Back

ⓘ Fezleke, herhangi bir konuda verilen kararın kısa bir özet haline getirilmesidir. Fezlekeler genellikle halk tarafından, gazete, radyo ve televizyonlardan duyul ..
                                     

ⓘ Fezleke

Fezleke, herhangi bir konuda verilen kararın kısa bir özet haline getirilmesidir.

Fezlekeler genellikle halk tarafından, gazete, radyo ve televizyonlardan duyulmaktadır. Örneğin bir meslekte genellikle bu meslek siyasi veya hukuk olur çünkü fezlekeler en çok bu alanlarda görülür. Bir kisi biri hakkında olan olayı veya konuyu fezleke olarak vermek isterse olayı kısaltıp özet olarak yazmalıdır. Herhangi bir mahkemede dava ya da karar ile ilgili metinlerin de özetine fezleke diyebiliriz.

Bir parlamentoya da fezleke verilebilir. Böyle bir olayda öncelikle ilgili fezleke gelir ve olay sorusturulur. Eğer gerekli bir ceza verme kararına varılırsa ceza verilecek milletvekilinin dokunulmazlığı kalkar ve ardından yargı önüne çıkartılır.

Fezlekeleri herkes çıkartamaz. Savcılık ve disiplin kurumları fezleke çıkarabilir. Içeriğinde net ve açık bilgiler olmalıdır. Suç unsuru, suçun islendiği saat, deliller ve belgeler olmalıdır.

                                     
 • Fezleke - i Târihi Osmânî, Ahmet Vefik Pasa nın yazdığı, ilk baskısı 1869 da kimi kaynaklara göre 1863 1864 yapılan bir tarih kitabıdır. Eser, 36 yıl
 • 1313: 1. cilt, 3. baskı, 1303, 2. cilt, 1. baskı Fezleke - i Tarih - i Devlet - i Osmaniyye, Fezleke - i Tarih - i Düvel - i Islâmiyye, Tarih - i Devlet - i Osmaniyye
 • 91 - 95. ISBN 9780195086775. Aycibin, Zeynep 2007 Kâtip Çelebi, Fezleke Tahlil ve Metin, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi
 • ilmi t - târîh ve l - ahbâr: Bir mukaddime, üç usûl ve bir son sözden olusan Arapça fezleke Elimizde olmayan 1300 adet yazma kaynak kullanılarak yazılan bu eser
 • yayınlayabilecek kadar dile hâkim olduğu görülür. Bu bağlamda Resimli Fezleke - i Coğrafya - yı Umumî Hicri 1307 ve Bidayet - i Coğrafya Hicri 1308 müellifin
 • Çelebi ye olan hayranlığından dolayı Fezlekesinin bıraktığı yerden eserini yazmaya devam etti Zeyl - i Fezleke nin tespit edilen yedi nüshası vardır. Bunlardan
 • Sultan II. Abdülhamid in son mabeyncisi, 31 Mart Vakası na ait yazdığı Fezleke ile bilinen Ali Cevad Bey in kızıdir. Istanbul Tıp Fakültesi nden mezun
 • hazırlanıp Meclis e gönderildikten sonra TBMM Baskanlığı tarafından iade edilen fezleke için, takipsizlik kararı vermistir. 15 Aralık 2014 tarihinde Yargıtay üyeliğine
 • yararlanmıs eseri sade ve açık bir üslupla kaleme almıstır. Tarih - i Cevdet Fezleke - i Tarih - i Osmani a b Yüksek, Hasan. XIX. yüzyıl Osmanlı tarihçiliği
 • Karaçay Türkal, Nazire 2012 Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa Zeyl - i Fezleke 1065 - 22 Ca.1106 1654 - 7 Subat 1695 Doktora Tezi PDF Marmara Üniversitesi
 • Hakkında kayıp trilyon davasında fezleke hazırlandı. Milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yargılanamadı. Gül hakkındaki fezleke dosyasına 2010 yılında takipsizlik