ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 432
                                               

Antonius Musa

II. Juba’nın hekimi olan Euphorbus’un kardesi olan Musa’nın, tıp alanında gösterdiği yararlılıklar nedeniyle ve ayrıca imparatorun tedavisinde gösterdiği basarı nedeniyle Senato kararı ile Asklepios’un yanına heykeli dikilerek onurlandırılmıstır. ...

                                               

Gaius Julius Callistus

Gaius Julius Callistus Roma Imparatorları Caligula ve Claudius döneminde yasamıs azat edilmis bir Yunandı. Callistus baslangıçta Caligulanın adamıydı ve kendisine büyük yetkiler verilmisti. Elindeki bu otoriteyi servetini artırmak için kullanmıst ...

                                               

Gaius Julius Hyginus

Gaius Julius Hyginus, M.Ö. 64 ile M.S. 17 yılları arasında yasamıs oyun yazarıdır. Alexander Polyhistorun öğrencisi ve Augustusun azatlısıdır. Suetoniusun De Grammaticisinde yazdığına göre, Augustus tarafından Palatine kütüphanesinin yöneticiliği ...

                                               

Gaius Licinius Mucianus

Gaius Licinius Mucianus, birinci yüzyılda yasamıs ve özellikle Vespasianus döneminde politik olarak etkili olmus doğa tarihçisidir. Bir dönem Suriye valisi olarak görev yapmıs olan Mucianus’un, bu bölgenin coğrafyasına ve bitki örtüsüne dair yazd ...

                                               

Lucius Junius Moderatus Columella

Lucius Junius Moderatus Columella, 4-70 yılları arasında yasamıs Imparatorluk döneminin önde gelen bitki bilim yazarıdır. Özellikle De Re Rustica adlı eseri takip eden yazarlar tarafından sıklıkla referans gösterilmistir. Ayrıca sadece ağaçları k ...

                                               

Segestes

Segestes, Roma Imparatoru Augustusun saltanatında girisilen Kuzey Germanianın fethi sırasında meydana gelen olayların bas aktörlerinden Çeruskerler kabilesine mensup Cermen soylusu. Bir Çerusker soylusu ve onların askeri lideri olan Arminius, Seg ...

                                               

Sextius Niger

Sextius Niger Augustus döneminde yasamıs ve farmakoloji üzerine yazmıs Romalı yazardır. Gerek Dioscorides gerekse Plinius, Sextius Niger’in metinlerini kendi eserleri için kaynak olarak tanımlanmıslardır. Materia Medica adlı eseri Yunanca yazılmı ...

                                               

Verrius Flaccus

Verrius Flaccus, M.Ö. 55 ile M.S. 20 yılları arasında Augustus ve Tiberius dönemlerinde yasamıs dilbilimcidir. Latince’nin ilk büyük alfabesi olan De Verborum Significatu’mu kaleme almıs ancak bu eser günümüze ulasmamıstır. Cato’nun metinlerini a ...

                                               

Aziz Mari

Aziz Mari, Doğu Asur Kilisesinin azizlerinden biridir. Edessalı Thaddeus tarafından Hristiyanlığa döndürülen Marinin, Thaddeusun ardılı piskopos Aggai tarafından eğitildiği söylenir. Ancak Osroene Krallığındaki yeni kral Manu’nun yeniden putperes ...

                                               

Decimus Iunius Iuvenalis

Decimus Iunius Iuvenalis ya da Juvenal, Yergiler adlı yapıtı ile bilinen ve Latin edebiyatının gümüs çağının önemli kisiliklerinden olan Romalı sair. Marcus Valerius Martialis, Juvenalden hatip olarak söz etmistir. Baslangıçta Romada mahfuz olara ...

                                               

Suetonius

Suetonius, bir ihtimale göre Hippo Regiustan Annâbe, Cezayir gelen Suetonius Laetusun oğludur. Bir equestrian olan Laetus, 69 yılındaki Bedriacum savasında Imparator Othonun hizmetinde geleceğin imparatoru olacak olan Vitelliusa karsı savasmıstı. ...

                                               

Thaddeus (aziz)

Edessalı Thaddeus olarak da bilinir ve bazen Addeus seklinde latinize edildiği de olur) Isanın 70 müridinden biridir ve muhtemelen Isanın 12 havarisinden birisi olan Yehuda Taday ile aynı kisidir.

                                               

Fadilla

Annia Aurelia Fadilla, Marcus Aurelius ve karısı Genç Faustinanın kızlarından biriydi. Lucilla ve Commodusun kız kardesiydi. Fadilla, teyzesi Aurelia Fadillanın onuruna adını aldı. Fadilla cognomenleri, annenin cognomenleri ve Antoninus Piusun üv ...

                                               

Chrocus

Chrocus ya da Crocus MS 3. yüzyılın sonları ve 4. yüzyılın basına doğru Alamanlara liderlik yapmıs bir komutandır. Chrocus ismi iki farklı kaynakta geçse de, burada bahsi geçen kisinin tek bir kisi mi olduğu yoksa aynı ismi tasıyan iki farklı kis ...

                                               

Anthemius (praefectus praetorio)

Flavius Anthemius Geç Roma Imparatorluğunun yüksek rütbeli yöneticisi. Geç Arcadius, erken II. Theodosius dönemleri etkin Doğu Roma Imparatorluğunun Doğu praetoria idaresinin praefectus praetoriosu. Ünlü Theodosius surlarının ilk bölümünün insası ...

                                               

Antiochus Chuzon

Antiochus Chuzon, kendi yeğeniyle karıstırılmaması için yasça büyük olan anlamına gelen "Yaslı" seklinde anılırdı. Doğu Romanın praefectus praetorio unvanına sahipti ve Codex Theodosianusun olusturulmasındaki anahtar etken olan konsülüydü.

                                               

Marcianus (gaspçı)

Marcianus, birçok Roma imparatorluk ailesinin üyesidir. Babası, imparator Valense karsı 365 ile 366 yılları arasında tahtı gasp etmis Procopiusun soyundan gelen, imparator Julianusun akrabası ve 467 ile 472 yılları arasında Batı Roma imparatorluğ ...

                                               

Rutilius Taurus Aemilianus Palladius

Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, besinci yüzyılda, Flavius Theodosius döneminde yasamıs Galya kökenli Romalı bitki bilim yazarıdır. En önemli eseri on dört ciltten olusan Opus Agriculturae’dir. Opus Agriculturae, yapısı itibarıyla kronolojik ...

                                               

Athanasius (praefectus praetorio)

Athanasius, imparator I. Justinianus hükümdarlığında Italya ve Afrika yöneticiliği ile diplomat olarak hizmet etmis 6. yüzyıl Bizans devlet görevlisi.

                                               

Damaskios

Damaskios son Yeni Platoncu olarak bilinen Akademianın son müdürü. Justinian döneminde okulların pagan olduğu gerekçesiyle kapatılmasından sonra Pers sarayında mülteci olarak yasamaya basladı. Mülteciliği Bizansa kabülüyle sona ermistir. Ondan gü ...

                                               

Ioannis (Lidyalı)

MS 490 yılında Lidyada Filadelfiya sehrinde doğmustur, bu nedenle cognomen olarak "Lydus" Lidyalı ismini almıstır. Erken yasta Konstantinopoliste kısmetini aramak için yola koyuldu ve I. Anastasius ve I. Justinianus hükümdarlıklarında Doğu praeto ...

                                               

Marcellus (comes excubitorum)

Marcellus Doğu Roma adliye görevli, Bizans imparatoru I. Justinianusun en yakın yardımcılarından biri ve yaklasık 541-552 yıllarında Excubitores imparatoluk muhafızlarının komutanı.

                                               

Paulus Silentiarius

Paulus Silentiarius 6. yüzyılda yasamıs Bizanslı Yunan sair. Çağdası tarihçi ve sair Agathias onu zengin ve bir silentiarius ya da Konstantinopoliste I. Justinianusun saray görevlisi adam olarak tanımlar. Paulus klasik biçimde yazdığı kısa siirle ...

                                               

Zabergan

Zabergan, Karadeniz-Hazar steplerinin göçebe halkı Kutrigurların Sinniondan sonra gelen sefidir. Ismi Iran dilindendir. Ya Avarlardan gelen baskı ya da Bizans Imparatorluğuna karsı ayaklanma nedeniyle 558 kısı donmus Tunayı geçen büyük bir Kutrig ...

                                               

Zosimus

Zosimus Bizans Imparatoru I. Anastasius döneminde Konstantinopoliste yasamıs Yunan tarihçidir. Fotiosa göre bir comes idi ve imparatorluk hazinesinin "avukatı" olarak görev yapıyordu. Zosimus, I. Konstantinin geleneksel çok tanrılı dini reddetmes ...

                                               

Domentziolus (Phocasın yeğeni)

Domentziolus ya da Domnitziolus Bizans imparatoru Phocasın yeğeni olup amcanın hükümdarlığı boyunca Doğuda Kuropalatis ve general olarak atanmıstır. 602-628 Bizans-Sasani Savasının baslangıcında Bizansın en üst düzey askeri liderlerinden biriydi. ...

                                               

Gennadius (6. yüzyıl)

y. 578 yılında Gennadius, magister militum Africae olarak atandı ve hızla Mauretaniada Romano-Moro Garmul Krallığını mağlup etti. 585 ile 592 arası bir zaman Imparator Mauricius h. 582-602 tarafından eksarh olarak atanana kadar bu makamı elinde t ...

                                               

Gostun

Gostun, Bulgaristanda iki yıl boyunca naiplik yapan Ermi uruğuna mensup devlet yöneticisidir. Kubratın Istanbula gidisinden dönüsüne kadarki süreçte yani 603-605 arasında Büyük Bulgar Hanlığında naiplik yaptığı sanılmaktadır. Naipliği süresince, ...

                                               

Gregoria

Iki kardesin daha geriye dönük ataları belirsizdir. Cyril Mango, Deux études sur Byzance et la Perse Sassanide 1985 çalısmasında onların I. Leo ve Zeno döneminin generali Edessalı Herakleiosun soyundan geldiğini iddia eder. 468den önce Comes rei ...

                                               

Martina (Herakleiosun esi)

Martina, Herakleiosun ikinci esi olan Bizans Imparatoriçesi ve 641 yılında oğlunun naibesi. Herakleiosun kızkardesi Maria ile Martinus isimli birinin kızıdır. Günah Çıkartıcı Theofanise göre Herakleios ve Maria Yaslı Herakleios ile karısı Epiphan ...

                                               

Nicetas (Herakleiosun kuzeni)

Nicetas ya da Niketas Imparator Herakleiosun kuzenidir. Herakleiosu tahta çıktığı Phocasa karsı baslatılan isyanda büyük rol oynadı ve kuzeni için Mısırı fethetti. Nicetas bundan sonra Mısır valisi olarak kaldı ve Bizans-Sasani Savası na katıldı, ...

                                               

Theodorus (Herakleiosun kardesi)

Theodorus, Bizans imparatoru Herakleiosun kardesi ; kuropalatis ve Herakleiosun Persler karsı ve Arap istilasına karsı savaslarında önde gelen general.

                                               

Eudokia (V. Konstantinosun esi)

Eudokia Bizans Imparatoru V. Konstantinosun üçüncü esidir. Günah Çıkartıcı Theofanisin Vakainamesinde, Anatolikon Theması strategos u Mihail Melissenosun baldızıdır. Eudokianın kızkardesi ve enistesi Konstantinopolis patriği I. Theodotosun ebevey ...

                                               

Fransalı Auda

Auda, Aida, Alda, Aldana veya Adalne Charles Martel ve muhtemelen Rotrudeun kızıdır. Aziz Gelloneli William ve Autunlu Adalhelmin annesidir.

                                               

Süleyman bin Hisâm

Süleyman bin Hisâm, Arap general, Emevî Halife Hisâm bin Abdülmelikin oğludur. Bizans Imparatorluğuna karsı yapılan seferlere katılımının yanı sıra Emevî Halifeliğinin son yıllarında meydana gelen iç savaslardaki önemli rolü ile tanınır. II. Merv ...

                                               

Swanachild

Swanachild kendisini 725te Bavyeraya getiren Charles Martelin ikinci esi. Agilolfingler klanına bağlıdır. Soyu tam olarak belli değildir. Ailesi sunlar olabilir: Bavyera Dükü II. Tassilo ve esi Imma Bavyera Dükü Theodbert ve esi Regintrud Charles ...

                                               

Theodora (II. Justinianosun esi)

Theodora, Bizans Imparatoru II. Justinianosun ikinci esidir. Hazar Hanı Busirin kızkardesidir. Ancak geleceğin Bizans Imparatoriçesi Çiçekin babası olan bir baska Hazar hükümdarı Bihar ile bağı bilinmemektedir.

                                               

Aetios (hadım)

Aetios ya da Aetius Bizanslı hadım bürokrat ve Bizans Imparatoriçesi Atinalı Irininin en güvendiği danısmanlarından biridir. Irini mutlak hükümdar olunca, Aetios, hadım basbakan Stavrakios ile yoğun bir rekabete girmistir. Stavrakiosun ölümünden ...

                                               

Bardanes Turkos

Bardanes, lakabı Tourkos, "Türk", Imparator I. Nikiforosa karsı basarısız bir ayaklanmaya önderlik eden Ermeni veya Hazar Türkü asıllı Bizans generali. Bizans Imparatoriçesi Irininin 797-802 arası hükümdar bas destekçisi olmasına rağmen, onun tah ...

                                               

Eudokia Dekapolitissa

III. Mikhail 842 yılında tahta geçtiğinde sadeve iki yasındaydı. Annesi Theodora ve Theoktistos beraber naipliğini yapmıslardır. 855 yılında, III. Mikhail 15 yasındayken Eudokia Ingerina metresi oldu. Theodora bu iliskiyi onaylamadı ve oğlu için ...

                                               

Efrosini (II. Mihailin esi)

Efrosini, Isaurya Hanedanının son temsilcisi Bizans Imparatoru VI. Konstantinos ile Marianın kızıdır. Imparator II. Mikhailin ikinci esidir.

                                               

Hvitserk

Ragnarssona þáttr sagasına göre Ragnarın Aslaugdan olan oğludur. Anglosakson Ingilteresinde York kenti ve çevresinde hüküm süren Jórvík Krallığı hükümdarı Halfdan Ragnarsson ile aynı kisi olduğu düsünülmektedir. Efsaneye göre Ingilterede babasını ...

                                               

Lagertha

Lagertha efsanevi kadın savasçı ve Viking savasçısı Ragnar Lodbrokun karısıdır. Eski Nors dilinde basta Ragnarssona þáttr olmak üzere çok sayıda sagaya konu olmustur.

                                               

Manuil (general)

Manuil, yaklasık 810dan 838deki ölümüne kadar görev yapmıs önemli bir Ermeni asıllı Bizans generalidir. En yüksek askeri rütbeye eristikten sonra sarayda aleyhine düzenlenen bir komplo sonucu 829 yılında Abbasilere sığınmak zorunda kaldı. Ertesi ...

                                               

Maria (VI. Konstantinosun esi)

Amnialı Maria, Bizans Imparatoru VI. Konstantinosun ilk esidir. Armeniakon Themasının önde gelenlerinden, hayır isleri ile tanınmıs Aziz Filaretosun torunudur, bu akrabalık Filaretosun hagiografisinde belirtilmistir. Paflagonyada Amnia sehrinde d ...

                                               

Prokopia

Prokopia, Bizans Imparatoru I. Mihailnin imparatoriçe esidir. I. Nikiforosun kızıdır. Annesinin ismi bilinmemektedir. Tek kardesi Stavrakiostur.

                                               

Ragnar Lodbrok

Ragnar Lodbrok veya Lothbrok, efsanevi Viking savasçı ve kral. Eski Nors dilinde basta Ragnarssona þáttr olmak üzere çok sayıda sagaya konu olmustur.

                                               

Simbatios o Armenios

Simbatios ya da Sabbatios, soyismi Ermeni 860ların ortalarında kıdemli Bizans aristokrat ve devlet adamı. Yeğeni III. Mihailin h. 842-867 hükümdarlığında de facto Bizans Imparatorluğunun hükümdarı olan sezar Bardasın damadıdır. 866 yılından itiba ...

                                               

Theodora (Theofilosun esi)

Theodora Bizans Imparatoriçesi, Bizans imparatoru Theofilosun esi ve 842den 855e kadar Bizans Imparatorluğu yöneticisi. Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından azize ilan edilmistir. Adına anılan yortu günü 11 Subattır.

                                               

Theodosia (V. Leonun esi)

Theodosia Bizans Imparatoru V. Leonun imparatoriçe esidir. Bizans Patrici Arsaberin kızıdır. Babasının adı ve rütbesi hem Genesios hem de Oi meta Theofanin tarafından kaydedilmistir. Annesinin adı bilinmemektedir.