ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 454
                                               

Sahdağ halkları

Sahdağ halkları veya Sahdağ ulusal etnik grubu veya Küçük Yediler, Azerbaycanın yerli nüfusu, etnik azınlıklarındandır. Azerbaycanın millî serveti olarak görülmektedir. Sahdağ ulusal etnik grubuna dahil olan etnoslar Kuba Rayonunun Buduk, Cek, El ...

                                               

Tuslar

Tuslar iki gruba ayrılırlar. Bunlar; Gürcücenin yerel bir diyalektini konusan Çagma-Tusları ve Batsça dilini konusan Çova Tuslarıdırlar. Çova Tusları aynı zamanda Gürcüceyi de bilirler. Dil ve kültürdeki farklılığa rağmen, Çagma ve Çova Tuslarını ...

                                               

Beyaz Suriyeliler

Beyaz Suriyeliler, antik dönem Anadolusunda yasayan tarihî halk. Halkın konustuğu dil ve kendilerine ne ad verdikleri bilinmemekte olup Fars ya da Hitit kökenli bir halk oldukları, buna bağlı olarak da Farsça ya da Anadolu dillerinin bir lehçesin ...

                                               

Saba (kavim)

Saba halkı, tarihi Saba Krallığında yasamıs halk. Kuran-ı Kerimde bazı ayetlerde bu halktan "Sebe" halkı olarak bahsedilmektedir. Milattan önce 2500lere kadar uzanan bir geçmisi vardır. Arap tarihçi Ibni Hisam Sabalıları, Sam neslinden Kahtan oğl ...

                                               

Türk halkları

Türk halkları, Avrasyada genis bir coğrafyada dağınık olarak yasayan ve çesitli Türk dillerini konusan etnik Türk gruplarıdır. Dünyada 200 milyondan fazla Türk bulunduğu ve bu nüfusun yaklasık üçte birinin Türkiyede yasadığı düsünülmektedir.

                                               

Rusyadaki Türk halkları

Rusyadaki Türk halkları veya Rusya Türkleri Rusya dahilinde yasayan Türk halkları. Rusya içerisinde yasan pek çok Türk kökenli halk bulunmaktadır. Bu halkların birçoğu özerk statüye sahiptir. Bunların yanında Rusyanın çesitli sehirlerinde dağınık ...

                                               

Afganistan Türkmenleri

Afganistan Türkmenleri, Afganistanda Afgan Türkistanı ya da Güney Türkistan denen kısmında, çoğu Türkmenistan sınırına yakın, bir kısmı da Iran sınırında yasayan Türkmenlerin bir kolu olan Türk halkı. Sünni Müslüman olup Afganistan Özbeklerinden ...

                                               

Altaylar

Altaylar, Türk halklarından biridir. Çoğunluğu Sibirya’daki Altay Cumhuriyeti ve Altay Kray’da yasar. Tuva ve Moğolistan’da yasayan Altaylar da vardır. Altaylar, Teleütler, Telengitler, Kara Tatarlar, Oyratlar gibi farklı adlarla da anılmıslardır ...

                                               

Argın

Argın veya Arğın klanı Kazak ulusunun bir unsurudur. Bugünkü Kazakistan Argınları, Basmil olarak bilinen göçebe bir halkın soyundan geliyor ve her iki ismin "karısık kabile" anlamına geldiği söyleniyor. Argınlar, Orta jüzdendir. Kazaklar tarihsel ...

                                               

Atal Türkmenleri

Atal Türkmenleri, Rusyada Astrahan Oblastının Atal köyünde yasayan Türkmenlerin bir kolu olan Türk halkı. Sünni Müslümandırlar.

                                               

Azeriler

Azeriler, Azerbaycan Türkleri ya da Azerbaycanlılar, Kafkasya ve Iran platosu arasındaki genis arazide yasayan bir Türk halkı. En büyük nüfusu Iran Azerileri olusturur. 1813te Gülistan Antlasması ve 1828de Türkmençay Antlasması ile Aras Nehrinin ...

                                               

Çalkandular

Çalkandular, Çalkandılar ya da Çalkanlar veya Kuular, Rusyayın orta güney bölgesindeki Altay Cumhuriyetinde yasayan Türk halklarından Altayların 850 kisilik kabilesi. UNESCOya göre dilleri ve kültürleri yok olma tehlikesindedir.

                                               

Çantular

Çantu veya Çantuu - Moğolistan güneybatısında Kobdu aymağında yasayan bir Türk halkıdır. Özbek soyundan geldikleri veya Uygur soyundan geldikleri savunulmaktadır.

                                               

Dolganlar

Dolganlar, Haka) - Rusyanın kuzeyindeki Taymır yarımadası çevresinde yasayan etnik grup. Soyları Evenkiler basta olmak üzere birkaç farklı Sibirya halkına dayanan Dolgalar, 18. yüzyıldan sonra Türk dillerini kabul etmistir. Taymir yarımadası, ida ...

                                               

Duhalar

Duhalar ya da Tuhalar veya Tsaatanlar, Moğolistanın orta kuzey bölgesindeki Hövsgöl aymağında yasayan Türk halklarından Tuvaların 2010 yılında 282 kisilik nüfusa sahip soyu tehlike altında olan ren geyiği çobanı tengrici göçebe kabilesidir.

                                               

Eynular

Eynular Çinin batı kesiminde yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yasayan bir toplum. Nüfusları 30.000 kisidir. Çoğunlukla Taklamakan Çölü dolaylarında yasarlar.

                                               

Gacallar

Gacallar ya da Müslüman Gagavuzlar, Balkanlarda kuzeydoğu Bulgaristanın Deliorman ve Türkiyenin Doğu Trakya bölgelerinde yasayan bir Türk topluluğudur.

                                               

Hakaslar

Hakaslar, Sayan dağlarından kuzey denizine doğru Yenisey Nehri boyunca uzanan bölgede oturan göçebe Türk boylarına denir. Hakaslar, Abakan Türkleri, Yenisey Kırgızları, Minusinsk Tatarları veya Abakan Tatarları gibi değisik adlarla da anılmıslard ...

                                               

Halaçlar

Halaçlar, Iranda yasayan ve Halaçça konusan bir Türk boyunun adıdır. Lehçelerinin yazı dili yoktur. Ancak Göktürkçeye benzerliğiyle dikkat çeker. Dinleri Sii mezhebinden Müslümandır. Zamanında Selçuklu egemenliğinde oldukları biliniyor. Türkçenin ...

                                               

Iran Türkleri

Iran Türkleri, Iranda yasayan Türk halkları. Basta Azerbaycan Türkleri olmak üzere Türkmenler, Kaskaylar, Horasan Türkleri, Halaçlar, Sungurlar, Ebiverdiler, Kazaklar ve Özbekler gibi Türk halkları Iran’ın belirli bölgelerinde yasamaktadırlar. Bu ...

                                               

Iran Türkmenleri

Iran Türkmenleri, Iranın kuzey-doğusunda bulunan ve Türkmenistan ile sınır komsusu olan Iran Türkmenistanı ya da Güney Türkmenistan olarak da adlandırılan Türkmen Sahra denen coğrafi bölgede, çoğunluk oldukları Gülistan eyaleti ile azınlık oldukl ...

                                               

Kabarlar

Kabarlar, 9. yüzyılda Hazarlar’dan ayrılarak Macar kabilelerine katılan Türk halkı. Kabarlarla ilgili ilk yazılı belge Bizans Imparatorluğu VII. Konstantinos tarafından 10. yüzyılın ilk yarısında yazılan De Administrando Imperio adlı eserinde yer ...

                                               

Kaçlar (Hakas)

Kaçlar ya da Haaslar, Rusyanın orta güney bölgesindeki Hakasyada yasayan Türk halklarından Hakasların kabilesi.

                                               

Karakalpaklar

Karakalpaklar, sayıları ortalama 600.000 civarında olan, büyük kısmının bugün Özbekistana bağlı özerk bir cumhuriyet olan Karakalpakistanda yasadığı Türk halkıdır.

                                               

Koyballar

Koyballar ya da Hoyballar, Rusyanın orta güney bölgesindeki Hakasyada yasayan Türk halklarından Hakasların kabilesi.

                                               

Kumandılar

Kumandılar, Rusyanın orta güney bölgesindeki Altay Krayı, Altay Cumhuriyeti ile Kemerovo Oblastında yasayan Türk halklarından Altayların 3000 kisilik kabilesi. UNESCOya göre dilleri ve kültürleri yok olma tehlikesindedir.

                                               

Moenadaki Türkler

Moena Türkleri Italyanın Trentino bölgesinde, Moena köyünde yasayan halka verilen ad. Moena köyü Viyana Kusatması sırasında Viyanadan Moenaya kaçan bir grup yeniçerinin buraya yerlesmesi ve burada çoğalması ile meydana gelmistir. Italyada Türk ge ...

                                               

Monçaklar

Monçaklar veya Kök Monçak Uruanhay: Moğolistanda bir Türk topluluğu. Tıva Urianhay Türklerinden Kara söök, Ak söök, Kızıl söök seklinde adlandırmalar bulunurdu. Kazak Türkleri ile kaynasmıs sekilde yasayan Tıvaların bu bölümüne Monçok, Monçak vey ...

                                               

Sagaylar

Sagaylar ya da Sağaylar, Rusyanın orta güney bölgesindeki Hakasyada yasayan Türk halklarından Hakasların kabilesi. Sagay kökenli sahsiyetler arasında Türkolog Nikolay Katanov sayılabilir.

                                               

Soyotlar

Soyot veya Soyotlar - Rusya içinde yasayan ve dilleri ile kültürleri yok olma tehlikesine maruz bir Türk halkıdır. 2002 nüfus sayımına göre, Rusyada 2769 kisi Soyot Türkleri vardır. Soyları ve dilleri yok olma tehlikesi bulunan Türk içinde olup a ...

                                               

Tsengel

Sengel, veya Tsengel, Türkçe: Sengel veya Çengel - Moğolistanın batısında çoğunluğunu Kazak Türklerinin olusturduğu Bay-Ölke ilindeki bir ilçe olup buranın halkının nüfusu da Tuva Türklerinden olusmustur.

                                               

Tuvalar

Tuvalar veya Tıvalar, Rusyanın Tuva Cumhuriyetinde ve Moğolistanın kuzeyinde yasayan bir Türk halkıdır. Dilleri Türk dillerinin Sibirya grubuna ait Tuvacadır. Toplam nüfusları 350.000 civarındadır. Tuvalara bazı dönemlerde Soyon, Sayan, Soyot, Ur ...

                                               

Türkmenler

Türkmenler, çoğunlukla Türkmenistanda, ufak bir kısmı da Iranda yasayan Türk halkıdır. Tarihi bakımdan bütün Oğuz kolundan Batı Türklerine Türkmen denilmesine karsın günümüzde Türkmen kelimesi uluslararası kullanım olarak genellikle Türkmenistand ...

                                               

Yenisey Kırgızları

Yenisey Kırgızları ya da Eski Kırgızlar, günümüzde Krasnoyarsk Krayı sınırlarında kalan Sayan-Altay bölgesinde, Baykal Gölünün batısında Yenisey Nehrinin asağısında Minusinskin güney kısımlarında MÖ 3 yüzyıldan MS 13. yüzyıla kadar yasamıs eski T ...

                                               

Acorns Childrens Hospice

Acorns Children’s Hospice, hayati durumdan zorluk içindeki çocuklar ve gençler ile onların ailelerine yardım amacıyla çalısan yardım kurulusu. 1983te, Ingilterede kurulan kurumun Birmingham, Walsall ve Worcesterda olmak üzere üç bakımevi vardır. ...

                                               

AKUT Arama Kurtarma Derneği

Arama Kurtarma Derneği ; mağara, dağ gibi ulasılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu kosullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren, Türkiyenin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum ...

                                               

Helenik Kurtarma Takımı

Helenik Kurtarma Takımı Ege Denizinde Arama Kurtarma çalısmaları yöneten bir sivil toplum kurulusudur. Gönüllüler tarafından yürütülmekte olup 1978 yılından beri faaldir. 1994 yılından beri dernek adı altında faaliyetlerine devam eden kurulus Yun ...

                                               

Kitle fonlaması

Kitle fonlaması, çok sayıda bireyin küçük miktarda bağıslarına dayanan yeni nesil bir yatırım ve fonlama sistemidir. Bu sistemde, bireyler internet üzerinden bağıs yapar, küçük bir hisse satın alır ya da üretilecek ilk ürünler karsılığı ödeme yap ...

                                               

Barnabas Mektubu

Eski Ahit/Antlasmanin Hristiyanca kullanımı üzerinde uzun bir vaaz seklinde yazılmıs bir mektuptur. Barnabasın mektubu büyük olasılıkla 70 ile 135 yılları arasında Mısırın Iskenderiye sehrinde yazıldı. Pavlusun yoldası Barnabasa ait sayılmamaktad ...

                                               

Didache

Didache ya da Havarilerin öğretileri, kimin tarafından yazıldığı belirlenemeyen erken Hristiyanlık döneminden kalma, çoğunlukla birinci yüzyılın sonlarına tarihlenen bir metindir. Asağı yukarı inciller ile aynı tarihlerde yazılmıs olan Didachenin ...

                                               

Diognetusa mektup

Özgün dili Yunanca olan Mathetesin Diognetusa mektupları, Hristiyanlığı savunan yazıların, Hristiyan apolojetik eserlerinin bir örneğidir. Yunanlı yazarın ve mektuplarda katkısı bulunan kisilerin kim oldukları tam olarak bilinmez. Yunan yazar, ke ...

                                               

Evime ve Nihale Mektuplar

Evime ve Nihale Mektuplar, Inci Enginün tarafından hazırlanan ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından basılan Cahit Sıtkı Tarancı Müzesindeki mektupların bir araya getirilmis hâlidir. Kitaptaki mektuplardan on biri Cahit Sıtkı Ta ...

                                               

Ignatius mektupları

Ignatius mektupları, Antakyanın ikinci piskoposu Ignatius tarafından kaleme alınmıs, günümüzde orijinal kabul edilen yedi mektuptur. Mektuplar Efes, Magnesia, Tralleis, Roma, Philadelphia ve Izmirdeki kilise cemaatine ve piskopos Polikarpa yazıld ...

                                               

Limni ve Malta Mektupları

Limni ve Malta Mektupları, Ziya Gökalpin Malta sürgünlüğü dönemde ailesiyle yaptığı mektuplasmalardan olusan eseridir. Istanbulun isgali sonrasında, 1919-1920 yıllarında isgal kuvvetlerince tutuklanarak bir Ingiliz sömürgesi olan Maltaya sürülen ...

                                               

Onüç Günün Mektupları

Onüç Günün Mektupları, Cemal Süreyanın 1990da Can Yayınları tarafından basılan ve mektuplardan olusan kitabıdır. Kitap, Zühal Tekkanatın mektupları Erdal Öze vermesiyle yayımlanmıstır ve Süreyanın dergi ya da gazetelerde yayımlanmadan basılan tek ...

                                               

Vincent van Goghun Mektupları

Vincent van Goghun Mektupları günümüze kadar gelebilmis ve Vincent van Goghun yazdığı ve ona yazılmıs olan 903 mektupluk bir koleksiyondur. Bu mektupların 650den fazlası Vincent tarafından kardesi Theoya yazılmıstır. Koleksiyonda ayrıca van Goghu ...

                                               

Reklam

Reklam, "insanları gönüllü olarak belli bir davranısta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düsünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kurulusa çekmeye çalısmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona iliskin görüs ve tutumlarını değisti ...

                                               

Içerik olusturma

Içerik olusturma, bilginin belirli bağlamlarda herhangi bir medyaya ve özellikle dijital ortama katkısıdır. Içerik, reklam, dağıtım, pazarlama veya yayın için önemli hale geldi. Tipik içerik olusturma biçimleri arasında web sitelerinin bakımı ve ...

                                               

Kırmızı Ödülleri

Kırmızı Ödülleri, Hürriyet gazetesi yayın grubundan olan Kırmızı dergisi tarafından düzenlenen ve reklam alanında yılda bir kez tekrarlanan bir ödüldür. Kırmızı Ödüllerinin amacı, basın reklamlarında yaratıcılığın artırılmasını özendirmek, reklam ...

                                               

Örtülü Reklam

Örtülü reklam ya da bir baska deyisle gizli reklam, haber, yayın ya da program gibi formatların içerisinde, reklam olduğu alenen belirtilmeden yapılan reklamları ifade etmek için kullanılan kavramdır. Örtülü reklam, herhangi bir kitle iletisim ar ...