Back

ⓘ Doğa bilimleri ..
                                               

Mehmed Nuri Efendi (1854 doğumlu)

Mehmed Nuri Efendi, -, Osmanlı siyasetçi. Ilk tahsilinden sonra medrese tahsilini Ibrahim Pasa medresesinde yapmıstır. 1882 yılında Vali Abdullah Musip Pasa zamanında vilâyet maarif komisyonu reisliği, Dersim mutasarrıf vekâleti görevinde bulunmustur. 1895 yılında babası Hacı Ali Rıza Efendi’den icazet-i ilmiye aldı ve az zaman sonra da babasının ihtiyarlığı dolayısıyla medresenin müderrisliği kendisine verildi. Yine bu sıralarda vilâyet il müftülüğüne tayin edildi. Jön Türk Devrimi sonrası 1908 seçimlerinde Mamûretül-Azîz Vilayeti merkez sancağı mebusu seçildi. Seyh Said Isyanı’nın Elaziz ...

                                               

Mustafa Asım Yörük

Nasûhîzâde Mustafa Âsım Efendi ya da Mustafa Asım Yörük, Türk din adamı ve siyasetçi. Babası Nasûhî Efendi, Fatih Camii Dersiamlarındandır. 1890 yılında Ahmed Hamdî Efendi’den icazet almıstır. Daha sonra" ruûs” imtihanını vererek dersiam olmustur. Fatih Camii’nde geleneksel usulde dersler vermistir. Geleneksel usulde ders vermeye devam ederken bir taraftan da dönemin modern eğitim yöntemlerini benimseyen müesseselerinden Vefa Idadisinde, Darul-Ilmiye ve Darülfünunda Akaid dersleri okutmustur. 1907’de Mekteb-i Mülkiye’de Kelam hocası olarak atanmıstır. Ayrıca burada Tefsir ve Hadis dersleri ...

                                     

ⓘ Doğa bilimleri

 • olmalıdır. Doğa bilimleri tümevarım yöntemini kullanır. Tek tek olaylardan ve olgulardan hareket edilerek genel doğa yasalarına ulasılır. Doğa bilimleri açıklayıcıdır
 • bilgilerdir. Fen bilimleri evrendeki olguları birbirine bağlayan sebepleri, bilimsel yasalarla kanunlarla açıklamaya çalısır. Doğa olaylarının olus
 • Eğitim bilimleri ya da pedagoji, eğitimi inceleyen bilim dallarının tamamına verilen addır. Eğitim bilimleri ailesi özellikle son yüzyıl içerisinde büyük
 • kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi adı altında
 • meydana gelmesi, felsefe ile bilim arasındaki ayrımın nasıl konulacağı sorununu gündeme getirmis, doğa felsefesi ile doğa bilimleri arasındaki ayrım konusunda
 • 77.0477 B 38.893 - 77.0477 ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerika Birlesik Devletleri nde doğa bilimleri mühendislik ve tıp alanlarında, kamuoyuna
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ODTÜ DBE denizlerde arastırma yapmak ve lisansüstü eğitim vermek için kurulmus enstitü. DBE
 • Biyofiziksel Kimya Enstitüsü nden Bernd - Olaf Küppers 2000 yılında yapısal bilimleri doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasında köprü olarak tanımlamıstır.
 • enstitüleri, biri matematik ve doğa bilimleri mathematisch - naturwissenschaftliche Klasse ve biri beseri bilimler ve sosyal bilimler philosophisch - historische
 • yasamı belirtmek için de kullanılır. Doğayı inceleyen bilim alt kümesine doğa bilimleri denir. Insanlar doğanın bir parçası olmasına rağmen, insan aktivitesi
 • ilgilenen özellestirilmis halidir. Sosyal bilimler alanında çalısan felsefeciler sosyal bilimler ile doğa bilimleri arasındaki iliskiyi, toplumsal fenomenlerin