ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 310
                                               

Makedonlar

Makedonlar, Balkan Yarımadasında çoğunlukla Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde yasayan bir Güney Slav etnik grubudur. Güney Slav dili olan Makedoncayı konusurlar. Makedon etnik unsurunun yaklasık üçte ikisi Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde yasar. Ancak ...

                                               

Moğollar

Moğollar, Doğu ve Orta Asya kavimlerindendir. Asıl yurtları olan Moğolistanın ve Moğolistan devleti ile sınır paylasan fakat Çine bağlı olan Iç Moğolistan bölgesinin yerli halkıdırlar. Bugün Moğollar, Moğolistan dısında Rusyaya bağlı; Aga Buryat ...

                                               

Çindeki Moğollar

Çin Moğolları, Çin Halk Cumhuriyeti vatandasları olan etnik Moğollardır. Çin Halk Cumhuriyeti hükûmetinin tanıdığı 55 etnik azınlıktan birini olustururlar. Çinde etnik Moğol olarak sınıflandırılmıs asağı yukarı 5.8 milyon kisi var. Bunlar basta I ...

                                               

Kalmuklar

Kalmuklar veya Kalmıklar, Batı Moğol halkı Oyratların 17. yüzyılda Cungaryadan Hazar Denizinin batısına göç etmis olan koludur. Bugün çoğunlukla Rusyanın Kalmukya Cumhuriyetinde yasamaktadırlar. ABD, Fransa, Almanya, Isviçre ve Çek Cumhuriyetinde ...

                                               

Tatabılar

Çin kaynaklarında adı Ku-mo-hsi 庫 莫 奚 /库 莫 奚 ve Ku-mo-hi seklinde transkrip edilen hiler, Kök Türkçe yazılı metinlerde Tatabı seklinde geçmektedir. Ku-mo-hi adı" Ku-mo” ile" Hi” kelimelerinin birlesmesinden meydana gelmistir. Bu tayfalar Çi ...

                                               

Mirzakarim Norbekov

Mirzakarim Sanakulovich Norbekov eski ülkelerinde tanınmıs bir alternatif tıp öğretmenidir. Aslen Özbektir. Mutlu hissetmek ve sağlıklı bir hayat sürmek için bulduğu felsefeyi ve hastaların kendi tedavilerinde etkin rol aldığı yönündeki inançları ...

                                               

Porto Rikolular

Porto Rikolular, Porto Rikoda doğmus veya aile kökeni bu ülkeye dayanan insanlardır. Porto Rikonun yerli sakinleri adada Borikén adıyla anılan bir Kızılderili halkı olan Tainolardır. Ancak, Amerika kıtasının diğer bölgelerinde olduğu gibi, yerlil ...

                                               

Sırplar

Sırplar, Balkanlarda yerlesik ve Slav dillerinden biri olan Sırpçayı konusan ve ağırlıklı olarak Ortodoks Hristiyanlık dinine mensup olan bir Güney Slav halkıdır. Müslüman Bosnaklar ve Katolik Hırvatlardan kültür, dil ve alfabe bakımından ayrılır ...

                                               

Slovak partizanlar

Slovak partizan grubu fasistlere ve onların isbirlikçilerine karsı mücadele için 1939 yılında Slovakya Cumhuriyetinin kurulmasının hemen ardından olusturuldu. Yahudiler ve Hıristiyanlar, partizan birimleri saflarında savastı. Partizanalrın asıl a ...

                                               

Slovenler

Slovenler Balkanlarda yerlesik ve Slav dillerinden biri olan Slovenceyi konusan ve çoğunluğu Katolik Hristiyan dinine mensup olan bir Güney Slav halkıdır.

                                               

Suudiler

Suudiler, Suudi Arabistanlı bir millet; çoğunlukla Arap Yarımadasına yerlesmis olan ve genel bir Suudi kültürünü ve Suudi uyrukluğunu paylasan Hicazlılar, Necidliler, Doğu ve Güney Arapları ve diğerlerini kapsayan farklı bölgesel Arap etnik grupl ...

                                               

Ersarı

Ersarı - büyük türkmen boylarindan biri. Çoğunlukla Türkmenistanın güneýinde, güneydoğusunda, Afganistanın kuzeyinde, Pakistanda ýasarlar. Sayısı 2.1 milyon civarındadır. Bunun yaklasık 1 milyonu Türkmenistanda, 900 bini Afganistanda, 200 bini de ...

                                               

Tekeler (asiret)

Tekeler, 1880lerde Rus Imparatorluğu yönetimi altına girdi. Teke, en büyük ve en güçlü asiret oldukları için diğer Türkmen asiretleri üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Tekeler, 19. yüzyılda Iran saldırılarına askeri olarak da direnmisti. Tarihse ...

                                               

Varsak Türkmenleri

Varsaklar, adını Varsak adlı bir Türkmen beyinden alan, geçmiste Tarsus Sancağınde, güney Anadoluda Mersin iline bağlı Tarsus ilçesinde ve Adana ile Osmaniye illerinde, Aydın ve Kayseride yasayan Türkmenlerdir. 14. yüzyıla ait bir Memlûk kaynağın ...

                                               

Yeni-Il

Yeni-Il ya da Yeni-Il Kazası 1548 yılında Osmanlı yönetimince kurulan, Türkmenlere ait yönetim birimidir. Osmanlı Imparatorluğunda konar-göçer Türkmen topluluklarından vergi toplamadaki güçlüklerin önüne geçilebilmesi amacıyla 16. yüzyıldan itiba ...

                                               

Amerika Birlesik Devletleri Kızılderilileri

Kızılderililer ya da Amerika Yerlileri veya kısaca Yerliler, Amerika Birlesik Devletlerinde yasayan Kızılderililer için kullanılan ortak birlestirici ad. Dilce birbiriyle akraba olmayan en az iki ayrı grupta toplanırlar: Sibirya kökenli olan Na-D ...

                                               

Fransız Guyanası Kızılderilileri

Fransız Guyanası Kızılderilileri, Fransız Guyanasında yasayan Guyanalar kültür grubundan Kızılderili halkları. Avrupalılarla temas kurulduğu dönemde toplam sayılarının 30.000 olduğu tahmin ediliyor.

                                               

Belçikadaki Türkler

Belçikadaki Türkler ya da Belçika Türkleri, ekseriyeti 1960lı yıllarda bu ülkeye çalısmak amacıyla göç etmis, Türk kökenli Belçika vatandaslarını ya da uzun zamandır bu ülkede yasamakta olan muhtelif ülkelerin vatandaslığını tasıyan Türk kökenlil ...

                                               

Danimarkadaki Türkler

Danimarkada Türkler de Türk Danes veya Danimarkalı Türkler Danimarkada yasayan etnik Türkleri ifade eder. Su anda etnik Danimarka halkından sonra ülkedeki en büyük ikinci etnik grubu olusturuyorlar. Danimarka Türkleiinin çoğunluğu Türkiye Cumhuri ...

                                               

Finlandiyadaki Türkler

Finlandiyadaki Türkler, herhangi bir sekilde Finlandiyaya göç eden Türk vatandaslarıdır. Bu unvan ayrıca ebeveyni Türk olup Finlandiyada doğan veya Türk atalara sahip olup Finlandiyada yasayan kisiler için de kullanılabilir.

                                               

Katardaki Türkler

Katardaki Türkler, Katar nüfusunun küçük bir azınlığı olan etnik grup. 1970lerde Türkiyeden Almanyaya olan göç azaldığında, Arap petrol ülkelerine göç basladı. Bu ülkelerden biri de Katardı. Türkiye hükûmeti insaat firmaları aracılığıyla Körfez Ü ...

                                               

Norveçteki Türkler

Norveçteki Türkler veya Norveç Türkleri Norveçte yasayan etnik Türkleri ifade eder. Norveç Türklerinin çoğunluğu Türkiye Cumhuriyetinden geliyor, ancak Balkanlardan, Kıbrıs adasından ve daha yakın zamanda Irak ve Suriyeden Norveçe gelen etnik Tür ...

                                               

Özbekistandaki Türkler

Özbekistandaki Türkler Özbekistanda yasayan etnik Türklerdir. Komsu Türkmenistan veya Kazakistanın aksine, Özbekistanda yasayan Türkler onlar gibi sanslı değil. Türkler Taskentteki 1989 isyanında Uzbeksle çatısıyorlardı ve bu da 1.500den fazla ca ...

                                               

Suudi Arabistandaki Türkler

Suudi Arabistandaki Türkler, Orta Doğuda bulunan Suudi Arabistanda yaklasık 100.000 Türkiye vatandası bulunmaktadır. Ülkenin çesitli bölgelerine yerlesmislerdir. Bu kisilerin yaklasık 85.000i genel olarak insaat isçiliği ve lokantacılık, berberli ...

                                               

Yemen Türkleri

Bugünkü Yemen Türklerinin çoğu, bölgeyi en azından nominal olarak 300 yıldan fazla kontrol eden Osmanlı Imparatorluğunun genislemesi kapsamında bölgeye göç etmeye baslayan Osmanlı Türklerinin torunlarıdır. Osmanlı Imparatorluğunun Yemen Eyaleti i ...

                                               

Girit Türkleri

Girit Türkleri, Girit adasının Osmanlı Devleti yönetiminde kaldığı 1645-1908 döneminde meydana gelen Türk göçlerinden, ada halkı içinde ihtida süreciyle ve çesitli Osmanlı tebası toplumlar arasındaki kaynasmalarla olusmus ve bu sekilde özgün bir ...

                                               

Giritli Hüseyin Pasa

Giritli Hüseyin Pasa Osmanlı Devleti Kaptan-ı Deryası, beylerbeyi, muhafız, vali ve liman reisi. III. Selim saltanatında Haliç Tersanesinin gelistirilmesi yolundaki çalısmalarda önemli katkıları olmustur.

                                               

Hamidiye, Tartus

Hamidiye ya da El-hamidiye, Suriyede, Tartus ilinin Tartus ilçesine bağlı olan kasaba. Akdeniz sahil seridinde, Lübnan sınırına yaklasık 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. 2004 yılında yapılan sayıma göre kasaba nüfusu 7.404 kisidir. Osmanlı Padisahı ...

                                               

Kıbrıslı

Kıbrıslı su anlamlara gelebilir; Kıbrıs Ermenileri, adadaki yerli Ermeni halk veya bu halkın soyundan gelen kimseler. Kıbrıslı, Kıbrıs Adasında yasayan veya kökeni buraya dayanan kimse. Kıbrıs Marunileri, adadaki yerli Maruni halk veya bu halkın ...

                                               

Amerika yerlisi yazarlar listesi

Amerika yerlisi yazarlar listesi, Alaskadan Arjantine Amerika yerlilerinden tanınmıs yazarların listesidir. Yasal olarak Kızılderili/Eskimo/Métis statüsü olanlar ile bağlı olduğu yerli toplumunca tanınanlar dahil edilmistir Amerika yerlisi olduğu ...

                                               

Basklar

Basklar, Ispanyanın kuzeyi ve Fransanın güney batısındaki özerk bölgede yasayan bir halktır. Dilleri Baskçadır ve dil bilimcileri tarafından Hint-Avrupa dilleri Avrupaya yayılmadan önce Avrupada konusulan dillerden arta kalan tek dil olduğu söyle ...

                                               

Pelagonya

Pelagonya, Antik krallığın adını tasıyan Makedonyanın coğrafi bir bölgesidir. Antik Pelagonya, kabaca Kuzey Makedonyadaki günümüzdeki Prilepe, Mogila, Novaci, Kruševo ve Krivogastani belediyelerine karsılık gelir.

                                               

Irlandada turizm

Irlanda Cumhuriyeti nde turizm, 2017 yılında 9.0 milyon insanın Irlanda nüfusunun yaklasık 1.8 katı kadar ülkeyi ziyaret ettiği Irlanda Ekonomisine en büyük katkıda bulunan ülkelerden biridir. Her yıl doğrudan turistlerle ilgili ekonomik faaliyet ...

                                               

Alman milliyetçiliği

Alman milliyetçiliği, Alman ulusu, değerleri, kimliği ve kültürü üzerindeki milliyetçilik. Alman milliyetçiliği, Reform sonucu basladı, Martin Luther ile Alman kültürü ve edebiyatı yaygınlastı, sosyal olarak güçlendi. Özellikle Napolyon Savasları ...

                                               

Balkan mutfağı

Balkan mutfağı Balkanların genelinde belli oranda ortaklıklara sahip bir mutfak kültürüdür. Bu mutfak içinde Balkan ülkelerinin kendisine ait özellikleri vardır ve Akdeniz mutfağından etkilenmistir. Balkan yemek kültürü Türk, Yunan, Italyan, Avus ...

                                               

Baklava

Baklava Türk, Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında yer etmis önemli bir hamur tatlısıdır. Ince yufkaların arasına yöreye göre ceviz, antep fıstığı, badem veya fındık konarak yapılır. Genel olarak seker serbeti ile tatlandırılır. Ayrıca b ...

                                               

Acuka

Acuka Kafkas halklarına özgü, kahvaltılık ve yemeklik olarak iki çesidi olan, biber, ceviz ve çesitli baharatların karısımından yapılan tuzlu meze. Acuka Abhazcada "tuz" kelimesinden gelmektedir. Kafkas kökenli halkların ortak ve geleneksel mutfa ...

                                               

Avar mutfağı

Avarlar geleneksel olarak kuzu ve sığır eti basta olmak üzere çok fazla et tüketirler. Eti çorba yapımında, unlu yemekler için dolgu yapımında ve birçok alanda kullanırlar. Avar mutfağının ayırt edici özelliği kurutulmus ettir. Kurutulmus et, buz ...

                                               

Balkan müziği

Balkan müziği, Balkanlar’da bulunan ülkelerin yaptığı müziklerin genel adıdır. Ezgiler, müzik eserleri bakımından Balkan halklarından birçoğu için ortak sayılabilecek bir Balkan müziği, Balkan ezgisi vardır.

                                               

Klasik müzik

Klasik Batı Müziği, kökeni Antik Yunan müzik kültürüne dayandırılan, daha sonra Batı Roma Imparatorluğunun çöküsüyle baslayan Orta çağ ve Gotik dönemde çok sesliliğin gelisimiyle beraber daha da biçimlenmis, kilise ve saray baskısı altında Rönesa ...

                                               

Barok dönemi bestecileri listesi

Giovanni Maria Trabaci c. 1575–1647 Guillielmus Messaus 1589–1640 Adriano Banchieri c. 1557–1634 Marco da Gagliano 1582–1643 Dario Castello c. 1560–c. 1640 Stefano Landi 1586 or 1587–1639 friedrich kuhlau 15?-16? Johann Andreas Herbst 1588–1666 C ...

                                               

Belgrad Müzik Festivali

Belgrad Müzik Festivali - BEMUS, 1969dan beri Sırbistanın baskenti Belgradda gerçeklestirilen müzik festivali. Ülkenin en eski ve en önemli müzik festivali olan BEMUS, Balkanların en karakteristik klasik müzik festivallerindendir. Festival 2002de ...

                                               

Senfoni No. 15 (Shostakovich)

Senfoni No. 15 La major, op. 141, Dmitri Sostakoviçin ölmeden bir ay önce tamamladığı son senfonisidir. Senfoni yaklasık 45 dakika süren dört bölümden olusur. Bölümler sırasıyla: seklindedir.

                                               

Eurovision Çocuk Sarkı Yarısmasında Ermenistan

Ermenistan yarısmaya 2007 yılından beri katılıyor. Bu zamana kadar en iyi derecesini Belarusun baskenti Minskte yapılan 2010 Eurovision Çocuk Sarkı Yarısmasında Vladimir Arzumanyanın seslendirmis olduğu "Mama" adlı sarkıyla 1. olarak aldı. En köt ...

                                               

Grönland müziği

Grönland müziği iki önemli Inuit ve Danimarka müziklerinin etmenin karısımının ve bunun Amerikan ve Birlesik Krallık müziklerinden de etkilenmesiyle ortaya çıkmıstır. En büyük yapım sirketi Sisimut kasabasından Malik Hoegh ve Karsten Sommer taraf ...

                                               

Eurovision Çocuk Sarkı Yarısmasında Gürcistan

Gürcistan yarısmaya 2007 yılından beri katılıyor. Bu zamana kadar en iyi derecesini Kıbrısın sehri olan Limasolda yapılan 2008 Eurovision Çocuk Sarkı Yarısmasında Bzikebinin seslendirmis olduğu Bzz adlı sarkıyla 1. olarak aldı. En kötü derecesini ...

                                               

Tutarçela

Tutarçela, ; Latin alfabesiyle: Tutarçela), 2004 yılında Rustavide, bayan Tamar Buadze öncülüğünde kurulan ve 13 kisiden olusan kızlar korosu. Gruptaki kızların çoğu Tiflis Devlet Konservatuvarından mezun olmustur. Grup, genel olarak Gürcü müziği ...

                                               

Dont Let Me Be Misunderstood

Dont Let Me Be Misunderstood Bennie Benjamin, Gloria Caldwell ve Sol Marcus tarafından jazz sarkıcısı/piyanist Nina Simone için yazılmıs parça. Ilk kaydı 1964 yılında yapılmıstır. "Dont Let Me Be Misunderstood" birçok sanatçı tarafından yorumlanm ...

                                               

Los Paraguayos

Los Paraguayos, 1950li yıllardan beri müzik yapan ve çoğunlukla Paraguaylı müzisyenlerden olusmus uluslararası Latin müziği grubudur. Topluluk baslangıçta üç kisiden olustuğu için Trio Los Paraguayos olarak da anılmaktaydı. Latin Pop Latino müziğ ...

                                               

LOS40 Müzik Ödülleri

Eskiden Premios 40 Principales olarak bilinen LOS40 Müzik Ödülleri, LOS40 müzik radyo istasyonu tarafından düzenlenen ödül töreni. 2006 yılında dünya çapında istasyonun kurulusunun kırkıncı yıldönümünü kutlamak için olusturuldu.