ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 349
                                               

San Luis eyaletinin bölümleri

Arjantin Cumhuriyetini olusturan 23 eyaletten biri olan San Luis eyaleti 9 departementodan olusmaktadır. Nüfus Arjantindeki 2010 sayımına dayanmaktadır.

                                               

Arjantin Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığı

Arjantin Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığı karayolları, kentsel ve hidrolik altyapı ve diğer bayındırlık projelerinin detaylandırılması ve denetlenmesinden sorumlu kurumdur. ve bunlara danısmanlık yapan bir ulusal yürütme yetkisi bakanlığıdır.

                                               

Arjantin coğrafyası

Arjantin coğrafyası, Güney Amerikanın güneyinde bulunan Arjantinin coğrafi özellikleridir. Batıda And Dağları ve doğuda Güney Atlantik Okyanusu ile sınırlanan ülkenin komsuları, batıda Sili, kuzeyde Bolivya ve Paraguay ve kuzeydoğuda Brezilya ve ...

                                               

Sublimis Deus

Sublimis Deus Papa III. Paulus tarafından 2 Haziran 1537de ilan edilen bir papalık fetvasıydı. Papa III. Paulus, Kızılderililerin yerli halklarının özgürlük hakkına sahip oldukları ve onları köleliğe maruz bırakma yasağı ilan etti.

                                               

Yeni Endülüs

Yeni Endülüs 21 Mart 1534 ve 16 Aralık 1617 arrasında Ispanyol Imparatorluğunun Güney Amerikadaki Río de la Plata havzasında bulunan ve baskenti Asunción olan bir bölgesel hükümetti. Pedro de Mendoza ile Ispanya Imparatoru V. Carlos arasında anla ...

                                               

Yeni León Hükümeti

Yeni León Hükümeti Toledo Kapitülasyonu ile kurulan ve kraliyet ruhsatı ile feshedilen bölgesel bir hükümetti.

                                               

Arnavutluk coğrafyası

Arnavutluk alana sahip bir ülkedir. Komsuları kuzeyde 287 kilometre ile Sırbistan ve Karadağ, kuzey ve doğuda 151 kilometre ile Kuzey Makedonya, güney ve güneydoğuda 282 kilometre ile Yunanistandır. Adriyatik Denizi ve Yanya Denizine kıyısı olan ...

                                               

Avustralyanın Kesfi

Avrupalılar, Avustralyayı kesfetmeden önce adada Aborjinler yasamaktaydı. Avustralya’yı ilk kesfeden Avrupa lıHollandalı Willem Janszoon olmustur. Subat 1606da ise Cape York Yarımadasına inis yaptı. Aynı yılın ekim ayında bir Ispanyol kâsif olan ...

                                               

Bahamalar kadın millî ragbi birliği takımı

Rugby Bahamas resmi website27 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi. IRB.comda Bahamalar Rugbydata.comda Bahamalar15 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi.

                                               

Lalbağ Hisarı

Lalbağ Hisarı, Dakka, Bangladesin güneybatı kesiminde Buriganga Nehrinin önünde yer alan, 17. yüzyıldan kalma bir Babür kalesi kompleksidir. Insaat 1678 yılında Imparator Evrengzibin oğlu ve daha sonra imparator olan Babür Subahdar Muhammed Azam ...

                                               

Benin Körfezi

Benin Körfezi, Afrika kıtasının batısında bulunan bir körfezdir. Benin Körfezi, Atlas Okyanusunun Batı Afrika sahilinde bulunan Gine Körfezinin bir parçası olup, Togo, Benin ve Nijerya körfez ile bağlantısı olan ülkeler konumundadır. Benin Körfez ...

                                               

Bhutan tarihi

Bhuntan’daki insan varlığı bilimsel olarak 11.000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Bhutan’nın eski halkı genel anlamda Samanisti. Hindu kabileler, dağlık Bhutan’a gelerek yerlesim birimleri kurmaya baslamıstır. 7. Yüzyıl civarında ülkeye Budizm ül ...

                                               

Kraliyet Coğrafya Topluluğu

Kraliyet Coğrafya Topluluğu Kraliyet Coğrafya Kurumu, coğrafya ile ilgili bilim dallarının gelismesi amacıyla 1830 yılında kurulmus alanında uzman bir Ingiliz kurumu. Bugün arastırma, eğitim, kesif seferi ve dıs hizmeti destekleyen; kamu sorumlul ...

                                               

Birlesik Krallık tarihi

Birlesik Krallık tarihi Ingiltere, Iskoçya, Galler ve Kuzey Irlandanın tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar süregelen tarihini kapsar. 1800-1922 yılları arasında Irlandanın tamamı Birlesik Krallıkın bir parçası sayıldığı için bu dönemlerde Irl ...

                                               

Bosanska Krajina

Bosanska Krajina, Sırp-Hırvatça telaffuz ya da sadece Krajina Bosna Hersekin batısında etrafında nehirler olan bir bölgedir. Etrafındaki nehirler söyle ki: Sava, Glina, Vrbanja ve Vrbas. Bölge aynı zamanda doğal güzellikleri ve tabiat çesitliliği ...

                                               

Bosna-Hersek tarihi

Bosna-Hersek tarihi Bosna-Hersekin tarih öncesi zamanlardan günümüze uzanan tarihini kapsar. Akdeniz kıyısındaki diğer sehirler gibi Bosnada tarih sahnesindeki yerini Roma Imparatorluğu içerisinde almıstır. Roma Imparatorluğunun çöküsünden sonra ...

                                               

Ban Borić

Ban Borić, Bosna’nın Macar Krallığı’na bağlı bilinen ilk Banı’dır. 1154 yılında Ban olarak atanmıs,kayıtlarda ismi en son 1167 yılında geçmistir.

                                               

Bosna Banlığı

Bosna Banlığı, bugünkü Bosna topraklarının çoğu ile Dalmaçya, Sırbistan ve Karadağ’ın bir bölümü üzerine kurulmus bir Orta Çağ devletidir. Macar Krallığı’nın bir vassalı olmasına rağmen de facto olarak bağımsız bir Bosnak devleti idi. 1377 yılına ...

                                               

Bosna Sancağı

Bosna Sancağı, Osmanlı Imparatorluğunun bir sancağı. 1463 yılında Rumeli Eyaletine bağlı olarak kurulan sancak, 1580 yılında Bosna Eyaletine bağlandı ve bu eyaletin merkez sancağı oldu. 1864 yılında eyaletlerin kaldırılmasının ardından olusturula ...

                                               

Bosna Vilayeti

Bosna Vilayeti, 1864 yılında kurulan Osmanlı Imparatorluğu vilayeti. Vilayetin merkezi Saraybosnadir. Berlin Antlasması ile Bosna Vilayeti, imtiyazlı bir vilayet olmustur. 5 Ekim 1908de Avusturya-Macaristan Imparatorluğu tarafından ele geçirilmistir.

                                               

Bosna-Hersek Cumhuriyeti

Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Yugoslavyanın dağılmasıyla ilan edilen ve Bosna-Hersek devletinin kurulması ile varlığı sona eren bağımsız devlet. Yugoslav Cumhuriyetinden bağımsızlığa geçis tedrici olduysa da devletin varlığı 1992de ilan edilen bağıms ...

                                               

Hersek (Habsburg)

Berlin Antlasması ile Osmanlı Devleti Bosna ve Herseki Avusturya-Macaristan Imparatorluğuna vermistir. 1878 yılında Avusturya-Macaristan, Bosna ve Herseki isgal etmistir. Hırvat generaller Josip Filipoviç ve Stjepan Jovanoviç, isgalde görev almıs ...

                                               

Izvornik Sancağı

Izvornik Sancağı, günümüzde Bosna-Hersekin sınırları içerisinde bulunan Zvornik sehrinde kurulmus, Osmanlı Imparatorluğunun bir sancağıdır. 1462 yılında II. Mehmed tarafından, Zvornikin fetih edilmesinin ardından kurulmus ve Rumeli Eyaletine bağl ...

                                               

Saraybosna Kusatması

Saraybosna Kusatması, Bosna Hersekin baskenti Saraybosnanın önce Yugoslav Halk Ordusu sonra Sırp Cumhuriyeti Ordusu tarafından 5 Nisan 1992den 29 Subat 1996ya kadar 1.425 gün boyunca kusatma altında tutulması olayıdır. Modern savas tarihinin en u ...

                                               

Bulgaristandaki otoyollar

Bulgaristandaki otoyollar, yüksek hızlar için tasarlanmıs, kontrollü erisimle ayrılmıs çift anayollardır. 2012 yılında mevzuat değisiklikleri iki tür otoyol tanımlamıstır; otoyollar ve ekspresyollar. Baslıca farklılıkları, otoyolların acil durum ...

                                               

Çeç

Çeç, Balkanlarda bir coğrafi ve tarihi bölgedir. Bölge Makedonya ve Trakya gibi daha büyük bölgelerin sınırında yer almaktadır ve batı Rodop Dağları ile Bozdağın kuzey yamaçlarını kapsar. Çeç bölgesi Drama Çeçi ve Nevrekop Çeçi olmak üzere ikiye ...

                                               

Stob Piramitleri

Stob piramitleri - Bulgaristan topraklarında yer alan jeolojik bir anıttır. Jeolojik bir bölge olarak kabul edilmektedir. Sarp kayalıkların bu bölgesi Bulgaristanın güneybatısındaki dağlık Rila bölgesine aittir. Stob piramitlerinin alanı 0.7 km²d ...

                                               

Burkina Fasonun illeri

Afrika ülkesi Burkina Faso 13 bölgenin yanı sıra 45 ile ayrılmıs konumdadır. Her ile atanmıs baskanlar bulunmakta olup, bu baskanlar bağlı bulunan bölgenin valisine bağlı çalısmaktadır.

                                               

Djurab Çölü

Djurab Çölü, Çadın kuzeyinde bir çöl. Büyük Sahra çölünün bir parçası olan Çadın Borkou bölgesinin büyük bir bölümünü olusturur. Koro Toro yerlesimi ve maksimum güvenlik hapishanesi çölün doğu sınırında yer almaktadır. En yakın yerlesim yerleri g ...

                                               

Çin coğrafyası

Çin büyük fiziksel çesitliliğe sahiptir. Ülkenin doğusu ile güneyi, verimli ovalardan ve bayırlardan ibaret, ve Çindeki tarımsal üretimin ve insan nüfusunun çoğunun bulunduğu konumdur. Ülkenin batısı ve kuzeyinde ise batık havzalar, yaylalar ve y ...

                                               

Baoanlar

Bonanlar veya Baoanlar, Çinde Moğol asıllı Müslüman bir azınlık halkıdır. Donsianlar gibi Baoanlar da Kuzeybatı Çinde yasayan azınlık bir halk grubudur. Baoanlar bir Moğol dili olan Baoanca dilini konusurlar ve çoğunluğu Müslümandır. Qinghai Eyal ...

                                               

Huiler

Huiler, Çin Halk Cumhuriyetinin 56 resmî etnik grubundan biri olan bir etno-dinî topluluktur. Huiler, dil ve fiziksel yapı açısından Han ulusu ile aynı olup Islam dinine bağlıdırlar. Dilleri Çince olan Huilerin dinî kelime hazinelerinde genis kap ...

                                               

Monguorlar

Monguorlar ya da Tular, Tsagaan Mongol olarak da bilinirler, Çinde resmî olarak tanınan 56 etnik gruptan biridir. "Tu" etnik kategorisi 1950lerde olusturuldu. 2010 Yılı Çin Ulusal Nüfus Sayımına göre Çinde 289.565 Monguor vardır; bunlar ağırlıklı ...

                                               

Çindeki Ruslar

Etnik Ruslar ya da Çin Rusları, Çin Halk Cumhuriyeti Devletinin resmî olarak tanıdığı 56 etnik gruptan biridir. Çinde yüzyıllardan beri Ruslar vardır, ve bu Ruslar tipik olarak 17. yüzyıldan beri Çine yerlesmis Rusların torunlarıdır. Çindeki etni ...

                                               

Çin Tacikleri

Çin Tacikleri, ağırlıklı olarak Çinin Sincan Uygur Özerk Bölgesinde, bilhassa Taskurgan Tacik Özerk Ilçesinde yasayan bir etnik grup. Çin Tacikleri, Çin Halk Cumhuriyeti devletinin resmî olarak tanıdığı 56 etnik gruptan biridir. Bu gruba atfen "T ...

                                               

Çin Halk Cumhuriyeti tarihi

Çin Halk Cumhuriyeti tarihi, 1 Ekim 1949 tarihinde Çin Iç Savasının Çin Komünist Partisi tarafından kazanılmasının ardından Çin Halk Cumhuriyetinin kurulusunun ilan edilmesiyle itibaren baslamaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti birkaç on yıl boyunca "Ç ...

                                               

Çin tarihi

Çin tarihi, yazılı kaynaklara göre 3500 yıldan fazla geriye uzanmakta olup yazılı Çin tarihi ise MÖ 1500lerde Shang Hanedanı döneminden baslamaktadır. Çin binlerce yıllık tarihi ile dünyanın en eski medeniyetlerinden biri ve uygarlığın besiği ola ...

                                               

Hitay

Hitay, Orta Çağ Avrupasında kuzey Çine verilen addır. 10. yüzyılda Moğolistanın güneydoğu kesiminden göç eden ve Mançuryanın bir bölümüyle Çinin kuzeyini ele geçirerek bu toprakları 200 yıl elinde tutan yarı göçebe Hitaylardan gelir. Cathai ismi ...

                                               

Danimarka tarihi

Insanların Danimarka topraklarında 100.000 yılı asan bir geçmisi vardır. Ancak Danimarkanın kuzeyde yer alan konumu nedeniyle son buzul çağında insanlar Danimarkayı terk etmek zorunda kalmıslar, MÖ 12.000 yılı civarında buzulların geri çekilmesiy ...

                                               

Acurenam

Acurenam ya da Akurenam, Afrika kıtasında bulunan Ekvator Ginesi devletinde bir sehirdir. Sehir ülkenin orta kesiminde anakara bölgesinde Centro Sur ili içerisinde yer alan bir yerlesim bölgesidir. Sehirde 2005 verilerine göre 2.736 kisi yasamakt ...

                                               

El Salvador tarihi

El Salvador ülkesinin tarihi Meksikada baslamaktadır. Toprakların adına ilk kez Meksikadan gelen Ispanyolların adında rastlanır. Nahuatl dilindeki adı olan "Cuscatlan" veya "Cuxcatlan", yani verimli toprak anlamına gelen bu adlar ile anılır. Pana ...

                                               

Nasakom

Nasakom, Endonezya Devlet Baskanı Sukarnonun baskanlığı döneminde ortaya atılan siyasal düsüncedir. Nasakom; milliyetçilik, din ve komünizm temelleri üzerine olusturulmus bir düsüncedir. Zaten kelimenin etimolojik yapısı Endonezcedeki milliyetçil ...

                                               

Ternate Sultanlığı

Ternate Sultanlığı, 1257de Baab Mashur Malamo tarafından kurulan Endonezyadaki en eski Müslüman krallıklardan biridir. Sultan Baabullah döneminde Altın Çağına ulasmıs ve Endonezyanın doğu kesiminin çoğunu ve Güney Filipinleri kontrol altına almıs ...

                                               

Damot Krallığı

Damot Krallığı milattan önce ilk bin yıl içerisinde Kuzey Etiyopya ve bugünün Eritre topraklarında varlık gösteren antik bir devletti. Bölgede yapılan çok az sayıdaki bilimsel arastırma çalısması ve arkeolojik kazılar nedeniyle, Damot Krallığının ...

                                               

Ermeni Devrimci Ordusu

Ermeni Devrimci Ordusu, 1980li yıllarda Türkiyeye ait diplomatik hedeflere en az 7 kez saldırıda bulunmus ve en az 6 kisinin ölümüne yol açıp 8 kisiyi yaralamıs yasa dısı Ermeni silahlı örgütüdür. 1983ten sonra eylemleri üstlenmeyi bırakan Ermeni ...

                                               

Ermenistan coğrafyası

Ermenistan, Batı Asyada, Transkafkasya bölgesinde, Karadeniz ve Hazar Denizi arasında yer alan, kuzeyde ve doğuda Gürcistan ve Azerbaycan, güneyde ve batıda Iran, Azerbaycanın eksklav Nahçıvan ve Türkiye ile sınırlanmıs, kara ile çevrili bir ülke ...

                                               

Hlane Kraliyet Millî Parkı

Hlane Kraliyet Milli Parkı, Eswatinide, Manzininin yaklasık 67 km kuzeydoğusunda MR3 yolu boyunca uzanan bir milli parktır. Park halka açılmadan önce, özel bir kraliyet avlanma alanıydı. "Vahsi doğa" anlamına gelen Hlane adı Kral Sobhuza II taraf ...

                                               

Güney Fransa

Güney Fransa Atlantik Okyanusu, Gironde, Ispanya, Akdeniz, Italya ve Isviçreye sınır komsuluğu yapan bir Fransız bölgesidir. Midinin kapsadığı yerler asağıdaki gibidir. Rhône-Alpesin güney kısımları Aquitaine Midi-Pyrénées Corsica Provence-Alpes- ...

                                               

Avrupa E-yolu E25

Avrupa E-yolu E24 kuzey-güney yönlü bir Avrupa rotasıdır. Hoek van Holland, Hollandadan Palermo, Italyaya gider. Rota asağıdaki sehirlerden geçer: Hoek van Holland - Rotterdam - Utrecht - Eindhoven - Maastricht - Liège - Bastogne - Arlon - Lüksem ...

                                               

Avrupa E-yolu E27

Avrupa E-yolu E27, Belfort, Fransadan Aosta, Italyaya giden Avrupa E-yolları ağının parçası olan bir yoldur. Bu iki sehir arasında, rotanın çoğu, Cenevre Gölünün doğu kıyısı boyunca gider, Great St Bernard Tünelinden ve Isviçreden geçer. Rotanın ...