ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9
                                               

Râzî

Râzî ya da tam adıyla Ebû Bekir Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî, Fars simyacı, kimyager, hekim ve filozof. Gençlik yıllarında edebiyat ve musiki ile ilgilenmistir ve geçimini kuyumculuk yaparak sağlamıstır. Râzî doğduğu sehir olan Reyde felsefe, m ...

                                               

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Muhammed Celâleddîn-i Rumi, veya kısaca bilinen adıyla Mevlânâ, 13. yüzyılda yasamıs Fars Sünni Müslüman sair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf. Kendisinin etkisi yalnızca bir ulusla veya etnik kimlikle sınırlı kalmayarak pek çok farklı ...

                                               

Süyûtî

Celâleddîn Süyûtî, Arap din bilgini ve filozof. Künyesiyle beraber asıl adı Celaleddin Ebu’l Fazl Abdurrahman b. Kemâleddîn Ebû Bekr b. Muhammed el-Huzayrî es-Suyutidir. "Süyutî" lakabının sebebi doğduğu bu yerden kaynaklanmaktadır. Babası Safiî ...

                                               

Sâbân-ı Velî

Sâbân-ı Velî Halveti Tarikatının, Cemaliyye subesinin, Sabaniyye kolunun kurucusu mutasavvıf evliyadır. Hanönü ilçesinin Gökçeağaç Bucağına bağlı Çakırçayı Köyünün Cimdâr Mahallesinde dünyaya gelen Seyh Sa’ban-ı Veli, doğmadan önce babasını, üç y ...

                                               

Sems-i Tebrîzî

Sems-i Tebrîzî, Iranlı mutasavvıf. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmînin gönül dünyasında büyük değisikliklere sebep olan ve Mevlânâ tarafından yazılan ilâhî ask siirlerinden olusan "Dîvân-ı Sems-î Tebrîzî" adındaki nazım eser sayesinde tanınan Mevlananın ...

                                               

Semsüddin Sehrizorî

Semsüddin Sehrizorî, Israkî Okulunun fiili anlamda kurucusu ve okulun maktul manevi lideri Sahabeddin Sühreverdinin sadık bir izleyicisi olarak bilinir. Ilk israki filozofu olarak kabul edilir. Israkiliğin kurulması, felsefi ve tarihi bilgilerini ...

                                               

Veysel Karani

Veysel Karani, Yemenli bir Müslüman ve mistik. Muhammed peygamber döneminde yasamasına rağmen onu görememistir. Meshur hikâyede Medineye kadar gitmis, ancak zamanlamasından dolayı onu görememis ve geri dönmesi gerekmistir. Bunun üzerine Muhammed ...

                                               

Yahyâ-yı Sirvânî

Azerbaycan Türklerinden olan Seyid Yəhya Bakuvi Azerbaycanın tanınmıs filozof alim ve sairlerindən biri, Halvetiyye Tarikâtının Ikinci kurucusudur.

                                               

Zemahserî

Zemahserî, Iranlı Islam bilgini. Tefsir, kelâm, fıkıh, lügât ve belâgat gibi birçok Islami bilim alanında arastırmalar yapmıs ve çesitli eserler vermis Fars kökenli filozof ve Islâm âlimi. 1074 yılında Harezmin Zemahser kasabasında doğmus, 1144te ...

                                               

Karen Armstrong

Karen Armstrong, Ingiliz yazar, yorumcu ve dinler tarihçisi. Karsılastırmalı din hakkındaki kitapları ile tanınmaktadır. Irlanda kökenli Katolik bir aileye mensuptur. Hayatının erken dönemlerinde bir Roma Katolik rahibesi olarak yasamıs ardından ...

                                               

Ebu Turab ez-Zahiri

Ebu Muhammed Abdulcemil bin Abdulhak bin Abdulvahid bin Muhammed bin el-Hasim bin Bilal el-Hasimi el-Umari el-Adavi, daha iyi bilinen adıyla E bu Turab ez-Zahiri, Hint Islam alimi ve gazetecidir. Kökleri Arap olmamasına rağmen, Arap olmayan bir ü ...

                                               

Ibn Abdülberr

Ibn Abdiber 978de doğdu ve 1071de Endülüste Xàtivada öldü. Baslangıçta Zahiri mezhebine bağlı kalırken, Ibn Abdül-Berr daha sonra Maliki mezhebine geçti.Kitabında Üç büyük Sünni mezhep imamı Malik bin Enes, Safii ve Ebu Hanife hakkındaki kitabı, ...

                                               

Ibn Huzeyme

Ibn Huzeyme, Sahih ibn Huzeyme ile tanınan, önde gelen Müslüman Hadis-i serif ve Safii mezhebi Fıkıh alimi. Taberîden bir yıl önce Nisapurda doğmustur ve ondan bir sene fazla yasamıstır. Horasan muhaddisi Ishak ibn Rahvey ö. H 282 dahil, Nisapur ...

                                               

Nesâî

En-Nesâî, Hadis âlimi ve Kütüb-i sitte adı verilen altı hadis mecmuasından besincisinin, Sünen-i Nesai müellifi. Asıl adı Ahmed ibnu Suayb, lakabı Ebu Abdurrahman’dır. Hicri 214 veya 215 M.830 yılında Horasan’da, çok değerli âlimlerin yetistiği N ...

                                               

Râmhürmîzi

Ebu Muhammed el-Hasan ibn Abd el-Rahman b. hallād el-Rāmhürmizī, yaygın olarak Ibn el-Hallād olarak da bilinen hadis alimi, kadı ve sair

                                               

Sehabeddin Mercani

Imam ve müderris olan Molla Bahaeddin oğlu olarak 1818 yılında Kazanın Yabıncı köyünde doğdu. Eğitimine babasının medresesinde baslayarak; mantık, kelam, fıkıh usulü, Farsça ve Arapça derslerini gördü. 1838 yılında dini ilimler alanında kendisini ...

                                               

Abdülhüseyin Emini

Ayetullah el-Uzma Abdülhüseyin Emini, Iranlı fıkıh, Müçtehit, taklit mercii, büyük hadis ve tefsir bilgini. 1902-1970 yılları arasında yasamıs ünlü bir Imamiye Siası Müctehid dir. Islam dünyasında her zaman farklı bir bakıs açısına sahip olmus Si ...

                                               

Cüveynî

17 Subat 1028de Nisaburda doğdu. Müderris olan babası ve amcasından ilk eğitimini aldı. Babasının ölümü üzerine genç yasta babasının yerine müderris yapıldı. Bu süre zarfında eğitimine devam ederek bölgenin seçkin alimlerinden dersler aldı. Ehl-i ...

                                               

Mukaddes-i Erdebili

Ahmed b. Muhammed Erdebili Necefi onuncu yüzyılın Imâmiyye kelâm ve fıkıh âlimlerinden biri. Ahmed b. Muhammed Erdebili Necefi, Mukaddes-i Erdebili diye meshurdur. Alimin doğum tarihi hakkında kesin bilgiler mevcut değildir. O Erdebil’de doğdu. I ...

                                               

Murteza Serif Askeri

Ayetullah Murteza Serif Askeri, ünlü bir Sii, yazar ve Müslüman din adamıydı. Erken dönem Islam tarihi hakkında yaptığı akademik ve elestirel çalısmalarla tanındı.

                                               

Müfessir

Müfessir, tefsir ile uğrasan ilahiyatçılara verilen isim. Kuran ayetleri üzerinde yorum yapmanın ilk olarak Peygamber Muhammed ve okuma yazma bilen sahabiler tarafından baslatıldığı ifade edilir. Tefsirciler faaliyetlerini baslangıç emri olarak k ...

                                               

Muhammed Tahir bin Asur

Muhammed Tahir bin Asur tam adıyla Muhammed et-Tâhir bin Muhammed bin Muhammed et-Tâhir et-Tunisî, Tunuslu müfessir, Islam alimi ve fıkıh bilgini. Fas asıllı olan Asur ailesine mensuptur. Bu sebepten ötürü Ibn Asur lakabıyla anılmıstır.

                                               

Resîd Rıza

Muhammed Resid Rıza, Islami reformcu din alimi. Muhammed Abduh’un en yakın takipçilerinden birisi olarak bilinir.

                                               

Ask Hocası

Ask Hocası, 1963 ABD yapımı bilimkurgu komedi filmidir. Özgün adı The Nutty Professor olan film Türkiyede Mayıs 1965te sinemalarda gösterildikten sonra 1972 yılının Mart ayında da Türk Sinematek Derneğinde "Jerry Lewis Toplu Gösterisi" kapsamında ...

                                               

Çatlak Profesör 2

Çatlak Profesör 2, 2000 ABD yapımı güldürü filmi. "Çatlak Profesör 2" 1996 tarihli Çatlak Profesörün The Nutty Professor devam filmidir. O film de 1963 tarihli aynı adlı The Nutty Professor Jerry Lewis filminin yeniden çevrimiydi. Bu film 1965te ...

                                               

Çehresiz Gözler

Çehresiz Gözler 1960 yılında çekilmis Fransız korku filmi. Basrollerde Pierre Brasseur ve Alida Vallinin oynadığı film Jean Redonun romanının bir uyarlamasıdır ve Georges Franju tarafından yönetilmistir. Filmin kanlı sahneleri dönemin anlayısına ...

                                               

Denizin Altında 20.000 Fersah (film, 1954)

Denizin Altında 20.000 Fersah, 1954 ABD yapımı bilimkurgu macera filmidir. Özgün adı 20.000 Leagues Under the Sea olan film 1955-1956 sinema sezonunda Türkiyede baslıktaki isimle gösterilmistir. Sonraki bazı gösterimlerde "Deniz Altında 20.000 Fe ...

                                               

Drakulanın Evi (film, 1945)

Drakulanın Evi, 1945 tarihli, yönetmen Erla C.Keatonın çektiği Universal yapımı korku filmi. Universalın çektiği son klasik canavar korku filmlerindendir. Basrollerinde Onslow Steverns, Martha ODriscoll, John Carradine, Lon Channey Jr, Glen Stran ...

                                               

Frankensteinın Evi (film, 1944)

Frankensteinın Evi 1944 tarihli, yönetmen Erle C.Keatonın Curt Siodmakın bir hikâyersinden uyarladığı film.Universalın Kurt Adam serisinin üçüncü, Frankenstein serisinin altıncı ve Drakula serisinin dördüncü filmidir.

                                               

Halloween (film, 2018)

Halloween, David Gordon Greenin yönettiği, Jeff Fradley ve Danny McBridein senaryosunu yazdığı 2018 yılı Amerikan yapımı slasher filmidir. Aynı adı tasıyan ve Cadılar Bayramı serisinin ilki 1978 yılındaki filmin on birinci filmidir. Laurie Strode ...

                                               

Iron Man 3

Iron Man 3, Amerikan yapımı, yedinci Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi. Marvel Comics tarafından yaratılan Iron Man karakterinin beyazperdedeki üçüncü filmidir. Filmin basrolünü Robert Downey Jr. ve Gwyneth Paltrow paylasmıstır. Filmin ...

                                               

Kaptan Amerika: Kıs Askeri

Kaptan Amerika: Kıs Askeri, ya da Ingilizce orijinal adıyla Captain America: The Winter Soldier, aynı adlı Marvel Comics çizgi roman serisinden uyarlanmıs ve dokuzuncu Marvel Sinematik Evreni filmidir. 2014 yılında vizyona girmis bilimkurgu, aksi ...

                                               

Korkunç Bir Film 2

Regina Hall - Brenda Meeks Shawn Wayans - Ray Wilkins Tim Curry - Professor Oldman David Cross - Dwight Hartman James Woods - Father McFeely Beetlejuice - Shortynin beyni Kathleen Robertson - Theo Natasha Lyonne - Megan Voorhees Anna Faris - Cind ...

                                               

Makas Eller

Makas Eller, 20th Century Fox tarafından aile kitleleri için yapılan komedi-dram-macera-romantizm filmidir. Hikâye rengarenk Amerikan banliyösüne genis bir tepeden bakan metruk fakat süslü bir konakta yasayan Edward adındaki utangaç ve garip bir ...

                                               

Mary Shelleyden Frankenstein

Mary Shelleyden Frankenstein, 1994 Ingiltere - ABD ortak yapımı Gotik korku filmidir. Özgün adı Mary Shelleys Frankenstein olan film yapımcı ülkelerde gösterime girdikten üç ay sonra, 24 Subat 1995te Türkiyede de sinemalarda gösterime verilmistir ...

                                               

Mysterious Island (film, 1961)

Mysterious Island 1961 yapımı bir film. Bu film Columbia Pictures ile Morningside Productions tarafından yayımlanmıstır. Film, Jules Vernein Esrarlı Ada kitabından uyarlanmıstır. Filmin yapımcıları Charles H. Schneer ve Ray Harryhausendir. Filmin ...

                                               

Sil Bastan (film, 2004)

Sil Bastan, Oscar kazanmıs 2004 yapımı film. Yönetmenliğini Michel Gondrynin üstlenmistir. Senaryosunu Michel Gondry, Charlie Kaufman ve Pierre Bismuth birlikte yazmıstır. Kaufman ve Bismuth En Iyi Özgün Senaryo Akademi Ödülünü kazanmıstır. Filmi ...

                                               

The Human Centipede (First Sequence)

The Human Centipede, Tom Six tarafından yazılan ve yönetilen 2010 korku filmi. Kaçırdığı üç turisti "insan kırkayak" olusturmak için anüsten ağızlarını ameliyat ile birlestiren bir Alman doktorun öyküsünü anlatmaktadır. Antagonist Dr. Heiter rolü ...

                                               

August Müller

Kiel Üniversitesinde tıp öğrenimi görmüstür. 1889da, üniversitesinde Gözlükler ve Korneal Lensler adlı tezini sunmustur. Tezinde üfleme camdan skleral lens üretimi ile ilgili çalısmalarını anlatmıstır. Sürecindeki ilerlemeleri, kendi -14 diyoptri ...

                                               

Carl Benz

Karl Friedrich Benz, Alman makine mühendisi ve motor tasarımcısı. Benz yaygın olarak benzinle çalısan otomobilin mucidi olarak bilinir. Çağdasları olan diğer Alman mucitler olan Gottlieb Daimler ve Wilhelm Maybach ile aynı anda aynı proje üzerind ...

                                               

Theodor Bergmann

Theodor Bergmann, devrimsel nitelikte atesli silahlar üretmesiyle tanınan Alman is adamı ve fabrikatör. Dönemin birçok girisken is adamları gibi o da bisiklet ve otomobil üzerine yoğunlasmıstı. Silah üretimi Bergmannnin asıl ilgi odağı değildi, f ...

                                               

Emile Berliner

Emile Berliner Almanya doğumlu ABD vatandası olan mucittir. Gramafona kayıt yapma çalısmalarıyla tanınmaktadır. Gramofonun patentini, 8 Kasım 1887 tarihinde aldı. The Berliner Gramophone Company sirketini 1895te, The Gramophone Company sirketini ...

                                               

Gottlieb Daimler

Gottlieb Wilhelm Daimler, Alman mühendis ve endüstri ürünleri tasarımcısı. Schorndorfda Württemberg Krallığı doğmustur. Içten yanmalı motorlar ve Otomobil gelistirme konusunda çığır açmıstır. Daimler ve onun yasam boyu is ortağı olan Wilhelm Mayb ...

                                               

Johann Christoph Denner

Johann Christoph Denner, klarneti icat eden Alman çalgı yapımcısı. Denner bu mesleği korno imal eden babasından devralmıstır. Ilk baslarda tek kamıslı bir çalgı olan "samülo"yu gelistirmekle yola çıkmıs ancak daha sonra klarneti icat etmistir. Ça ...

                                               

Johannes Gutenberg

Johannes Gutenberg, 1447 yılında hareketli parçalar ile yazı baskısını Avrupada baslatan Alman kuyumcu, matbaacı ve yayıncı. Gutenbergin bulusu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin baslangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası ...

                                               

Hugo Junkers

Hugo Junkers, çesitli alanlardaki icatlarıyla ve aldığı patentlerle bilinen Alman mühendistir. Hugo Junkers, Rheydtda doğmustur. Charlottenburg ve Aachenda çalısmalar yapmıstır. Aachenda 1897 ve 1912 yılları arasında mekanik mühendisliği üzerinde ...

                                               

Karl Drais

Drais, Laufmaschine "Running Machine"i icat etmistir. Daha sonra da Velocipede adını alacaktır. Bu onun en popüler ve yaygın olarak tanınan bulusuydu. Bisiklet ve motosiklet için temel olan ve mekanize kisisel tasımacılığın baslangıcı olan iki te ...

                                               

Ferdinand Porsche

Prof. Dr. Ing h.c. Ferdinand Porsche, Avusturya asıllı Alman otomotiv mühendisi. Porsche orijinal Volkswagen Beetleı tasarlamıs, ünlü Alman tankları Tiger I, Tiger II ve Elefant tanklarının tasarımlarında katkıda bulunmustur. 1916da Daimler-Motor ...

                                               

Robert Bosch

Bosch, Almanyanın güneyinde bulunan Ulm kentinin kuzeydoğusunda, Albeckde doğdu. On iki çocuklu ailesinin onbirinci çocuğuydu. Ailesi bölgede iyi konumda olan, çiftçi bir sınıftan geliyordu. Babası, bir Masondu ve çocukların iyi bir eğitim alması ...

                                               

Johann Wilde

Johann Wilde 18. yüzyılda yasamıs Alman kemancı ve müzik aleti mucidi. Wildeın en bilinen bulusu 1740 yılında kesfettiği çivili keman nail violin denilebilen kemandır. Ayrıca Çin kökenli müzik aleti "sheng"i Avrupaya getiren ve tanıtan kisidir.