ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 483
                                               

Defterdar Iskender Çelebi

Iskender Çelebi, 16. yüzyıl Osmanlı devlet adamı. Kanuni devrinde basdefterdarlığa kadar yükselmis, büyük bir güce ve zenginliğe kavusmus bir devlet adamıdır. Devletin sadece devlet adamlarıyla yönetilemeyeceği; sanatkârlara da ihtiyacı olduğu dü ...

                                               

Molla Kâbız

Molla Kâbız, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yasamıs din adamıdır. Müslüman olmasına rağmen Isanın Muhammedden üstün olduğunu savunması ve bunu uzun bir süre Kuran ayetleri ile temellendirmesi ile bilinir. Kazaskerlerin savlarını çü ...

                                               

Molla Lutfî

Molla Lutfî, 15. yüzyılda yasamıs Osmanlı Islam alimi. Ali Kusçunun öğrencisi, Ibn-i Kemalin hocasıydı. Sapkın olduğu gerekçesiyle idam edildi. Sahn-ı Seman medreselerindeki eğitimi elestirmis, Molla Hamîdeddîn ve Molla Muhyiddin gibi ilmiye üyel ...

                                               

Seyh Muhyiddin Karamanî

Seyh Muhyiddin Karamanî Osmanlı Devletinde yasamıs din adamıdır. Ümmi, yani okuma yazma bilmezdi. Gururlu tavrı ile tanınmıstır. Halvetiye tarikatının Gülsenî kolunun kurucusu Diyarbakırlı Seyh Ibrahim Gülseninin mürididir. 1550de idam edilmistir ...

                                               

Epaphroditos

Epaphroditos ya da Epaphroditus, Roma Imparatoru Neronun sekreteri ve azatlı kölesi. 9 Haziran 68 tarihinde Imparatorun kendisini öldürmesine yardım etmekle itham edilmistir. Daha sonra Neronun hayatını korumakta basarısız olduğu gerekçesiyle Dom ...

                                               

Sah Budak Bey

Sah Budak Bey, Dulkadiroğulları Beyliğinin sekizinci hükümdarı. 1465-1467 ve 1472-1473 yılları arası iki kez bey oldu. Melik Arslandan sonra Memlüklerin desteğiyle beyliğin basına geçti. Fakat Türkmen ileri gelenleri, kardesinin katlinde parmağı ...

                                               

Tiberius Claudius Pompeianus Quintianus

Tiberius Claudius Pompeianus Quintianus, Lucilla tarafından MS 181 ya da 182 yılında organize edildiği iddia edilen Commodus suikastinde önemli bir rol oynayan romalı aristokrat. Commodusun kızkardesi Lucillanın Lucius Verustan olan kızı Aurelia ...

                                               

NKVD mahkûm katliamları

NKVD esir katliamları, Nazilerin Sovyetler Birliği’ni isgal girisimi sonrası Doğu Avrupada, basta Polonya, Ukrayna, Baltık ülkeleri, Besarabya olmak üzere, Sovyetler Birliği Içisleri Halk Komiserliği NKVD tarafından yürütülen bir dizi kitlesel in ...

                                               

Türkiyede belediye baskanı

Belediye baskanı, belediye idaresinin bası ve belediye tüzel kisiliğinin temsilcisidir. Belediye baskanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye baskanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim o ...

                                               

Türkiyede büyüksehir belediyeleri

Türkiyede büyüksehir belediyeleri, Türk belediyeciliğine 1984 yılında girmis olan üst kademe belediyelerdir. Bu belediyeler 1982 anayasasının 127. maddesindeki "büyük yerlesim yerlerinde özel yönetim biçimleri olusturulabilir" hükmüne dayanılarak ...

                                               

Türkiyenin köyleri

Türkiyenin köyleri, Türkiyede kırsal nüfusun yasadığı ve köy kanununun uygulandığı yerlesme birimleri. 2010 verilerine göre 34.247 olan köy sayısı 2014 Türkiye yerel seçimleri ile yürürlüğe giren yeni büyüksehir yasası ile birlikte 18.335e düsmüs ...

                                               

SÖNIM

Siddet Önleme ve Izleme Merkezleri, kısaca SÖNIM, siddete maruz kalan kadın ve çocuklara destek sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak 2012 yılında hayata geçirilmis birimlerdir.

                                               

Perinçek-Isviçre Davası

Perinçek-Isviçre Davası, Isçi Partisi Genel Baskanı Doğu Perinçek ile Isviçre Federal Hükûmeti adına Isviçre arasında Ermeni Soykırımının reddi üzerine 2007-2015 yılları arasında süren yargı süreci. 15 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Insan Hakları Mah ...

                                               

Barıs Için Akademisyenler bildirisi

Barıs Için Akademisyenler bildirisi veya "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi, Türkiyede 2015-16da Türkiye-PKK çatısmasının bir parçası olarak gerçeklesen çatısma ve operasyonlar sırasındaki sokağa çıkma yasaklarının ve siddetin sona ermesi için ...

                                               

Tek Çatı Altında Iki Okul

Tek Çatı Altında Iki Okul, Bosna-Hersek okullarında farklı etnik kökenlerden öğrencilerin aynı binada, farklı sınıflarda, farklı müfredatla ders gördükleri eğitim sistemidir. 1995 yılında Bosna Savasının sonlanmasından sonra uygulanmaya konan bu ...

                                               

Türkiyede el konulan Ermeni mülkleri

Türkiyede Ermeni mülklerine el konulması, ülkenin Ermeni topluluğuna ait varlıklara, mülklere ve topraklara yönelik Osmanlı hükûmetleri tarafından baslatılan ve Türkiye hükûmetleri tarafından devam ettirilen el koyma olayı. 1890ların ortalarında ...

                                               

Türkiyede çocuk hakları

2006 yılı sayımlarına göre yaklasık 25 milyon çocuk nüfusa sahip olan Türkiyede Çocuk Hakları Sözlesmesi ancak 1995te uygulamaya geçti. UNICEF tarafından Türkiye Istatistik Kurumu verileri dikkate alınarak hazırlanan bültende Türkiye’deki 15 yası ...

                                               

Ensar Vakfı tecavüz skandalı

Ensar Vakfı tecavüz skandalı, Karamanda Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu Imam Hatip Lisesi Mezunları Derneğine ait evlerde kalan çocukların cinsel istismara ve tecavüze maruz kalması olayı. 2012-2015 yılları arasında, 9-10 yaslarında çok sayıda çoc ...

                                               

Woman in the Nineteenth Century

Woman in the Nineteenth Century, Margaret Fullerin feminist tarihin ilk örneklerinden olan kitabı. Ilk olarak 1843te The Dial adlı dergide tefrika olarak yayımlandı ve daha sonra 1845te genisleterek kitap halinde nesredildi. Seneca Falls Kongresi ...

                                               

Lefkosa Türk Hanımları Cemiyet-i Hayriyesi

Lefkosa Türk Hanımları Cemiyet-i Hayriyesi ya da bazı kaynaklarda kısaltılmıs olan adıyla Lefkosa Hanımlar Cemiyeti, Kıbrıs Türk toplumunun ilk kadın örgütüdür. Dernek, 1931 yılında aktivist Ulviye Mithat liderliğinde Lefkosada kuruldu.

                                               

Suudi Arabistanda kadın hakları

Suudi Arabistan toplumundaki cinsiyet rolleri seriat ve kabile kültürlerinden gelmektedir. Arap Yarımadası ataerkil, göçebe ve purdah ile namusun temel alındığı kabilelerin yasadığı bir bölgedir. Yası ne olursa olsun tüm kadınların erkek bir veli ...

                                               

Luceyn el-Hezlul

Luceyn el-Hezlul, Suudi kadın hakları aktivisti, sosyal medya figürü ve siyasi tutuklu. Suudi Arabistanda kadınların araba kullanmasına yönelik yasağı ihlal ettiği için birkaç kez tutuklandı ve serbest bırakıldı ve Mayıs 2018de birkaç tanınmıs ka ...

                                               

Manal el-Serif

Manal el-Serif, 2011deki kadınların araba sürmelerine yönelik kampanyanın baslatılmasını sağlayan Suudi Arabistanlı kadın hakları aktivistidir. Daha önceden araba sürerken kendini videoya alan kadın hakları aktivistlerinden biri olan Wajeha al-Hu ...

                                               

Türkiyede kadın hakları

Türkiyede kadın hakları konusu, Batı dünyasındaki gelismelere paralel olarak 19. yüzyıl ortalarından itibaren gündeme gelmistir. Günümüzde Türkiyede kadınların baslıca sorunları sunlardır: Toplumsal ve kültürel baskı. Aile içi siddete ve kabadayı ...

                                               

Esin Günes

Esin Günes, bosanmak istediği esi tarafından 25 yasında öldürülen sınıf öğretmeni. Ölüm sebebinin intihar değil cinayet olduğu, 3 yıl süren hukuk mücadelesi ile ortaya çıktı. Dava süreci, uzun süren gerçeğin ortaya çıkarılması ve adalet arayısıyl ...

                                               

Feminist Gece Yürüyüsü

Feminist Gece Yürüyüsü Türkiyede, her 8 Martta, çesitli kadın örgütlerinden, çevrelerden, forumlardan katılan kadınların; patriyarkaya, cinsiyetçiliğe, ayrımcılığa, heteroseksizme, erkek siddetine karsı yaptığı yürüyüs.

                                               

Türkiye Kadın Girisimciler Derneği

Türkiye Kadın Girisimciler Derneği, Eylül 2002de Istanbulda kurulmus, Türkiye çapında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü. Derneğin amacı resmi sitesinde, kadın girisimciliğini gelistirmek; ekonomik ve sosyal yasamda kadının konumunu güçlen ...

                                               

Kadın Cinayeti

2020 yılında kadın cinayetlerinde artıs baslaması ve her geçen gün artması ve kadın cinayetlerinin davasının toplumun gündemine gelmesiyle birlikte, kadın cinayetlerinin toplumsal bir sorun haline gelebileceği öngörüsü ile, sendikalar, siyasi par ...

                                               

Kadın Cinayeti Platformu

2020 yılında kadın cinayetlerinde artıs baslaması ve her geçen gün artması ve kadın cinayetlerinin davasının toplumun gündemine gelmesiyle birlikte, kadın cinayetlerinin toplumsal bir sorun haline gelebileceği öngörüsü ile, sendikalar, siyasi par ...

                                               

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kısaca KCDP, 2010 yılında, artan kadın cinayetlerine son vermek isteyen kadınlar tarafından kurulmus bir platform. Platform, "Özgecan Aslan cinayeti" protestolarıyla basında genis yer aldı.

                                               

Mor Çatı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ; kadınlara karsı siddetin önlenmesi için çalısmalar yapan, aile içi siddete uğramıs kadınlara psikolojik ve hukukî destek veren ve barınak sağlayan bir sivil toplum örgütü. Vakıf adında ve kampanyalarda kullanılan m ...

                                               

Osmanlı Kadınları Çalıstırma Cemiyeti

Osmanlı Kadınları Çalıstırma Cemiyeti, Osmanlı kadınlarının is gücüne katılımını sağlamak için 1916 yılında Enver Pasa tarafından kurulan ve 1923 yılına kadar faaliyet gösteren cemiyet. Dolaylı olarak feminist özellikte olduğu kabul edilir.

                                               

Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti

Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti, Osmanlı feministlerinin kadın haklarını savunmak için 28 Mayıs 1913 tarihinde kurdukları feminist özellikteki cemiyet ve Osmanlıdaki ilk kanuni kadın derneğidir. Cemiyetin çıkıs noktası Kadınlar Dünyası ...

                                               

Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi

Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi, Türkiyede faaliyet gösteren eski siyasi parti. 17 Kasım 1972de 16 kisi tarafından kurulmustur. Ülkedeki ilk kadın partisi olma niteliği tasıyan partinin kurulus amacı, meclisteki erkek egemenliğini azaltmak ve kad ...

                                               

2004 Köln Bombalı Saldırısı

9 Haziran 2004te Almanyada, Kölnde, Türk göçmenleri ile ünlü bir caddede bir bomba infilak etti. 4ü ciddi olmak üzere 22 kisi yaralandı. Patlama ve ekstra hasar için bombaya eklenmis çiviler yüzünden berber dükkânı tamamen yok oldu, birçok park e ...

                                               

Bottrop-Essen araç saldırısı

31 Aralık 2018de ve 1 Ocak 2019da, bir araba Bottrop ve Essen sehirlerinde kalabalıkların üstüne sürüldü, 8 kisi yaralandı. En basta terör saldırısı olasılığı göz önüne alınsa da daha sonra failin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Aral ...

                                               

Michael Richards

Michael Anthony Richards, Amerikan oyuncu, yazar ve komedyen. En çok Seinfeld dizisinde canlandırdığı Cosmo Kramer rolüyle tanınan Richards, üç kez Komedi Dizilerinde En Iyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülüne layık görülmüstür.

                                               

Japonyadaki Koreliler

Japonyadaki Koreliler, Japonyada daimi ikamet statüsünde olan veya Japon vatandası olan ve 1945ten önce Japonyaya göç eden ya da bu göçmenlerin soyundan gelen etnik Korelilerden olusuyor. Bunlar, II. Dünya Savasının sona ermesinden ve Korenin böl ...

                                               

Türkiyede ırkçılık

Türkiyede ırkçılık ve etnik ayrımcılık, ülkenin toplumunda tarih boyunca yaygın bir sekilde görülen ve Müslüman olmayan ya da Sünni olmayan azınlıklara karsı kurumsal bir hâle gelen olgu. Genellikle Türkler tarafından etnik kimliği Türk olmayan k ...

                                               

Türkiyedeki Arap karsıtlığı

Türkiyedeki Arap karsıtlığı ; Araplara veya Arap kültürüne karsı duyulan düsmanlığı, nefreti, güvensizliği, korkuyu ve genel hosnutsuzluğu ifade eder. Bu fenomenin dünyadaki en güçlü örneklerinden olduğu söylenmistir. Türkiye, Osmanlı yönetiminde ...

                                               

Gina Haspel

Gina Haspel, Amerikalı istihbaratçı. Merkezî Istihbarat TeskilatInın ilk kadın baskanı. Iskenceyi de barındıran sorgulama teknikleri ile tanınmaktadır. CIAda uzun yıllar görev aldı, Londra gibi sehirlerin istasyon seflikleri ve gizli misyonları d ...

                                               

Freedom House

Freedom House, 1941 yılında kurulmus, merkezi Washingtonda olan ve belli ülkelerde subeleri bulunan demokrasi, siyasi özgürlük ve insan hakları konusunda arastırma ve savunuculuk yapan bir sivil toplum kurulusudur. Elestirmenler bu kurulusun Amer ...

                                               

Uluslararası Kadın Birliği

Uluslararası Kadın Birliği, uluslararası bir insan ve kadın hakları birliğidir. Dünya çapında cinsiyet esitliği adına çalısmalar yürütmektedirler. Resmi çalısma dilleri Ingilizce ve Fransızcadır.

                                               

Helsinki Yurttaslar Derneği

Helsinki Yurttaslar Derneği, uluslararası bir çalısma konferansı olarak nitelenen Helsinki Yurttaslar Meclisine dayanan ve Türkiyede temel hak ve özgürlükler, barıs, demokrasi ve çoğulculuk gibi alanlarda etkinlik gösteren bir sivil toplum kurulu ...

                                               

Insan Hakları Derneği

Insan Hakları Derneği, genel merkezi Ankarada bulunan bir sivil toplum kurulusudur. 17 Temmuz 1986 tarihinde 98 kisilik kurucu üye grubuyla gerçeklestirilen girisim; gönüllülüğe dayanan bir olusumdur. Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüs v ...

                                               

Insan Hakları Gündemi Derneği

Insan Hakları Gündemi Derneği, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere, Türkiyenin değisik bölgelerinden gelen insan hakları savunucularının katılımı ile, 2003 yılında Izmirde kurulmustur. Insan haklarının her türlü siyasi ideoloji ...

                                               

Türkiye Insan Hakları Kurumu Vakfı

Türkiye Insan Hakları Kurumu Vakfı, Merkezi Ankarada olan bir sivil toplum kurulusudur. Tescil tarihi: 19 Temmuz 1999, Ankara Tescil tarihinin Yargıtayca Onanması: 25 Ekim 1999 Resmi Gazetede yayınlanması: 26 Kasım 1999 Insan hakları alanında, bi ...

                                               

Insan Hakları Ortak Platformu

Insan Hakları Ortak Platformu, Helsinki Yurttaslar Derneği, Insan Hakları Derneği, Insan Hakları ve Mazlumlarla Dayanısma Derneği ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Subesi tarafından kurulmus bağımsız bir Platformdur. Platform, belirli konular üze ...

                                               

Mültecilerle Dayanısma Derneği

Mültecilerle Dayanısma Derneği, merkezi Izmirde bulunan hak temelli bir sivil toplum kurulusudur. 16 Haziran 2007 tarihinde Izmir de kurulu bulunan sivil toplum kurulusu temsilcileri, Birlesmis Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği BMMYK ve baz ...

                                               

TBMM Insan Haklarını Inceleme Komisyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Insan Haklarını Inceleme Komisyonu, dünyada ve Türkiyede insan haklarına saygı ve bu konudaki gelismeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelismelere uyumunu sağlamak ve basvuruları incelemek üzere Türkiye Büyük Mi ...