ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 697
                                               

Bratislava Kalesi

Bratislava Kalesi, Slovakyanın baskenti Bratislavada bulunan tarihî kale. Dört köse kuleli dikdörtgen yapı, Tuna nehrinin hemen kıyısında yer alıyor. Büyüklüğü ve konumu nedeniyle, yüzyıllardır Bratislavanın esas simgeleriden biri hâline gelmisti ...

                                               

Çebi Kağan

Çebi Kağan: chēbí kěhàn,: che-pi ko-han), Çin kaynaklarında kisisel adı Asina Hubo, hükümdar adı ise Yiçü Çebi Kağan dır. Seyanto Kağanlığının dağılmasının ardından "Doğu Türklerinin Kağanı" iddiasıyla ortaya çıkan Türk devlet adamıdır. Dağılan G ...

                                               

Tangın Karahoca seferi

Tangın Karahoca seferi, ya da Çin kaynaklarında bilinen adıyla Gaochang, 640ta Tang Hanedanlığı imparatoru Li Siminin emriyle Tarım Havzasındaki Karahoca vaha devletçiğine düzenlenen askerî harekâttır. Sincan bölgesindeki Turfan üzerinde kurulu b ...

                                               

Yirmi Yıllık Anarsi

Yirmi Yıllık Anarsi, Bizans Imparatorluğunda 20 yıl süren istikrarsızlık dönemi, 695 yılında II. Justinianosun ilk tahttan indirilisi ile baslar, Isaurya Hanedanının basladığı III. Leonnın 717 yılında tahta çıkmasıyla biter. Bizans Imparatorluğun ...

                                               

Thrakesion

Trakyalı Theması, daha düzgün bir sekilde Trakyalıların theması olarak söylenir, Batı Küçük Asyada Bizans Imparatorluğu themasıdır. 7. yüzyılın ortalarında veya 8. yüzyılın baslarında eski Trakyalılar ordusunun yerlestirilmesi ile olusturulmustur ...

                                               

Su Dingfang

Su Dingfang, formal name Su Lie, resmen Sing Çuang Dükü, 657deki Irtis Nehri Savasında Batı Göktürk Kağanlığını yenerek, Batı Göktürklerine son veren Tang Hanedanlığına bağlı Çinli kumandandır. Wuyide doğmustur. Su Dingfangın, Batı Göktürk Kapanl ...

                                               

Tangın Kuçar seferi

Tangın Kuçar seferi, Tang Hanedanlığı emrindeki Türk asıllı bir komutan olan Asina Sheer tarafından Tarım Havzasındaki Kuçar vaha devletçiğine düzenlenen askerî seferdir. Kuçarın Tanga bağlılığını bildirmeyerek Batı Göktürk Kağanlığı ile yakınlas ...

                                               

Koguryo-Tang Savasları

Goguryeo-Tang Savası, Goguryeo, Tang Imparatorluğu ve Silla arasında 7. yüzyılda gerçeklesti. Tangın sayısız saldırılardan tükenen Goguryeo, Tang ve Silla saldırılarına yenik düsmüstür. Silla sonunda Kore Yarımadasına hakim olmustur. Goguryeonun ...

                                               

Mıren Katedrali

Mıren Katedrali veya Ğosavank, 7. yüzyılında kurulmus ve Kars daki Arpaçay ırmağının 1.5 kilometre yakınında yer almıs olan tarihî Ermeni manastırı. Katedral bölgenin en eski yapımlarındandır fakat 1915 Ermeni Kırımından beri bos durmaktadır ve h ...

                                               

7. yüzyıl Islam tarihinin zaman çizelgesi

Bu yüzyıl hicri takvimde HÖ 23 ila HS 81 yıllarına karsılık gelmektedir 615: Hamza ve Ömer müslüman oldu. 691: Maskin Savası 625: Uhud Muharebesi yapıldı. Putperest Mekkeliler ile müslümanların bu ikinci savasında Mekkeliler galip geldi. 685: Mer ...

                                               

Muhammedin isimleri

Islam peygamberi Muhammedin hadislerde ve Kuranda yer alan isimleri ile Müslümanların ona verdiği çesitli farklı isimler bulunmaktadır. Hadislerde ve Kuranda; Muhammedi adlandırmak için 80den farklı isim kullanılmıstır.

                                               

Vahiy kâtipleri

Vâhiy katipleri, Islam peygamberi Muhammed bin Abdullaha indiğine inanılan Kuran ayetlerini yazan kisilere verilen isimdir. Kuran yazımında, insanların baslangıçtan itibaren Müslüman olmadıkları, Islamlasmanın zaman içerisinde gelistiği düsünülec ...

                                               

Beyatür-rıdvân

Beyat-ı Ridvan, Beyat-ı Secere veya Beyat-ı Rıza 6 H/628 M yılında Hudeybiye Antlasmasından önce Sahabiler tarafından Islam Peygamberi Muhammed ile yapılan beyattır. Mekke dısında Hudeybiye yakınlarında ağaç altında yapılan yemindir. Osmanın anla ...

                                               

Gerdanlık Olayı

Gerdanlık Olayı veya Ifk Olayı, Aisenin 13 yasında iken bir sefer dönüsü esnasında esi Islam peygamberi Muhammedi genç bir Müslüman asker olan Safvan bin Muattal ile aldattığı iddiası ve sonrasındaki gelismeler. Olaylar Hicretin besinci yılının S ...

                                               

Halime

Halime, Müslümanların peygamberi Muhammedin süt annesi ve Islam tarihindeki önemli kadın sahsiyetlerden. Hevâzin kabilesine mensuptur. Kocasının künyesi Ebu kebse olduğu için, o da Ümmü Kebse künyesiyle anılmaktadır. Halîme es-Sadiyye adıyla mesh ...

                                               

Muhammedin Mekke Dönemi

Muhammed, hicrete kadar yasamının ilk 52 yılında Mekkede yasadı. Hayatının bu döneminde, çobanlık ve ticaretle uğrastı. Peygamberlik ilanıyla peygamberlik görevi ve Hatice bin Hüveylid ile evlenmesi, onun ölümünden sonra Sevde bint Zema ile evlen ...

                                               

Balatlar Kilisesi

Balatlar Kilisesi ya da Sinope Koimesis Kilisesi Sinopun Ada mahallesinde Yusufoğlu Aralığında Bizans döneminden kalma bir kilisedir. 3.062 m²lik alanı kapsayan kilise MS 660 yılında yapılmıs dikdörtgen planlı bir bazilikadır. Roma dönemindeki il ...

                                               

Cüveyriye bint Haris

Cüveyriye bint-i Haris, Islam peygamberi Muhammedin esidir. Muhammed ile evlenmeden önce adı Berre idi. Muhammed tarafından kendisine "küçük kadın, kızcağız" anlamlarına gelen Cüveyriye adı verildi. Muhammedden yedi hadis rivayet etmistir.

                                               

Mâriye el-Kıbtiyye

Mâriye el-Kıbtiyye, Islam peygamberi Muhammedin esi. Mısır’ın Said bölgesinden Hafn denilen bir köydendir. Kıptî bir baba ve Rum bir anneden dünyaya geldiği belirtilmektedir.

                                               

Meymûne bint Haris

Meymûne bint-i Harisin soyu, Meymûne binti Haris bin Hazn bin Büceyr bin el-Hezm bin Ruveybe bin Abdillah bin Hilâl bin Âmir bin Sa’saa el-Hilâliye’dir. Mekke’deki Benî Hilâl kabilesindendi. Annesinin ismi Hind binti Avf dır.

                                               

Safiyye bint Huyey

Medine’deki Yahudilerden Nadiroğulları kabilesi reisi Huyey bin Ahtab’ın kızıydı. Baba tarafından soyu, Safiyye binti Huyey bin Ahtab bin Âmir bin Ubeyd bin Kâ’b bin Hazra bin Ebî Habîb bin Nudayr bin Nahham bin Meyhumdu. Anne tarafından ise, Saf ...

                                               

Ümmü Habibe

Ümmü Habibe veya Ümmü Habîbe Remle bint Ebî Süfyân Islâm Peygamberi Muhammedin esi. "Müminlerin annesi" diye de adlandırılır. Ebî Sûfyân ile Safiye bint Ebî el-ʿAsın kızlarıdır. Birinci Emevî Hâlifesi Muâviyenin kızkardesi ve Osmanın anne tarafın ...

                                               

Zeyneb bint Cahs

Muhammed, Zeyd bin Hârise’yi evlat edinmisti. Ona Muhammedin oğlu Zeyd denilmekteydi. Zeyneb bint-i Cahs, ilk iman edenlerdendi. Muhammed Onu azatlığı ve evlatlığı Zeyd bin Hârise ile, Hicretin 5. senesi Zilkade ayında evlendirdi. Zeynebin asil b ...

                                               

Tuleyha

Gerçek adı Talhadır. Peygamberlik iddia ettiği için asağılama kastıyla Talhacık manasına gelen Tuleyha denilmistir. Beni Esed kabilesinin ileri gelenlerinden olup savasçı özellikleriyle ve sairliği ile tanınırdı. 625 yılında Muhammede karsı savas ...

                                               

Anatolikon

Anatolikon Theması daha doğrusu Anatoliklerin Theması olarak bilinir, Orta Küçük Asyada bir Bizans theması idi. Kurulusundan itibaren, themaların en büyük ve en kıdemli olanıydı ve askeri yöneticileri güçlü bireylerdi, bunların birçoğu imparatorl ...

                                               

Birlesik Silla

Birlesik Silla veya Geç Silla, MS 668-935 yılları arasında Üç Kore Krallığından biri olan Silla Krallığının Baekjeyi ve Koguryoyu fethederek Kore Yarımadasının güney ve orta bölümünü birlestirdikten sonra kullanılan adıdır. Birlesik Silla, oldukç ...

                                               

Opsikion

Opsikion Theması basitçe Opsikion, kuzeybatı Küçük Asyada bulunan bir Bizans themasıdır. Imparatorluk maiyet ordusundan yaratılan Opsikion, Konstantinopolise en yakın konumda bulunan ilk themaların en büyük ve en prestijli olanıydı. 8. yüzyılda ç ...

                                               

Sicilya (thema)

Sicilya Theması Geç 7. yüzyıl ile 10. yüzyıl arasında yasamıs, Sicilya ile Italya Anakarasında Calabria bölgesini içeren Bizans Imparatorluğu theması. 902 yılında Sicilyanın Müslüman fethinden sonra, thema Calabria ile sınırlanmıs fakat 10. yüzyı ...

                                               

Suluk Çor

Türkes Batı Göktürk Devletiinde On-ok adını alan asiret grubu arasında olusmustu. Göktürklerin Çin yönetimi altına girdiği dönemde bağımsızlık kazanmıs, Ikinci Göktürk döneminde Bolçu Savası sonunda yeniden Göktürk yönetimine girmisti. Fakat bağl ...

                                               

Talas Muharebesi

Talas Muharebesi, 751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları içindeki Talas Nehri civarında, Abbâsîler ve ortağı olan Karluklar ile Çinliler arasında yapılan ve 5 gün süren muharebe. Çin ordusunun yenilgisi ile sonuçlanan muharebe gerek Çin, gerek ...

                                               

Arap-Bizans savasları (780-1180)

780-1180 yılları arasında Bizans Imparatorluğu ile Abbâsî ve Fâtımî halifelikleri, Irak, Filistin, Suriye, Anadolu ve Güney Italya bölgelerinde Doğu Akdenizde üstünlük sağlamak için bir dizi muharebede savasmıslardır. Belirsiz ve yavas sınır sava ...

                                               

Halit bin Yezid

Yezid bin Mezyedin oğlu Halit Efendi H. 205 M. 802 tarihinde Halife Harun Resid tarafından Ermeniye ve Azerbaycana vali olarak atandı. Halit bu bölgeye gelir gelmez Seki, Gürcistan ve Senariyede baslanan isyanları bastırdı. H. 212-217 M. 827-832 ...

                                               

Widukind

Widukind 777ten 785e kadar Sakson Savasları esnasında Frank Kralı Sarlmanın bas rakibi ve Saksonların sefi.Sarlman eninde sonunda galip geldi ve bir Frank örgütlü olan Saksonya eyaletlerinin Paganlarını Roma Katolikliğine yöneltmeyi emretti.Sonra ...

                                               

Tagma

Tagma tabur ya da alay büyüklüğünde askeri birlik. 7. yüzyıl boyunca ortaya çıkan Arap fetihlerine karsılık vermek için imparatorluğun tüm idari ve askeri sistemi elden geçirildi ve Thema sistemi kuruldu. Buna göre Imparatorlukta bölgesel idari v ...

                                               

8. yüzyıl Müslüman tarihinin zaman çizelgesi

786: Mekkedeki ehli Ali isyanı Fakh Savasında bastırıldı. 786: Hadinin ölümü. Harun el-Residin halife olması. 731: Horasandaki Arap ordusu Türkese karsı Defile Savasında korkunç kayıplar uğrar. 20.000 Irak askeri kayıpları telafi etmek için Horas ...

                                               

Emevî Camii

Emevi Camii, Sam Ulu Cami olarak da bilinen yapı, Samın eski sehir kısmında yer alır ve dünyanın en büyük ve en eski camilerinden birdir. 634 yılında, Samın Araplar tarafından alınmasından sonra, Roma Imparatoru I. Konstantin zamanından beri Vaft ...

                                               

Kiyomizu-dera

Kiyomizu-dera Kyotonun doğusunda bulunan bağımsız bir budist tapınağıdır. Antik Tokyonun tarihi anıtlarından biri olan tapınak, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıstır. Tapınağın girisi Heian ilk döneminde bulunmustur. 1633 yılında ye ...

                                               

Tōdai-ji

Tōdai-ji, Japonya’nın Nara sehrinde yer alan bir Budist tapınağı. Tōdai-ji dünyanın en büyük ahsap yapısı olmasının yanı sıra dünyanın en büyük Buda heykeli olan ve Japoncada Daibutsu 大仏 denen heykeli de bünyesinde barındırmaktadır. Tapınak ayn ...

                                               

Alp Tarkan

Alp Tarkan, 8. yüzyılda meydana gelen Hazar-Arap Savaslarında etkin olarak yer almıs ve Kuzey Kafkasyaya sokulmaya çalısan Islam ordularına karsı savasmıs bir Hazar komutanıdır. Alp Tarkan ifadesinin, bu kisinin özadı ya da unvanı olduğu tartısma ...

                                               

Bukellarion

Bukellarion Thema, daha layıkıyla Bukellarionların Theması olarak bilinir, Kuzey Küçük Asyada Bizans Imparatorluğu theması. 8. yüzyıl ortasında antik Paflagonya bölgesinin büyük kısmı ile Galatia ve Frigyanın bazı bölgelerinden olusturulmustur.

                                               

Makedonya (thema)

Makedonya Theması geç 700ler ile erken 800ler arasında kurulan Bizans Imparatorluğu theması. Bizans Makedonyası ayrıca Trakya bölgesiyle bağlantılıydı ve Edirne, themanın baskentiydi.

                                               

Tondrakiyan Hareketi

Tondrakiyan Hareketi, 9. yüzyılın basından 11. yüzyıla kadar Orta Çağ Ermenistanda gelisen ve Batı Ermenistanda Van Gölünün kuzeyinde Tondrak bölgesi merkezli anti-feodal, sapkın bir Hristiyan mezhepdir. Üyelerine de Tondrakiyan denir.

                                               

Flóki Vilgerdarson

Flóki Vilgerdarson, Izlandaya kasıtlı olarak yelken açan ilk Viking denizci. Hikâyesi Landnámabók el yazmasında anlatılmıstır. 868 yılında, Gardar Svavarssonun bulduğu toprakları aramak için kuzeye doğru yola çıkmıstır. Norveçin batısından Shetla ...

                                               

Gıduts Manastırı

Gıduts Manastırı, 9. yüzyılında insa edilmis ve Van ilinin Tusba ilçesine bağlı bugünkü Çitören köyünün ve Van Gölünün Çarpanak adasında bulunmakta olan tarihî Ermeni Apostolik manastır. Ktuts Manastırı olarak kayıtlara geçen manastır adanın kuze ...

                                               

9. yüzyıl Müslüman tarihinin zaman çizelgesi

810: 9. Sii Imam Muhammed el-Taki doğdu. 870: Türkler Mühtedi ye karsı isyan etti Onun ölümü ve Mutamidin halife olması. 815: Irakta Ebu l-Saraya el-Sirri döneminde Sii isyanı. Herseme bin Ayan isyanı bastırır. 896: Humaraveyh ibn Ahmed ibn Tulun ...

                                               

Dirrahium

Dyrrhachium Theması ya da Dyrrhachion Adriyatik denizi kıyılarını kapsayan günümüz Arnavutlukunda kurulmus Bizans Imparatorluğu theması. 9. yüzyıl baslarında kurulmus ve baskenti Dyrrhachiumun ismini almıstır.

                                               

Harsianon

Harsianon Bizans kalesinin adı ve Orta Anadoluda Kapadokya bölgesinde kurulu thema. Merkezi önce Harsianon olmus sonra Caesareaya tasınmıstır.

                                               

Koloneia (thema)

Koloneia Theması, Kuzey Kapadokya ile güney Pontusda Bizans Imparatorluğu küçük bir theması. 9. yüzyıl ortasında bir zaman kurulmus ve 1071de Malazgirt Meydan Muharebesinin hemen sonrası Selçuklular tarafından fethedilmistir.

                                               

Mezopotamya (thema)

Mezopotamya günümüzde doğu Türkiyede yer alan Bizans Imparatorluğu theması. Mezopotamya bölgesi ya da daha eski Roma ve erken Bizans Mezopotamya eyaleti ile karıstırılmamalıdır.Thema, Arsanias Nehri ile Çemisgezek arasında yer alır.

                                               

Sisam (thema)

Sisam Theması geç 9. yüzyılda Ege Denizinin doğusunda kurulmus Bizans Imparatorluğu theması. Bizans Imparatorluğunun denizci themalarından biriydi. Bizans donanması için gemi ve birlik sağlamıstır.