Back

ⓘ Kara Avrupası hukuk düzeni ya da diğer bir adla Kıta Avrupası hukuk sistemi, modern dünyadaki en yaygın hukuk düzenidir. Temellerini Roma hukukundan alan Kara A ..
Kara Avrupası hukuk düzeni
                                     

ⓘ Kara Avrupası hukuk düzeni

Kara Avrupası hukuk düzeni ya da diğer bir adla Kıta Avrupası hukuk sistemi, modern dünyadaki en yaygın hukuk düzenidir. Temellerini Roma hukukundan alan Kara Avrupası hukuk düzeni, derlenmis yazılı kurallara dayanmaktadır. Bu düzenin en önemli parçaları kamu hukuku-özel hukuk ayrımı ve adli yargı-idari yargı ayrılığıdır.

Bu hukuk düzeni, Romanın düsünsel alandaki en önemli yapıtlarından sayılır. Modern dünyadaki etkileri hâlâ süren Roma hukukunun kuralları Doğu Roma imparatoru I. Justinianus tarafından 6. yüzyılda derlenerek, yazılı duruma getirilmis ve Corpus Iuris Civilis adlı yapıtta toplanmıstır.

Baslıca amaçlardan biri yurttaslar arasındaki iliskileri düzenlemek olan bu hukuk düzeninde, medeni hukuk bu nedenle oldukça geliskindir. Diğer hukuk alanlarının gelisimi ise medeni hukukun etkisi altında olmustur. Kara Avrupası hukuku, kilise hukukundan gelen bazı esaslardan da önemli ölçüde etkilenmistir.

Kara Avrupası hukuk düzeninde özel hukuk-kamu hukuku ayrımı vardır. Özel hukuk bireyler arasındaki iliskileri, kamu hukuku ise kamu kuruluslarının birbirleriyle olan ve bireylerin kamu kuruluslarıyla olan iliskilerini düzenler.

Anglosakson ekolünü temsil eden ortak hukukta hukuk, uygulamaya yönelmis ve temelde mahkeme kararlarıyla biçimlenmistir. Kapsamlı ilkeler ve soyut genellemeler tercih edilmemistir. Kara Avrupası hukukunda ise hukuk kuralı yargıçlarca yaratılmaz. Yurttasların hak ve ödevlerini, toplumsal düzen kurallarını ve davranıs sınırlarını hukuk belirler. Kara Avrupasında hukukun gelisiminde akademik çalısmalar da önemli derecede etkilidir.

Kara Avrupası hukuk sistemi, tedvin edilmistir. Yani yazısız halde bulunan kurallar, yazılı hale getirilip derlenerek kanunlarda toplanır. Içtihadî nitelikte değildir. Daha önce mahkemeler tarafından verilmis kararlara uyulmak zorunluluğu yoktur.

                                     

1. Kaynakça

  • Claude Du Pasquier, Introduction à la théorie générale et à la philosophie du droit, Neuchâtel, Paris, Delachaux & Niestlé, 1967.
  • William M. Geldard, Elements of English Law, Oxford Üniversitesi Yayınları, 1957.
  • Andreas B. Schwarz, Roma Hukuku Dersleri, I. cilt, çeviren Türkân Rado, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Istanbul, 1963.
  • A. Seref Gözübüyük, Hukuka Giris ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara, Ekim 1998.
  • Kemal Gözler, "Genel Hukuk Bilgisi", Ekin Kitabevi, Bursa, Ağustos 2013
  • Adnan Güriz, Hukuk Baslangıcı, Siyasal Kitabevi, Ankara, Eylül 1997.