Back

ⓘ Peyzaj planlama ; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yasam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüs ..
                                     

ⓘ Peyzaj planlama

Peyzaj planlama ; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yasam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve/veya yesil alanların olusturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren planlamadır.

Peyzaj planlamanın analizleri sonucu ilgilerin katılımı ile peyzaj gelisim stratejileri olusturulur. Bu stratejiler peyzaj planlarına aktarılır.Aynı zamanda çevre düzeni planlarına aktarılması sağlanır.

 • Görsel kaynak analizi
 • Peyzaj planlaması için veri kaynakları
 • Peyzaj potansiyeli
 • Peyzaj ve çevre planlama gelisimi
 • Planlama teorisi ve teknikleri
 • Coğrafi bilgi sistemleri CBS ve fotoğraf yorumlama
 • Ekolojik risk analizi, V-wert dahil analitik yöntemler
 • Alan kullanım planlaması ve cihazları
 • Peyzaj değerlendirmesi
                                     

1. Avrupa peyzaj sözlesmesine göre tanımı

Peyzaj planlama, Peyzaj planlanması, peyzajların gelistirilmesi, restore edilmesi veya yaratılması için yapılan ileri görüslü güçlü eylem anlamına gelir.

Peyzaj planlama, peyzaj mimarlığının bir dalıdır. Ervin Zube 1931-2002 göre peyzaj planlama önemli doğal ve kültürel kaynakları ve doğal süreçleri korurken rakip arazi uzlastırılması kullanıldığı ile ilgili bir aktivite olarak tanımlanır.

Frederick Law Olmsted tarafından planlanan sehir park sistemleri ve yesil yollar kentsel peyzaj planlamanın anahtar örnekleridir. Peyzaj tasarımcıları insaat çalısma komisyonunda olan müsteriler için çalısma eğilimindedirler. Peyzaj plancıları teknik çizim limitleri dahilinde ve ülkesel, bölgesel, arazi ve mülki sınırlar dahilinde sınırlandırılmıs olan tasarım projelerine bakabilirsiniz.

Peyzaj plancıları hangi projeler eğiliminde çalısmaktadırlar:

 • Genis coğrafi alanlar yararlanılır.

                                     

2. Peyzaj analizi

Peyzaj karakter tipi analizi

 • Peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesi - peyzaj elemanlarının belirlenmesi

Peyzaj fonksiyon analizi

 • Peyzajın biyoçesitlilik fonksiyonu
 • Peyzajın toprak koruma fonksiyonu
 • Peyzajın su fonksiyonu
 • Peyzajın habitat fonksiyonu
 • Peyzajın kültürel fonksiyonu
                                     

3. Peyzaj planlama plan kademeleri

 • Ulusal peyzaj politikaları,
 • Peyzajların korunması,
 • Yesil sistem ana planı
 • Peyzajların yönetimi
 • Peyzaj kalitesi hedeflerinin belirlenmesi,
 • Peyzaj planlarının planlama kademesinde yer alması,
 • Ülke Kalkınma/Strateji Planı-Peyzaj Programı
 • Çevre Koruma Planı Doğal Çevre/Yasam Alanı Habitat Planlaması ve Tarihi Çevre Koruma Planı)
 • Yesil sistem ana planı
 • Ulasım Ana Planı
 • Nazım Planı Master Plan ve Uygulama Imar Planı
 • Alt Bölge Planı/ Peyzaj Planı/ Yasam Alanı Habitat Planlaması
 • Üst Bölge Planı/Bölgesel Peyzaj Planı
 • Kültürel Değerler Ana Planı, Yerlesmeler Ana Planı
 • Altyapı Ana Planı
 • Ülkesel ve bölgesel mekansal strateji planları

Peyzaj plan asamaları;

 • Koordinasyon
 • Ekolojik Sınıflama-Peyzaj Sınıfları/Doğal vejetasyon potansiyeli ile iklim, toprak kosulları, morfolojik ve jeolojik yapı, su iliskileri gibi nitelik ya da etmenler
 • Planlama/peyzaj analizi, ekolojik sınıflama ve peyzaj diagnozu asamalarında saptanan esasların plana aktarılması
 • Uygulama
 • Peyzaj Diagnozu/doğal peyzaj elemanları ile alan kullanımları arasındaki iliskiler
 • Peyzaj Analizi /Doğal-Kültürel ve Görsel Peyzaj Analizi
 • Peyzaj Envanteri


                                     

4. Metodoloji

Geleneksel planlama süreci faaliyetlerini doğrusal bir ilerlemedir. Ortak adımlar sunlardır:

 • Planın yönetimi
 • Ayrıntılı tasarım
 • Toplum katılımı ve eğitim
 • Sorunların ve fırsatların belirlenmesiSWOT analizi
 • Biyofiziksel çevre envanteri ve analizi
 • Planın uygulaması
 • Hedeflerin olusturulması
 • Bir plan benimsenmesi
 • Insan topluluğu envanter ve analizi
 • Kavram ve seçeneklerinin gelistirilmesi

Peyzaj planlaması her zaman ekolojik planlama yöntemi her zaman değildir çünkü planlama bir dizi seçenek üzerinde uzlasma ve bilimsel ve teknik veriyi kullanan süreç olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ekoloji, insanlar dahil biyolojik ve fiziksel ortamlara kadar tüm canlıların, bir iliskinin incelenmesidir. O zaman ekolojik planlama, peyzaj kullanımı hakkında karar vermek için fırsatlar ve sınırlamalar önermek için biyofiziksel ve sosyo kültürel bilginin kullanımı olarak tanımlanabilir.Steiner, 1991

                                     

5. Dıs bağlantılar

 • Avrupa Peyzaj Sözlesmesi27 Nisan 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi. Avrupa Konseyi tarafından resmi bir açıklama
 • Peyzaj Kanunu olmalı ya da kurmalı mısınız? by Gert Groening
 • Peyzaj Planlama
                                     

6. Ayrıca bakınız

 • Bakım ve kalkınma planı
 • Kırsal peyzaj planlama
 • Peyzaj master planı
 • Peyzaj programı
 • Kentsel peyzaj planlama
 • Yesil kalkınma planı
 • Peyzaj planı
 • Peyzaj koruma planı
                                     

7. Kaynakça

 • Yasayan Peyzaj: Peyzaj Planmaya göre Ekolojik Yaklasım Steiner, Frederick R. McGraw-Hill College, 1991
 • Ekolojik Tasarım ve Planlama George F. Thompson and Frederick R. Steiner, Wiley, 1997
 • Petzaj planlama: Teori ve Planlamaya Giris Hackett, Brian Oriel, 1971
 • Design with nature Ian L. McHarg Wiley, 1992
 • Peyzaj Planlama ve Çevresel Etki Tasarımı Tom Turner 2nd ed UCL Press, 1998
                                     
 • için planlama yapar. Turizm alanların fiziksel planlamalarında doğal ve kültürel değerlerin korunması için ekolojik öncelikli planları hazırlar. Peyzaj planlama
 • üzere birçok kentsel planlama konusunu kapsar. Kentsel planlama projelerinde mimarlık, peyzaj mimarlığı, sehir ve bölge planlama uzmanları birlikte görev
 • kavramı peyzaj mimarlığı çalısmalarının temelini olusturur. Doğal peyzaj Kültürel peyzaj Peyzaj ekolojisi Peyzaj planlama Peyzaj planı Peyzaj tasarımı
 • Peyzaj mimarı, peyzajı olusturan doğal ve kültürel kaynakları koruyarak insanlar için güvenli, yasanabilir, erisebilir, konforlu ve huzurlu mekanlar yaratan
 • bitkisel yapısına uygun vb. faktörler içerir. Bu süreçte peyzaj mimarları tarafından peyzaj planlama ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda proje çizilerek
 • yapi fiziği, kentsel koruma ve planlama kentsel mekan organizasyonu ve tasarım, kentsel dönüsüm ve planlama peyzaj planlama programı ile 80 öğretim üyesi
 • Peyzaj Planlamasında değerlendirme imkânları üzerinde bir arastırma. - Ankara 1972 Rekreasyonel Planlama yönünde Karayollarımız ve Peyzaj Planlama Yöntemleri
 • Ilk olarak kilit planlama bir bütün olarak peyzaj hedef belirleme ve tasarım içerir. Ikinci olarak, peyzaj tasarımı kilit planlama süreci içinde belirlenen
 • amaçlı planlarda, planlama alanlarında peyzaj projesi peyzaj mimarlığı hizmet sınıflarına göre saptanmaktadır. Alan planlamasında mülkiyet sınırları
 • alanıdır. Türkiye de bu alanda üniversitelerin mimarlık, peyzaj mimarlığı, sehir ve bölge planlama bölümlerinde eğitim verilmektedir. Ilk modern teorisyen
 • sehir ve bölge planlama kentsel ve bölgesel bir planlama tasarlama esnasında, daha büyük ölçekli bölge veya ülke vaziyet ve planlamayı da dikkate almak
 • Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Pisa Üniversitesi peyzaj ve yesil alanlar tasarımı ve planlama yüksek lisans programı Turin Üniversitesi Genoa Üniversitesi
 • kısaca ETSAB peyzaj mimarlığı alanında master eğitimini tamamladı. 1989 ile 2001 yılları arasında ETSA Vallés de Sehir Planlama ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında