ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369                                               

Pliva Selalesi

Pliva Selalesi Pliva nehrinin Vrbas nehri ile bulustuğu merkezi Bosna-Hersekteki Jajce kasabasında yer almaktadır. Selale, traverten set gölü olarak da bilinen büyük bir tüf olup, Pliva nehri üzerinde 22 metre yükseklikte olan selaleyi, Pliva rot ...

                                               

Suuçtu Selalesi

Suuçtu Selalesi, Türkiyenin Bursa ilinin Mustafakemalpasa ilçesine 18 km uzaklıkta bulunan ve ilçenin içme suyu ihtiyacını karsılayan, 38 metre yükseklikteki felezlerden dökülen selale.

                                               

Tatlıca Selaleleri

Tatlıca Selaleleri, Erfelek Selaleleri veya Tatlıca takım selaleleri, Sinopun Erfelek ilçesine bağlı Tatlıca köyü yakınlarındaki sıra selalelerdir. Tatlıca irili ufaklı 28 ayrı selale barındırmaktadır. Erfeleke yaklasık 10, Sinopa ise 45 km uzakl ...

                                               

Aleut Adaları Seferi

Aleut Adaları seferi, II. Dünya Savası Pasifik Cephesinde Alaskanın parçası olan Aleut Adaları üzerinde mücadele edilmistir. Küçük bir Japon kuvveti Attu ve Kiska adalarını isgal etmistir. Fakat adanın uzaklığı, hava kosulları ve arazi, ABD kuvve ...

                                               

Çaç

Çaç veya Sas Taskent çevresinde eski bir kent devleti. Zhao Wu dokuz soyunun biri. Batı Göktürk kağanı Il Beg Tuğluk Kağan Yukuk Sad bir Tudunu Çaça gönderip orada bulunan Il Beg Isbara Yabgu Kağanı saldırttı. Il Beg Isbara Yabgu Kağan yakalandı ...

                                               

Izmir Agorası

Izmir Agorası veya Smyrna Agorası, günümüzde Izmirin Konak ilçesinde bulunan ve MÖ 4. yüzyılda kurulan agoradır. Zamanında kentin devlet agorası olarak islev gördü. MS 178te meydana gelen depremin ardından Roma Imparatoru Marcus Aureliusun desteğ ...

                                               

Karanlık Kapı

Karanlık Kapı, Çukurovada Kurtkulağının 5 km dısında Roma Imparatorluğu döneminden kaldığı tahmin edilen tarihi bir kapıdır. Eserin yanında bir dere bulunmakla birlikte, ön tarafından 150 metre kadar ilerleyince Muttalip Höyük e varılır. Karanlık ...

                                               

Peterson Köskü

Ingiliz tacir John Peterson tarafından 1859 yılında insa edilmeye baslanmıstır. Bugünkü Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 38 odalı köskün birçok yapı malzemesi Avrupa ve Ingiltereden getirilmistir. Yedi kez değisikliğe uğrayan köskte 1991 yı ...

                                               

Pompeii

Pompeii, Pompei Komünü sınırları içeriside, Italyanın kısmi özerk bölgesi Campaniada, Napoli sehri yakınlarında bulunan ve hâlâ kısmen gömülü olan yıkıntı halindeki antik Roma kentidir. Burası, yakınlarındaki Herkulaneum ile birlikte, 24 Ağustos ...

                                               

45. doğu meridyeni

45. doğu meridyeni, Baslangıç meridyeni Greenwichten 45 açısal derece doğuda yer alan, kuzey kutbundan güney kutbuna uzanan hayali çizgi. 45°D meridyeni, Kuzey kutbu, Kuzey Okyanusu, Avrupa, Asya, Afrika, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu, Antarktika ...

                                               

Ada yayı

Adalar dizisi ; çoğunlukla birbirine yaklasan iki tektonik plaka arasında bulunan sınıra, paralel ve yakın olarak konumlanan, yay seklinde hizalanmıs, volkan zincirlerinden olusan takımada, yani içinde çok ada olan bir deniz türüdür. Bu ada dizil ...

                                               

Alev hortumu

Alev hortumu, Alev hortumları, genelde 10 ila 50 metre yükseklikte, birkaç metre genislikte oluyor ve birkaç dakika sürüyor. Ancak bir kilometre uzunluğunda olanlar da vardır. Alev hortumunun olusması için belli kosullar ve dikey hava hareketi ge ...

                                               

Anafor

Anafor, deniz ya da ırmak sularının bir eksen çevresinde dönme hareketidir. Girdap olarak da bilinir. Denizlerdeki anaforların nedeni genellikle ters yönlü gelgit dalgalarının, akıntıların ya da rüzgârların karsılasmasıdır. Irmaklarda ise kıyının ...

                                               

Antiklinal

Antiklinal, kelime anlamı bakımından birbirinden ayrı yöne doğru eğimli demektir. Yer kabuğunun okyanus ve deniz çukurlarında biriken tortullar yatay tabakalar olusturur. Levha hareketleri ile yan basınca uğrayan bu tortulların önce su altı kısım ...

                                               

Astropika

Astropika veya dönencealtı, tropikal bölgelerin hemen üzeri ve hemen altındaki bölgeleri tanımlamak için kullanılan terim. Sıfat olarak, astropikal seklinde kullanılır. Tropikal bölgelerin bittiği noktadan itibaren astropikal bölgeler baslar. Gen ...

                                               

Aydınlanma çemberi

Aydınlanma çemberi, dünyanın karanlık yarısı ile aydınlık yarısını birbirinden ayıran çember seklindeki hat. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüsü ve günes etrafındaki yörüngesindeki seyahati esnasında bir yarısı günes ısıklarıyla aydınlanırke ...

                                               

Bakı

Bakı, bir bölgedeki dağların Günes ısınlarını alıs yönü veya Günese bakı s kısmı olarak açıklanabilmektedir. Bakı enlem etkisi dolayısıyla matematik konum sonucunda olusur. Ayrıca özel konumun sonucu olduğu da söylenebilmektedir. Ancak 2. savın k ...

                                               

Batı

Batı, günbatısı ya da eski dilde garp, coğrafyada yön bildiren dört ana sözcükten biridir. 4 ana yönden biri olan batı, Doğunun karsıtıdır. Günesin battığı yön olmasına atfen "batmak" eyleminin kökünden türetilmistir. Batı-doğu arasındaki düz bir ...

                                               

Batı yarımküre

Batı yarıküre, Dünyanın Greenwichten geçen Bas meridyenle ikiye bölündüğünde batıda kalan kısmıdır. Jeopolitik anlamda genellikle Amerika kıtalarını kastetmek amacıyla, Yeni Dünya tabiri ile es anlamlı olarak kullanılır. Batı Yarımküre adı, Ameri ...

                                               

Berm

Dalgaların tasıdığı sediment birikimi ile kıyıgerisinde olusan neredeyse yatay kısımdır; plaj Bermleri kabaca kıyıya paralel ve uzun doğrusal eksenlidir.Bermler medcezirin gel seviyesinde kıyıgerisinde olusmus plaj terasıdır. Berm düsük enerjili ...

                                               

Boğaz (coğrafya)

Boğaz, kara parçaları arasında denizin çok daralmıs yeridir. Iki kara parçası arasında uzanan geçit biçimindeki coğrafi sekillere verilen addır. Bir baska deyisle boğaz, doğal kanallara verilen isimdir. Boğazlar, iki farklı noktadan deniz ulasımı ...

                                               

Bölge

Bölge, çesitli fiziksel, beseri ya da insanlık ile çevre etkilesimlerine göre olusturulan alandır. Bölgeler bazı verilere göre altbölgelere ayrılır. Astrofizikte bazı bölgeler açık yıldız kümesi gibi bilimsel olarak özellesmis terimler mevcuttur. ...

                                               

Britanya Adalarının terminolojisi

Britanya Adalarının terminolojisi, Büyük Britanya, Irlanda ve dolayındaki adalardaki farklı coğrafi ve siyasi bölgeleri tarif etmek için kullanılan terimler sık karısıklığa yol açar. Kısaca, baslıca terimler söyledir:

                                               

Burun (coğrafya)

Burun, deniz ya da gölde bulunan dısa çıkıntılı karanın son kısmı olup, 3 tarafı su ile çevrilmis kara anlamına gelir. Çoğunlukla fener bulunur. Eğer büyükse yarımada denir. Körfez veya koyun karsıtıdır. Burun olusumunda dirençli kayaçlar etkilid ...

                                               

Buzul dalgası

Buzul dalgası, bir buzulun normalden 100 kat daha hızlı hareket ederek oldukça önemli oranda ilerlediği kısa süreli olaya verilen isimdir. Bu sekilde dalgalanan buzullar belirli bölgelerde toplanmıstır. Özellikle Svalbard, Kanada Arktik Adaları v ...

                                               

Cep plajı

Cep Plajı genellikle iki burun arasında yer alan küçük plajlara denir.Plajların en önemli çökel kaynağı akarsulardır. Akarsular, kara alanlarından tasıdıkları çesitli boylardaki kırıntılı malzemeyi deniz alanlarına tasırlar ve deltaları olusturur ...

                                               

Çığ

Çığ, farklı seslerden dolayı dağdan asağıya doğru kayan büyük kar kütleleridir. Kar çok yağdığında meydana gelir.Bol kar yağdığında taze kar tabakasının alttaki eski tabakayla iyi kaynasmaması sonucu, rüzgarın kaldırdığı büyük bir kar kitlesinin ...

                                               

Denizaltı kanyonu

Denizaltı kanyonu, okyanusların kenar kısımlarındaki diplerde, bir kısmı sığ, enine profilleri V seklinde olan, bir kısmı da çok derin seklinde yarılmıs dik yamaçlı vadilere denilmektedir. Denizaltı kanyonları self üzerinde baslar ve çok defa kıt ...

                                               

Doğu

Doğu, gündoğusu ya da eski dilde sark, Günesin sabah doğduğu yön. Ayrıca Doğu sözcüğü Yakın ve Uzak Doğu bölgelerinin tamamına verilen isimdir. Türkiyede ise genel anlamda Sivas ilinden ülkenin doğu sınırlarına kadar olan bölgeye Doğu adı verilir.

                                               

Ekvator

Ekvator, kuzey ve güney yarımküreleri birbirinden ayıran hayalî dairesel hattır. Kuzey ve Güney kutup noktalarına esit uzaklıkta olan noktaların birlestirilmesiyle elde edilen çizgidir. Ekvatorun enlemi tanım gereği 0° dir. Yerkürenin ekvator uzu ...

                                               

Enlem

Enlem, Ekvatorun kuzeyindeki veya güneyindeki herhangi bir noktanın Ekvatora olan açısal mesafesi. Enlemler, kuzey ve güney enlemleri olmak üzere ikiye ayrılırlar; derece, dakika ve saniye cinsinden ifade edilirler. Dünya üzerindeki aynı enleme s ...

                                               

Enlem-sıcaklık iliskisi

Enlem-sıcaklık iliskisi, enlem ile sıcaklık dağılısı arasındaki sıkı iliskiyi ifade eden kavram. Ekvatordan uzaklasıldıkça Dünyanın geoit seklinin bir sonucu olarak; günes ısınlarının yere düsme açısı küçülür, yani ısınlar yere daha eğik açıyla g ...

                                               

Floransa meridyeni

11°15 Doğu Meridyeni Arno Peters tarafından Peterin Dünya Atlasının baslangıç meridyeni olarak tanımlanmaktadır. Bu boylam Bering Boğazından geçen yerkürenin tam tersindeki yeru 168°45 Batı meridyeniyle Peterin Dünya Atlasının tarih değistirme çi ...

                                               

Gerçek kuzey

Gerçek kuzey veya coğrafî kuzey, Dünya üzerindeki herhangi bir noktaya göre coğrafî Kuzey Kutbunun istikameti. Dünyanın küre biçiminde olması dolayısıyla sürekli kuzeye gidilirse bir noktada daha fazla kuzeye gidilemeyecek, dünyanın en tepesi ola ...

                                               

Göl

Göl, karalar üzerindeki çanakları doldurmus tatlı veya tuzlu su kütlesidir. Göller, kapalı havzaları dolduran genis, durgun su kütlesi olarak da tanımlanır. Gölsel ortamlar, oldukça belirgin çökel türü ve çökel yapılarına sahiptirler. Göller, yer ...

                                               

Grid (grafik tasarım)

Grafik tasarımda grid ya da ızgara, birbirleriyle kesisen yatay, dikey ya da açısal çizgilerin olusturduğu yapıların genel adıdır. Genellikle iki boyutludurlar.

                                               

Heyelan set gölü

Heyelan set sölü heyelan sonucu bir akarsuyun önünün kapanmasıyla olusan göl. Heyelanla yer değistiren kütle doğal bir bent görevi görür. Settin gerisindeki çanakta sular birikerek göl olusturur. Heyelan set göllerinin olusmasında; jeomorfoloji, ...

                                               

Hinterland

Hinterland "arkasındaki toprak parçası" anlamındaki Almanca bir kelimedir. Bu terim Ingilizcede ilk defa 1888 yılında George Chisholm tarafından Handbook of Commercial Geography adlı eserinde Almancadaki "hinterland" kelimesini Ingilizceye alarak ...

                                               

Ilkbahar

Ilkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kıs ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede 21 Mart ve 21 Haziran arasıdır. Ilkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya baslar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağısın olması ile ...

                                               

Izohips harita

Izohips harita veya Izohips es yükselti eğrisi yöntemli harita - deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birlestirilmesi ile olusan eğreltilerin kullanıldığı yöntemdir. Eğrilerin sık ya da seyrek olması, yüzey sekilleri hakkında ...

                                               

Kapalı havza

Kapalı havzalar, sularını denizlere kadar ulastıramayıp kuruyan, yer altına sızdıran veya göle dökülüp kalan havzalardır. Kapalı havzaların olusmasında; yer sekillerinin olusumu ve iklim etkilidir. Kapalı havzalar genellikle iç kesimlerde, kurak ...

                                               

Kardes sehir

Kardes sehir, coğrafi olarak uzakta olan yerlesim yerlerinin kültürel ve ticari alısveris amacıyla olusturdukları birlikteliktir. 1947de Ikinci Dünya Savasından sonra tasarlanan modern anlamdaki sehir eslestirme kavramı, bir barıs simgesi ve uzla ...

                                               

Karstik göl

Karstik göller, kalker, jips, kaya tuzu gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu yerlerde olusan göllerdir. Bu göllerin suyu genellikle acıdır. Alp-Himalaya kusağının geçtiği ve Karstik arazinin yaygın olduğu yerlerde görülür. Obruk göllerinin su sev ...

                                               

Kasaba

Kasaba, köyden büyük sehirden küçük yerlesim yeri. Henüz kırsal özelliklerini yitirmediği için sehir değildir fakat belirli oranda sanayi ve ticaret faaliyetlerine sahip olduğu için de köy olarak adlandırılamaz. Köy Kanunu, 2.000 ilâ 20.000 arası ...

                                               

Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi, kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması uygun yazılım ve donanımlar kullanıp bir veritabanına aktarılması, veriler arasındaki iliskilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar olusturup analizleri ...

                                               

Kıslak

Kıslak, çevresine göre yüksek rakımlı yerlerde kıs aylarının asırı soğuklarından etkilenen göçebe yasam tarzını benimseyen insanların gittikleri, daha sıcak olan görece alçak rakımlı bölgelerdir. Kıslaklar, genelde deniz, göl ve akarsu kıyılarıdı ...

                                               

Koy

Koy, göl, deniz veya okyanusların karaların içine doğru yaptığı görece sığ girintidir. Bir körfez, okyanus, göl veya baska bir körfez gibi daha büyük bir ana su kütlesine doğrudan bağlanan, girintili, kıyı su kütlesidir. Büyük bir koy genellikle ...

                                               

Lejant

Lejant, haritada kullanılan özel isaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Her haritanın kullanım amacına göre lejantın içinde farklı isaretler kullanılır. Her haritada bulunmak zorundadır. Herhangi bir kenarda genellikle sağ alt kösede ...

                                               

Liman

Liman ; gemi, tekne gibi deniz araçlarının park yeri, gemilerin kargolarını bosaltıp yüklediği ticaret merkezi, vinç barındıran ve genellikle gümrük de bulunduran mekanlardır. Özellikle Demiryolu ve karayolu çıkıs yerleriyle kesisir. Ekonomik ola ...

                                               

Liman (doğal olusum)

Liman nehir ağızlarında biriken çökeltilerin doğal bir set olusturmasıyla meydana gelen göl görünümlü doğal olusumlara denir. Liman denizde ya da ırmak içlerinde olusabilir. Yer ismi toponim, bak. toponimi olarak da tek basına ya da tamlama halin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →