ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 285
                                               

XIII. Innocentius

Papa XIII. Innocentius. Asıl adı Michelangelo dei Conti. – ö. 7 Mart 1724 Roma), 8 Mayıs 1721 – 7 Mart 1724 döneminde papa.

                                               

Kami

Kami Osmanlı Divan sairi. Asıl adı Mehmettir. 1649 yılında doğmustur 1724 yılında ölmüstür, Gazelleri, lugazları ve yalın bir dille yazılmıs mesnevileriyle ünlüdür. Bağdat ve Mısır kadılıklarında bulundu. Bir divanı, Tuhfetü’l Vüzera adlı önemli ...

                                               

Osmanzâde Ahmed Tâib

Gerçek adı Ahmed olan Osmanzâde Tâibin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, muhtemelen 1070 1659-60 tarihinde Istanbulda doğmustur. Babası Osman Efendi Süleymaniye Vakfının ruznamecisidir. Babasına nispetle Osmanzâde denilmistir. Müdd ...

                                               

Chikamatsu Monzaemon

Chikamatsu Monzaemon, Edo döneminde yasamıs bir Japon oyun yazarı. Ağırlılı olarak jōruri ve kabuki oyunları yazmakta olup yaygın olarak en büyük Japon oyun yazarı olarak kabul edilmektedir. En ünlü oyunları, namuslu asıkların çifte intiharlarını ...

                                               

Ismail Hakkı Bursevî

Ismail Hakkı Bursevî, Âlim, müfessir, bestekâr. Tefsir, hadis, tasavvuf, siir, hutbe, gramer gibi birçok dalda çok sayıda eser vermis; yasadığı devre göre oldukça sade bir dil kullanmıstır. Ibnü’l-Arabî, Sadreddin Konevî ve Mevlânâ çizgisinde bir ...

                                               

Alessandro Scarlatti

Alessandro Scarlatti özellikle opera eserleri ve oda kantataları ile ünlü olan Italyan Barok dönem klasik batı müziği bestecisidir. Napoli ekolu opera janrının bulucusu olduğu kabul edilir. Oğulları Domenico Scarlatti ve Pietro Filippo Scarlatti ...

                                               

Hüseyin Mirza

Hüseyin Mirza veya Sah Sultan Hüseyin, 1694-1722 arasında Iran sahı, Safevi hanedanının son bağımsız hükümdarı. Devlet yönetimindeki zayıflığıyla hanedanın çökmesine neden olmustur. Haremde büyüyen Hüseyin, tahta çıktığında devlet isleri konusund ...

                                               

IV. Giorgi Gurieli

IV. Giorgi Gurieli, 1714ten 1726ya kadar Gurianın prensliğini yapmıs Gurieli hanedanı üyesidir. 1714de babası III. Mamia Gurieli, Giorgiyi prens naibi olarak atamıstır. 1716da kısa süreliğine Imereti kralı olmus, ancak aynı yıl tahttan çekilmek z ...

                                               

Adam Gottlieb Weigen

Adam Gottlieb Weigen, bir Alman pietist, ilahiyatçı ve erken dönem hayvan hakları yazarıdır. Weigan bir cerrahın oğlu olarak 1677 yılında Waiblingende doğdu. Württembergde teoloji okudu ama aynı zamanda anatomi ve doğa bilimlerine de ilgi duydu. ...

                                               

Emetullah Sultan

Iki yasındayken babasının tahttan indirilmesi üzerine annesiyle beraber evlenme çağına kadar kalacağı Eski Saraya gönderildi. 1720de amcası III. Ahmed, Emetullah Sultana Musul Valisi Sirke Osman Pasayı uygun görerek Istanbula davet etti. Sirke Os ...

                                               

Francesco Gasparini

Gasparını Lucca yakınlarında doğmustur. Müzik eğitimini Romada yapmıs ve Corelli ile Pasquini öğretmenleri olmuslardır. 1682de eğitimini bitirbitirmez Romada "Modanna dei Monti Kilisesi"nin müzik direktörü ve orgcusu olmustur. 1684te Bolognadaki ...

                                               

I. George (Büyük Britanya kralı)

I. George, Hanover Elektörü ve Büyük Britanya ve Irlanda kralı. 1682de kuzeni Dorothea ile evlenen Georgeun bu evlilikten oğlu II. George doğmustur. George daha sonra esinden bosanmıstır. 1698de babası ölünce Hanover Elektörü olan George, annesin ...

                                               

Bejan Dadiani

Bejan Dadiani, 1715ten öldüğü tarihe kadar Megrelyanın prensliğini yapmıs Dadiani hanedanı üyesidir. Babası IV. Giorgiyi tahttan indirerek iktidara gelen Bejan, Osmanlı ajanları tarafından öldürülene kadar Imereti Kralı V. Alexanderı ve Batı Gürc ...

                                               

Davit Bek

Davit Bek veya David Beg bir Ermeni askeri komutan. Bek, 18. yüzyıldaki Ermeni bağımsızlık hareketinin en belirgin askeri isimlerinden biridir. 1722de Safevilerin yıkılmasından sonra Davit Bek, Osmanlı ve yerel Müslüman kabilelerin isgalleri sıra ...

                                               

Hacı Davud Müskürlü

Imam Hacı Davud, Sirvan’ın, Dedeli Kasabası, Müskür mahallinde doğmustur. Bu sebeple Müskürlü Imam Hacı Davud adı ile de tanınmıstır. Onun siyasi kimliği, Sirvan Bölgesi’nde, Rus, Osmanlı ve Safevi siyasi çatısmasının gündemde olduğu sırada önem ...

                                               

Nisancı Mehmed Pasa

Tevkii Nisancı Mehmed Pasa, III. Ahmed saltanatında, 26 Ağustos 1717 - 9 Mayıs 1718 tarihleri arasında sekiz ay on dört gün sadrazamlık yapmıs Osmanlı devlet adamı.

                                               

John Van Nost

John Nost Mechelenden Flaman bir heykeltırastır. Arnold Quellin tarafından istihdam edilmis ve Arnold Quellinin dul kalan esi ile evlenmistir. 17. yüzyılın sonunda Ingiltereye tasınmıs ve Londrada Haymarkette çalısmaya baslamıstır. Çok üretken ol ...

                                               

Osman Dede

Kutbün Nâyî Osman Dede, mevlevî seyhidir. Süleymaniye Darüssifası bas hademelerinden Hacı Ibrahim Efendinin oğlu olan Osman Dede, Nefeszâde Ismâil Efendi ve Galata Mevlevîhânesi seyhi Gavsî Ahmed Dededen hat dersleri almıstır. Gavsî Ahmed Dedenin ...

                                               

XIII. Benedictus

Papa XIII. Benedictus, asıl adı Pietro Francesco Orsini ve kesis adı Vicenzo Maria Orsini – ö. 21 Subat 1730, Roma), 29 Mayıs 1724 – 21 Subat 1730 döneminde papa. Asıl Orsini-Gravina sülalesinden olup asıl babasının en büyük erkek çocuğu olduğu i ...

                                               

Patrona Halil Isyanı

Patrona Halil Isyanı, Osmanlı Devletindeki Lale Devrinin sonunu getiren ayaklanmadır. Patrona Halil idaresindeki ayaklanma 28 Eylül 1730da baslayıp günlerce sürmüstür. Sadrazam Nevsehirli Damat Ibrahim Pasa idam edilmis; Sultan III. Ahmed tahttan ...

                                               

Kaymak Mustafa Pasa

Kaymak Mustafa Pasa ya da Atlamacı Mustafa Pasa Lale Devri sırasında Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Donanmasına kumanda etmis bir devlet adamıydı. Geliboluda dünyaya gelen Kaymak Mustafa Pasanın babası vezir Kara Ibrahim Pasaydı. Annesi ise II. Vi ...

                                               

Luca Carlevarijs

Luca Carlevarijs ya da Carlevaris, genelde Venedikte yasayan ve çalısan Italyan ressam ve gravür sanatçısı. Venedikin veduta adı verilen detaylı sehir manzarası türündeki ilk tablolarını Varlevarijs çizdi ve daha sonraki yıllarda bu türde eserler ...

                                               

Nedim

Nedîm, Divan edebiyatının en meshur isimlerinden sâir. Söhretini Osmanlı Devletinin 1718 – 1730 yılları arasındaki Lâle Devrinde kazandı. Hayatı ve eserleri ile Lâle Devri ruhûnun en önemli temsilcisi olarak kabul edilir.

                                               

Nevsehirli Damat Ibrahim Pasa

Nevsehirli Damat Ibrahim Pasa, III. Ahmed saltanatında, 9 Nisan 1718 - 1 Ekim 1730 tarihleri arasında sadrazamlık yapmıs Türk asıllı Osmanlı devlet adamı. Oğuzların Beydilli boyuna mensup Boynuinceli asiretindendir. Ismi Lale Devri ve Nevsehir il ...

                                               

Mary Astell

Mary Astell’in hayatından birkaç belge hayatta kalmayı basardı. Biyografi yazarı olarak Ruth Perry açıklıyor: "kadın olarak ticaret, siyaset ve hukuk dünyasında neredeyse hiçbir ise sahip değildi. Doğdu, öldü; birkaç yıllığına küçük bir eve sahip ...

                                               

Emine Mihrisah Kadınefendi

Mihrisah, Istanbul Eminönünde Yeni Camii havatin türbeleri Hatice Turhan Sultan Türbesi haziresinde, eltisi Rabiâ Sermînin mezarının yanına gömüldü. Bas tasının kenarına yazılmıs olan Merhûme Vâlide Sultan ibaresi, Mîhr-i Sâhın mezarının oğlu III ...

                                               

IV. Saadet Giray

IV. Saadet Giray 1717 ile 1724 yıllarında hüküm süren Kırım hanıdır. Babası I. Selim Giraydır. 1755-1758 yılları arasında hüküm sürmüs Halim Girayın babasıdır.

                                               

Sebastiano Mocenigo

. Sebastiano Mocenigo veya III. Alvise Mocenigo. 24 Ağustos 1722 – 21 Mayıs 1732 döneminde Venedik Cumhuriyetine "Doçe" unvanı ile devlet baskanlığı yapan 112inci dükdür. Doçe II. Giovanni Cornaronun ölümünden sonra yapılan seçimden sonra 24 Ağus ...

                                               

Pasmakçızade Abdullah Efendi

Pasmakçızade Abdullah Efendi, müderris, kadı, kazasker, Osmanlı seyhülislamı. Seyhülislam Pasmakçızade Ali Efendinin oğludur. Ilk eğitimini babasından aldı. Öğrenimini tamamladıktan sonra çesitli medreselerde müderrislik yaptı. 1713te Yenisehir a ...

                                               

Rabia Sermi Kadınefendi

1732 yılında ölen Râbiâ Serm-î Sultânın Rokoko üslûbundaki muhtesem mezârı Istanbulda Yeni Camii Hatice Turhan Sultan Havatin Türbeleri haziresinde, hâcet penceresi önünde, eltisi Mîhr-i Sâhın yanındadır.

                                               

Ümmügülsüm Sultan (III. Ahmedin kızı)

Ümmügülsüm Sultan, 11 Subat 1708da Topkapı Sarayıda doğdu. Babası Sultan III. Ahmed idi.Zeynep Sultanın ikiz kardesi vardı. 1709da yaklasık bir yasındayken vezir olan yaslı Abdurrahman Pasa ile nisanlandı. Pasa için pahalı bir olaydı. Topkapıya ç ...

                                               

Yirmisekiz Mehmed Çelebi

Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Edirnede Gürcü kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğum tarihi tam olarak belli değildir. Yeniçeri ocağında Seksoncubası iken Peç Seferinde sehit düsen Süleyman Ağa’nın oğludur. Kendisi de Yeniçeri ocağında ...

                                               

Fatma Sultan (III. Ahmedin kızı)

Fatma, 1709da dört yasındayken onu Silahdar Sehid Ali Pasa ile nisanladı. Düğün 11 Mayıs 1709da, 16 Mayısa kadar Topkapı Sarayında gerçeklesti. Bu arada Silahdar Ali Pasaya vezir ve kaymakam rütbeleri verildi. 16 Mayısta Fatma Topkapı Sarayından ...

                                               

Hacı Halil Pasa

Hacı Halil Pasa, III. Ahmed saltanatında, 5 Ağustos 1716 - 26 Ağustos 1717 tarihleri arasında sadrazamlık yapmıs Osmanlı devlet adamı.

                                               

Topal Osman Pasa

Topal Osman Pasa, I. Mahmud saltanatında 21 Eylül 1731 - 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmıs Osmanlı devlet adamıdır.

                                               

Yekaterina Ivanovna

Yekaterina Ivanovna, Rusya Imparatoriçesi Anna Ivanovnanın en büyük kız kardesi, Büyük Petronun yeğeni, Çar V. Ivan ve Praskovya Saltıkovanın kızıydı. 1716da Karl Leopold ile evlendikten sonra Mecklenburg-Schwerin Düsesi oldu.

                                               

Abdi Pasa (kaptan-ı derya)

Abdi Pasa, Osmanlı denizcisi. III. Ahmed ve I. Mahmud saltanatlarında 28 Eylül 1730 - Mayıs 1731 ile Ağustos 1731 - 19 Aralık 1731 dönemlerinde iki kez kaptan-ı derya görevi yapmıstır.

                                               

Ismail Fakirullah

Ismail Fakîrullah, ya da Ismâil bin Kâsım bin Abdülcemâl. Müslüman din alimi. 1607 yılında Siirt ilinin Tillo ilçesinde doğmustur. Babasının adı Kâsımdır. Dedesi Molla Abdülcemâldir. Babası Mevlana Kâsım Hazretleri ona küçük yaslarda ilim öğretme ...

                                               

Domenico Trezzini

Domenico Trezzini Italya kökenli Isviçreli bir mimardır. Rusya mimarisinde Petrine Barok stilini en çok kullanan ve popülerlestiren mimarların basında gelmektedir. Domenico Trezzini Eski Isviçre Konfederasyonu’nun bir parçası olan Tiçino Kantonu’ ...

                                               

Jan van Orley

Jan van Orley veya Jan van Orley II Flaman bir ressam, teknik ressam, grafiker ve duvar halısı tasarımcısıydı. Van Orley, 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın baslarında Flaman goblen sanatının en önemli figürlerinden biriydi. 1695te Brüksel B ...

                                               

Köprülü Abdullah Pasa

Köprülü Abdullah Pasa, 18. yüzyılın ilk yarısının bir Osmanlı generali ve 1722–27 arasındaki Osmanlı-Hotaki ve 1730–35 Osmanlı-Safevi Savaslarında komutandı. Arnavutluk kökenli ünlü bir Köprülü ailesindendi. Köprülü ailesiden altı Osmanlı sadraza ...

                                               

Carlo Ruzzini

Carlo Ruzzini. Devlet adamı ve diplomat. 4 Haziran 1732 – 5 Ocak 1735 döneminde Venedik Cumhuriyetine "Doçe" unvanı ile devlet baskanlığı yapan 113üncü dük. Doçe Sebastiano Mocinegonun ölümünden sonra yapılan seçimden sonra 4 Haziran 1732da tahta ...

                                               

Yongzheng

Imparator Yongzheng veya asıl adıyla Yinzhen, Çinin Qing Hanedanının besinci imparatorudur. Saltanatı 1722den 1735 yılında ölümüne kadar sürmüstür. Yongzhengin saltanatı hem babası Kangxi hem de oğluna Qianlong kıyasla çok daha kısa olup hükümdar ...

                                               

Feofan Prokopoviç

Fyofan Prokopoviç, Ukraynalı rahip ve yazar. Kiev akademisinde ve Romadaki katolik kurumlarda öğrenim gördükten sonra kesis olmustur. Piskoposluğa yükselince yazar, sair, dramaturg yeteneklerini I. Petronun hizmetine sunmus ve Çarın ruhban sınıfı ...

                                               

Mariya Pronçiseva

Mariya Pronçiseva, Rus kadın kutup kâsifi. 1735te kocası Vasili Pronçisevle birlikte Yakutsk civarında bulunan Lena Nehrinden Yakutsk adı verilen küçük bir yelkenli ile yola çıktı. Ancak kötü hava kosulları nedeniyle yelkenli Olenek Nehri ağzında ...

                                               

Giovanni Battista Pergolesi

Jesi, Marche kasabasında doğmustur. Soyadı Draghi idi. Ailesi Pergola, Marcheden gelmis ve Jesiye yerlesmistir. Kısa hayatında dramatik müzikte birçok yenilikler yapmakta basarılı olmustur. Insan sesine yazdığı eserlerle dikkati çekmistir. Henüz ...

                                               

Seyyid Vehbi

Seyyid Vehbi, divan sairi ve nesir yazarı. Önde gelen Lale Devri sairlerindendir. Siirlerinde yasadığı devri ve çevreyi okuyuculara aktarmıstır. En tanınmıs eseri III. Ahmed’in sehzadelerinin sünnet düğünün anlatan Surname-i Vehbi’dir.

                                               

Canım Hoca Mehmed Pasa

Canım Hoca Mehmed Pasa Osmanlı denizcisi. III. Ahmed saltanatında Aralık 1714 - Subat 1717 döneminde; I. Mahmud saltanatında Haziran 1731 - Kasim 1731 ve Nisan 1733 - 1737 dönemlerinde kaptan-ı derya görevi yapmıstır. Diğer kale muhafızlığı görev ...

                                               

Dilhayat Kalfa

Dilhayat Kalfa 18. yüzyılda Osmanlı Imparatorluğunda yasamıs bilinen az sayıdaki önemli müslüman kadın bestecilerden biridir. Hakkında çok az bilgi olmakla birlikte, günümüze kadar gelen 13 bestesi vardır. Aynı zamanda tambur çaldığı da bilinmekt ...

                                               

Atike Sultan (III. Ahmedin kızı)

1728-29da Atikenin babası Üsküdarda kendi adına bir çesme yaptırdı.