmis yerel bölge mahkemeleridir. Bu mahkemeler genel olarak Ceza hukuku ve özel hukuk ile ilgilenir.

Askerî mahkemeler
                                               

Askerî mahkemeler

Askeri mahkemeler ya da dîvân-ı harbler, askerî hukuk hükmü altında olan askerî personel için ceza belirler. Genellikle askeriyede disiplin ihlalini önlemek için çoğu ülkelerin askeriyelerinde yer alırlar. Ayrıca, savas mahkûmlarını yargılamak amacıyla kullanılır ve Cenevre Kongresi, savas suçları nedeniyle yargılanan savas mahkûmlarının askeriyenin kendi mensuplarına uyguladıkları prosedürlere tabi tutulmalarını belirtir.