ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 517
                                               

Dolma Tekkesi

Dolma Tekkesi veya Mustafa Baba Dolma tekkesi, MS 1770 yıllarda Arnavutluk Cumhuriyetindeki Akçahisar kentinde bulunmakta olan Osmanlı-Türk tarihi dinî eserlerinden biridir. Tekke Bektasi tarikâta aittir. Dergâh, Akçahisar kalesinin içinde bulunm ...

                                               

Gelin Türbesi

Gelin Türbesi, Arnavutluk Cumhuriyetinin Tiran ilçesinin Mullet köyünde yer alan, bir 16. yüzyılında ölen gelinin kabrini de içine alan bir Osmanlı yapılar kümesidir. Arnavutluğun en eski islâmî türbelerden biridir. Gelin Türbesi, 16. yüzyılında ...

                                               

Kaplan Pasa Türbesi

Kaplan Pasa Türbesi, Arnavutluk Cumhuriyetinin baskenti Tiranda yer alan, 18 yüzyılında yasayan Kaplan Pasa Toptaninin kabrini de içine alan bir Osmanlı yapılar kümesidir. Fakat bugünkü Arnavutluk hükûmeti direkt türbenin üstüne bir gökdelen insa ...

                                               

III. Mehmed Türbesi

III. Mehmed Türbesi, I. Ahmed tarafından yaptırılmıs türbe. Türbe, III. Mehmedin ölümünden sonra, 1608 - 1609 yıllarında I. Ahmedin emriyle insa edilmistir. Ayasofya Camiinin avlusunda yer alan türbenin insasını 1608 yılında dönemin bas mimarı Da ...

                                               

Melan Tekkesi

Melan Tekkesi Arnavutluk Cumhuriyetinin Libohova ilçesinin Melan köyünde bulunmakta olan tarihi Osmanlı-Türk dinî eserlerinden biridir. Tekke 1800 yılında Aliu Baba tarafından insa edilmistir, türbesi hâlâ tekkenin yanında bulunmaktadır. Dergâh B ...

                                               

Sultan I. Murad Türbesi

Sultan 1. Murad Türbesi veya Meshed-i Hüdavendigâr, Kosovanın Pristine-Mitroviça yolu üzerinde yer alan türbedir. Pristineye 6 km mesafededir. Osmanlı Devleti padisahlarından Sultan I. Muradın savasta yasamını yitirmesinin sonrasında iç organları ...

                                               

Sekerpare Kadın Türbesi

Sekerpâre Hatun Türbesi, Abdurrahman ve Hasan Ağalar Türbesi de denir. Türbe, sekiz yüzlü olup muntazam kesme tastan, tek kubbeli olarak insa edilmistir. Alt-üst pencerelidir. Eyüp Sultanda, Camii Kebir Caddesi ile Boyacı Sokağının birlestiği yer ...

                                               

Yahya Efendi Türbesi

Yahya Efendi Türbesi, Istanbulun Besiktas ilçesinde, Çırağan Sarayı karsısında, Yahya Efendi Tekkesinin bitisiğinde bulunan 1571 tarihli Mimar Sinan eseri kâgir türbedir. I. Süleyman devrinin ünlü mutasavvıf, âlim ve sairi Yahya Efendiye ait türb ...

                                               

Yesil Türbe

Yesil Türbe Yıldırım Bayezid’in oğlu Sultan Mehmet Çelebi tarafından 1421 yılında yaptırılmıstır. Yesil Külliyenin bir parçası olan türbenin mimarı Hacı Ivaz Pasa’dır. Bursanın sembolü hâline gelen yapı sehrin her yerinden görülebilecek bir konum ...

                                               

Ahmed Sencer Türbesi

Ahmed Sencer Türbesi, Türkmenistanın Merv ilinde bulunan bir türbedir. Türbe, 1157 yılında Büyük Selçuklu Imparatorluğunun sultanı Ahmed Sencerin ölümünün ardından insa edildi. Türbe, 27 metre yüksekliğinde ve 17 metre genisliğindedir. Duvarlar, ...

                                               

Imamzade

Imamzade, Isnaaseriyye Siiliğinde on iki imamın oğulları ve torunlarını ve bunların türbelerini ifade etmek için kullanılır. Iran, Hindistan, Azerbaycan ve Pakistanda bu terim yaygın bir biçimde kullanılır. Bu türbeler yalnızca imamların torunlar ...

                                               

Seyyide Zeyneb Camii

Seyyide Zeyneb Camii, Suriyenin Sam sehrinin güney banliyölerinde Seyyide Zeyneb mahallesinde bulunan bir camidir. Sii Müslüman geleneğine göre cami, Ali ve Fatımanın kızı Zeyneb bint Alinin mezarını içeriyor. Mezar, 1980lerden itibaren Suriyede ...

                                               

Abdurrahman Gazi Türbesi

Abdurrahman Gazi Türbesi, Türkiyenin Erzurum ilinde yer alan türbe. Abdurrahman Gazi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Hakkında anlatılanlar halk arasında söylenenlerdir. Rivayete göre Muhammedin sancaktarlarından olan Abdurrahman Gazinin ...

                                               

Danyal Makamı

Danyal Makamı ya da Danyal Peygamber Kabri, Tarsus, Türkiyede yer alan ve Islam ve Incil kaynaklı inanıslara göre bir peygamber olduğuna inanılan Danyalın mezarı ve yanındaki bir camiden olusan küçük bir komplekstir. Bir yenileme projesi sırasınd ...

                                               

Elti Hatun Camii

Cami, 1252 yılında Akkoyunluların padisahı Uzun Hasan’ın kız kardesi Elti Hatun için yapılmıstır. Tuncelinin Mazgirt ilçesine bağlı Islam semtinde bulunan bu caminin iki kitabesi bulunmaktadır. Caminin kapısında da okunamayacak durumda bir yazıt ...

                                               

Ismail Fakirullah Türbesi

Ismail Fakirullah Türbesi, Siirtin Tillo ilçesinde yer alan bir yapı. Ismail Fakirullahın ölümünden sonra öğrencisi Erzurumlu Ibrahim Hakkı tarafından 18. yüzyılda yaptırıldı. Türbedeki bir düzenek ile her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde sab ...

                                               

Melikgazi Türbesi

Melikgazi Türbesi, Tokat ili Niksar ilçesinde bulunmaktadır. Niksarın fatihi Danismendlilerin kurucusu olan Melik Danismend Gümüstekin Ahmet Gazi olmustur. Danismend Gazi fetihten sonra Niksarı sahil Rumlarına karsı mücadelede kendisine hem bir ü ...

                                               

Samut Baba Türbesi

Samut Baba Türkiye topraklarının fethedildiği zaman ortaya çıkıp deniz kıyısında stratejik bir bölgede tekke kurup Osmanlı askerlerine gözcülük yaparak yardım etmistir. Ilaveten de bölgedeki halkı Müslümanlastırmaya çabalamıstır. Rivayete göre eğ ...

                                               

Semayil Baba Türbesi

Bu türbede metfun bulunan Seyyid Semayil Baba büyük Islam din âlimi ve mücahididir. Gavs-ı Azam adıyla anılan ve Kadiriyye tarikatının kurucusu Abdülkâdir Geylânî 1078-1166 k.s hazretlerinin torunudur. Semayil Baba, bulunduğu mevkide Islama hizme ...

                                               

Sitti Zeynep Türbesi

Sitti Zeynep Türbesi, Alanyada Alanya Kalesine çıkan yol üzerinde, büyük bir kayanın üzerindedir. Selçuklu ya da Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. Yapı, kare planlı ve kubbeli iki odadan ibarettir. Odalardan birinde uzunca bir sandu ...

                                               

Zeynel Bey Türbesi

Zeynel Bey Türbesi, Batmanın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi türbe. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasanın 1473te Otlukbeli Savasında ölen oğlu Zeynel Bey için yaptırılmıstır. Dicle nehrinin kuzey sahilinde yer alır. Kitâbesinde türbenin Akkoyunlu H ...

                                               

Mutatis mutandis

Mutadis mutandis, "Değismesi gerekenler değistirildi" anlamına gelen Latince bir söz öbeğidir. Felsefe, hukuk, iktisat gibi alanlara iliskin metinlerde görülür.

                                               

Ernst von Glasersfeld

Ernst Von Glasersfeld radikal yapılandırmacılık kuramının en önemli temsilcilerinden biri olan Alman filozof.

                                               

Bektasî inancı

Hurûfî-Bektâsî inancı Hurûfîlik akımı Iranlı bir Siî mutasavvıf olan" Fadl’Allah Ester-Âbâdî” tarafından kuruldu. Halep sınırlarından, Batı Anadolu’ya doğru hareket eden" Hurûfîler” Seyyid Nesîmî’nin H. 820 / M. 1417 yılında Halep’te idamından so ...

                                               

Ahlak

Ahlak, kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğru veya yanlıs sayıldığı ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî, seküler ve felsefi topluluklar tarafından, insanların çesitli davranıslarının yanlıs veya doğru olusunu belirleyen bir yargı ve i ...

                                               

Ahlakçılık yanılgısı

Ahlakıçılık yanılgısı, doğanın toplumsal açıdan hos olmayan sonuçları olamayacağını iddia eden informal bir safsatadır. Bu türden safsatalar tipik olarak "N doğru olsaydı, U olacaktı" seklindedir. Burada U toplumsal, ahlaki veya siyasi olarak ist ...

                                               

Efendi-köle ahlâkı

Efendi-köle ahlâkı, Friedrich Nietzschenin eserlerindeki, özellikle Ahlakın Soykütüğü Üzerine adlı eserinin ilk bölümündeki, merkezi bir konudur. Nietzsche ahlakın iki temel türü olduğundan bahsetmistir: "efendi ahlakı" ve "köle ahlakı". Efendi a ...

                                               

Argumentum ad ignorantiam

Argumentum ad ignorantiam, Latince bir mantık terimidir. "Bilgi yoksunluğundan kaynaklanan argüman" anlamına gelir. Bir seyin yanlıslığının ispatlanamamıs olması nedeniyle doğru olduğunu veya doğruluğunun ispatlanamamıs olması nedeniyle yanlıs ol ...

                                               

Argumentum ad populum

Argumentum ad populum, ya da Ortak Tutuma Basvurma Safsatası. Genel kanıya bağlı olarak bir fikrin doğru veya yanlıs olduğunu ileri sürme durumudur. Mantıksal bir safsata olarak kabul edilir. Otoriteye basvurma safsataları içinde sınıflandırılır. ...

                                               

Circulus in demonstrando

Circulus in demonstrando, kalıplasmıs bir Latince terimdir. Türkçesi Döngüsel nedensellestirme ya da kapalı döngü olarak bilinir. Ulasılmak istenen sonuç dayanak noktası olarak ileri sürüldüğünde olusan safsata olarak tanımlanır.

                                               

Petitio principii

Petitio principii, kalıplasmıs Latince bir terimdir. Döngüsel nedensellikten doğan safsatayı tanımlar. Bir sonuca neden olan seyi, o sonucu ispatlamakta kullanma safsatasıdır.

                                               

Sonsuz

Sonsuz, eski Yunanca Lemniscate kelimesinden gelmektedir, çoğunlukla matematik ve fizikte herhangi bir sonu olmayan seyleri ve sayıları tarif etmekte kullanılan soyut bir kavramdır. Matematikte" sonsuz” sıklıkla bir sayıymıs gibi ele alınır örn. ...

                                               

Sonsuzluk simgesi

Sonsuzluk simgesi yana doğru sekiz sayısına benzeyen, sonu olmayan ve ebediyet anlamına gelen bir matematiksel simgedir. Sonsuzluk simgesi en çok matematik ve fizik alanında kullanılmakta olup, soyut bir kavramdır.

                                               

Benlik

Benlik ; öz varlık, birini kendisi yapan sey,onu diğerlerinden ayıran temel sey, kendilik olarak farklı biçimlerde tanımlanabilen bir kavramdır. Daha genel anlamda ise benlik, özne olarak "ben"in nesne olan "ben" hakkında düsünmesi olarak ifade e ...

                                               

Öz sefkat

Öz-sefkat, Budist psikolojisinden hareketle psikolog Kristin Neff tarafından kisinin kendisiyle olan pozitif iliskisi ve kendisine karsı sağlıklı tutumu olarak tanımlanmıs bir kavramdır. Öz-nezaket ", ortak insanlık hissiyatı ve bilinçli farkında ...

                                               

Kimlik

Kimlik, sosyal psikolojide kendi gözünde ve baskalarının gözünde ne olduğundur. Bu terim psikolojide ve sosyolojide gelisme göstermis, ayrıca biyoloji ve felsefe ile de ilgilenmistir.

                                               

Soyut sanat

Soyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. Nonfigüratif sanat terimi ile değismeli olarak kullanılır. 20. yüzyıl basında bu ...

                                               

Sıra teorisi

Sıra teorisi, ikili bağıntıları kullanma sırasının sezgisel kavramını inceleyen bir matematik dalıdır. "Bu, sundan daha küçüktür" veya "bu, sundan daha öncedir" gibi durumları inceler.

                                               

Yığın (veri tipi)

Bilgisayar biliminde yığın son giren ilk çıkar prensibine sahip veri yapısıdır. Günümüz bilgisayar dizgelerinin tümünde fazlaca kullanılır. Karakteristik özelliği Push ve Pop islemleridir. Yığına veri atılması islemine Push islemi adı verilir. Pu ...

                                               

Sağlıklı Sırbistan

Sağlıklı Sırbistan 2017 yılında Čajetina Belediye Baskanı Milan Stamatović tarafından kurulan bölgesel bir Sırp partisidir. Sırbistan Demokrat Partisinden ayrıldıktan ve Sırp Halkının Partisi Baskanı Nenad Popović ile Popovićin iktidar partisinin ...

                                               

Osmanlı Partisi

Osmanlı Partisi, Türkiyede faaliyet gösteren Yeni Osmanlıcı bir siyasi parti. Türkiyede kurulan 91. siyasi partidir. Amblemi hilal üzerine Arapça Elif ve Vav harfleridir. Partinin kurucusu Ibrahim Ünye partiyi kurarken "Partimizin; Ülkemiz ve tüm ...

                                               

SUMKA

SUMKA, daha sonraları ülkede ünlenecek eski bir üye olan Dariush Homayoon da dahil olmak üzere Irandaki genç milliyetçilerin desteğini kısa bir sürede çekti. Kısa bir süre boyunca Muhammed Mossadeghin yönetimine kesin bir sekilde karsı çıktılar v ...

                                               

Rusya Federasyonu Komünist Partisi

Rusya Federasyonu Komünist Partisi Rusyada 1993 yılında kurulan siyasi partidir. Ağustos 1991de selefi Sovyetler Birliği Komünist Partisinin kapanmasından sonra, 14 Subat 1993 tarihinde Rus Komünistlerinin II. Olağanüstü Kongresinde kuruldu. Part ...

                                               

Rusya Sosyal Demokrat Isçi Partisi

Rusya Sosyal Demokrat Isçi Partisi, 1898de kurulan, Rusyanın ilk Marksist partisi. Daha sonra Bolsevik ve Mensevik olmak üzere ikiye bölünmüstür. 1890lı yıllarda Rusyada isçi hareketleri yaygın olmaya ve çesitli Marksist gruplar olusturulmaya bas ...

                                               

Iskra

Iskra, Rus sosyalist mültecilerinin Rusya Sosyal Demokrat Isçi Partisinin resmî gazetesi olarak çıkardıkları siyasi gazete. Gazetenin ilk sayısı 1 Aralık 1900de Almanyanın Stuttgart kentinde ve diğer sayıları ise Münih, Londra ve Cenevrede yayınl ...

                                               

Novaya jizn

Novaya jizn, Rusya Sosyal Demokrat Isçi Partisinin ilk legal gazetesi. Ilk kez Bolsevikler tarafından 1905 yılında yayınlandı. Ilk editörü Maksim Litvinov idi. Gazete, 1905te, Sankt-Peterburgda Kasımdan Aralık ayına kadar günlük olarak çıktı. Sür ...

                                               

Pravda

Pravda, Eski Sovyetler Birliğinde ve Rusyada yayınlanan günlük gazete. Sovyetler Birliği döneminde Komünist Parti Merkez Komitesinin resmî yayın organıydı. 1991 yılında Komünist Partinin kapanmasından hemen sonra eski çalısanları tarafından aynı ...

                                               

Raboçi Put

Raboçi Put, Bolseviklerin ve Rusya Sosyal Demokrat Isçi Partisinin yayın organı olan gazete. Pravda gazetesinin eski isimlerinden biridir.

                                               

Birlik (siyasi parti, Rusya)

Birlik Rusyada Anavatan - Tüm Rusyanın tehdit algılanması sebebiyle Devlet Baskanı Boris Yeltsin, Basbakan Vladimir Putin ve düzinelerce vali tarafından desteklenmis, Eylül 1999 tarihinde kurulmus, aynı yıl 15 Ekimde tescil edilmis bir siyasi par ...

                                               

Propaganda ve Ideolojik Çalısma için Merkez Lider Grubu

Propaganda ve Ideolojik Çalısma için Merkez Lider Grubu, Çinde propaganda ve enformasyondan sorumlu ve Çin Komünist Partisi Politbürosuna bağlı kurulus. Günümüzdeki baskanı Liu Yunshandır.