Back

ⓘ Zaman ..
                                               

An (zaman)

An, bir ortaçağ zaman birimi. Günes saatindeki bir gölgenin hareketi, günesin doğus saatiyle, günesin doğusu ile batısı arasındaki sürenin on ikide biri olan 40 dakikayı kapsıyordu. Bir günes saatinin uzunluğu, günün mevsimine bağlı olarak günün uzunluğuna bağlıydı. Modern saniyelerde bir anın uzunluğu bu nedenle sabit olmasa da, ortalama olarak bir an 90 saniyeye karsılık geldi. Bir gün, esit veya esit olmayan uzunluklarda 24 saate bölünmüstür; birincisi doğal veya ekinokratik, ikincisi yapaydır. Saat dört nokta, on dakika veya 40 dakikaya bölünmüstür.

                                               

1900ler

1900ler, 1 Ocak 1900de baslayan ve 31 Aralık 1909da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan ve 20. yüzyıl için ilk onyıldır. Bu onyıl içten yanmalı motor, otomobil seri üretimi ve daktilo kullanımı da dahil olmak üzere birçok yeniliğin uygulamasını gördü. Wright Flyer uçağı, 17 Aralık 1903te "tüm zamanların ilk uçmayı basaran uçağı" olarak kaydedileceği hava uçusunu gerçeklestirdi. Reginald Fessendenin sunuculuğunu yaptığı East Balton, Kanadadaki tüm zamanların ilk radyosu, genel bir izleyici kitlesine eğlence ve müzik yayını sundu. Feminizm Japonya, Bulgaristan, Küba, Rusya, ve Per ...

                                               

1930lar

1930lar, 1 Ocak 1930da baslayan ve 31 Aralık 1939da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıldır. 30lar, Ikinci Dünya Savasında zirveye ulasacak olan, küresel ölçekte büyük bir ekonomik ve politik krizle kapandı. Amerikan tarihindeki en büyük borsa çöküsü olan Wall Street çöküsü, ABDde travmatik bir etki yarattı. Bu çöküsle beraber ağır endüstrisiye sahip, gelismis ülkelerde de krizler ve enflasyonlar görüldü. Böylece, küresel ölçekte bir bunalım oldu. Bu bunalıma Büyük Depresyon veya Büyük Buhran denildi. Ekonomik süper güç olan ABDdeki Dust Bowl tarım kıtlığını olusturdu v ...

                                               

1950ler

1950ler veya 50ler, 1 Ocak 1950da baslayan ve 31 Aralık 1959da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıl. II. Dünya Savasının etkilerinden kurtulmus, Sovyetler Birliği ile ABD arasında 1940larda baslayan Soğuk Savas iyice gelismis ve sıcak rekabete dönüsmüstür. 1950lerin sonlarına kadar özellike Kuzey Yarım Kürede Komünizm ve Kapitalizm arasında egemen olma mücadelesi sürmüs bu mücadele sonucu Kore Savası patlak vermistir. 1950ler boyunca Sovyet Rusya ile ABD arasında üstünlük mücadeleleri siddetlenerek devam etmis ve Uzay Yarısına sebebiyet vermistir. Bu on yıl boyunca Sovy ...

                                               

1970ler

1970ler veya 70ler, 1 Ocak 1970de baslayan ve 31 Aralık 1979da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıl. 21. yüzyılda tarihine giderek yaklasan özellikle de ekonomik çalkantılara odaklanarak dünya tarihinde bir "değisim ekseni" olarak adlandırılan on yıldır. Batı dünyasında, siyasi bilinç ve kadınların siyasi, ekonomik özgürlüklerinin artırılması gibi, 1960larda baslayan sosyal ilerici değerler büyümeye devam etti. 1960ların ikinci yarısında baslayan hippi kültürü, 1970lerin basında azaldı ve Vietnam Savası, nükleer silah karsıtları, dünya barısı savunmasına karsı ilgili on ...

                                               

1980ler

1980ler "bin dokuzyüz seksenli yıllar" da denir veya 80ler "seksenli yıllar" da denir, 1 Ocak 1980de baslayan ve 31 Aralık 1989da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıl. Bu zaman dilimi içerisinde görülen, refaha yönelik değisimler yeni endüstri ekonomileri için Batının kültür göçünü, sosyal, ekonomik değisimleri ve genel karısıklıkları ifade eder. Bu süre içerisinde uyusturucuya karsı küresel bir savas baslatılır. ABD, otomobil üretimindeki pazarını Japonyaya ve diğer ülkelere kaptırır. Ucuz isgücü bunu takip etmis, birçok küresel üretim tekniklerini Meksika, Kore, Tayva ...

                                               

1990lar

1990lar, 1 Ocak 1990 tarihinde baslayan ve 31 Aralık 1999 tarihinde biten Miladi takvimin on yılıdır. Kültürel olarak 1990lar, 2000li ve 2010lu yıllara kadar çok kültürlülüğün ve alternatif medyanın yükselisiyle karakterize edilir. Grunge, çılgın sahneler ve hip hop gibi hareketler, kablolu televizyon ve World Wide Web gibi o zamanlar yeni olan teknolojilerin yardımıyla bu on yıl boyunca tüm dünyada gençlere yayıldı. Neoliberalizm yoluyla sermaye piyasalarının kitlesel hareketliliğinin devam etmesi, 1945 yılından 1991 yılına kadar süren Soğuk Savasın sona ermesi, Internet gibi yeni medyanı ...

                                               

2000ler

2000ler, 1 Ocak 2000de baslayıp 31 Aralık 2009da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan, 21. yüzyılın ilk onyılıdır. 2000ler 2000 ve 21. yüzyılın ilk 9 yılını ifade eder. 2000li yıllara gelindiğinde Soğuk Savas sonrası 1990larda olduğu gibi dünya devletleri arasında Küresellesme büyük ölçüde hız kazanmıstır. Internet ve sosyal sitelerin dünya çapında yaygınlasmıs olması Küresellesme ile beraber kültürler ve bireyler arası iliskilerin gelismesine büyük etken olmustur.Ekonomik alanda Çin ve Hindistan büyük gelisme göstermislerdir. 11 Eylül Saldırıları sonucunda basta Amerika Birlesik ...

                                               

Açısal frekans

Bir çemberin yarıçapı ile çevresi arasındaki iliski C = 2 ⋅ π ⋅ r {\displaystyle C=2\cdot \pi \cdot r} denklemiyle verilir. C {\displaystyle C} Çember çevre uzunluğu r {\displaystyle r} Çember yarıçap uzunluğu π ≈ 3.141592 {\displaystyle \pi \approx 3.141592} Bir çemberde, yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya radyan denilir.Radyan rd kısaltmasıyla gösterilir. Periyodik harekette, çemberin bir periyodu birim zaman cinsinden T ise, her radyanın süresi T / 2л dir. Her periyotta 2 л radyan olduğundan, saniyedeki radyan sayısı saniyedeki periyot sayısının 2 л mislidir.

                                               

Zaman Bankacılığı

Zaman Bankacılığı, değisim aracı olarak para yerine zaman birimleri kullanılan ve alternatif bir ekonomik sistem örneği olarak değerlendirilebilecek bir karsılıklı hizmet değisimi modelidir. Zaman bankacılığı modelini uygulayan cemiyetlere Zaman Bankası denir. Dolasım birimi daima herhangi bir insanın bir saatlik isçilik bedeli olarak değerlendirilir ve genellikle ABDde "Zaman Doları", Birlesik Krallıkta ise "Zaman Kredisi" olarak adlandırılır. Zaman Bankacılığı öncelikle serbest pazar sisteminin değer vermediği çocuk danısmanlığı, yaslı bakımı, komsulara yardım gibi gönüllülük esasına day ...

                                               

Büyüklük sıralaması (zaman)

Büyüklük sıralaması ; zamanın büyüklük sırası, mikrosaniye veya milyon yıl gibi bir temel zaman birimi ile birlikte genellikle ondalık bir önek veya ondalık büyüklük sırası miktarı. Bazı durumlarda, büyüklük sırası "ikinci" veya "yıl" gibi ifade edilebilir. Diğer durumlarda, miktar adı "yüzyıl" gibi ana birimi ifade eder. Çoğu durumda ana birim, saniye veya yıldır. Ön ekler genellikle yıl baz birimi ile kullanılmaz. Bu nedenle "mega yıl" yerine "milyon yıl" denir. Saat ve takvim zamanı ondalık yerine on iki veya on altı büyüklük derecesine sahiptir. Yani bir yıl 12 aydır ve bir dakika 60 s ...

                                               

Hayat Çizgisi

Hayat Çizgisi Fizikte, hayat çizgisi bir objenin 4 boyutlu uzayda islediği yola denir. Objenin geçmis mekanını her an takip etmeye de bu ad verilir. Hayat çizgisi yörünge den ayrı bir kavramdır. Bu kavramlar zaman boyutuyla ayrılır. Ve genelde yörüngelerden daha genis bir alanı temsil ederler, diğerlerine oranla özel göreliliğin gerçek doğasını ortaya çıkarırlar. Bu fikir Hermann Minkowski tarafından ortaya atılmıstır.Bu terim, genelde Görelilik Teorisinde kullanılır özel görelilik ve genel görelilik. Dünya çizgileri olayların olusunu temsil ederler. Bu terimin kullanılması herhangi bir te ...

                                               

Hora tertia

Hora tertia, Hristiyanlık mezheplerinin hemen tümünde ibadet için kullanılan, gün içinde sabah 9 sularına karsılık gelen zamandır. Latince kökenli terim "gündoğumundan üç saat sonrası" anlamına gelmektedir.

                                               

Nanosaniye

Bir nanosaniye saniyenin milyarda birine esit bir SI zaman birimidir, yani saniyenin 1 ⁄ 1 000 ine esittir veya 10 −9 saniyedir. Terim, nano- ön eki ve dakikanın altmısta biri olan saniye sözlerinin birlesimidir. Bir nanosaniye, 1000 pikosaniye veya 1 ⁄ 1000 mikrosaniyeye esittir. 10 −8 ile 10 −7 saniye arasında değisen zaman birimleri tipik olarak onlarca veya yüzlerce nanosaniye olarak ifade edilir. Bu taneciğin zaman birimleri telekomünikasyon, darbeli lazerler ve elektroniğin ilgili yönlerinde yaygın olarak bulunur.

                                               

Saat (zaman)

24 saat esaslı saatler en az 15. yüzyıldan bu yana kullanıla gelmistir. Saatlerin zaman göstermek dısında da islevleri bulunmaktadır. Bir aracı zamana göre ayarlamak bunlardan birisi olarak gösterilebilir. Böyle bir kullanılısın örneği bombalarda ve fırınlarda görülebilir.

                                               

Zaman serisi

Zaman serisi, istatistik, sinyal isleme, ekonometri ve matematiksel finansta veri noktalarının sıklığını ifade eder ve düzenli zaman aralıklarında, ardısık zaman alanlarında tipik olarak ölçülür. Zaman serisine örnek olarak, IMKB endeksinin günlük kapanıs değeri veya Türkiyedeki Kızılırmak nehrinin yıllık akıs hacmi verilebilir. Zaman serisi analizi, anlamlı istatistikleri ve verinin diğer istatistiklerini almak için birkaç yöntemi vardır. Zaman serisi tahmini önceden bilinen olayları baz alarak gelecek olayları tahmin etmenin kavramsal modelidir. Ekonometride zaman serisi tahminine bir ör ...

                                               

Sinodik ay

Sinodik Ay evrelerinin kendini tekrar etmesi için geçen süredir. Ay takviminin esas aldığı ay da sinodik aydır. Bu süre iki sürenin toplamıdır: Ayın Dünya çevresinde 360 0 derecelik bir tam dönüs süresi yıldızlara göre ay süresi Bu süre içinde Dünya Günes çevresinde yer değistirdiği için Günese göre açı değisikliğinden ileri gelen süre Ay Dünya çevresindeki dönüsünü 27 gün 7 saat 43 dakika 11.6 saniyede tamamlar. Ancak aynı süre içinde Dünyanın Günese göre açısı da değismistir. Bu sebepten Ayın Günese göre aynı konuma gelmesi için ortalama olarak 2.3 gün daha geçmesi gerekir. Bu iki süreni ...

                                               

Standart zaman

Standart zaman, bir yerel ortalama zaman standardı olusturmak için günes zamanı veya yerel olarak seçilen bir meridyen kullanmak yerine, bir coğrafi alan veya bölgedeki saatlerin tek bir zaman standardıyla senkronize edilmesi. Çoğu insanın günlük yasamda kullandığı normal saat ve resmi sivil zamanın temelidir. Evrensel zamana dayanır ancak Dünyanın farklı bölümlerinin Günese göre coğrafi konumunu dikkate almaya çalısır.

                                               

Takvim

Takvim, zamanın yüzyıl, yıl, ay, hafta ve gün gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgedir. Takvim, sosyal, ticari, dini ya da idari amaçla gün organize bir sistemdir. Takvim organizasyonu, zamanı dilimlere bölerek gün, hafta, ay ve yıl gibi isimlendirerek yapılır. Takvimde süreler, günes ve ay döngüsü gibi bazı astronomik olayların çevrimi ile esitlendiği gibi hasat zamanı, suların yükselmesi ve çekilmesi gibi doğal olaylar üzerinden de belirlenebilir. Birçok uygarlık ve toplum kendi özel ihtiyaçlarına uygun modelli takvimler gelistirmistir. Dünyada en çok Miladi ve ...

                                               

Zaman Damgası

Zaman damgası, herhangi bir olayın ne zaman meydana geldiğini, genellikle saniyenin küçük bir kısmına yakın bir doğrulukta, tarih ve zaman olarak tanımlayan bir karakter veya kodlanmıs bilgi dizisidir. Zaman damgası terimi postanelere gelen evrakın ne zaman teslim alındığını belirlemek için, gelen evrak ya da diğer belgeler üzerine tarih ve zamanın damgalanmasından türemistir. En çok karsılasılan zaman damgası örnekleri mektuplar üzerindeki posta damgaları veya kartlara kaydedilen giris ve çıkıs zamanlarıdır. Günümüzde ise zaman damgası teriminin anlamı genislemis ve bu terim dijital veriy ...

                                               

Zaman sabiti

Zaman sabiti matematikte ve fizikte genliği zamanla asimtotik olarak artan veya azalan fonksiyonların genliğinin artıs veya azalıs hızını gösteren bir sabittir. τ {\displaystyle \tau } ile gösterilir. Genliği zamanla azalan fonksiyonlarda zaman sabiti ilk andaki azalıs sürati değismeden devam ettiği takdirde genliğin sıfıra düseceği zamandır. Bu ilk andaki türev doğrusunun zaman eksenini kestiği noktadır. Ancak genlik asimtotik olarak azaldığı için, τ {\displaystyle \tau } zamanında genlik sıfırdan yüksektir. Bu genlik maksimum düzeyin yüzdesi olarak su sekilde bulunur: f τ = 1 e ≈ 0.368 = ...

                                               

Zamanın ölçülmesi

Zamanın ölçülmesi, kullandığımız zaman sistemi Dünyanın kendi ekseni çevresindeki hareketini esas almaktadır. Gezegenin kendi etrafındaki bir tam dönüsü bir gün;Günesin yörüngesindeki bir tam dönüsü ise bir yıldır. Dünya dönerken günes gökyüzünde yükselmeye baslar, en tepeye tırmanır ve gözden kaybolana dek alçalır.

                                     

ⓘ Zaman

  • göre zaman hareket eseri ortaya çıkmıstır o halde zaman hareketin ürünüdür. Bu görelelikte de böyle denilebilir. Zaman olgusu fizikte t Latince zaman anlamına
  • haber ödülü Zaman Erisim tarihi: 20 Ocak 2009. Beyaz Kristal Yarısması nda Zaman a ödül Zaman Erisim tarihi: 20 Ocak 2009. Zaman Kültür Sanat a
  • Zaman dilimi hukukî, ticarî ve sosyal gerekçelerle dünyanın bölündüğü dikey zaman seritlerinden her birine verilen ad. Her bir zaman dilimi yaklasık
  • Es Güdümlü Evrensel Zaman UTC pek çok ülkede baz alınan medeni ve bilimsel zaman 1963 yılında kullanılmaya baslanmıstır. UTC, Fransızca Fransızca: Temps
  • Zaman standartı, zamanın geçme hızı veya zaman içindeki puanları ölçmek için bir spesifikasyon. Zaman standartlarının birçoğu bağlantılı veya iliskilidir
  • Today s Zaman Türkiye de Ingilizce yayımlanan günlük gazete. 16 Ocak 2007 günü ilk baskısı yayımlanan Today s Zaman içerik alanında Amerikan The Washington
  • UTC 07.00 zaman diliminin kullanılması önerilmis, ancak günümüze kadar bu konuda herhangi bir oylama yer almamıstır. Wikimedia Commons ta Çin zaman dilimi
  • kararlastırılmıs zaman Ru: Декретное время Ing.: Decree Time uygulaması uygulanarak saat ibreleri 1 saat ileri alındı. Moskova zamanı Rusya için standart
  • Evrensel zaman Dünya nın dönüsünün ortalama hızını yansıtan bir zaman standardı. Saatler ile değil yıldızlara bakarak ölçülür. Birkaç saniyeye kadar
  • kopmadan önceki zaman dilimidir. Ibrahimî dinler lineer bir kozmoloji Evren in belirli bir zaman önce yaratıldığı ve kıyamet zamanı geldiğinde yok edileceği
                                               

Ayrık zaman

Ayrık zaman, sürekli ve kesintisiz akmayan, atlaya ilerleyen zamandır. Matematiksel modellerde kullanılır. Örneğin belirli bir yerdeki sıcaklığın gün boyunca değisimini takip etmek için her on dakikada bir bu yerdeki sıcaklık ölçülüp bir grafiğe islenirse, sonuçta elde edilen grafiğe ayrık zamanlı grafik denir. Sıcaklığı aralıksız ölçüp her bir andaki sıcaklık grafiğe islenebilse, elde edilen grafik sürekli zamanlı olurdu.

1910lar
                                               

1910lar

1910lar veya 10lar, 1 Ocak 1910da baslayan ve 31 Aralık 1919da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıldır.

1920ler
                                               

1920ler

1920ler veya 20ler, 1 Ocak 1920de baslayan ve 31 Aralık 1929da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıldır.

1940lar
                                               

1940lar

1940lar veya 40lar, 1 Ocak 1940da baslayan ve 31 Aralık 1949da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıl.

1960lar
                                               

1960lar

1960lar veya 60lar, 1 Ocak 1960ta baslayan ve 31 Aralık 1969da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıl. "1960lar" terimi aynı zamanda, dünya genelinde birbiriyle iliskili kültürel ve politik eğilimlerin kompleksini ifade eden ve" altmıslı” yıllar olarak adlandırılan bir dönemi ifade eder. Bu "kültürel on yıl", 1963te John F. Kennedy suikastiyle baslayıp Water74 skandalıyla 1974te biten sıradan onyıllardan daha esnek bir sekilde tanımlanmıstır.

                                               

2040lar

2040lar, 1 Ocak 2040ta baslayıp 31 Aralık 2049da sona erecek olan Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıldır.

                                               

2050ler

2050ler, 1 Ocak 2050de baslayıp 31 Aralık 2050de sona erecek olan Gregoryen takviminin içinde bulunan ve 21. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelecek olan ilk onyıldır.

Geri sayım
                                               

Geri sayım

Geri sayım, gerçeklesme zamanı belirli bir olay için geriye doğru yapılan sayım. Geri sayımların en bilinen örneklerinden biri roket fırlatma esnasında yapılan sayımlar olup yeni yılın baslangıcı, yarıs sayımı, film ekranı sayımı ve 2012 fenomenini bekleyis yaygın diğer örneklerdir.

Türkiye Saati
                                               

Türkiye Saati

Türkiye saati UTC+3tür. Kısaltması TSIdir Türkiye Saati Ile. Yaz saatinden kıs saatine geçise 8 Eylül 2016da son verilmis, kısın da yaz saati kullanılacak sekilde ülkenin resmî saati UTC+2den UTC+3e değistirilmistir.

Unix zaman
                                               

Unix zaman

Unix Zaman, 1 Ocak 1970 den beridir geçen saniye sayısına denilen sayısal veri tipidir. 9 Eylül 2001 saat 04:46:40 itibarıyla Unix Zaman 10 haneye yükselmistir. Ve 20 Kasım 2286 saat 19:46:40ta 11 haneye yükselecektir. Unix zamana göre saniye türünden zaman dilimleri.

                                               

Zaman standardı

Zaman standartı, zamanın geçme hızı veya zaman içindeki puanları ölçmek için bir spesifikasyon. Zaman standartlarının birçoğu bağlantılı veya iliskilidir, ancak belirli küçük detaylarda birbirinden farklıdır ve bazıları çok özel amaçlar için kullanılır.