ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 268
                                               

I. Gülbahar Hatun

Emine Gülbahar Hatun, Osmanlı padisahı Fatih Sultan Mehmed’in 1446da Manisada evlendiği ilk esi, Gevherhan Hatun’un ve II. Bayezidin annesi. O dönemde henüz Valide Sultan unvanı kullanılmaya baslamamıstı. Ancak Gül-Bahar Hatun’un saraydaki rolü; ...

                                               

VIII. Innocentius

Papa VIII. Innocentius – ö. 25 Temmuz 1492 Roma, Papalık Devletleri. Doğum adı Giovanni Battista Cibo idi. 29 Ağustos 1484 - 25 Temmuz 1492 döneminde papalık yapmıstır.

                                               

IV. Kazimierz Jagiellon

IV. Kazimierz Jagiellon 29 Haziran 1440 – 7 Haziran 1492 yılları arasında Litvanya Grandükü ve 25 Haziran 1447 – 7 Haziran 1492 Polonya kralıdır. Babası II. Władysław Jagiełłodur, Jagiellon Hanedanından gelmektedir. Saltanatında Prusyayı isgal ed ...

                                               

William Caxton

William Caxton Ingiliz asıllı bir tüccar, diplomat, yazar ve matbaacıdır. 15. yüzyılda Avrupa’da Johannes Gutenberg’in bulduğu basım yöntemini Ingiltere’de uygulayan ilk kisidir. Bu yüzden, matbaacılığı Ingiltere ile tanıstıran ilk insan olduğu d ...

                                               

Elizabeth Woodville

Elizabeth Woodville, 1464ten 1492ye Kral IV. Edwardın ölümüne kadar Ingiltere kraliçesi olarak yasamını sürdürmüstür. Elizabeth doğduğunda ailesi toprak sahibi soylu sınıfına aitti. Babası Sir Richard Woodville ve annesi Jacquetta of Luxembourgdı ...

                                               

Cemal Halvetî

Cemal Halveti, Osmanlı devrinde yasamıs mutasavvıf, divan sairi ve müfessir. Bazı kaynaklarda, Çelebi Halife olarak anılan alim Seyh Cemaleddin Aksarayî’nin soyundan olup Halvetiye tarikatının Istanbuldaki ilk temsilcisi ve Cemaliye kolunun kuruc ...

                                               

Domenico Ghirlandaio

Domenico Ghirlandaio. Asıl adı Domenico di Tommaso Curradi di Doffo Bigordi idi. Italyan Rönesans akimi Floransa ekolünde bulunan ressam.

                                               

Giovanni Santi

Giovanni Santi Italyan ressam, rönesans iç mimarı ve yüksek rönesans ressamı Rafaelin babası. Urbino Dükalığının Colbordolo komününde dünyaya geldi. Ilk baslarda tüccarlık yaptı, sonrasında Piero della Francescadan eğitim aldı. Fiorenzo di Lorenz ...

                                               

Hans Memling

Hans Memling, Ilk Dönem Flaman Resmi ressamlarındandır. Jan van Eyck ve Rogier van der Weydenin takipçisi ve 15. yüzyılda asağı ülkelerdeki en tanınmıs ressamlardan biridir. Almanyada Frankfurt yakınlarındaki Selingenstadtta doğmustur. Doğum tari ...

                                               

Sultan Ali

Babası Safevi Tarikatı seyhi Seyh Haydar, annesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasanın kızı Alemsah Halime Begümdür. Babası Seyh Haydarın 1488 yılında Akkoyunlu ordusu ile yaptığı savasta öldürülerek cesedi köpeklere atılınca Safevi Tarikatı seyhi olm ...

                                               

IV. Vlad

IV. Vlad veya Kesis Vlad 1481de Eflak Prensi. Babası Vlad Draculun Eflakın soylu kadınlarından Doamna Călțunadan olan gayri mesru oğludur. Babası, kardesi II. Mircea ve Yakısıklı III. Radu ve son olarak III. Vlad gibi kendisi de Eflak tahtına geç ...

                                               

II. João

II. João, Príncipe Perfeito olarak da bilinir, Portekiz’in onüçüncü kralıdır. Portekiz tahtını konsolide etmis, ekonomisini güçlendirmis, coğrafi kesifleri sürdürmüstür.

                                               

Kösemihaloğlu Mehmed Pasa

Kösemihaloğlu Mehmed Pasa Osmanlı devlet adamı. Tarihe Mihaloğulları olarak geçen ailenin Anadoludaki Amasya kolundan Hayreddin Hızır Pasanın oğludur.

                                               

Matteo di Giovanni

Matteo di Giovanni di Bartolo 1430 da Borgo Sansepolcro da doğdu. Ailesi Siena ya tasındı ve bu sehre sanat ile bağlıydı. Matteo iki kez evlendi ilki 1463 te zengin soylu bir kadındı.onun ölümünden sonra zengin bir dula,ki onun birçok çocuğu ve g ...

                                               

Molla Abdülkerim Efendi

Molla Abdülkerim. Müderris, kazasker, Osmanlı Devleti müftüsü/seyhülislamı. II. Bayezid döneminde 1488 - 1495 yıllarında Osmanlı Devleti müftüsü görevini yapmıstır. Osmanlıların Sırbistan Despotluğunu ellerine geçirdikleri yılda genç olarak Veli ...

                                               

Alâeddin Arabî Efendi

Alâeddin Arabî Efendi, Osmanlı seyhülislamı ve müderris. Halep doğumlu olduğu için lakabı "Arabî" olmustur. Çelebi Alaeddin Arabi Efendi, Alâeddin Alî Arabi ve Molla Arab olarak da bilinmektedir. 1495-1496 yılları arasında II. Bayezid döneminde s ...

                                               

Kayıtbay

Kayıtbay ya da tam adıyla El-Esref Seyfeddin Kayıtbay, Memluk sultanlarından Çerkes kökenli Burci hanedanının on sekizinci hükümdarı. 1468 ile 1496 yılları arasında Memluk sultanlığı yapmıstır. Kafkasyada Çerkez doğumlu olup 1422-1438 döneminde B ...

                                               

Göde Ahmed

Göde Ahmed, Akkoyunlu sehzadesi Uğurlu Mehmedin oğlu ve Fatih Sultan Mehmedin torunu. Akkoyunlu hükümdarı. 1497 yılında tahta çıkmıs Ahmed Bey tahta çıktıktan sonra tüm desteklere rağmen iç karısıklıklarla uğrasmak zorunda kalmıstı. Kısa boylu ve ...

                                               

Ishak Pasa

Ishak Pasa II. Mehmed saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Bayezid saltanatında 1481-1482de sadrazamlık yapmıs Osmanlı devlet adamıdır.

                                               

VIII. Charles

VIII. Charles 1483 - 1498 arasında hüküm sürmüs olan Fransa kralı. 13 yasında babası XI. Louisnin yerine tahta geçer. Iktidarı sırasında feodal derebeyleri merkezi iktidara karsı ayaklanarak 1485 - 1488 yılları arasında Mad Savası çıkartmıs ancak ...

                                               

Cristoforo Landino

Felsefi diyalog biçiminde üç çalısması vardır: De anima 1453, De vera nobilitate 1469 ve The Disputationes Camaldulenses 1474. Disputationes adlı eserinde bir grup hümanist aktif ve canlı bir hayat ile durgun bir hayatın erdemlerini karsılastırır ...

                                               

Çiçek Hatun

Çiçek Hatun, yedinci Osmanlı Padisahı II. Mehmedin esi, Cem Sultanın annesidir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektir. Sırp veya Venedikli bir cariye ya da Türkmen bir beyin kızı olduğu yönünde farklı görüsler mevcuttur. 1459da oğlu Cem Sultanı E ...

                                               

Domenico Rosselli

Domenico Rosselli Italyan heykeltıras. Kısa bir hayatı olmasına karsın Floransanın her yerinde bulunmustur. En iyi bilen çalısması friezenin duvarlarındaki dekoratif çalısmadır. Bazı yazarlarında kimliği hakkında çesitli yorumlar yapmasına karsıl ...

                                               

III. Muhammed (Memlûk sultanı)

Nasır Muhammed d.1470 - ö.1498) Sultan Kayıtbayın oğlu olup Sultan Kayıtbaydan sonraki 1496 - 1498 döneminde Memluk Devleti sultanı olmustur. Burci hanedanından gelen Nasır Muhammed 26 yasında 1496 tarihinde tahta geçmistir. Cem Sultanın kızı ile ...

                                               

Koca Davud Pasa

Neredeyse kesin olarak Arnavut asıllıdır. Macaristan ve Venedik topraklarına yapılan akınlardaki basarılarından dolayı Ankara Sancakbeyliğine, ardından da Anadolu Beylerbeyliğine getirildi 1473. Otlukbeli Savasında öncü kuvvetlere kumanda etti. 1 ...

                                               

Burak Reis

Burak Reis veya Barak Reis, Osmanlı denizcilerinden biridir. II. Bayezid döneminde Akdenizin en ünlü denizcilerinden biriydi. 1488de Mısır seferine katıldı. 1499daki Osmanlı - Venedik savası sırasında, Mora Yarımadasının doğu kıyılarında çatısmay ...

                                               

Bartolomeu Dias

Bartolomeu Dias, Portekizli denizci ve kâsif. Afrika kıtasının güney ucu olan Ümit Burnunu ilk kez gemiyle kesfedip, yerlesen Avrupalıdır.

                                               

Ali Sîr Nevaî

Ali Sîr Nevai, 1441 yılında günümüzde Kuzeybatı Afganistanda bulunan Heratta doğdu. Ali Sir Nevainin yasama döneminde Herat Timurlu Devleti hükmü altında idi ve Herat bu devletin en önemli kültürel ve entelektüel merkezlerinin basında gelmekteydi ...

                                               

Canbolat

Esref Canbulat tam ismiyle Malik Esref Canbulat 1500de Adil Tumanbayın bir komplosuyla Memluk Sultanı Zahir Kansunun yerine geçen ve 1500-1501de kısa bir dönem için saltanat süren Çerkes kökenli Burci Hanedanından Memluk hükümdarı. Zahir Kansu bi ...

                                               

Mesih Pasa

Aslen Rum olup, Paleologos Hanedanına mensuptur. Beylerbeyliği ve vezirlik görevlerine getirilmistir. 1480 yılında gerçeklestirilen Rodos seferinde serdar olarak atanmıs ancak adanın alınamaması üzerine vezirlikten azledilerek Gelibolu sancakbeyl ...

                                               

Francesco Laurana

Francesco Laurana, Dalmaçya doğumlu heykeltıras ve madalyoncudur. Hırvatistanda Frane Vranjanin olarak da bilinir.

                                               

Oliverotto Euffreducci

Oliverotto Euffreducci Italyan condottieri ve Marche bölgesindeki Fermo hükümdarı. Niccolò Machiavelli ünlü eseri Prenste onun hayatını da incelemistir.

                                               

Efdalzade Hamîdüddin Efendi

Babasından ilk eğitimini aldıktan sonra medreseye devam etti. Daha sonra Bursada müderrisliğe basladı. Fatih Sultan Mehmed devrinde müderrislik görevinden azledildikten kısa bir süre sonra Bursa Muradiye Medresesinde tekrar müderrisliğe baslamıs ...

                                               

Yorklu Elizabeth

Yorklu Elizabeth 1486da Ingiltere kralı olan VII. Henry ile evlendi ve Ingiltere kraliçesi oldu. VII. Henrynin karısı, VIII. Henrynin annesi, IV. Edwardın kızı, III. Richardın yeğeni ve V. Edwardın kızkardesidir. Ayrıca IV. Edwardın kızı ve V. Ed ...

                                               

Hamdullah Hamdi

Hamdullah Hamdi 1449da Göynük’te doğdu. Aksemseddinin 1389-1459 en küçük oğludur. Asıl adı Mehmed Hamdullah olmakla birlikte daha çok Hamdi Çelebi adıyla anılmıstır. Hamdi Çelebi ön iki yasında iken babası ölmüstür. Kendisine vasi olan ağabeyleri ...

                                               

Nur Devlet

Nur Devlet Giray 4. Kırım Hanı. 1466-1467, 1467-1469, 1475-1476 olmak üzere toplam üç kez saltanat sürmüstür. 1486 ile 1490 yılları arasında Kasım Hanlığını yönetmistir.

                                               

Pierre dAubusson

Pierre dAubusson Jarusalemli St. Johnun emrinde Rodos Sövalyelerinin liderlerindendir. Osmanlı Imparatorluğunun hararetli düsmanıydı ve Cem Sultanı Anadolu dan kaçırıp Rodosa götüren bir Rodos sövalyesidir.

                                               

III. Pius

III. Pius asıl ismiyle Francesco Todeschini Piccolomini ; 1503 yılında birkaç hafta iktidarda kalmıs olan Italyan papa. Papa II. Piusun yeğenlerinden biriydi. II. Piustan sonraki papalar döneminde de önemli diplomatik görevlerde bulundu. Papa VI. ...

                                               

Sehzade Alemsah

Sehzade Alemsah, Osmanlı sehzadesi. II. Bayezidin oğlu, Yavuz Sultan Selimin kardesi. II. Bayezid ve Gülruh Hatunun oğlu olarak dünyaya gelmistir. Kimi tarihçilere göre 1502, kimilerine göre 1503te ölmüstür. Sehzade Alemsah, Muradiye Külliyesinde ...

                                               

Zoi Palaiologina

Zoi Palaiologina veya daha sonra değisen adıyla Sofia Palaiologina, Paleologos Hanedanı ailesi üyesi Bizans prensesi, III. Ivanın karısı. III. Vasilinin annesi, Korkunç Ivanın büyükannesidir. Zoenin babası son Bizans Imparatoru, XI. Konstantinosu ...

                                               

Filippino Lippi

Filippino Lippi, Babasi taninmis ressam Fra Lippo Lippi dir. 15. yüzyıl Quattrocento Yṻksek Ronesans okulundan, Italyan ressam.

                                               

I. Isabel

Isabel I, lakabı Katolik Isabel, Kastilya ve Aragon kraliçesi Bu iki krallığı 1479dan sonra kocası Aragon kralı II. Fernando ile birlikte yönetmistir. Hükümdarlığı sırasında Ispanyanın birliğini sağlamıs ve Kristof Kolombun Yeni Dünyayı kesfiyle ...

                                               

I. Ayse Hatun

I. Ayse Hâtûn, عایشه خاتون Dulkadiroğulları Beyliğinden Alaüddevle Bozkurt Beyin kızı, II. Bayezidin Dördüncü esi ve Yavuz Sultan Selimin mânevî / öz annesidir.

                                               

III. Ivan

Ivan Vasilyeviç, lakabı Büyük Ivan, 1462-1505 arasında Moskova büyük prensi. Rus topraklarının önemli bölümünü yönetimi altında toplamıs, Ukraynanın bir bölümünü Polonya-Litvanyadan geri almıs, Altın Orda Devletinin egemenliğinden kurtularak merk ...

                                               

Kara Nisancı Davud Pasa

Kara Nisancı Davud Pasa Osmanlı devlet adamı ve denizcisidir. II. Bayezid saltanatında 1492 - 1503 arası kaptan-ı deryalık yapmıstır. Bunun yanında baska devlet görevleri de yapmıstır.

                                               

Andrea Mantegna

Andrea Mantegna, Italyan gravürcü ve Rönesans ressamı. Dünyanın her yerinde rakursiye en güzel örnek gösterilen tablosu Türkçe adıyla Ölü Isa dır. Bunun dısında Rönesansı anlatan yüzlerce tablosu da vardır.

                                               

Hüseyin Baykara

Hüseyin Baykara, lakabı Ebul-Gazi, tam adı Hüseyin bin Gıyaseddin Mansur bin Baykara, Timur Imparatorluğu hükümdarı ve sair. Taht kavgaları ve savaslarla geçen uzun saltanat döneminde bilim, sanat ve edebiyatta büyük gelismeler sağlanmıstır.

                                               

Iskender Pasa (Bosna beylerbeyi)

Iskender Pasa ya da Mihaloğlu Iskender Pasa II. Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde çesitli valilik görevlerinde bulunmus bir Osmanlı veziri ve Osmanlı Devletinin Balkanlarda yaptığı fetihlerde önemli bir rol oynamıs olan bir akıncı kumandanıdır. ...

                                               

Yeonsangun

Yeonsangun, Joseon Krallığının 10. kralıdır. Saltanatı 20 Ocak 1494ten 2 Eylül 1506 tarihine kadar sürmüstür. Yeonsangun çoğu zaman, seonbi elitine yönelik iki kanlı tasfiye baslattığı için Joseon Hanedanının en zalim hükümdarı olarak düsünülür. ...

                                               

Gentile Bellini

Gentile Bellini, Rönesans döneminde Venedikte yasamıs Italyan bir ressamdır. 1478de Venedik Cumhuriyeti tarafından Fatih Sultan Mehmetin portresini yapmak üzere Istanbula gönderilmistir.