Back

ⓘ Siyasi schismalar ..
                                               

Anti Parti Grubu

Anti Parti Grubu, Sovyetler Birliği Komünist Partisi genel sekreteri Nikita Krusçevin baslattığı destalinizasyon sonrası Haziran 1957de Krusçevi görevden alınmasına çalısan fakat basarısız olan grup. Krusçevin tanımlaması olan Anti Parti Grubu, Bolsevik liderler Georgi Malenkov, Vyaçeslav Molotov, Lazar Kaganoviç, Dmitri Sepilov gibi isimlerin önderliğindeki muhaliflerden olusmaktaydı. Grup destalinizasyon sürecinde Stalinin etkisizlestirilmesine siddetle karsı çıktı. Grubun üyeleri, Krusçevin Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. Kongresinde yaptığı konusmasında, Büyük Temizlik ve benzer ...

                                               

Cemel Muharebesi

Cemel Muharebesi, Cemel Vakası, Basra Savası ya da Deve Olayı 7 Kasım 656 tarihinde, Halife Ali bin Ebu Talib ile Islam Peygamberi Muhammedin dul esi Aisenin taraftarları arasında, Basrada gerçeklesen muharebe. Müslümanlar arasındaki ilk iç savastır. Cemel Savası, Alinin zaferiyle sonuçlandı. Aisenin müttefiklerinden Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr bin Avvam öldürüldü. Aise, Ali tarafından Medineye gönderildi. Savasta her iki taraftan yaklasık yirmi bin kisi hayatını kaybetti. "Cemel" kelimesi Arapçada جَمَل ‎ "deve" anlamına gelir. Cemel Vakası, Aisenin devesi etrafında gerçeklestiği için ...

                                               

Cumhuriyetçi Sinn Féin

Cumhuriyetçi Sinn Féin veya RSF Irlandadaki cumhuriyetçi bir siyasi partidir. RSF, 1905te kurulan Sinn Féin partisinin mirasçısı olduğunu iddia etmektedir ve 1986da Sinn Féindeki bir bölünmenin ardından bugünkü halini aldı. RSF üyeleri Irlanda Cumhuriyetinde yerel yönetime seçildiklerinde baskanlık yaparlar, ancak bölünmüs Irlandayı kabul etmezler. Daha sonra Kuzey Irlanda Stormont veya Irlanda Cumhuriyetinin Leinster Evi parlamentolarının mesruiyetini tanımaz, bu nedenle parti kendilerine kayıt yapmamaktadır. Parti, Ruairí Ó Brádaigh ve Dáithí Ó Conaillin destekçileri etrafında ortaya çık ...

                                               

Çin-Sovyet ayrılığı

Çin-Sovyet Ayrılığı, dönemin iki büyük komünist devleti olan Çin ve Sovyetler Birliği arasında 1960-1989 yılları arasında Marksizm-Leninizme dair teorik ve ideolojik tartısmalardan kaynaklanan ciddi bir diplomatik ayrılıktır. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Josef Stalinin 1953 yılındaki ölümünden sonra Nikita Krusçev tarafından baslatılan destalinizasyon ve barıs içinde bir arada yasama politikaları sonucunda doktriner ayrılıklar kısmen baslamıs, 1969da zirveye ulasmıs ve farklı yollarla 1980lerin sonuna kadar sürmüstür. Çin Komünist Partisi ÇKP lideri Mao Zedong, Sovyet ...

                                               

Destalinizasyon

Destalinizasyon, Sovyetler Birliğinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Jozef Stalinin ölümünün ardından yeni genel sekreter seçilen Nikita Krusçev ile baslayan süreci ifade eden terim. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin 20. Kongresi, Stalinin ölümünden 3 yıl sonra 14 Subat-25 Subat 1956da yapıldı ve bu tarihten itibaren Stalin dönemine ait uygulamalar, "kisinin putlastırılması" olarak değerlendirildi ve destalinizasyon süreci baslatılmıs oldu. Staline ait görüslerin etki ve gücünün çözülmesi, buna bağlı hiyerarsik yapı ve ideolojik hâkimiyetin geriletilmesi girisimi; ...

                                               

Sağ Muhalefet

Sağ Muhalefet, Nikolay Buharin, Aleksey Rikov ve Mihail Tomski liderliğinde olusan, 1920lerin sonunda Sovyetler Birliğinde olusan muhalefete verilen isim. Kimi kaynaklara göre; komünist hareket içindeki Buharin ve Rikov ile özdeslestirilen bu muhalefet, günümüzdeki siyasi merkezciliğe göre, halen sol bir akım olarak kabul edilir. Sovyetler Birliğinin kurususu Bolsevik lider Vladimir Leninin ölümünden sonra ortaya çıkan iktidar mücadelesi Sovyetler Birliği Komünist Partisi SBKP içindeki üç büyük eğilimin ortaya çıkmasına neden oldu. Lev Troçkinin tanımlamasına göre olan bu tanımlar Sağ Muha ...

                                               

Sol Muhalefet

Sol Muhalefet 1923ten 1927ye kadar Bolsevik Partisi içinde Lev Troçkinin önderlik ettiği muhalefet grubu. Grup Vladimir Leninin hastalığı sırasında ortaya çıktı ve Ocak 1924te Leninin ölümüyle birlikte yoğunlasan parti liderliği konusundaki iktidar mücadelesinin bir parçası olarak faaliyet yürüttü. Baslangıçta grubun stratejilerini Troçki ve taraftarları belirledi ve 46 nolu Deklarasyonu i imzaladı. Ekim 1923te Komintern genel sekreteri Grigori Zinoviyev, diğer taraftan Sovyetler Birliği Komünist Partisi genel sekreteri Josef Stalin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Politbürosu baskanı ...

                                               

Troçkizm

Troçkizm, Marksizmin Troçkinin bakıs açısıyla yorumlanmasıdır. Aynı zamanda 1917 Ekim Devriminden sonra ortaya çıkmıs bir ayrımı ifade eder. Sovyetler Birliğinde "sol muhalefet" olarak örgütlenmis, Troçkinin kurduğu 4. Enternasyonalle baslayarak günümüze kadar gelmistir. Troçkizmin en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.

                                               

Ulusal Bölünme

Ulusal Bölünme, bazen Büyük Bölünme olarak da anılan bu, Kral I. Konstantin ile Basbakan Elefterios Venizelos arasında 1910–1922 döneminde Yunanistanın dıs politikasına iliskin bir dizi anlasmazlıktı ve bunun devrilme noktası, Yunanistanın I. Dünya Savasına girip girmemesi idi. Müttefikleri destekleyen ve Yunanistanın kendi tarafında savasa katılmasını isterken, Alman yanlısı Kral Yunanistanın tarafsız kalmasını istedi, bu da Ittifak Devletlerinin planlarını destekliyordu. Anlasmazlığın daha genis sonuçları vardı, çünkü aynı zamanda kralın devletteki karakterini ve rolünü de etkileyecekti. ...

                                     

ⓘ Siyasi schismalar

  • Basına açıklanan dört isim olan Malenkov, Molotov, Kaganoviç ve Sepilov siyasi olarak kötü muamele gördüler ve parti ve hükûmet görevlerinden istifa etmeye
  • veya RSF Irlandaca: Sinn Féin Poblachtach Irlanda daki cumhuriyetçi bir siyasi partidir. RSF, 1905 te kurulan Sinn Féin partisinin mirasçısı olduğunu iddia
  • içindeki Buharin ve Rikov ile özdeslestirilen bu muhalefet, günümüzdeki siyasi merkezciliğe göre, halen sol bir akım olarak kabul edilir. Sovyetler Birliği nin
  • olaylarda, takipçileri daha genis Yunan toplumunu etkileyen kökten zıt iki siyasi kampa bölündü. Bulgaristan, zaten Almanya nın ve Avusturya - Macaristan ın
  • Dördüncü Enternasyonal Uluslararası Sekreteryası, II. Dünya Savası sonrası siyasi durumu ve Doğu Avrupa daki yeni bürokratik devletleri değerlendirmek amacıyla
  • Destalinizasyon Rusça: десталинизация, Destalinizatsiya Sovyetler Birliği nde Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Jozef Stalin in ölümünün
  • yapılması kararlastırıldı. Sovyetlerden binlerce ekonomist ve yüzlerce siyasi danısman Çin e yardım etmek için gönderildi. Ancak kimi yazarlara göre Krusçev in