Back

ⓘ Önerme ..
                                               

Cümle

Cümle veya tümce ; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi basına anlamlı kelimeler dizisi. Çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelir. Bazen yan cümleciklerle anlamı pekistirilir veya genisletilir. Cümle; düsünce, duygu, olus ve isteklerin bildirildiği söz dizisidir. Tek bir fiil kipinden ibaret olduğu gibi, birbirine dilbilgisel bağlarla bağlı birçok kelimeden de meydana gelmis olabilir. "Gidiyorum.", "Çekil.", "Yürüyelim." gibi tek bir kelimeden ibaret olan cümleye bir deyilikli ; "Ben gidiyorum.", "Sen çekil.", "Haydi yürüyelim." gibilerine ise iki deyilikli denir.

                                               

Çeliski

Klasik mantıkta, çeliski bir ya da daha fazla önerme arasında uyumsuzluk olması durumudur. Çeliskili iki önerme birlikte değerlendirildiğinde genellikle birbiriyle zıt olan iki mantıksal sonuç ortaya çıkar. Bu konuda Aristonun çelismezlik kanunu na göre "Aynı sey, aynı zamanda, aynı açıdan, aynı nesneye hem dahil hem de dahil olmayan olamaz" Klasik ve Newtoncu bilimsel anlayıslar çeliskiyi yaygın sekilde bilimsel bir olumsuzlama aracı olarak kullandılar. Kuantum Mekaniğinin verileriyle çeliskinin aslında varlığın doğasını yansıtan çok önemli bir araç olduğu görüsü hakim olmaya baslamıstır. ...

                                               

Doğal sonuç

Matematikte ve mantıkta, doğal sonuç, daha önemli bir önermeden kolayca çıkarsanabilen ikincil öneme sahip teoremdir. Bir doğal sonuç, baska bir önerme ispatlanırken tesadüfen kanıtlanmıs bir önerme olabilir. Günlük dilde, baska bir olgunun doğal ya da tesadüfi sonucu olan seyler için kullanılır.

                                               

Teorem

Eric W.Weissteisn. Derin Teorem 18 Haziran 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi. Matematik Dünyası

                                               

Ahlaki önerme

Ahlaki önerme, bir değer yargısı ifade eden önermelerdir. Olgusal önermeler olan hakkında bir yargı içerirken ahlaki önermeler olması gerekeni söyler. Bu tür önermelerde özne ve yüklem "malı" kosaçıyla birbirine bağlanır.

                                               

Olgusal önerme

Olgusal önerme, özne ve yüklemi "dir", "idi" veya "olacak" kosaçıyla birbirine bağlanmıs önermelerdir. Herhangi bir onay veya kınama içeremez. Olgusal önermeler ahlaki önermelerin zıttıdır ve empirik kanıtı esas alır. "Vergilerin yükselmesi tüketimi azaltır" ve "Petrol arzının azalması petrolün fiyatını yükseltir" olgusal önermeye verilebilecek iki örnektir. Ancak olgusal önermeler yanlıs olabilir: "Ay, yesi peynirden yapılmıstır" empirik olarak yanlıstır ama yine de olgusal bir önermedir.