Back

ⓘ Jeokronoloji ..
                                               

Jeokronoloji

Jeokronoloji, kayaların kendisinde bulunan imzaları kullanarak kaya, fosil ve sediman yasını belirleme bilimidir. Mutlak jeokronoloji radyoaktif izotoplarla gerçeklestirilebilirken, göreceli jeokronoloji paleomanyetizma ve kararlı izotop oranları gibi araçlarla sağlanır. Birden fazla jeokronolojik göstergeleri birlestirerek, geri kazanılan yasın hassasiyeti gelistirilebilir. Jeokronoloji, uygulamada, fosil çiçek ve hayvan topluluklarını tanımlayarak, kataloglayarak ve karsılastırarak tortul kayaçları bilinen bir jeolojik döneme atama bilimi olan biyostratigrafiden farklıdır. Biyostratigraf ...

                                               

Dendroglasiyoloji

Dendroglasiyoloji. Dendrokronolojinin ağaç halkalarını kullanarak buzul süreçlerinin gelisimini ele alan ve yaslandıran dalı dendroglasiyoloji olarak isimlendirilir. Ilk dendroglasiyolojik arastırmalar, çoğunlukla moren yaslarını yıl olarak belirleyip, maksimum buzul yayılısının tarihlenmesi veya güncel buzulun çekildiği alanların süksesyonel eğilimlerini tarihleyerek, buzul gerileme oranlarının bulunması konularını kapsamaktaydı. Morenlerin ve diğer buzul depolarının yası, alanda büyüyen en yaslı ağacın yıllık büyüme halkalarını sayarak bulunur. Bu yapılırken buzulun gerilemesi ve ağaçlar ...

                                               

Dendrokronoloji

Dendrokronoloji, Yunanca ağaç ve zaman sözcük köklerinden olusmakta ve ağaç halkaları ile tarihleme yapma yöntemi anlamına gelmektedir.

                                               

Dünyanın yası

Jeologların edindiği kapsamlı ve genis bilimsel kanıtlara dayanarak, Dünyanın yasının yaklasık 4.54 milyar yıl olduğuna karar verilmistir. Bu sayı, bilinen en eski dünya kabuğuna ait minerallerin yası küçük zirkon kristalleri ve Günes Sisteminin yası meteor parçacıkları ve Aydan gelen örnekler üzerinde jeologların yaptığı radyometrik yas tayini ölçümleri sonucunda ortaya çıkartılmıstır. Bu ölçümler göktası malzemesinin radyometrik yasla tarihlendirilmesine ait kanıtlara dayanır ve bilinen en eski yeryüzü ve Ay örneklerinin radyometrik yaslarıyla tutarlıdır. Zirkon kristalleri üzerinde yapı ...

                                               

Fizyon iz tarihlendirmesi

Fizyon, Uranyum gibi kütle numarası büyük atom çekirdeklerinin serbest kalan büyük bir enerjiyle birlikte doğal olarak bölünmesi sürecidir. Yüklü parçacıklar katı bir ortam boyunca hareket ettikleri süreçte parçacıkların enerjisini ortamın atomlarını transfer etmeleri sonucunda hasar izleri bırakmaktadırlar. Bu türlü izler ilk olarak Silk ve Barnes tarafından iradiye edilmis katıların elektromikroskobuyla incelenme esnasında görülmüstür. Tarihlendirme için fizyon izlerinin kullanımı ise Ikinci Dünya Savasında bölünebilir materyaller üzerinde çalısmalarda ortaya çıkmıstır. Fizyon ile tarihl ...

                                               

Grönland buzul karotu projesi

Grönland Buzul Karotu Projesi çok uluslu, bir Avrupa arastırma projesidir. Avrupa Bilim Vakfı tarafından organize edilmistir. Fon, 8 ülke ve Avrupa Birliğinden gelmistir. 1989 yılında Grönland buzul tabakasının zirvesi sondaj alanı olarak seçilmis, ve 1992 yazında yapılan çalısmalarda ana kayaya kadar ulasan 3029 metre derinliği esas alınmıstır. Bu çalısmanın amacı, elde edilen buz karotunu analiz etmek buzda depolanan çevresel ve özellikle iklimsel değisiklikler hakkında genis spekturumlu bilgileri ortaya çıkarmaktır. Gerçek sondaj çalısmaları, 1992 yılında tamamlanmıs olsa da Grönland’ın ...

                                               

Günümüzden Önce

Günümüzden Önce seneleri, geçmisteki olayların ne vakit olduğunu belirlemek için çoğunlukla jeolojide ve diğer bilim dallarında kullanılan zaman cetvelidir. Simdiki zaman değistiğiden dolayı, zaman cetvelinin baslangıç tarihi 1 Ocak 1950i olarak kullanılması standartlasmıstır, ki Radyokarbon tarihleme yöntemi 1950lerde pratik hale geldiğini yansıtmaktadır. Ingilizce Before Present in kısaltması olan "BP", ayrıca Before Physics yani Fizik Öncesi olarak da yorumlanmıstır. Yani nükleer silah deneyleri yapay olarak atmosferdeki karbon izotopların oranını değistirmeden önce, ki bundan sonra yap ...

                                               

Kozmojenik nüklitler

Kozmojenik nüklitler, kozmik ısın ufalanmasının neden olduğu günes sistemindeki bir atom çekirdeği ile birlikte yüksek enerjili bir kozmik ısın etkilestiğinde olusan nadir izotoplardır. Bu izotoplar Dünya’nın atmosferinde kaya ve toprak gibi, Dünya dısında göktasları gibi maddelerde üretilen materyallerdir. Kozmojenik izotopları ölçen bilim adamları, jeolojik ve astronomik süreçlerin aralığı hakkında fikir elde edebiliyor. Hem radyoaktif ve istikrarlı izotoplar vardır. Bu radyoizotopların bazıları Trityum, Karbon-14, Fosfor-32’dir. Bazı hafif düsük atom numarası eski nüklitlerin bazı lityu ...

                                     

ⓘ Jeokronoloji

 • Jeokronoloji kayaların kendisinde bulunan imzaları kullanarak kaya, fosil ve sediman yasını belirleme bilimidir. Mutlak jeokronoloji radyoaktif izotoplarla
 • Potasyum - argon yas tayini veya K - Ar yas tayini, jeokronoloji ve arkeolojide kullanılan bir radyometrik yas tayini yöntemidir. Argon Ar içindeki potasyum
 • olusum tarihleri belirlenmektedir. Kronostratigrafi, izotop jeolojisi ve jeokronoloji üzerine dayanır ve stratigrafik sistem tarafından tanımlanan belirli
 • Mühendislik jeolojisi Çevresel jeoloji Jeokimya Biyojeokimya Izotop jeokimyası Jeokronoloji Jeodezi Jeomikrobiyoloji Jeomorfoloji Jeofizik Jeomanyetizma Buzulbilim
 • kullanılır. Evrenin yası Dünya nın geleceği Doğal Tarih Yaratılıs efsanesi jeokronoloji Dünya Tarihi En eski tarihli kayalar Doğal tarihin zaman çizelgesi
 • Derin zaman  Dünya nın jeolojik tarihi Standartlar Kronostratigrafi  Jeokronoloji Izotop jeokimya  Süperpozisyon prensibi  Optik tarihleme  Samaryum - neodimyum
 • Derin zaman  Dünya nın jeolojik tarihi Standartlar Kronostratigrafi  Jeokronoloji Izotop jeokimya  Süperpozisyon prensibi  Optik tarihleme  Samaryum - neodimyum
 • Derin zaman  Dünya nın jeolojik tarihi Standartlar Kronostratigrafi  Jeokronoloji Izotop jeokimya  Süperpozisyon prensibi  Optik tarihleme  Samaryum - neodimyum
 • incelemek için sınırlı bir kullanım alanına sahiptir. Vekillerin zamanlaması Jeokronoloji alanında, belirli vekillerin kaç yasında olduğunu belirlemeye çalısan
 • Derin zaman  Dünya nın jeolojik tarihi Standartlar Kronostratigrafi  Jeokronoloji Izotop jeokimya  Süperpozisyon prensibi  Optik tarihleme  Samaryum - neodimyum
 • d g Jeokronoloji ve stratigrafi birimleri Kronostratigrafide kayaç segmentleri strata Jeokronolojide zaman Jeokronolojik birimler hakkında notlar Eonotem
 • Derin zaman  Dünya nın jeolojik tarihi Standartlar Kronostratigrafi  Jeokronoloji Izotop jeokimya  Süperpozisyon prensibi  Optik tarihleme  Samaryum - neodimyum