Back

ⓘ Chemtrail komplo teorisi ya da kimyasal püskürtme kuramı, yüksekten uçan uçakların semada uzun süre bıraktıkları izlerin gizli olarak planlanmıs sinsi hedefler ..




Chemtrail komplo teorisi
                                     

ⓘ Chemtrail komplo teorisi

Chemtrail komplo teorisi ya da kimyasal püskürtme kuramı, yüksekten uçan uçakların semada uzun süre bıraktıkları izlerin gizli olarak planlanmıs sinsi hedefler için kasten püskürtülen kimyevî veya biyolojik madde olduğuna iliskin komplo teorisi. Bu teoriye inananlar, normal jet duman izlerinin nispeten çabuk yok olduğunu, bu sekilde yok olmayan izlerinse ilave maddeleri içerdiğini iddia ederler. Bu görüsler, bazı bilimsel topluluk tarafından reddedilmistir ancak sayılı bilim insanlı konunun varlığı hakkında uyarılar ve bilgilendirmeler de bulunmustur: Bu sekildeki izler, sadece normal su tabanlı yoğunlasma izleri olup rutin olarak yüksekten uçan uçaklarca belli atmosferik sartlar altında bırakılmaktadır. Savunucularınca kimyevî püskürtmenin yapılmakta olduğunu ispata tesebbüs etmesine rağmen yaptıkları incelemeler kusurlu bulunmus veya yanlıs anlasılmalara dayandırılmıstır. Fakat bu yanlıs anlasılmalar kurgulandırma projesine dahil edilebilir.

Komplo teorisinin yaygın popülerliğinden dolayı resmî kurumlar, açıklama isteyen birçok kisi tarafından sorular almıslardır. Dünyanın her tarafındaki bilim insanları ve hükûmet yetkilileri, sözde kimyevî izlerin aslında normal duman izleri olduğunu defalarca teyit etmislerdir.

Chemtrail kelimesi, "Ingilizce: condensation trail kelimelerinden Ingilizce: contrail kelimesinin türetilmesine benzer sekilde "Ingilizce: chemical kimyasal ve "Ingilizce: trail iz kelimelerinin kaynasmasıyla türetilmistir. Bu teoriye inananlar, iddia edilen kimyevî püskürtmenin sebebinin Günes radyasyonunu kontrol etmek, psikolojik manipülasyon, nüfus kontrolü, hava durumunu değistirme, biyolojik veya kimyevî savas olabileceğini ve bu izlerin teneffüs hastalıkları ve baska sağlık problemlerine sebebiyet verdiğini öne sürerler. Duman izleri büyük yüksekliklerde 8–16 kilometre meydana gelir. Bu yüksekliklerde hangi kimyevî madde olursa olsun püskürtülürse bir zarar vermeden dağılıp yüzlerce kilometre uzağa düser veya yere inmeden bozunur iddiasına karsın; içerdiği nano partiküller Doğaya ve canlılara büyük zararlar verdiği iddia edilmektedir.

                                     

1. Yayılma ve tepki

1996da chemtrail komplo teorisi, Amerika Birlesik Devletleri Hava Kuvvetlerine uçaklardan "A.B.D. nüfusunun üzerine ne olduğu bilinmeyen maddeler püskürtmesi" ve böylece "garip yoğunlasma izi desenleri meydana getirmesi" ile suçlanmasıyla yayılmaya basladı. ABD Hava Kuvvetleri, bu suçlamaların kısmen kendi Havacılık Üniversitesi tarafından hazırlanan Kuvvet çarpanı olarak hava durumu: 2025te hava durumuna sahip olmak Ingilizce: Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 adlı makaleden dolayı körüklendiğini ileri sürdü. Makale, bir askerî direktife cevap olarak ve 2025te askerî üstünlüğü sağlamayı amaçlayan istikbaldeki stratejik hava durumu değistirme sistemini ana hatlarıyla ortaya koymak için sunulmus ve "gelecekteki durumlar/senaryoların hayalî temsili" "Ingilizce: fictional representations of future situations/scenarios olarak bilinir. Hava Kuvvetleri, ayrıca makalenin "mevcut askerî politika, uygulama veya imkânları yansıtmadığı"nı ve "hava durumunu değistirme yönelik herhangi bir deneyin yapmadığını, bu gayeyi hedefleyen programların yürütmediğini ve gelecekte de böyle planların olmadığını" açıkladı. Buna ilaveten Hava Kuvvetleri, "Chemtrail sakasının incelenip birçok kabul görmüs ve akredite edilmis üniversite, bilimsel kurulus ve önemli yayınlarca reddedildiğini" ifade etmistir.

Ingilizce: Skeptical Inquirer de yayınlanan bir makale, komplo teorisinin ilk olarak 1990larda William Thomas gibi "arastırmacı gazeteciler"ce yayılmaya baslandığını ve sonra Art Bellin gece yarısı sovunda tanıtıldığını yazar. Bu teorisi ana medyaca ender olarak konu edilir, edilince de hükûmet karsıtı paranoyaya örnek teskil eder.

Birlesik Krallıkta çevre, gıda ve kırsal isler devlet bakanına "uçak chemtraillerinin kirletici sonuçları konusunda ne gibi arastırmalar yapıldığı" sorulduğunda "Bakanlık, chemtrailler bilimsel olarak kabul edilmis bir fenomen olmadığından bu konuda arastırma yapmamaktadır" seklinde cevaplandırılmıs ve o çalısmanın "chemtraillerin nasıl meydana geldiğini ve atmosfer üzerindeki etkilerini anlamak için yapıldığı"nı bildirilmistir.

Endiseli Kanadalıların "havadan ilaçlamada kullanılan kimyevî maddeler, Kanadalıların sağlığını olumsuz etkiliyor" dilekçesine cevaben Hükûmet Konağı Lideri Ing. Ingilizce: Government House Leader söyle demistir: "Kanada hava sahasında havadan ilaçlama yapıldığı konusunda bilimsel ya da baska sekilde hiçbir hatırı sayılır delil mevcut değildir. Chemtrails kelimesi popülerlesmis bir ifade olup varlığını teyyit edecek hiçbir bilimsel delil yoktur." Parlamento baskanı devamla "dilekçeyi imzalayanların normal uçak yoğunlasma izlerini, yani yoğusma izleri gördüklerine inanıyoruz" demistir.

Bilim insanları ve federal kurumlar, chemtraillerin varlığını devamlı reddederek izlerin sadece kalıcı yoğunlasma izleri olduğunu ifade ettiler. Chemtraillerin var olmadığı konusunda yapılan resmî açıklamalar, komplo teorisi yandaslarını yıldırmamıstır. Chemtrail komplo teorisinin muhtelif sürümleri Internet üzerinden ve radyo programları ile yayılmıstır. Komplo teorisini konu alan Web siteleri mevcut olup hükûmete karsı derin süpheyle dolu olduğundan bilhassa sağ kesimce tercih edilmektedir. 2011de ABD, Birlesik Krallık ve Kanadada yapılan bir çalısmaya göre sorulanların %2.6sı tamamen, %14ü kısmen komplo teorisine inanmaktadır. Chemtrail komplo teorisi yayıldıkça federal bürolar, vatandasların kızgın çağrı ve mektuplarıyla dolup tastı. Iklim mühendisliğinde çalısan akademisyenlere chemtrail eylemcilerince tehditler yöneltildi, ayrıca sözel tacize de uğradılar. Söylentileri gidermek için birkaç kurumun birden verdiği cevap 2000 yılı açıklama yazısı Ingilizce20 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi. olarak Amerika Birlesik Devletleri Çevre Koruma Ajansı EPA, Federal Havacılık Kurulu FAA, NASA ile NOAA tarafından yayınlanmıs, bu adım birçok chemtrail inanıcısı tarafından hükûmetçe yapılıs bir örtbasın baska bir delili olarak görülmüstür.

                                     

2. Bu konudakı inançlar

Chemtrail komplo teorisini müdafileri, chemtraillerin yoğunlasma izlerinden havada uzun kalıslarıyla ayırdedildiklerini ifade ederek chemtraillerin uçaklarca bırakılan ve havada yarım gün kadar kalan veya sirrüs-benzeri bir buluta dönüsen izler olduğunu ileri sürerler. Müdafiler, 1995ten sonra yoğusma izlerinin farklı bir kimyasal bilesimi olduğunu ve gökyüzünde daha uzun kaldıklarını iddia ettiler; savunucular, hiçbir zaman uzun süreli yoğusma izlerini gösterip II. Dünya Savasına kadar geriye uzanan fotoğrafların varlığını asla kabul etmediler. Bâzı kaynaklarda kimyevî maddelerin baryum ve alüminyum tuzları, polimer elyafları, toryum veya silisyum karbür olduğu ifade edilir. Baska kaynaklar, HAARP tabanında büyük çaplı elektromanyetik süper silahlar programı için gökyüzünün elektrik akımını ileten maddeler bırakıldığını iddia eder. Komploya inananlar, chemtraillerin zehirli olduğunu söyler, fakat muhtelif teori yandaslarınca gösterilen sebepler askerî silah testinden kimyevî nüfus kontrolüne ya da iklim kontrolüne kadar çok farklıdır.

Ikilim Mühendisliği - Jeomühendislik alanında yüzlerce patent olduğu iddia ediliyor. Chemtrail grupları bu patentlerin Hava Modifikasyonu kapsamında yürütülen operasyonlar ile bağlantılı olduğunu düsünüyor. Söz konusu patentleri yalanlayan veya doğrulayan herhangi bir bilimsel açıklama yapılmamısken, ilgili gruplar bu patentlerin Chemtrail ile doğrudan iliskili olduğunu savunuyor. 07.11.1966 Tarih ve 10A Sayılı Hava Durumunu Değistirme Çalısmalarına Yönelik Tavsiye Edilen Ulusal Program baslıklı raporda; kurumların yürütmekte olduğu hava durumunu değistirme faaliyetleri; hava durumunu değistirme kapsamında geleceğe yönelik planlamaları; kurumlar arası iliskiler; bu alandaki arastırmalarda sorumlulukların kurumlar arasında paylasımı gibi konulara yer verilmistir. Rapor, Komite tarafından etraflıca değerlendirilmis ve onaylanarak Bilim ve Teknoloji Federal Konseyi’ne sunulmustur.

                                     

2.1. Bu konudakı inançlar Chemtrailler için yanlıs delil

Uçus testi gayesiyle yolcu bölmesine yerlestirilmis varillerin aerosol ilaçlama sistemleri olduğu iddia edilmistir. Varillerin asıl gayesi, kargo ya da yolcuları test edilmekte olan uçakta simülasyonu olup bunun için su ile doldurulmuslardır. Bu su, her zaman varilden varile pompalanarak uçus esnasında muhtelif çekim merkezleri ile nasıl uçtuğunu test edilebilir.

2007de Jim Marrs, Louisiana televizyonunun bir raporunu chemtrailler için bir delil olarak göstermistir. Raporda içinde sözde chemtrail maddelerinin bulunduğu bir crosshatchin altındaki havada tehlikeli seviyede baryum bulunmus olduğu yazılıdır: Ölçülen milyonda 6.8 birim, ABDnin en yüksek millî tavsiye sınırının üç katıdır. Fakat akabinde bahsedilen çekimin analizi yapıldığında aletlerin kötü kullanıldığı ve okunan değerlerin 100 katı fazla gösterildiği anlasılmıstır. Kısacası burada ölçülen baryum değerleri hem emin, hem de normaldi.

Mayıs 2014te Internet üzerinden çok çabuk yayılan ve sisli bir gecede inise geçen bir yolcu uçağını gösteren bir video, sözde chemtrailler yayıyordu., kanat arkasında oturan yolcuların açık ve seçik olarak yapılan sözde ilaçlamayı görebileceklerini, bunun da gizliliği ihlal edeceğini, iddia edilen kimyevî yayılmanın sis dolayısıyla görünebilen hâle gelmis normal kanat hava türbülansları olduğunu söyledi.

2001de ABD Kongresi üyesi Dennis Kucinich, H.R. 2977 107. 2001in Uzay Koruma Kanunu tasarısını takdim etti. Uzayda silahların konuslandırılmasını kalıcı olarak yasaklayan bu tasarıyla chemtrailler de "egzotik silahlar" kapsamına alındı. Komplo teorisi taraftarları, chemtrailleri doğrudan zikretmekle resmî hükûmetin onların varlıklarını kabul ettiği seklinde yorumladı. Süpheciler, aynı tasarının "dünyadısı silahlar" ve "çevreci, iklimsel ve tektonik silahlar"ı da zikrettiğine isaret ederler. Tasarı, Amerika Birlesik Devletleri Savunma Bakanlığınca uygun olmadığı seklinde değerlendirildi ve komitede kaldı; Kucinichin akabinde Uzayı Koruma Kanununu kongreye kabul ettirmek için yaptığı üç tesebbüsündeki metinlerde artık chemtrailler zikredilmiyordu.



                                     

3. Chemtrailler ve yoğunlasma izleri

Yoğunlasma izleri Ing. Ingilizce: contrails, "yüksek irtifada seyreden bir roket ya da uçak tarafından havada yapılan yoğunlasmıs su buharı izlerdir." Ingilizce: Chemtrail kelimesi, "Ingilizce: chemical kimyevî ve "Ingilizce: trail iz kelimelerin bitistirilmesiyle olusmus bilesik bir kelimedir. Bu izler, pistonlu ya da jet motorlarının normal olarak yaydıkları su buharının yüksek irtifalarda yoğunlasması sonucu bulutlasmayla meydana gelirler. Yoğunlasma izleri, motorlardan çıkan sıcak ve nemli havanın soğuk havayla karısması sonucu olusurlar, yok olma hızları da tamamen hava durumu ve yüksekliğe bağlıdır. Atmosferde doyum noktasına yakın durumda yoğunlasma izleri bir süre görünmeye devam edebilir. Aksine atmosfer kuruysa yoğunlasma izi hızlıca kaybolacaktır.

Atmosfer bilimcilerinin arastırmalarına göre yoğunlasma izlerinin saatlerce havada görünmesi normal olduğu gibi onların sirüs bulutlarına dönüsmesi de onların normal karakteristiği olarak görülüyor. Yoğunlasma izlerindeki muhtelif ebatlardaki buz kristalleri farklı hızlarla yere doğru düstüklerinden yoğunlasma izleri dikey olarak yayılır. Değisik yüksekliklerdeki rüzgâr hızının farklılığı wind shear, yoğunlasma izlerinin gökyüzünde kilometrelerce yayılmasına sebep olur. Bu mekanizma, sirrüs unkinus bulutlarının olusmasına benzemektedir. 7600 ila 12200 metre arasındaki yoğunlasma izleri, "neredeyse katılasmıs" girift bir kumas gibi olurlar. Izlerin lateral hızı saatte birkaç kilometre olabilir. Yeteri kadar hava trafiği olması hâlinde yoğunlasma izlerinin tamamen kapalı bir gökyüzünü olusturarak her izin buz oranını arttırması ve bu durumun saatlerce böyle kalması mümkündür.

Atmosfer fenomenleri uzmanları chemtraillerin mevcut olmadığını, onlara atfedilen özelliklerin sadece yoğunlasma izlerinin Günes ısığı, sıcaklık, dikey ve yatay wind shearler ve uçakların irtifalarındaki değisik nem oranlarından dolayı farklı sekiller alan izlerin özellikleri olduğunu söylerler. ABDde gökte Millî Hava Sahası Sisteminin uçus koridorlarında meydana gelen bu tabii kafes gibi desenler, crosshatch seklinde izler bırakma eğilimindedir. Genelde üst üste gelen bu izlerin aynı irtifada olup olmadığını yerden ayırt etmek zordur. 2000 yılında chemtrailler konusundaki heyecan üzerine EPA, FAA, NASA ve NOAA tarafından ortaklasa yayınlanan açıklama yazısında yoğunlasma izlerinin meydana gelisi bilimsel olarak detaylı biçimde açıklanıyor, onların sıcaklık ve iklim üzerinde bilinen ve baska muhtemel etkileri açıklanıyor. ABD Hava Kuvvetleri de bir açıklama yazısı yayınlayarak 1953ten beri gözlenip incelendiği sekliyle yoğunlasma izleri fenomenini açıklar. Yazı, ayrıca chemtrail teorilerini delillerle daha doğrudan reddederek bu teorinin bir oyun olduğunu tespit edip delillerle chemtraillerin mevcut olmadığını ispatlar.

NASAnın Virginianın Hampton sehrinde bulunan Langley Arastırma Merkezi atmosfer bilimcilerinden Patrick Minnisin "Eğer bu kisilerin yanlısını ortaya koymaya çalısırsan Eh, sen de sadece bu komplonun bir parçasısın cevabını alırsın" dediği "USA Today" gazetesine zikredilmektedir.

Yolcu uçaklarının yoğunlasma izlerinin iklim mühendisliği için kullanılabilirliği incelenmis, fakat genelde bunun için münasip olmadığı anlasılmıstır.

Chemtraillerin varlığı teorisi taraftarları bu fenomeni saatlerce devam eden ve çaprazlama ya da paralel desenleriyle zamanla birlesip büyük bulutlar tesekkül ettiren akımlar olarak nitelendirirler. Taraftarları görünür renkli tayfların varlığını, bir bölgede izlerin fevkalade sekilde yoğunlasmasını veya isaretsiz ya da askerî uçakların tipik olmayan yer ya da yüksekliklerde bıraktıkları kalıcı izleri chemtrail belirtisi olarak görürler.

Astronom Bob Berman, chemtrail komplo teorisini Occamın tıras bıçağını uygulayamamanın bir örneği olarak görür: Izlerin donmus su buharından meydana geldiğini ileri süren ve uzun zamandan beri kabul görmüs "basit çözüm"ü kabulleneceğine "komplo teorisi Web siteleri bu fenomenin on yıl önce basladığını, karanlık bir plan çerçevesinde kendi çocuklarını zehirlemek için 40.000 yolcu uçağı pilotu ve hava trafik kontrolcüsünün dahil olduğunu ileri sürer."