Back

ⓘ Köyceğiz Gölü, Mentese yöresinde, Muğla ilinin güneydoğusunda yer alan Köyceğiz Gölü tektonik bir çukurluğun sularla dolması ve Dalaman Çayının getirdiği alüvyo ..
Köyceğiz Gölü
                                     

ⓘ Köyceğiz Gölü

Köyceğiz Gölü, Mentese yöresinde, Muğla ilinin güneydoğusunda yer alan Köyceğiz Gölü tektonik bir çukurluğun sularla dolması ve Dalaman Çayının getirdiği alüvyonların körfezin önünü tıkaması sonucu olusmus alüvyal set gölüdür.

Köyceğiz Gölünü besleyen kaynaklar oldukça çoktur. Namnam Çayı, Kargıcak Çayı, Yuvarlak Çay bu gölün baslıca geleğenleridir ve göl ayrıca kaynak sularıyla da beslenmektedir. Köyceğiz Gölü’nü besleyen en önemli akarsulardan biri olan Yuvarlakçay gerek ekonomik ve gerekse ekolojik açıdan oldukça önemli bir konumdadır. Turizm faaliyetlerinin yanı sıra, Türkiyedeki en büyük alabalık çiftliğine ev sahipliği yapması da ekonomik önemini gösteren önemli bir noktadır.

Köyceğiz Gölünün gideğeni ’Dalyan Boğazı’’dır. 1.5 metre kadar derinliği 10 km uzunluğu olan ve büklümlerle menderes uzanan bu doğal kanal, gölü Akdeniz’e bağlar. Köyceğiz Gölüne su getiren dereler, çaylar büyüklü küçüklü deltalar olusturmuslardır. Bu alanlar sığ olduğundan bataklıktır; saz, kamıs yetisir

Köyceğiz Gölü Akdeniz Bölgesinin batı ucunda, ilçe hudutları içerisinde, suyu çevresindeki kaplıcalardan karısan kükürtlü bir göldür. Gölün, önü alüvyonlarla tıkanmıs eski bir körfezden türemistir. Hemen her zaman sakin olan gölde, yılın 8 ayında su kayağı yapılması mümkündür. Göl kıyıları sağlık turizmi açısından büyük önem tasır. Sifalı ılıcalarda, birçok hastalığın iyilesmesinde yararlanılan birçok kaplıca bulunur.

                                     

1. Fiziksel özellikleri

Göl türü, alüvyal set gölüdür, suları tatlıdır. Köyceğiz Gölü 52 km² yüz ölçümü ile Türkiyenin 16. büyük gölüdür. Deniz yüzeyinden yüksekliği 8 metre kadardır. Göl güney ve kuzeyde iki çanaktan olusmaktadır. Çanaklar B-D uzanıslı, derinliğin 2 mye düstüğü sırt ile birbirinden ayrılır. Derinlik güneyde 32 m, kuzeyde 25 mdir. Namnam Çayı, Kargıcak Çayı, Yuvarlak Çay bu gölün baslıca geleğenleridir ve göl ayrıca kaynak sularıyla da beslenmektedir. Göl tabanından 3 sıcak, 2 soğuk kaynak ile beslenmektedir.

Gölde iki farklı su tabakası bulunur. Üst tabaka iki çanakta da yaklasık 8 mdir, güney çanakta iki katman arasında 7 mlik geçis tabakası bulunur. Alt tabaka iki çanakta da 17 m kalınlığındadır. Kuzey çanakta, üst tabaka 15.6-20.2°C, alt tabaka 11.3-13.5°Cdir. Güney bölümde üst tabaka 18.4-21.7, alt tabaka 15.3°Cdir. Güney çanağın daha sıcak olması çevrede bulunan termal alanların devamı olan tabandaki sualtı jeotermal kaynaklardır. Gölün sularının alt ve üst tabakaları karısmaz, yani meromiktik göldür.

                                     

2. Doğal yasam

Plankton bakımından zengin olan gölde çok çesitli balıklar yasar. Kefal, levrek, çipura, pisi gibi. Balık avcılığı büyük bir ekonomik değer tasır. Zaten ’dalyan,’’ adı da buradan gelir. Çünkü kurulan bu düzenek yardımıyla çok miktarda balık avlanır. Göl balıklarının havyarı da ünlüdür.

Her türlü tatlı su balığı bulunur. Ayrıca güneyinde nesli tükenmekte olan Nil Kaplumbağası bulunur. Göl içerisinde dört adet irili ufaklı ada mevcuttur. Etrafı dağlarla çevrili olup en yükseği Ölemez Dağıdır. Sazlıklarla kaplı doğal bir kanalla göl Akdenize bağlanır. Bu tür göllere yani denizle doğal bir kanal vasıtası ile birlesen göllere ayaklı göl adı verilir. Dünyada bu tür göllerin sayısı Köyceğiz Gölüyle beraber sadece yedi tanedir. Yani dünyadaki doğa harikası yedi ayaklı gölden birisi de Köyceğiz Gölüdür.

                                     

3. Çevre sorunları

Köyceğiz Gölü doğal güzellikleri yanında, tarihsel yapıtlarıyla da çok turist çeker. Kaunos kalıntıları antik çağ Anadolu uygarlıklarının günümüze ulasmıs en değerli miraslarındandır. Dalyan kanalında motorlarla turist gezdirilir. Ancak, yoğun turist trafiği, motor gürültüleri, olusan dalgalar, sazlıklarda yuva yapan kusların rahatını kaçırmakta ve faunistik ortam habitat zarar görmektedir. Motorların atık ve artıkları, turistlerin bıraktığı çöplerde önemli kirleticilerdir.

Köyceğiz Gölünün bozulmadan, gelecek kusaklara ulastırılması, doğal kaynaklarının korunarak kullanılması, temiz ve sağlıklı bir çevreye kavusturulması ile dünya turizminden daha fazla pay alması hem yörede yasayanlar hem de Türkiye açısından önem tasımaktadır. Bu gerekle, 2872 sayılı Çevre Yasasının 9.maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulunca Köyceğiz Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmistir.

                                     
  • Ayrıca ilçenin adını tasıyan Köyceğiz Köyü nde tarım alet ve makineleri üreten bir fabrika bulunmaktadır. Köyceğiz Gölü ve gölün sahille birlestiği bölgede
  • set gölleri alüvyonlarla akarsuyun önünün kapanması sonucu olusan göller Bafa Gölü Köyceğiz Gölü Mogan Gölü Eymir Gölü Marmara Gölü Uluabat Gölü Akgöl
  • ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı bir mahalledir. Muğla iline 40 km, Köyceğiz ilçesine 22 km uzaklıktadır. Mahallede 90 hane bulunmaktadır. Köyceğiz ilçesi
  • Çiçekbaba Dağı ndan doğan, Köyceğiz Gölü ne dökülen Muğla ili akarsuyu. Çayın su toplama havzası 550 km² ile Köyceğiz Gölü havzasının 1052 km² yarısını
  • bağlı bir mahalledir. Köyceğiz Gölü dalyanı Türkiye genelinde, kısaca Dalyan denir bu beldede yer alır. Dalyan, Köyceğiz Gölü ile Akdeniz i birlestiren
  • mahalledir.Mahallenin bazı mahallelerinden Köyceğiz gölünü ve Gökova denizini görülebilir. hayıtlıöz mevkiinden Köyceğiz gölü ve Gökova denizi kolaylıkla görülür
  • Alüvyonlar aynı zamanda alüvyal set gölü denilen küçük göller de meydana getirirler. Bafa, Köyceğiz Gölü Meriç vadisi gölleri gibi. Alüvyonların nehir deltasında
  • değistiren çay önceleri Köyceğiz körfezine doğru akmaktaydı. Dalaman çayı bu alanı tasıdığı alüvyonlarla doldurmustur. Köyceğiz gölü bu sırada denizden ayrılmıstır
  • Türkiye nin gölleri listesi 1.Tektonik göller: Tuz Gölü Iznik Gölü Burdur Gölü Manyas Gölü Acıgöl, Uluabat Gölü Eber Gölü Hazar Gölü Sapanca Gölü Seyfe
  • Boğazı Muğla ilinde bulunan, Köyceğiz Gölü nün sularını denize ulastıran, gölün gideğeni olan akarsu. Uzunluğu 10 km, Gölden çıkan sular menderesler çizerek