Back

ⓘ Diller ..
                                               

Alıntı kelime

Alıntı kelime veya sözcük bir dilden baska bir dile tercüme edilmeden geçmis kelimedir. Alıntı kelimeler, ortak bir etimolojik kökene sahip oldukları için iki veya daha fazla dilde birbirlerine benzer olan soydas kelimelerden farklıdır. Ayrıca baska bir dilden geçmis olan, ancak geçerken o dile çevrilmis, calque olarak adlandırılan kelimeler de alıntı olarak sınıflandırılmaz.

                                               

Amerikanın yerel dilleri

Amerikanın yerel dilleri Amerikayı olusturan Alaska ve Grönland’dan Güney Amerika’nın ucuna kadar yayılan topraklarda yasayan Kızılderililer tarafından konusulmaktadır. Bu yerel diller içlerinde izole ve Sınıflandırılmamıs diller de dahil olmak üzere birbirinden farklı çok sayıda dil ailelerinden meydana gelmektedir. Bunları daha yüksek seviyede aileler halinde gruplandırmak için üç makrofamilya; Eskimo - Aleut dilleri, Na-Dene dilleri ve Amerind dilleri gibi öneriler yapılmıstır. Bu öneri neredeyse bütün uzmanlar tarafından kabul edilmemistir. UNESCO’ya göre, Kuzey Amerika’da birçok yerel ...

                                               

Avrupa Dil Günü

Avrupa Dil Günü, Avrupa Konseyinin Dil Politikası Bölümü tarafından yapılan Nisan 1997 tarihinde projenin son konferansı sırasında doğmustur. Üye ülkelerin desteği ile öneri çesitli organlarca incelenmis ve Avrupa Komisyonu da katılım için davet edilmistir. Ocak 1999 yılında Bakanlar Komitesi 2001 yılını Avrupa Diller Yılı olarak ilan etmis ve Avrupa Birliği Haziran 2000de bir bildiri ile katılmıstır. Daha sonra sürekli hale getirilen bu organizasyon her yıl 26 Eylül tarihinde çesitli etkinliklerle kutlanır olmustur.

                                               

Azınlık dili

Azınlık dili ; bir ülkede, çoğunluk diline kıyasla daha az kisi tarafından konusulan dil. Toplumda baskın olmayan dilleri ifade etmek için kullanılır. Göçmenler, genellikle azınlık dili konumunda bulunan kendi dilleri ile birbirleriyle iletisim kurarlar. Örneğin Türkçe, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde azınlık dili olarak konusulmaktadır.

                                               

Eski Doğu Slavcası

Eski Doğu Slavcası ya da Eski Rusça 10. ve 15. yüzyıllar arasında Kiev Knezliğinde konusulmus dildir. Dil, Kiev Knezliğinin çöküsünden sonra evrimleserek değismistir. Bugün konusulduğu bölge Rusya, Ukrayna ve Belarusa aittir.

                                               

Frizce Hareketi Konseyi

Frizce Hareketi Konseyi, Frizyayı seven, Frizce dillerini ve kültürünü destekleyen insanlar tarafından olusturulmus bir organizasyondur. Konsey, gönüllüler tarafından desteklenen bağımsız bir organizasyondur. Frizce Hareketi Konseyi, birkaç üyenin çalısmalarına dayanan ve 500den fazla bağısçının katkılarıyla isleyen bir kurulustur.

                                               

Hint-Hitit

Hint-Hitit veya Hint-Anadolu ; var olagelmis tüm Hint-Avrupa dilleri ve de Anadolu dillerinide içerisine alacak sekilde, bir bütünsel Hint-Avrupa terimine es değer bir model olarak, ilk defa Amerikalı dilbilimci "Edgar H. Sturtevant" tarafından 1926 yılın da ortaya atılan ve tamamen hipoteze dayalı olan bir dil ailesidir. Terim; "Hint" ön eki ile Hint-Aryan veya Iran kısmına atıfta bulunmaz, ancak geleneksel "Hint-Avrupa" terimi için ikoniktir, "Hitit" kısmı ise bir bütün olarak Anadolu dil ailesini ifade eder. Edgar H. Sturtevant; Hitit Anadolu dillerinin, Proto-Hint-Avrupa dilinin PHA ye ...

                                               

Kanonik

Kanonik sözcüğü, Yunanca kanon kökünden türemis bir sıfat. "genel olarak kabul edilen" veya "otoritelerce doğrulanmıs" anlamlarında kullanılır. Teolojiden matematiğe kadar çok genis bir kullanım alanı vardır.

                                               

Kokborok dilbilgisi

Kokborok, Çin-Tibet dillerinden bir Tibet dilidir. Hindistan ve Bangladeste konusulur. Kokborok dil bilgisi de Kokborok dilinde konusabilme ve yazabilmeyi sağlayan kurallar bütünüdür.

                                               

Lingua franca

Lingua franca veya geçer dil ortak bir dili veya lehçeyi paylasmayan insanların birbiriyle iletisim kurmak için kullandığı ortak dildir. Lingua francalar insan tarihi boyunca, ticari, kültürel, dinî, yönetimsel veya diplomatik gereklilikler dolayısı ile gelismis, farklı milletlere mensup bilim insanları ve akademisyenler arasındaki iletisimi sağlamak için de kullanılmıstır. Terimin ismi Orta Çağda denizciler ve tüccarlar tarafından 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar konusulmus, Romen dili bazlı bir pidgin olan Akdeniz Lingua Francasından Sabir almıstır ve lingua franca, Italyancada Frenk dili ...

                                               

Nijer-Kongo dilleri

Nijer-Kongo dilleri, Afrikanın konusur, coğrafî yayılım ve dil sayısı bakımından en büyük dil ailesidir. Ethnologuea göre yaklasık 1500 dili barındıran ve 700 milyon konusuru olan aile; dünyada dil sayısı bakımından en büyük, konusur sayısı bakımından ise 3. en büyük aile olarak sınıflandırılır. Sahraaltı Afrikanın en çok konusulan yerli dillerinin çoğu bu gruptadır. Sadece Bantu dilleri alt grubunun yaklasık 350 milyon konusuru vardır. En çok konusulan Nijer-Kongo dili Swahilidir ve bu dili Fula, Igbo, Shona ve Yoruba izlemektedir. Bu gruba ait belli baslı diğer diller; Dogonca, Fangca, G ...

                                               

Patagonya Galcesi

Patagonya Galcesi Arjantinin Patagonyadaki Chubut eyaletindeki yerlesim yeri olan Y Wladfada resmî dil olan Galce dilidir. Günümüzde Modern Galcede kullanılan sayılar 1870lerde Patagonyada olusturulduktan sonra 1940larda Gallerde kabul edildi. Patagonya Galcesi, Gallerin kendisinde kullanılan çesitli lehçelerden ayrı bir lehçe olarak gelismistir. Galce ve Patagonya Galcesi sesbilim, biçimbilim, sözdizim, kelime dağarcığı ve alıntı sözcüklerin kökenleri konusunda çesitli farklılıklar gösterse de aralarında yüksek oranda karsılıklı anlasılabilirlik vardır.

                                               

Salom

Salom, Ibranicede barıs, uyum, bütünlük, refah, ve huzur anlamlarına gelen bir sözcükdür. Ibranice konusanlar arasında selamlasmada veya bazen vedalasmada kullanılmaktadır. Birçok dilde de olduğu gibi, iki varlık arasındaki barısa özellikle insan ile Tanrı veya iki ülke veya bir bireyin, grupun refahına veya güvenliğine atıfta bulunabilir. Salom sözcüğü birçok farklı dilde de bulunur. Örneğin Arapçadaki karsılığı selâm ; Maltacadaki sliem ; Süryanice, Asurca ve diğer proto-Semitik dillerindeki karsılığı ile Š-L-M veya Etiyopya Semitik dillerindeki karsılığı ile sälam.

                                               

Uluslararası Dil Yılı

Birlesmis Milletler Genel Kurulu, 2008 yılını Birlesmis Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün tavsiyesi üzerine Uluslararası Dil Yılı ilan etti. Birlesmis Milletler kararnamesi aynı zamanda Birlesmis Milletler websitesinde altı resmi dil arasında tam esitliğin gereğine dikkat çekti. The resolution also reaffirmed the need to achieve full parity among the six official languages on United Nations websites.

                                               

Ülkelerin yerel isimleri listesi

Ülkelerin yerel isimleri listesi ülkelerin kendi dillerinde isimlerinin alfabetik olarak sıralandığı listedir. De facto ve de jure ülkeleri ile bağlı bölgeler ve özel bölgeler de bu listede yer almaktadır.

                                               

Kore Çin mutfağı

Kore Çin mutfağı Güney Koredeki etnik Çinliler ve Koreliler tarafından gelistirilen melez bir mutfaktır. Çin mutfağından türetilmis olmasına rağmen, Kore Çin mutfağı, Kore lezzetleri ve malzemeleri ile essiz yemeklerden olusmaktadır. Güney Kore içindeki ve dısındaki çoğu Kore Çin restoranı etnik Çinliler yerine Korelilere aittir ve onlar tarafından isletilmektedir. Güney Korede yemek genellikle teslim edilir. Amerika Birlesik Devletlerinde ve baska yerlerde, Kore restoranlarında Çin restoranlarında değil, Kore restoranlarında Kore Çin yemekleri servis edilmektedir. Jjamppong ve udong gibi ...

Diller listesi
                                               

Diller listesi

Maya dili ve Keçuva gibi eski Güney Amerika uygarlıklarına dayanan diller, günümüz yaygın dil ailesi kavramlarıyla sınıflandırılamamaktadır. Türk, Moğol ve Tunguz dillerini ve ayrıca Korece ve Japoncayı soysal açıdan bir arada toplayan Altay dilleri teorisi 20. yüzyılın ortalarından beri dilbilim çevrelerinde büyük oranda kabul görmemektedir.

                                               

Avamca

Avamca, fertler arasında geçerli olan dildir. Bu dil Türkiyede çoğunlukla fasih Arapça temelli olmayıp ona muhaliftir. Buna ek olarak diğer dillerden giren kelimeleri, türetilmis yerli kelimeleri veya telaffuzu bozulmus bâzı fasih Arapça kelimeleri içerir.

                                               

Balkan dilleri

Balkan dilleri, Balkanlarda konusulan dillerdir. Bu diller içinde Macarca, birkaç Türk dili ve Kafkas dilleri dısında kalan diller, Hint-Avrupa dil ailesi dâhilindedir.

Hınalık dili
                                               

Hınalık dili

Hınalık dili veya Kınalık dili ; Azerbaycan sınırları içerisinde bulunan Hınalık Köyü halkınca konusulan bir dil. Kuzeydoğu Kafkas dil ailesine mensup bir dildir. Konusanların sayısı kaynaklara göre değisiklik barındırmaktadır. Dili konusanların sayısı bir kaynağa göre 1000, baska bir kaynağa göre 3000 olarak geçmektedir. UNESCOnun Tehlike Altındaki Dünya Dilleri listesinde "ciddi tehlike altında" sınıfındadır.