ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 516
                                               

23. Mezmur

23. Mezmur, Zeburun bir bölümü. Kitab-ı Mukaddesin Koini tercümesine göre Davud tarafından yazılmıs olup Tanahın Zebur kitabında bulunur ve Rabbı bir çoban olarak anlatır. "RAB çobanımdır, Eksiğim olmaz. Beni yemyesil çayırlarda yatırır, Sakin su ...

                                               

Osmanlı Imparatorluğunda Bahâîlik

Osmanlı Imparatorluğunda Bahâîlik 19. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıstır. Dinin lideri Bahaullah yasamının büyük bölümünü Osmanlı topraklarında geçirdi, dolayısıyla imparatorluk yıllarca Bahailik için merkezi oldu. Bahaullah, ailesi ve inanlarla ...

                                               

Ruhi Enstitüsü

Ruhi Enstitüsü, öncelikle Kolombiya Bahaileri Milli Ruhani Mahfili kılavuzluğu altında faaliyet gösteren bir eğitim kurumudur. Enstitünün uygulamaları 19. yüzyıla dayanmakta ve daha fazla bireyi harekete yol açan çalısmaya dâhil etme hedefi ile ö ...

                                               

Saklı Sözler

Saklı Sözler, Bahai inancının kurucusu olan Mirza Hüseyin Ali tarafından Bağdat civarında yazılan bir kitaptır. Saklı Sözlerin 1858 yılında Dicle Nehri kıyılarında nazil olduğuna inanılır. Yetmis biri Arapça, seksen ikisi Farsça olan bu eser, Bah ...

                                               

Yedi Vadi ve Dört Vadi

Yedi Vadi ve Dört Vadi, Bahai inancının kurucusu olan Mirza Hüseyin Alinin, peygamberliğini 1863te açıklanmadan kısa bir müddet önce ve Süleymaniye dağına çekilmesinden hemen sonra yazılmıstır. Sufi felsefesi taraftarı olan ve o zamanlarda Bağdat ...

                                               

Kitâb-ı Mukaddes

Kitâb-ı Mukaddes, Mukaddes Kitap veya Kutsal Kitap, Eski Ahit ve Yeni Ahiti kapsayan, Hristiyan inanısının temelini olusturan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan kitaptır. Kitab-ı Mukaddes yaygın olarak tüm zamanların en çok satan kitabı olarak kabu ...

                                               

Biblia Polyglotta

Biblia Polyglotta, çok lisanlı bir Kitâb-ı Mukaddes’tir. Biblia Polyglotta ismini tasıyan bu Kitâb-ı Mukaddes Belçika’nın Anvers sehrinde Christoffel Plantijn tarafından 5 lisanda ve 8 cilt olarak 1568-1573 tarihleri arasında basılmıstır.

                                               

Gideons International

Gideons International, 1899da Janesville, Wisconsinde kurulan bir evanjelikalist Hristiyan örgüt. Gideonsun birincil etkinliği ücretsiz Incil dağıtımıdır. Bu dağıtım dünya genelinde 196dan fazla ülkede 93ten fazla dildeki Incilin genelde otel ve ...

                                               

Seytan Kitâb-ı Mukaddesi

Seytan Kitâb-ı Mukaddesi, diğer adlarıyla Zinakâr Kitâb-ı Mukaddesi veya Günahkâr Kitâb-ı Mukaddesi, 1631 yılında Londra Kraliyet Matbaacıları Robert Barker ve Martin Lucas tarafından Kral James çevirisinin yeniden yapılan basımına verilen addır. ...

                                               

1. Makabeler

Makabelerin Birinci Kitabı, milattan önce 2. yüzyılın sonlarına doğru Bağımsız bir Yahudi Krallığında Yahudi bir yazar tarafından Ibranice yazılmıstır. Orijinal Tanah kayıptır ve gerçeğe en yakın versiyonu Yunancaya çevrilmis hali Septuagintadır. ...

                                               

Sirak

Sirak ya da Yesu Ben Sirakın Bilgeliği, milattan önce 2. yüzyılın baslarında Kudüslü Yahudi katip Yesu ben Sirak tarafından yazılan ahlaki bir öğreti kitabıdır. Yahudiler tarafından Kutsal Kitapa dahil edilmediği için orijinal Ibranice yazmalar k ...

                                               

Yahudilik

Yahudilik, Yahudi milletinin kolektif inancını, kültürünü, hukuki kurallarını ve medeniyetini içeren etnik bir dindir. Ilk Ibrahimî din olmasının yanı sıra insanlık tarihindeki en eski dinler arasında da yer alan Yahudilik, monoteizm temelli dinl ...

                                               

613 Mitsvot

613 Mitsvot Musanın bes kitabı olan Tevratta anlatılan, yapılması gereken kanuni, ahlaki ve ruhani uygulamalardır. Tevrattaki bu kanun ilkeleri için bazen "bağlantılar" veya "emirler" denip hepsine birden "Musanın kanunları", ya da kısaca "Kanun" ...

                                               

Bahreyndeki Yahudilerin tarihi

Bahreyn Yahudileri dünyanın en küçük Yahudi cemaatlerinden biridir. Bir zamanlar nüfusu 1500e kadar ulasan cemaatte bugün geriye elliden az üye, bir sinagog ve bir de küçük mezarlık kalmıstır.

                                               

Berahot (Talmud)

Berahot Misnanın Zeraim Bölümünün birinci faslı. Semanın sabah ve aksam söylenmesi, her gün söylenen üç tefilada yer alan Amida ve Amida söylenirken yaratılması gereken vakur ortam; çesitli gıdalardan evvel söylenecek berahot; yemekten sonra söyl ...

                                               

Bikur holim

Bikur holim hastaları ziyaret etmek. Hastaların ihtiyaçlarına yardımcı olmak için onları ziyaret etmek ve onlara moral vermek, Yahudilikteki temel emirlerden birisidir. Talmud, hasta bir kisinin ziyaret edilmesiyle hastalığının 1/60ının azaldığın ...

                                               

Ezrat Nasim

Ezrat Nasim sinagogların balkon kısmında, ya da bir perdenin arkasında kadınların oturması için ayrılmıs özel yer. Musevi geleneklerine göre, dua esnasında kadınlar ve erkekler aynı yerde oturmazlar. Ilk Ezrat Nasime Ikinci Bet Amikdasın avlusunu ...

                                               

Gemara

Gemara: Talmudun ikinci bölümü. Rabi Yehuda HaNasinin Misna’yı tamamlamasından sonra Hahamlar Misnanın yeterli olmadığını fark ettiler. Çünkü Misna okuyacak kisinin konuyu çok iyi bildiğini varsayarak, kısaltmalar ve kodlar içeriyordu. Bu yüzden ...

                                               

Halitsa

Halitsa ölen bir kisinin ardında bir oğul kalmaması halinde, ölen kisinin erkek kardesinin ölen kisinin karısı ile evlenmesi gerektiği hakkında ve Toranın Devarim bölümünde yer alan, Yahudiliğin en eski göreneklerinden birisi hakkındaki dinsel ve ...

                                               

Hamets

Hamets Pesahta yenmesi yasak olan ekmek, pasta, makarna, vb. gibi un ve su ile yoğrulan mayalı yiyecek maddeleri. Bayramdan önce elinde çok miktarda hamets bulunan kisi bunları Musevi olmayan bir kisiye sembolik olarak satar. Mayalanmıs hamur ola ...

                                               

Hamursuz Bayramı

Pesah, Fısıh veya Hamursuz Bayramı, bir Yahudi bayramı ve festivalidir. Mısır’da kölelikten kurtarılan Antik Israillilerin göç hikâyesini anar. Pesah, Yahudi takvimindeki Nisan ayının 15. günü baslar, bu tarih Kuzey Yarım Küre’de bahara denk geli ...

                                               

Heder

Heder gençlerin Ibranice okuma yazma ve dualar öğrendikleri okullar. Heder türünden eğitim kurulusları, Ikinci Dünya Savasına kadar özellikle Doğu Avrupada çok yaygındılar ve günümüzde Ortodoks ağırlığı fazla olan Yahudi cemaatlerin in bünyesinde ...

                                               

Herem

Herem toplum dısı etme. Eski devirlerde ağır bir suç isleyen bir Museviye toplum dısı etme cezası verilir ve içinde yasadığı cematten kovulurdu. Talmud, herem olunmak için 24 suç saptar. Bunların arasında: bilge bir kisiye ölümünden sonra dahi ol ...

                                               

Israil Krallığı (birlesik monarsi)

Tanaha göre, birlesik krallık çağından evvel Israiloğulları denen on iki kabile konfederasyon seklinde yasıyorlardı. MÖ 1025 civarında dıs tehditler yüzünden Israil Krallığını olusturdular. Dönemin liderlerinden olan hakim Samuel MÖ 1020de Bünyam ...

                                               

Kantura

Kantura Ibrahimin eslerinden üçüncüsü olduğu düsünülen kadın. Tevratta adı Keturah olarak geçer. Hadîslerde de yer bulmustur. Aslında o hadislerde geçen Kanturanın Ibrahimin esi olduğu belirtilmemistir. Hadislerde Kanturaoğullarının Doğuda olduğu ...

                                               

Kızıl inek

Kızıl inek belirgin kırmızı bir rengi haiz bir derisi olan ve bir cesetle temasta bulunmuş bir kisi veya esyanın ritüel açıdan arınması için kullanılan suya külleri katılan inek. Bu hayvanın bir kusuru, yarası olmaması ve boyunduruğa kosulmamış ...

                                               

Kipa

Kipa veya yarmulke, inançlı Yahudi erkekler tarafından geleneksel olarak basın örtülmesi gerekliliğini yerine getirmek için takılan, kumastan yapılmıs bir baslıktır. Her zaman Ortodoks Yahudilik mensubu erkekler tarafından muhakkak giyilir. Ortod ...

                                               

Lason ara

Lason ara kötü dil, iftira, dedikodu. Dedikodu ve iftira, hem Biblik, hem de Talmudik yazılarda büyük bir suç olarak kabul edilir. Bu konudaki Tora emri; Levililer 19:46da yer alır. "Halkınız arasında asılsız dedikodular yaymayacaksınız. Lason Ar ...

                                               

Menora (Hanuka)

M.Ö. 169-166 yılları arasında Yahudi Makabiler Helenlere karsı savasırlar. Iskender öldükten sonra M.Ö. 175 yılında Suriye Genel Valisi Antiohus Epiphanes hükümdar olur. Yahudi karsıtı düsünceleriyle bilinen bu hükümdar, yahudilerin dini ibadetle ...

                                               

Midot (Talmud)

Midot Misnanm Kodasim faslının onuncu bölümü. Bes bölümü Ikinci Bet Amikdası ve her bölümünün boyutlarını tasvir eder. Misna, kahinlerin görevde bu1 unduğu tüm yerleri, tapınağın tüm kapılarının bulunduğu yerleri, tapınağın bulunduğu temelin, duv ...

                                               

Mitnagedim

Mitnagedim Doğu Avrupada Hasidizme karsı gelisen gelenecekçi muhalifleri belirten tabir. Mitnagedimin Hasidizme karsı temel tepkisi, bu akımın manevi liderlere yer verilmesiydi. Hasidizme karsı en büyük karsı saldırı, Vilna Gaonu tarafından basla ...

                                               

Yahudilikte Musa

Yahudi inancına göre Musa: MÖ 1392 yılında Mısır’da doğdu. Annesi Levi ailesinden Yehoved, babası aynı aileden Keat oğlu Amramdır. Amram ile Yehoved’in ilk önce Miryam adında bir kızları olur. Bundan dört yıl kadar önce Mûsâ’nın ağabeyi olan Hârû ...

                                               

Otniel

Hakimler kitabındaki Otniel anlatımı, bu kitapta tipik bir biçimde kendini tekrar eden bir semaya göre hazırlanmıstır. Ilk olarak Israiloğulları Tanrı JHWHyi reddeder yahut yabancı tanrılara taparlar. Bunun üzerine tanrı JHWH düsman bir komsu hal ...

                                               

Talit

Talit, inançlı Yahudi erkekler tarafından geleneksel olarak kullanılan bir saldır. Talit, beyaz ipek ya da pamuklu kumas üzerine mavi çizgilerden olusmustur. Musevilikte sabah duasının en erken okunabilmesi için günesin mavi ile beyazı ayırt edeb ...

                                               

Yoma

Yoma Misnanın Moed faslının besinci bölümü. Sekiz kısmı, Koen Agadolun hazırlanması ve Tapınakta Yom Kipurda uygulayacağı özel islemleri tarif eder. Bu fasıl, Koen Agadolün hizmetini ayrıntılı ve dramatik bir tarzda açıklar ve Kutsalların Kutsalı ...

                                               

Yusa

Yusa veya Yesu, Tanaha göre Musanın ölümünden sonra Israiloğullarının lideriydi. Hikâyesi Çıkıs, Sayılar ve Yusa Kitabında anlatılır. Torada adının Efraim kabilesinden Nun oğlu Hosea olduğu ve Musanın ona Yusa olarak hitap ettiği yazılıdır. Israi ...

                                               

Seriat

Seriat, Islam hukuku anlamında Islamda farz kabul edilen ibadetler, muameleler ve cezalarla ilgili, dinî hukuka ait tüm kavram ve kurallara verilen isimdir. Fıkıh ise seriatta bu kanun ve kuralların teorik ve pratik uygulama çalısmaları ile ilgil ...

                                               

El (tanrı)

Ēl veya Il, tanrı veya ilah anlamına gelen ve birden fazla eski Yakın Doğu tanrılarından herhangi birine atıfta bulunan Kuzeybatı Semitik dillerinden bir sözcük. El fenikelilerde bir gök tanrı idi ve diğer ikinci derece tanrılar Onun tarafından y ...

                                               

Shesha

Shesha, veya bilinen adıyla Sheshanaga ya da Adishesha, Nagaraja ya da tüm Nāgasların kralı ve yaratılısın ilkel varlıklarından biridir. Puranalarda, Sheshanın evrenin tüm gezegenlerini bölgeler halinde tuttuğu ve Visnunun yüceliklerini tüm ağızl ...

                                               

Cin

Cin, Modern veya antik birçok din ve inanısta, Ibrahimi dinler de dahil, bulunan bir tür ruhani mitolojik yaratıktır. Farklı inanıslarda farklı karakteristiklere ve özelliklere sahiptir. Cin; Islam mitolojisinde gözle görülmeyen, çesitli sekiller ...

                                               

Bean nighe

Bean nighe, Iskoç mitolojisinde yer alan bir peridir. Adı Iskoçya Kelt dilinde "çamasır yıkayan kadın" anlamına gelir. Öteki Dünyanın habercisi olan bir ölüm alametidir. Bean sith olarak bilinen bansheenin bir türüdür. Efsanelere göre yakında öle ...

                                               

Pooka

Pooka, Kelt folklöründe yer alan ve adı geçen sayısız periden biridir. Pooka sözcüğü Eski Irlanda dilinden gelmektedir ve sözcüğün kökü olan Poc teke anlamına gelmektedir. Özellikle Irlanda ve Galler bölgesinde halk folklöründe genis bir yer bula ...

                                               

Leck mich im Arsch

Almanca: Leck mich im Arsch Wolfgang Amadeus Mozartın bestelediği Si bemol Majör kanonudur. Köchel dizini numarası 231dir. Sözleri Almanca yazılmıstır. Muhtemelen 1782de Viyanada yazılmıs altı kantondan biridir. 6 sesli ve 3 parçadan olusan bir k ...

                                               

South Park

Dizinin adını aldığı coğrafik alan için South Park havza baslığına bakın. South Park, 1997 yılından itibaren yayınlanmakta olan ABD yapımı animasyon komedi dizisi. Yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stonedur. ABDde Comedy Central kanalında oynamakt ...

                                               

Hâce Abdullah Türbesi

Hâce Abdullah Türbesi, yaygın olarak Gazur Gahdaki Türbe ve Abdullah Ensari Türbe Külliyesi, Sufi dervisi Hâce Abdullah Herevînin mezar alanıdır. Afganistandaki, Heratın üç kilometre kuzeydoğusundaki Gazur Gah köyünde yer almaktadır. Ağa Han Kült ...

                                               

Fatıma-ı Masume Türbesi

Iranın Kum kentinde bulunan Hazret-i Fatımâ Masume Türbesi, basta Islamın Sii itikadına bağlı Müslümanlar olmak üzere, özellikle Iran coğrafyasında yasayanlar için önemli bir yere sahiptir. Asıl adı Fatımâ binti Musa el- Kâzım olan Fatımâ-ı Masum ...

                                               

Ittik Dede Türbesi

Ittik Dede Türbesi, Yitik Dede Türbesi veya Ismail Çavus Türbesi, Lefkosanın kuzey kesiminde yer alan bir türbedir. Selimiye Mahallesinde, Selimiye Meydanının güney tarafında yer alır. Tek odalı ve dikdörtgen biçimli bir yapı olup içerisinde üzer ...

                                               

Abbas bin Ali Türbesi

Abbas bin Ali Türbesi Arnavutluk Cumhuriyetinin Berat ilçesinin Tomorr dağında yer alan, 7. yüzyılda ölen Abbas bin Ali kabrini de içine alan bir Osmanlı yapı kümesidir. Arnavutluğun en eski türbelerinden biridir. Abbas bin Ali Türbesi, Bektasi t ...

                                               

I. Abdülhamid Türbesi

I. Abdülhamid Türbesi, Istanbul’un Fatih semtinde; içinde 27. Osmanlı padisahı I. Abdülhamit’in ve 29. Osmanlı padisahı olan oğlu IV. Mustafa’nın mezarlarının bulunduğu barok üslupta türbedir. Eminönü semtinde Hobyar mahallesinde bulunan Türbe, P ...

                                               

Cem Sultan Türbesi

Cem Sultan Türbesi, basta Sultan II. Muradınki olmak üze­re Muradiye Camiinin için­de bulunan pek çok türbeden biridir. Ço­ğu sanat açısından üstün bir değerde olan bu türbeler arasında Cem Sultan Türbesi diye anılan yapı iç süslemesi ba­kımından ...