Back

ⓘ Çevre hukuku ..
                                               

2005 Enerji Politikası Yasası

2005 Enerji Politikası Yasası, ABDnin enerji politikalarını belirleyen yasadır. 29 Temmuz 2005 tarihinde Amerika Birlesik Devletleri Kongresinden geçmis, 8 Ağustos 2005te baskan George W. Bushun imzalamasıyla yasalasmıstır. Artan enerji sorunlarıyla basa çıkmak için sunulan yasayla, çesitli vergi tesvikleri ve mali teminatlarla Amerika Birlesik Devletlerinin enerji politikasını değistirmeyi amaçlanmıstı. 1992 Enerji Politikası Yasasından daha basarılı olmus, PUHCA 1935 ve PURPA 1978 gibi kanunların önemli hükümlerini değitistirmistir.

                                               

Çevresel etki değerlendirmesi

Çevresel etki değerlendirmesi, önerilen eylemle devam etme kararından önce, bir planın, politikanın, programın veya projelerin çevresel sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu bağlamda genellikle bireyler veya sirketler tarafından projelere uygulanır ve "Stratejik çevresel değerlendirme" terimi, devlet kurumları tarafından önerilen politikalar, planlar ve programlar için geçerlidir. Proje onayı ve karar alma sürecinin bir parçasını olusturan bir çevre yönetimi aracıdır. Çevresel değerlendirmeler, halkın katılımı ve karar almanın dokümantasyonu ile ilgili idari prosedür kurallarına tabi olabi ...

                                               

Ekolojik vergi

Ekolojik vergi veya ekolojik vergilendirme, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ve asırı tüketimi önlemeyi hedefleyen bir vergilendirme biçimidir. Kavram Ingilizce literatürde ekoloji ve vergi sözcüklerinin birlesiminden olusan ecotax ile ifade edilmektedir. Her vergi sistemi gibi, ekolojik vergiler de tüketicilerin "seçimleri" ni doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkiler. Dolayısıyla çevre vergilendirmesi, çevre üzerinde etkisi olan ürün ya da hizmetleri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Ekolojik vergilendirme konusunda basvurulabilecek vergisel araçlar genel olarak iki sekild ...

                                               

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi iliskin 24 Kasım 2010 tarih ve 2010/75/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi) Avrupa Birliği üye devletlerinin endüstriyel emisyonların çevre üzerindeki etkisini kontrol etme ve azaltma yükümlülüğü veren bir Avrupa Birliği direktifidir.

                                               

Enerji hukuku

Enerji hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku genel olarak elektrik, doğalgaz, petrol, sıvılastırılmıs petrol gazı piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir. Enerji hukuku ile ilgili yapılan ilk çalısmalar, 20. yüzyılın ortalarına denk gelmektedir. Bu tarihlerde meydana getirilen uluslararası sözlesmeler, bu konuya dair bazı kuralları içermekte ise de ayrı bir bölüm olarak düzenlenmemistir. Bunun yerine, ikincil hukuki kaynaklar vasıtasıyla bu konuya dair düz ...

                                               

RoHS

RoHS elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını sart kosan direktiftir. Ingilizce R estriction o f H azardous S ubstances Directive kelimesinin bas harflerinden olusur. 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002-95-EC numaralı zararlı maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönergedir. Kursun, kadmiyum, cıva ve bromürlü bilesenler insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasaklar. Bu maddeler baslıca sunlardır: Krom VI Cr 6+ Polybrominated diphenyl ether PBDE Kadmiyum Cd Polybrominated biph ...

                                     

ⓘ Çevre hukuku

  • Çevre hukuku insanlıkla doğal çevre arasındaki etkilesimi düzenleyen antlasma sözlesme düzenleme ve ortak hukuk kuralları bütünüdür. Insanın çevre
  • Uluslararası ceza hukuku Uluslararası çevre hukuku Uluslararası insan hakları hukuku Uluslararası insancıl hukuk Uluslararası ticaret hukuku Uzay hukuku
  • Enerji hukuku yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku genel olarak elektrik
  • Teamül hukuku bir yerde, grupta, kültürde eskiden beri yapılagelen seyler, alısılagelmis seyler, öteden beri olagelen davranıslar, tutumlar bütünüdür
  • Hristiyan hukuku niteliği tasımaz. Ancak yine de Avrupa Birliği hukuku kilise hukukundan gelen bazı esaslardan da etkilenmistir. Pandekt: Özel hukukun baskınlastığı
  • modelleme Çevre enformatiği Çevre hareketi Çevre istatistiği Çevre izleme Çevre konuları listesi Çevre planlaması Çevre Uzmanları Birliği Çevredeki aktinitler
  • Türk Hukuk Sistemi içerisindeki baslıca hukuk dalları su sekilde sınıflandırılmaktadır. Is Hukuku ve Bankacılık Hukuku gerçekte Karma Hukuk niteliği
  • Savasla ilgili çevre sorunları - Agent Orange Zayıflatılmıs uranyum Askeri süper fon sahası Yakılmıs toprak Savas ve çevre hukuku Patlamamıs mühimmat
  • Trabzon Muhafaza - i Hukuku Milliye Cemiyeti, 12 Subat 1919 da Merkezi Trabzon olarak kurulan cemiyet, Karadeniz Bölgesi nin çesitli il ve ilçelerinde subeler
  • Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Sehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlığı na bağlı olarak çalısan, çevre ve sehircilik islerinden sorumlu
1999 Çevre Koruması ve Biyoçesitliliğin Korunması Yasası
                                               

1999 Çevre Koruması ve Biyoçesitliliğin Korunması Yasası

1999 Çevre Koruması ve Biyoçesitliliğin Korunması Yasası, Avustralya Parlamentosu tarafından, Avustralyadaki çevre ve biyoçesitliliği koruma amacıyla çıkarılan yasadır. 17 Temmuz 2000de, 1975 Millî Parklar ve Vahsi Yasamı Koruma Yasası nın yerine yürürlüğe girdi.