Back

ⓘ Konusma dili, günlük yasayısta kullanılan ve yazı dilinden az farklarla ayrılmıs bulunan dil, günlük konusmadır. Dünya üzerindeki hemen her dilde konusma dili - ..
                                     

ⓘ Konusma dili

Konusma dili, günlük yasayısta kullanılan ve yazı dilinden az farklarla ayrılmıs bulunan dil, günlük konusmadır. Dünya üzerindeki hemen her dilde "konusma dili - yazı dili" özellikleri bulunur. Bir dilde yazılıs ile okunus birbirinden az ya da çok farklı olabilir.

                                     

1. Türkçe özelliği

Türkçede bulunan konusma dili ve yazı dili farklılıkları; birincisi yazılıs yazı dili, ikincisi okunus konusma dili.

 • Eğer → Eyer
 • Hakikaten → Hakkaten
 • Insallah → Iisallah
 • Öğretmenim → Öretmenim
 • Duyduğum → Duyduum
 • Asağı → Asaa
                                     

2. Konusma Dili Olarak Türkçe

Türkçe konusma dili bakımından çesitli özelliklere sahiptir:

 • Söylem belirteçlerinin daha sık kullanımı ; Yılmaz & Yılmaz 2006, kipsel belirteçler.
 • Yan yana yerlestirmenin hiyerarsik cümle düzenine göre daha sık kullanımı hipotaksise karsı baskınlığı. Sözdizimsel düzlemde konusma dili unsurlarını süreç içinde toplayarak ilerler, yazılı dilde ise sözdiziminde sıralayarak ilerler ve daha iyi bir cümle için sürecin sonunda basa dönülebilir.;
 • Bilgi, keyfi parçalar halinde sunulmaz. Yeni ve eski bilgi, konu ve yorum, odak veya ayrıntı dağılımında kullanıcıya bağlı pragmatik bir temel bulunur. Türkçe konusma dilinde, cümlede Yüklem sonrası konum daha sık kullanılır Schröeder, 2002, s. 82.
 • Konusma dilinin tipik iletisimsel islevi Sözdizimi dısında kalan unsurları göstermek veya bağlantı sağlayıcı araçlar olarak örneğin "parçalarüstü unsurlar "tonlama; Demircan 2015, 12 maddede özetlemistir: Yüksek perdeden alçak perdeye sekerek düsme ve alçak perdede uzatma: Yükseeel! Umuuut! Özgeee! s. 168.
 • Genellikle tamamlanmamıs cümleler ;
 • Cümle yapılarının karıstırılması kesin sınırları bulunmadan basit ya da birlesik cümle dizilimleri vb.;
 • Tipik olmayan Sözdizimsel yapıların sık kullanımı konu vb.; 1 a. Ömer okula gitti.: Ömer, odak: okula b. Okula Ömer gitti. Konu: Okula, linguisticsodak: Ömer) Issever 2000, s. 8. Örnek bağlamında b cümlesi a cümlesinden daha sık kullanılır.
 • Zamirlerin daha sık kullanıldığı görülür. Sözdizimindeki unsurlar arasındaki bağlantıyı sağlayan bağlaçlar yerine konusmanın gerçeklestiği bağlamın algısal unsurları, dinleyicinin dünya bilgisi, sözün ezgisi bağlantıyı sağlayan unsurlar arasında sayılabilir.