ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 262
                                               

IV. Otto, Asağı Bavyera Dükü

Otto, Bavyera Dükü I. Stephen ve Schweidnitzli Juttanın oğluydu. Anne tarafından dedesi Jawor ve Świdnica Dükü I. Bolko ve Brandenburglu Beatrixti. Bolko, II. Bolesław ve ilk esi Anhaltlı Hedwigin oğluydu. Beatrix, Brandenburg-Salzwedelin uçbeyi ...

                                               

XXII. Ioannes

Papa XXII. Ioannes, doğum adı Jacques Duèze, 1316 yılından 1334 yılına kadar Papalık yapmıstır. V. Filip tarafından Lyonda toplanan papa seçim komitesi tarafından seçilmistir. 1309 yılından 1377 yılına kadar süren Avignon Papalığı döneminin ikinc ...

                                               

Sirgiannis Paleologos

Syrgiannes Paleologos Philanthropenos, Kuman ve Yunan karısımı kökenli Bizans aristokrat ve general. Imparator II. Andronikos ve torunu III. Andronikos arasına gerçeklesen Bizans Iç Savasına müdahil olmustur. Sadece kendisine ve hırslarına sadık ...

                                               

Ebû Said Bahadır

Ancak, Ebu Said bir varis bırakmadan veya halef seçmeden 1335te Karabağda öldü. Tuluy Hanın hanedanından Arpa Han yönetimi ele geçirdi. Arpa, Bağdat Hatunun Ebu Saidi öldürtmüs olduğunu iddia ederek onu idam ettirdi. Ebu Saidin ölümünü izleyen yı ...

                                               

Alâüddevle Semnâni

Alâüddevle Semnâni Horasanlı mutasavvıf. Semnan padisahının oğludur. Semnani’nin tasavvuf bilimine olan en önemli katkısı, Kuran’ı kendi belirlediği yedi latifeye yedi anlama göre tefsir etmesi ve bu yedi latifeyi de yedi ayrı peygamberle özdesle ...

                                               

Arpa Han

Arpa Han, Arpa Keun ya da Gavon ya da Gawon olarak da bilinir, Iran’da yer alan Moğol devleti Ilhanlıların çözülmesi sırasında, 1335 ile 1336 yılları arası hükümdarlık yapmıstır.

                                               

Giotto di Bondone

Floransada ressam Cimabuenin yanında çıraklık yapmıstır. Assisi kilisesini Aziz Francisin yasamından 28 sahneyle süsleyerek fresk ressamı olarak büyük ün kazanmıstır. Bardi ve Peruzzi banker ailelerine ait kiliselerde çalıstı. 1334 yılında Floran ...

                                               

Aleksandr Mihayloviç (Tver knezi)

Grandük Prens Alexander veya Aleksandr Mikhailovich Tver prensi ve Vladimir-Suzdal Knezliği knezidir.

                                               

I. Ivan

I. Ivan Daniiloviç Kalita 1325 ile 1340 veya 1341 yılları arasında hüküm sürmüs Moskova Büyük Prensi. Abisi, III. Yurinin ölümünden sonra Ivan, Moskova Prensliği tahtına çıktı. Ivan, Altın Orda Hanının onayı ile elde edilebilecek Vladimir Büyük D ...

                                               

Özbek Han

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Altın Orda Hanı Tokta’nın kardesi Tuğrulca Toğrılca ile Gelin Bayalun Beylûn’un oğludur. Bazı kaynaklara göre Tokta Han; Uygurlu Atalığı Bacırtık Buka’nın Bacar Tokboğa telkiniyle, kendisinden sonra oğ ...

                                               

III. Andronikos

III. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru: 1321den itibaren rakip imparator olduktan sonra 1328-1341. III. Andronikos, IX. Mihail ile Kilikya Ermeni Krallığı Kralı II. Levon ve Kraliçe Keran çiftinin kızı Rita oğludur. Bizans Imparatorluğunun ...

                                               

Gediminas

Gediminas, 1316 ile 1341 yılları arasında Litvanya Büyük Dükü. Litvanya devletinin köklesmesine yaptığı katkı nedeniyle devletin asıl kurucusu sayılır. Erken Litvanya tarihinde önemli bir yeri vardır. Onun döneminde Litvanyalılar sınırlarını doğu ...

                                               

I. Muhammed (Memlûk sultanı)

I. Muhammed ya da Muhammed bin Kalavun, Mısır ve Suriyede üç dönem saltanat sürmüs olan Türk asıllı Bahri hanedanından dokuzuncu Memluklu sultanı.

                                               

Seyfeddin Ebû Bekir

Seyfeddin Ebû Bekir ya da tam adıyla Melik el-Mansur Sultan Seyfeddin Ebû Bekir) Mısırda 1341 yılında hüküm sürmüs on üçüncü Türk Bahri hanedanından Memluk Sultanıdır.

                                               

Anna (Trabzon imparatoriçesi)

Anna Anakutlu Megali Komnini, 17 Temmuz 1341 tarihinden 4 Eylül 1342 tarihine kadar Trabzon Imparatorluğunun imparatoriçesi. II. Aleksios ile Djiadjak Jaqelinın kızıdır. Anna, fakat Irini Paleologinanın basarısız yönetimi sırasında, Trabzon soylu ...

                                               

I. Károly

Charles Robert olarak da bilinen I. Charles, 1308den ölümüne kadar Macaristan ve Hırvatistan Kralıydı. Capetian Anjou Hanedanı mensubuydu ve Salerno Prensi Charles Martelin tek oğluydu. Babası, Napoli Kralı II. Charles ve Macaristanlı Marianın en ...

                                               

Padovalı Marsilius

Padovalı Marsilius, hekim ve Orta Çağ siyasi düsünürüdür. Padova Üniversitesinde tıp eğitimi görmüstür. 1313te Paris Üniversitesinde rektör olarak görev yaptı. Paris Üniversitesinde öğretmen olduğu zamanlarda yazdığı siyasi tezi Defensor Pacisi i ...

                                               

I. Ahmed (Memlûk sultanı)

Sihabüddin Ahmed, tam adıyla Melikün-Nasır Sultan Sihabüddin Ahmed Mısırda 1342 yılında hüküm sürmüs on besinci Türk asilli Bahri hanedanindan Memluk Sultanıdır.

                                               

Alâaddin Küçük

Alâaddin Küçük ya da tam adıyla Melikül-Esref Sultan Alâaddin Küçük Mısırda 1341 ile 1342 yılları arasında hüküm sürmüs on dördüncü Türk Memluk Sultanıdır.

                                               

Aleksios Apokaukos

Aleksios Apokaukos, Bizanslı devlet adamı ve askerdir. Aleksios, avam sınıfı bir aileden gelmesine rağmen iyi bir eğitim alarak askerlik meziyetleriyle megadük, bürokrasi kabiliyetiyle de parakoimomenos mevkiine kadar yükselmistir. Yüksek devlet ...

                                               

Ioannis Apokaukos (Aleksios Apokaukosun oğlu)

Ioannis Apokaukos, Bizanslı Megadük - ve Bizans Iç Savasının ana ele baslarından biri - Aleksios Apokaukosun ilk evliliğinden olan en büyük oğludur. 1343te Imparatorluğun ikinci kenti Selanik vatandasları, Aleksios Apokaukosun rakibi VI. Ioannis ...

                                               

I. Mamia Dadiani

I. Mamia Dadiani 1323ten öldüğü tarihe kadar Megrelyanın eristaviliğini yapmıs Dadiani hanedanı üyesidir. Mamia, 1323te babası I. Giorginin ölümüyle Megrelya dükü olmustur. Mamianın Megrelya dükü olduğu dönemde, Megrelyanın da bağlı olduğu Imeret ...

                                               

Ismail (Memlûk sultanı)

Imadeddin Ismail tam ismiyle Malik Salih Imadeddin Ebu Ismail Sultan Nasır Muhammed bin Kalavunun dördüncü oğlu olup 1342de 17 yasındayken, tahttan feragat eden kardesi Sihabüddin Ahmedin yerine geçen ve 1342-1345 doneminde saltanat süren Türk kö ...

                                               

Süleyman Han

Süleyman Han, Ilhanlıların merkezi otoritesinin dağıldığı sıralarda Çobanoğullarının Ilhanlı tahtındaki kuklası idi. Ilhanlıların kurucusu Hülagü Hanın üçüncü oğlu Yosmutun torununun oğluydu. Süleyman 1339 Mayıs ayı civarında tahta Çobanoğlu Emir ...

                                               

V. Giorgi

V. Giorgi 1299 – 1302 ve yeniden 1314 – 1346 yılları arasında hüküm sürmüs olan Bagrationi Hanedanına mensup Gürcü Krallığı hükümdarı. Esnek ve uzak görüslü bir hükümdar olarak ülkesinde neredeyse yüzyıl süren Moğol Imparatorluğu egemenliğine son ...

                                               

I. John (Bohemya)

I. John veya Kör John 1313ten Lüksemburg ve 1310dan itibaren Bohemya kralı ve Polonyanın itibari kralıydı. On yıldır kör olduktan sonra 50 yasında Crécy Muharebesinde savasırken öldüğü biliniyor.

                                               

I. Sâban

Seyfeddin Saban tam ismiyle Kamil Seyfeddin Saban Sultan Nasır Muhammed bin Kalavunun besinci oğlu olup 1345te, suikastla öldürülen kardesi Imadeddin Ismailin yerine geçen ve 1345-1346 arasında kısa bir saltanat süren Türk kökenli Bahri Hanedanın ...

                                               

Saruhan Bey

Babası Alpagu Bey, onun babası da Saruhandır. Bilinen kardesleri Çoğa Bey ve Ali Pasadır. Saruhan Beyin, Selçukluların uç beyi olduğu ve/veya emrindeki komutanlardan nökerlerden biri olduğu düsünülmektedir. Manisa yı 3 yıllık bir ablukadan sonra ...

                                               

I. Hacı

Seyfeddin Hacı, tam adıyla Muzaffer Seyfeddin Hacı dokuzuncu Memlûk sultanı Nasır Muhammedin altıncı oğlu olup Mısırda 1346-1347 yıllarında kısa bir dönem hüküm sürmüs Türk asıllı Bahri hanedanından olan on sekizinci Memluk Sultanıdır.

                                               

XIV. Ioannis

XIV. Ioannis, soyismi Kalekas, 1334 ile 1347 yılları arasında Ortodoks Patriği. Kendisi Isihazm karsıdı ve Gregori Palamasın rakibidir. VI. Ioannise karsı V. Ioannisi destekleyen naipliğin bir üyesi olarak 1341-1347 arası Bizans iç savasının akti ...

                                               

Ockhamlı William

Ockhamlı William, yaklasık 1287 ve 1347 yılları arasında yasamıs Ingiliz Fransiskan rahibi ve skolastik filozof. Politik anlasmazlıkların ve entelektüelliğin merkezi olan on dördüncü yüzyılın; Thomas Aquinas, Duns Scotus ve Islam filozoflarından ...

                                               

Andrea Pisano

Andrea da Pontedera olarak da bilinir. 14. yüzyıl en önemli Italyan heykeltıraslarındandır. Baslıca yapıtlarını Giottonun etkisi altında kaldığıı Floransada gerçeklestirdir. 1336da yapımını tamamlamadan Floransa Katedrali Vaftizhanesinin tunç kap ...

                                               

Barlaam (din adamı)

Barlaam, ya da Calabrialı Barlaam 14. yüzyılda yasamıs, Güney Italyan bir bilgin ve din adamlığının yanı sıra hümanist, Filoloji ve ilahiyatçıdır. Gregori Palamas, Isihazmı Doğu Ortodoks Kilisesinin dua üzerine mistik öğretisi savunduğu zaman, Ba ...

                                               

Umur Bey

Umur Bey ya da tam sanıyla Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyidir. Denizci olarak büyük söhret kazanmıs bir Türk askeri ve devlet adamıdır. Sair Enverî tarafından Düstûr-Nâme ” adlı eserde hayatı destanlastır ...

                                               

I. Bedreddin Ibrahim Bey

I. Bedreddin Ibrahim Bey, Karamanoğulları Beyliği hükümdarıdır. Babası Bedreddin Mahmud Beydir. Ağabeyi Hacı Sûfi Burhâneddin Musa Bey 1312 yılında babası Mahmudun yerine geçti. Fakat kısa süre sonra Ibrahim taht iddiasında bulundu ve 1318de isya ...

                                               

Ibn Kayyim el-Cevziyye

Ibn-i Kayyım el-Cevziyye söyle de- mektedir:" Tağut, ibadet edilen, tabi olunan veyahut da itaat olunan olsun, kulun haddini asmasına vesile olan her seydir. Her kavmin tağutu, Allah ve Resulü dısında hükmüne bas- vurdukları, Allah’ı bırakıp ibad ...

                                               

VI. Philippe

VI. Philippe –, Sanslı olarak adlandırılır, Valois Hanedanından Fransanın ilk kralıydı. 1328den ölümüne kadar hüküm sürdü. Philipin saltanatına, bir veraset anlasmazlığın sonuçları hâkim oldu. Kral IV. Charles 1328de öldüğünde, en yakın erkek akr ...

                                               

Yoshida Kenkō

Yoshida Kenkō, Kamakura döneminde yasamıs bir Japon sair ve kesis. En ünlü eseri, ortaçağ Japon edebiyatının en çok çalısılan eserlerinden biri olan Tsurezuregusa dır. Kenkō muhtemelen 1283te bir yönetim görevlisinin oğlu olarak doğdu. Yoshida Sh ...

                                               

Semyon

Simeon Ivanovich Gordiy 1340-1353 yılları arasında hüküm süren Moskova Büyük Prensi. Semyon, babası I. Ivanın devletinin gücünü ve prestijini artırmaya yönelik politikalarını devam ettirdi. Novgorod Cumhuriyeti ve Litvanya Büyük Dükalığına karsı ...

                                               

Avesnesli Marie

Avesnesli Marie, Fransız soylu kadın; Clermont-en-Beauvaisis kontesi ile Bourbon düsesi. I. Louis de Bourbonun karısıdır.

                                               

Stefan Dušan

Stefan Uroš IV Dušan ; y. 1308 – 20 Aralık 1355), 1331 ile 1355 yılları arasında Sırbistan Krallığı Hükümdarı. Dušan, Osmanlı Imparatorluğuna karsı direnisin sonunda ve bölgedeki Doğu Ortodoks Kilisesinin düsüsü olarak görülen 1355 yılında öldü.

                                               

Menteseoğlu Ibrahim Bey

Menteseoğlu Ibrahim Bey, Mentese Beyliğinin dördüncü hükümdarı. Orhan Bey’in oğludur. Babasının ölümünden sonra beyliğin basına geçmistir. Orhan Bey’in diğer oğlu Hızır ise Çineyi yönetiyordu. Bir Haçlı donanmasının 1344’te Aydınoğulları Beyliğin ...

                                               

Hacı Sûfi Burhâneddin Musa Bey

Hacı Sûfi Burhâneddin Musa Bey, Karamanoğulları Beyliği hükümdarıdır. Babası Bedreddin Mahmud Beydi. 1312de babasının yerine geçti. Kardesi Yahsıyı Selçuklu baskenti Konyaya vali olarak atamasına rağmen, Moğol komutanı Emir Çoban, sehri ele geçir ...

                                               

I. Harihara

I. Harihara ya da Hakka ಹಕ್ಕ veya I. Vira Harihara, 1336-1356 yılları arası hükümdarlık yapmıs olup Vijayanagar Imparatorluğunun kurucusudur. Kuruba kabilesinden Sangama Hanedanının kurucusu Bhavana Sangamanın en büyük oğlu olarak günümüz Karnata ...

                                               

Hasan-ı Büzürg

Hasan-ı Büzürg veya Büyük Hasan, Celâyirî devletinin kurucusu ve ilk sultanı. Büzürg; kocaman, büyük, kudretli manalarına gelmektedir. 1323 yılında Ilhanlı valisi Emir Çobanın kızı Bağdat Hatun ile evlenmistir. Ilhanlı hükümdarı Ebu Said, Bağdat ...

                                               

Canibeg

Canibeg Han ya da Canıbeg Han ; 1341/1342-1357 yılları arasında Altınordu Devleti Hanı. Bazı kaynaklarda ismi "Canı Bek" seklinde geçmektedir. Döneminin Rus kaynaklarında "iyi hükümdar Çanibek" seklinde bahsedilen Canibeg Han döneminde bastırılan ...

                                               

Ashikaga Takauji

Ashikaga Takauji, imparatorluk hükûmetini devirerek 1338den 1573e değin Japonyaya egemen olan Ashikaga sogunluğunu kuran savasçı ve devlet adamı. Imparator, Ashikaga sogunluğu sırasında da yalnızca simgesel olarak hükümdarlığını sürdürdü. Takauji ...

                                               

Ebu Inan Faris

Ebu Inan Faris, Fasın Merini hanedanına mensup on birinci sultanıydı. 1348de babası Ebu Hasan Ali bin Osmanın yerine geçti. Tüm Mağribi hakimiyet altına almaya çalıstı. 1358de veziri tarafından boğularak öldürüldü.

                                               

Isabelle (Fransa)

Isabelle, Ingiltere kralı II. Edwardın karısı. Kocasının 1327de tahttan indirilmesinde önemli rol oynamıstır. Fransa kralı IV. Philippein kızıydı. 25 Ocak 1308de Boulogneda Edwardla evlendi. Kralın basdanısmanı Piers Gavestonın ülke yönetiminde b ...

                                               

Semseddin Ilyas Sah

Semseddin Ilyas Sah Bengal Sultanlığının kurucusudur. Bengali 150 yıl yöneten Hint-Türk hanedanı olan Ilyassahlar hanedanını kurdu. Ilyas Sah bir Sistanli Sünni devlet adamı olarak Delhi Sultanlığının hizmetine girdi. Ilk yıllarında Delhi Valisi ...