Back

ⓘ Çevre hukuku, insanlıkla doğal çevre arasındaki etkilesimi düzenleyen antlasma sözlesme, düzenleme ve ortak hukuk kuralları bütünüdür. Insanın çevre üzerindeki ..




Çevre hukuku
                                     

ⓘ Çevre hukuku

Çevre hukuku, insanlıkla doğal çevre arasındaki etkilesimi düzenleyen antlasma sözlesme, düzenleme ve ortak hukuk kuralları bütünüdür. Insanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini gerektiğinde insan faaliyetlerini sınırlamak ya da engelleme yoluyla azaltmayı amaçlar. Çevre kirliliği ve kaynak yönetimi olmak üzere iki ana baslık altında ele alınmaktadır.

Çevre Hukuku, ulusal düzenlemeler ve uluslararası anlasmalar sonucu gelismektedir. Ayrıca, çevre sorunları ile ilgili dava süreçleri ve yargı kararları da, içtihat olarak çevre hukukuna katkıda bulunmaktadır.

                                     

1. Türkiyede Çevre hukuku

Türkiyede 1982 Anayasasının 56. maddesinde; "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasama hakkına sahiptir. Çevreyi gelistirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek devletin ve vatandasın ödevidir" hükmüne yer verilmis ve 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve akabinde bu kanununa dayalı birçok yönetmelik, genelge ve tebliğ yayınlanmıstır.