ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401
                                               

Orta yutak konstriktör kası

Orta yutak konstriktör kası boyunda bulunan yelpaze seklinde bir kastır. Üç faringeal konstriktörden birisidir. Üst ve alt yutak konstriktör kasına benzer sekilde, orta yutak konstriktör kası, vagus sinirinin faringeal pleksusundan geçen bir dal ...

                                               

Sternothyroid kas

Sternothyroid kas veya sternothyroideus, boyunda bulunan bir iskelet kasıdır. Üstünde yer alan sternohyoid kastan daha kısa ve genistir. Sternumun posterior arka yüzeyindeki sternohyoidin orijin yerinin altından, birinci kaburga ve bazen de ikinc ...

                                               

Stylohyoid kas

Stylohyoid kas ince bir kastır, digastrik kasın arka karnının ön ve üstünde yer alır. Yine bu kas ile fasiyal sinir innervasyonunu paylasır. Dil kemiğini geriye çekerek dili yükseltme fonksiyonu vardır. Baslangıcı temporal kemikteki styloid çıkın ...

                                               

Suprahyoid kaslar

Suprahyoid kaslar boyunda hyoid kemiğin üzerinde bulunan dört kastır. Bunlar digastrik, stylohyoid, geniohyoid ve mylohyoid kaslardır. Geniohyoid kas hariç, hepsi faringeal kaslardır. Digastrik kas adını özel olarak iki karna sahip olmasından alı ...

                                               

Biceps

Pazu veya biceps omuz ve dirsek arasındaki üst kolun önünde yer alan büyük bir kas. Kasın her iki bası da skapula üzerinde ortaya çıkar ve üst önkola bağlı tek bir kas gövdesi olusturmak üzere birlesir. Biceps hem omuz hem de dirsek eklemlerinden ...

                                               

Flexor carpi ulnaris

Flexor carpi ulnaris kası önkolun ön bölgesinde, yüzeysel tabakada yer alır. Kasın iki bası vardır. Humeral bası humerusun medial epikondilinden, ulnar basıysa ulnadaki olecranon ve ulnanın posterior sınırından baslar. Kası innerve eden nervus ul ...

                                               

Latissimus dorsi

Latissimus dorsi, vücudun en genis kasıdır. T6-T12 vertebraların processus spinosusları, Fascia thoracolumbalis, ligamentum supraspinale ve son 4 kaburgadan baslar. Genellikle kürek kemiğinin angulus inferiorundan baslayan küçük bir demeti de var ...

                                               

Levator scapulae

Levator scapulae trapeziusun altında yer alan kas. C1-C4 vertebraların proc. transversuslarından baslar. scapulanın margo medialisinin üst kısmında sonlarnır. Omuz üzerinde yük tasırken omzun çökmesini önlemede Musculus trapeziusa yardım eder. Om ...

                                               

Trapezius

Trapezius, üçgen seklinde bir kastır. En yüzeyel sırt kasıdır. Protuberentia occipitalis externa, lig. nuchae, tüm torakal vertebraların processus spinosusları ve ligamentum supraspinaleden baslar. Üst parçasının lifleri claviculanın lateral 1/3ü ...

                                               

Kaz ayağı

Kaz ayağı veya pes anserinus, proksimal tibianın anteromedial yüzeyinde yer alan sartorius, gracilis ve semitendinosus kaslarının yapısık tendonlarını ifade eder. Yapı ismini, tendonun tibiaya sokulduğu üç uçlu seklin kaz ayağını andırması ile al ...

                                               

Ambulakral sistem

Ambulakral sistem, denizyıldızı ve denizkestanesi gibi derisi dikenliler tarafından hareket etme, beslenme, dıskılanma ve soluk alma gibi islevler için kullanılan hidrolik bir sistemdir. Sistem çok sayıda tüp ayağı birbirine bağlayan kanallardan ...

                                               

Kemikçik (derisi dikenliler)

Kemikçik, derisidikenlilerin gövde duvarında dermis içinde bulunan küçük kalker yapılar için kullanılan terimdir. Kemikçikler iç iskeletin bir kısmını olustururlar ve hayvana hem koruma hem de sertlik sağlarlar. Denizyıldızları, denizkestaneleri, ...

                                               

Madreporit

Madreporit derisidikenlilere özgü bir filtreleme organıdır ve hareket etme, tutunma, beslenme gibi islevler için kullanılan ve hidrolik prensiple çalısan ambulakral sistemin giris noktasını olusturur.

                                               

Paksil

Paksil özellikle Luidia, Astropecten ve Goniaster cinsi denizyıldızları gibi derisidikenlilerde bulunan, semsiye seklinde organik yapılardır. Yapı olarak bu hayvanların üst yüzlerinde kalsit mikrokristallerinden olusmus kemikçiklerdir. Sapları gö ...

                                               

Papula

Papula, denizyıldızlarının solunumuna ve dıskılamasına yardımcı olan sölomlarının uzantılarıdır. Papulalar yumusak bir yapıya sahiptir ve dıs yüzleri epidermis ile kaplıdır. Iç yüzleri ise periton ile kaplıdır. Mezodermal kemikçiklerin arasından ...

                                               

Pedisel

Pedisel denizyıldızı ve denizkestanesi gibi derisidikenlilerde bulunan küçük bir savunma organıdır. Bu hayvanların yüzeylerinde bulunan pediseller genellikle tüp ayaklarda daha küçük yapılardır. Kalkerden olusan plakçıklardan ibaret olan bu yapıl ...

                                               

Tüp ayak

Tüp ayak, denizyıldızının alt ya da oral yüzünde kolları altında bulunan çok sayıda tüp seklinde uzantıdır. Tüp ayaklar, aralarında denizyıldızı, denizkestanesi ve denizhıyarı gibi omurgasızların bulunduğu derisi dikenlilerin hareket etmek ve bes ...

                                               

Gonopor

Gonopor, birçok omurgasızda cinsel organ gözeneğidir. Böceklerin de dahil olduğu altı bacaklıların genelde bir tane gonopor vardır, ancak mayıs sineğinin bir çift gonoporu vardır. Daha spesifik olarak, cinsiyetini değistirmemis disilerde gonopor ...

                                               

Agranülositoz

Agranülositoz, vücutta ani ve sık gelisebilen tehlikeli bir lökopeni dır. Aslında agranülositlerin artması anlamında olsa da genellikle granülosit sayısının azalması olarak kullanılır. Granülositopeni ile yakın anlamdadır.Granülosit sayısının 500 ...

                                               

Sitokin salınım sendromu

Sitokin salınım sendromu, enfeksiyon ve ilaç kullanımı gibi çesitli faktörler tarafından tetiklenebilen bir sistemik inflamatuar yanıt sendromu türüdür. Durum, çok sayıda beyaz kan hücresinin aktive edilmesi ve bu hücrelerin daha fazla beyaz kan ...

                                               

Makrofaj

Makrofaj lar dokularda bulunan patojenlerin, ölü gözelerin, hücresel kalıntıların ve vücuttaki yabancı maddelerin yutulmasından sorumlu hücrelerdir. Makrofajlar doğustan bağısıklık sisteminin bir bölümüdürler.

                                               

Toll benzeri reseptör

Toll benzeri reseptör ya da almaç, mikroplardan kaynaklanan, yapısal olarak korunmus moleküller deri veya bağırsak mukozası gibi fiziki bariyerleri astığında, bu molekülleri tanıyan tek membran boyunca uzanmıs, katalitik-olmayan reseptörlerin bir ...

                                               

TLR1

TLR1 ya da Toll benzeri reseptör 1, bağısıklık sisteminde rol oynayan Toll benzeri reseptörler ailesinin kalıp tanıma reseptörlerinden biridir. Diğer isimleri CD281, KIAA0012, rsc786dır. Insanlarda 4. kromozomun 4p14 bölgesinde; 38.474.275-38.482 ...

                                               

TLR2

TLR 2 ya da Toll benzeri reseptör 2, insan bağısıklık sisteminde rol oynayan biyomoleküllerden biridir. TIL4, CD282 olarak da bilinir. Insanlarda 4. kromozomun 4q32 bölgesinde bulunur. Bazı hücrelerin yüzeyinde bulunan, yerli ve yabancı inorganik ...

                                               

TLR3

TLR3 ya da Toll benzeri reseptör 3, bağısıklık sisteminde rol oynayan Toll benzeri reseptörler ailesinin bazı kalıpları tanıyan reseptörlerinden biridir, 2001 yılında kesfedilmistir. CD283 olarak da bilinir. Insanda 4. kromozomun 4q35 bölgesinde ...

                                               

TLR4

TLR 4 ya da Toll benzeri reseptör 4, bağısıklık sisteminde rol oynayan Toll benzeri reseptörler ailesinden TLR4 olarak bilinen gen ve bunun ürünü olan proteindir. Gram negatif bakterilerdeki lipopolisakkaritleri saptlar ve bu sekilde doğustan gel ...

                                               

TLR5

TLR5 ya da Toll benzeri reseptör 5, bağısıklık sisteminde rol oynayan Toll benzeri reseptörler ailesinin bir üyesi olan bir gen ve bunun ürünü olan proteindir. TIL3; SLEB1; FLJ10052; MGC126430; MGC126431 olarak da isimlendirilir. Insanlarda 1. kr ...

                                               

TLR6

TLR6 ya da Toll benzeri reseptör 6, bağısıklık sisteminde rol oynayan Toll benzeri reseptörler ailesinin bir üyesi olan bir gen ve bunun ürünü olan proteindir. Insanlarda 4. kromozomun 38.504.618-38.507.555 noktalarında bulunur. TLR6in bulunduğu ...

                                               

TLR7

TLR7 ya da Toll benzeri reseptör 7, bağısıklık sisteminde rol oynayan Toll benzeri reseptörler ailesinin bir üyesi olan bir gen ve bunun ürünü olan proteindir. Insanlarda X kromozomunun 12.8 - 12.82 bölgesinde bulunur. TLR7in bulunduğu canlı grup ...

                                               

TLR8

TLR8 ya da Toll benzeri reseptör 8, bağısıklık sisteminde rol oynayan Toll benzeri reseptörler ailesinin bir üyesi olan bir gen ve bunun ürünü olan proteindir. MGC119599; MGC119600 olarak da isimlendirilir. Insanlarda X kromozomunun Xp22 bölgesin ...

                                               

TLR9

TLR9 ya da Toll benzeri reseptör 9, bağısıklık sisteminde rol oynayan Toll benzeri reseptörler ailesinin bir üyesi olan bir gen ve bunun ürünü olan proteindir. CD289 olarak da isimlendirilir. Insanlarda 3. kromozomun 3p21.3 bölgesinde bulunur. TL ...

                                               

TLR10

TLR10 ya da Toll benzeri reseptör 10, bağısıklık sisteminde rol oynayan Toll benzeri reseptörler ailesinin bir üyesi olan bir gen ve bunun ürünü olan proteindir. MGC104967; MGC126398; MGC126399 olarak da isimlendirilir. Insanlarda 4. kromozomun 4 ...

                                               

Atriyal fibrilasyon

Atriyal fibrilasyon, anormal kalp ritmi ile karakterize edilen, kalp kulakçıklarının hızlı ve düzensiz bir sekilde kasılmasıdır. Zamanla daha uzun ve muhtemelen sabit hale gelecek kısa süreli anormal kalp atsları halinde baslayan atriyal fibrilas ...

                                               

Zatürre

Zatürre veya pnömoni, akciğerde görülen yangılardır. Klasik pnömonilerde, akciğerlerin hava geçitlerindeki son bölüm ve hava kesecikleri etkilenir. Interstisiyel pnömonilerde, hava kesecikleri arasındaki bölmeler yoğunlukla etkilenen alanlardır. ...

                                               

Nucleus ambiguus

Nucleus ambiguus, beyin sapında retükler formasyonun içerisine yerlesen, büyük motor nöronlardan olusan ve Jacob Clarke tarafından tanımlanmıs bir çekirdektir. Nucleus ambiguusu yumusak damağın düz kaslarını, farinksi, yutma ve konusma esnasında ...

                                               

Nucleus solitarius

Insan beyin sapında, medulla oblangata içine gömülmüs gri madde sütunu olusturan, tamamen duyusal nöronlardan olusan bir çekirdektir. SNun merkezi boyunca, SNu innerve eden fasial, glossoparingeal ve vagus sinir liflerine ait olan beyaz bir sinir ...

                                               

Bağ dokusu hücreleri

Eozinofil lökositler Bazofil lökositler Lenfositler Plazma hücreleri Nötrofil lökositler Makrofajlar Pigment hücreleri

                                               

Fibroblast

Fibroblast, bağ dokusunun ana hücreleri de denebilir. Yassı uzun ya da ovalimsidirler. Gövde kısımlarından sitoplazmik uzantılar çıkar, çekirdekleri oval olan hücrelerdir. Bağ dokunun ana maddesi olan ve yaraların iyilesmesinde islevi olan kollaj ...

                                               

Mast hücresi

Mast hücresi veya mastosit, bazik boyalarla boyanan, histamin ve heparin açısından zengin granüllere sahip bir hücredir. Bağısıklık sisteminde önemli bir rolü vardır, özellikle alerji ve anafilaksideki yeriyle tanınır. Mast hücreleri kemik iliğin ...

                                               

Yardımcı T hücresi

Yardımcı T hücresi, T hücreleri arasında en büyük gruptur. C4 yüzey molekülü tasırlar. Lenfokin salgılarlar IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, IF-γ). Otokrin özelliktedir yani,kendi klonunun yapımını uyarır. Sitotoksik ve baskılayıcı T hücrele ...

                                               

Kafa

Kafa veya bas, anatomide hayvan ve insanların en rostral bölümünde bulunan, genellikle beyin, göz, kafatası, kulak, burun ve ağızı içeren kısımdır.

                                               

Kıç

Kıç, iki ve dört ayaklı canlıların pelvis bölgesinin arka tarafında yer alan kısım. Ayrıca popo veya kaba et olarak da bilinir. Kalça eklemi çevresindeki kalça bölgelerine nazaran arkada kalır.

                                               

Önkol

brakial arter radyal recurrent arter radyal arter common interosseous arter anterior ulnar recurrent artery ve posterior ulnar recurrent arter anterior interosseous arter posterior interosseous arter ulnar arter

                                               

Örtü sistemi

Örtü sistemi, hayvan anatomisinde sıklıkla bir hayvanın en büyük organ sistemidir. Deri, saç, tüyler, pullar, tırnaklar ve deri bezleri ile onların ürünlerini kapsar. Dıs çevre ile vücudu ayırır ve vücudu dıs çevreye karsı korur. Botanikte ise ör ...

                                               

Yağ bezi

Yağ bezi, insanda el ayası ve ayak tabanı hariç bütün vücut yüzeyinde bulunan yapılardır. Kıl folikülüyle ilintili olan yağ bezleri basit kesecikler halindedir; keseciklerin içinde bulunan çekirdekli hücreler birkaç katlı bir epitelyum teskil ede ...

                                               

Bosaltım sistemi

Bosaltım sistemi nin vücut dengesinin sağlanmasında çok önemli bir yeri vardır. Böbrekler, üreterler ve idrar kesesinden olusan bosaltım sistemi, yapım-yıkım sırasında ortaya çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur. Vücut islevlerinin sürekl ...

                                               

Iç üretra deliği

Bosaltım sisteminde, iç üretra deliği, idrar kesesinin üretraya açılan bir deliğidir. Üçgenimsi idrar kesesinin ucunda bulunur. Kesenin en dıs kısmıdır ve hilal seklindedir. Erkeklerde mukoza ile kaplıdır.

                                               

Kistik renal displazi

Kistik renal displazi, böbrekte yapısal bozuklukların görüldüğü bir anomalidir; mikrosopik incelemelerde kıkırdak dokusu, ilkel mezenkimal yapılar ve ilkel borucuklar gibi böbrek dokusunda bulunmaması gereken dokular saptanır. Etkilenen böbreğin ...

                                               

Burun

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dısa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun bosluğu iki delikle dısarı açılır. Diğer taraftan da yutağa bağlanır. Burnun içerisinde muku ...

                                               

Burun akıntısı

Madde yoksunluğu, egzersiz yapmak ve tümör bazı diğer nedenlerdendir