Back

ⓘ Doğa ve din ..
                                               

Ağaç inancı

Ağaç inancı birçok doğa inançlarının barındırdığı animizimde, ağaçların saygı gösterilmesi gereken bir ruha sahip oldukları, ve ağaçlara gösterilen saygı, bereketi etkilediğine inanmaktan kaynaklanan bir kültdür. Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilikte, ve Kuzey Amerikanın yerli inançlarında, ayrıca bir de dünyanın merkezinde durduğuna, ve yer ve gök alemini birlestirdiğine inanılan "Dünyalar ağacı" vardır. Ağaca tapınmanın izleri Oğuzlara kadar muhafaza edilmistir:" Bay Terek”," Temir Kavak”, veya" Hayat Ağacı” denilen kutsal" Evliya Ağaç” inanısına benzer inançlar sadece Türk m ...

                                               

Cadılık

Cadı, birçok din ve mitolojide kötü amaçlara hizmet eden ve doğaüstü güçleri olduğuna inanılan kisidir. Popüler kültürde siyah pelerinli, sivri baslıklı, süpürgesiyle uçan bir kadın olarak resmedilir. Cadılık, büyücülük ile yakından iliskilidir. Her büyücü bir cadı değildir ancak her cadının iyi bir büyücü olduğu bilinir. Mistisizmle ilgilenen kisiler cadılığı söyle tanımlar: Cadılar; kötü, olumsuz ve yıkıcıdır. Mistik bilimlere dair uzmanlıkları onları inanılmaz güçlerle donatır. Olayların akısını ve insanların hayatını zarar vererek değistirebilirler. Amaçları çok büyük bir zenginliğe ul ...

                                               

Ongun

Ongun ya da Totem, Eski Türklerin Tengricilik inancında, içinde bir ruhu barındıran bir cisme verilen isimdir. Diğer eski inanç sistemlerinde de bulunan totem ile karsılastırılabilir. Aynı Amerika yerlilerin totemleri gibi, eski Türk boylarının da her birisinin kendine özel bir ongunu vardır. Bu genellikle kendi boylarını koruduğuna inandıkları kutsal bir havyan türü ya da büyük bir atalarının ruhunu barındırdığına inandıkları bir cisimdir. Azerbaycanda, ongun geleneğinin Islamda da uzun süre devam ettiğini kanıtlayan eski Türk mezarları bulunmaktadır en yenileri 16ncı yüzyıl. Islam gelene ...

                                               

Ayse Sultan Begüm

Ayse Sultan Begüm, Babür Imparatorluğunun kurucusu ve ilk Babür imparatoru olan Baburun ilk esi olarak Ferghana Vadisi ve Semerkantın Kraliçe esiydi. Ayse, kocasının ilk kuzeniydi ve doğustan Timurlu bir prensesdi. Baburun amcası Semerkant ve Buhara Kralı Sultan Ahmed Mirzanın kızıydı.

                                               

Eustație Altini

Eustație Altini Yunan kökenli Boğdanlı ressamdır. Dekoratif sanat ve ikonlar konusunda uzmanlasmıstır.

                                     

ⓘ Doğa ve din

  • Din genellikle doğaüstü, transandantal, ve ruhsal unsurlarla iliskilendirilmis, çesitli ayinler ve uygulamaları içeren, ahlak, dünya görüsleri, kutsal
  • Avrupa da din olgusunun sanat, kültür, felsefe ve hukukun gelisimi üzerine önemli etkileri olmustur. Avrupa da son bin bes yüz yıl boyunca en çok mensubu
  • Avrupa Birliği nde din ve dinlere bakıs açısı her bir üye ülkeye göre değisiklik gösterir. Halkının büyük çoğunluğu Hristiyanlık inancına bağlı olan Avrupa
  • Din bilimleri, dinle teolojik bakıs açısıyla ve normatif yöntemlerle ve apolejetik dini savunma amaçla ilgilenen ilahiyatın aksine dinleri sosyal bilimler
  • Belarus ta din geleneksel olarak Rus patrikhanesi altındaki Doğu Ortodoks Kilisesi dir buna karsın, geleneksel bir Katolik azınlık da vardır. Sovyet
  • Antil Yakın Doğu daki birçok din ve bu dinlerin çesitli kolları, Proto - Semitik dinine kadar uzanmaktadır. Antik Yakın Doğu daki diğer dinler arasında antik
  • Almanya da baskın din Hristiyanlık olmaktadır ve din 4. yüzyılda modern Almanya nın kapladığı bölgelerdeki Cermen kabilelerinin bu dini benimsemesi ile
  • Marksizm ve din Marksizm akımı ile dinlerin karsılık iliskileri, kosutlukları ve karsıtlıkları ile ilgilenir. Marksizm, öncelikle politik alanın son derece
  • Psikoloji duygu, düsünce ve davranısların bilimsel olarak arastırılmasını konu edinirken din psikolojisi dinî duygu, düsünce ve davranısların arastırılmasını