ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261
                                               

VIII. Bonifacius

Papa VIII. Bonifacius. Doğum adı Benedetto Caetani veya Gaetani, olan ve 24 Aralık1294 - 17 Ekim 1303 döneminde papalık yapan din adamı. 14. yüzyıl baslangıç yılı olan 1300 yılını, kutlama mevkii Roma olarak seçilen ilk Roma Katolik Jübile Yılı o ...

                                               

III. Ivan Asen

Ivan Asen III, 1279–1280 arasında Bulgaristan çarı olarak hüküm sürdü. III. Ivan Asen, Mitso Asen ve Bulgaristan Kralı II. Ivan Asen ile Selanikli Irininin kızı olan Maria Aseninanın oğludur. Muhtemelen 1259/60 civarında doğdu ve 1303te sürgünde ...

                                               

Andrey (Gorodets Knezi)

III. Andrey Aleksandroviç, Rus prens. Aleksandr Nevskiynin oğludur. Babası tarafından Idil Nehri yakınlarındaki Gorodetsin knezi tayin edildi. 1276da Kostroma ve Vladimir-Suzdal Knezliği için mücadele etti. 1281de Moğolların tarafına katılan Andr ...

                                               

XI. Benedictus

1240ta Trevisoda doğdu. 14 yasında iken Dominikan tarikatına katıldı. 14 yıllık bir eğitimin ardından lektor oldu. 1296da tarikatın liderliğine Master General seçildi. Bu dönemde papa VII. Bonifacius ile Avrupadaki siyasi güçler arasında düsmanca ...

                                               

Gazan

Gazan Han, veya Tatarların Hanı Kazaan, d. 23 Kasım 1272 – 17 Mayıs 1304), 1295-1304 yıllarında Moğol Imparatorluğunun Irandaki Ilhanlı bölümünün 7. hükümdarıydı. Batı tarihçileri ona bazen Casanus veya Cassanus da derler.

                                               

Roger de Flor

Roger de Flor, basta Sicilya ve Bizans Imparatorluğu olmak üzere Akdeniz kıyılarında ve Anadolu topraklarında faaliyetlerde bulunmus olan condottiere. 1 yıl boyunca Malta Kontluğu yapmıstır. Avrupada Tapınak Sövalyelerine mensup olan Roger de Flo ...

                                               

IV. Ioannis

Babasının ölümünde tahta geçtiğinde sadece 7 yasındaydı. Ilk olarak Georgios Mouzalon ve Konstantinopolis Patriği Arsenius Otoreianus taht naipleri olarak görev yapmıslardır. Ancak çok nüfuzlu asillerden biri olan sonradan imparatorluğu gasp eden ...

                                               

Adam de la Halle

Adam De La Halle, veya Adam Le Bossu, Kambur Adam, sair, müzisyen, ve Fransız seküler tiyatrosunun erken yenilikçilerindendir. Sairlik yeteneğini müzikli oyunlara temel yaparak ilginç sahne eserleri yarattı. Doğduğu kentte basladığı yönetmenlik,o ...

                                               

I. Beka Cakeli

I. Beka Cakeli, 1285ten öldüğü tarihe kadar Samtshe Atabeyliğinin prensliğini yapmıs Cakeli hanedanı üyesidir. Saltanatı döneminde Acara, Savseti, Klarceti, Lazeti, Tao, Kola, Artaani ve Cavahetinin çoğu Samtshe Atabeyliğinin parçasıydı. Bekanın ...

                                               

III. Wenceslaus

Henüz 15 yasında iken tahta çıktı, Macaristandaki III. Andrewin tek kızı Elizabeth ile nisanlandı. III. Andrew öldükten sonra Wenceslaus 27 Ağustos 1301de Macaristan kralı olarak taç giydi. Ancak kral olması sadece nominal idi. Çünkü o sıra Macar ...

                                               

Konstantinos Paleologos (VIII. Mihailin oğlu)

Konstantinos Paleologos Hanedanından Bizanslı prens. Ayrıca Sırplar ve Türklere karsı savaslarda general olarak hizmet etmistir.

                                               

I. Edward

I. Edward, lakabı Uzun Bacaklı Edward, 1272-1307 arasında hüküm sürmüs Ingiltere kralı. Eski feodal soylulara karsı tahtın ve parlamentonun gücünü artırmıs, etkili bir yönetim kurmus ve hukuk sistemini yeniden düzenlemistir.

                                               

Temür Olcaytu Han

Temür, Yuan Cheng Zong, 1294-1307 arasında Çin imparatoru ve Moğol Imparatorluğunun büyük hanı.Yuan Hanedanının bütün Çin üzerinde egemenlik kuran son hükümdarı olmus, ama Rusya ve Orta Asyadaki Moğol toprakları üzerinde gerçek bir denetim kurmay ...

                                               

Folignolu Angela

Foligno’lu Angela, italyan, mistik ve yazar. Bernard McGuin Angela’yı 13. yy’nın dört "kadın müjdeciler" inden biridir. Angela’nın önemini vurgulamak için, müjdeci ifadesini kullanır. Diğerler müjdeciler ise Hadewijch, Magdeburglu Mechtild ve Mar ...

                                               

I. Athanasios

I. Athanasios 1289dan 1293e ve 1303den 1309a kadar iki dönem Konstantinopolis Patriği olarak görev yapmıstır. Edirnede doğmus, Konstantinopoliste ölmüstür. Imparator II. Andronikos tarafından patrik olarak seçildi, Konstantinopolis ve Roma Kilise ...

                                               

II. Baybars

II.Baybars veya Baybars Çesnigar tam ismiyle Malik Muzaffer Rukneddin Baybars Çesnigar Mansuri 1309da bir komployla Memluk Sultanı Nasır Muhammed bin Kalavunun yerine geçen ve 10 ay 24 gün gibi kısa bir dönem için saltanat süren Çerkes kökenli am ...

                                               

VIII. Davit

VIII. Davit, Bagrationi Hanedanına mensup Gürcü Kralı. Moğol Imparatorluğu isgalinde 1293 – 1311 yılları arasında tahta çıkmıstır

                                               

Külüg Han

Kaysan Külüg Han, 7. ve Son Moğol imparatoru ve 3. Yuan hanedanı imparatoru. Ve Çin imparatoru. Babası Darmabala idi. Annesi Khunggirat Dağı idi. Temür Olcaytu Hanın 1307deki ölümü üzerine Çin imparatoru oldu. Moğol imparatorluğu onun devrinde pa ...

                                               

VI. Giorgi

VI. Giorgi Bagratlı Hanedanına mensup Gürcü Kralı. Moğol Imparatorluğu isgali sırasında 1311 – 1313 yılları arasında tahta çıkmıstır.

                                               

V. Clemens

Papa V. Clemens ; gerçek adı ile Bertrand de Goth, 5 Haziran 1305) - 20 Nisan 1314 döneminde Roma Katolik Kilisesinde papalık yapmıstır.

                                               

Giovanni Pisano

Giovanni Pisano Italyan heykeltıras, ressam ve mimar. Ünlü heykeltıras Nicola Pisanonun oğlu olan Giovanni eğitimini babasından almıstır. Asteroid 7313 Pisano Nicola ve Giovanni Pisanonun anısına isimlendirilmistir. 1265-1268 yılları arasında bab ...

                                               

I. Jean

I. Jean Capet Hanedanından Fransa kralı X. Louis ve esi Clementia Macaristanlının kral X. Louisin ölümünden sonra doğmus olan oğlu. Bu nedenle tarihçiler tarafından Ölümden sonra lakabı ile anılır. Kral X. Louis 5 Haziran 1316 öldükten sonra bir ...

                                               

X. Louis

X. Louis in Fransa Kralı IV. Philippe Fransa ile Navarra Kraliçesi I. Jeanne, Navarra Kraliçesiin en büyük oğlu idi. 4 Nisan 1305da ölen annesinin hükümdarı olduğu Navarra Krallığına, 16 yasında iken Navarra Kralı olarak hükümdarlığa basladı. Bu ...

                                               

Olcaytu

Bu devrin mezhebî coğrafyası hakkında Hamd’ûl-Lâh Mûstefî’nin verdiği malûmata göre Rey, Rabin, Esk, Deyleman, Tavas, Harfan, Hasan Can, Eve, Rudbâd, Pesgel, Dere, Kum, Kâsan, Tefris, Zevare, Frahan, Nihâvend, Cürcan sehirleri hep Siî’ydiler. Diğ ...

                                               

Montferratlı Irini

Violante di Monferrato, Bizans Imparatoru II. Andronikosun ikinci esi ve Monferrato Kontluğunun yasal varisidir. Doğu Roma imparatoriçesi ve Monferrato Markisi Büyük V. Gugllielmonun kızıdır.

                                               

Buyantu Han

Ayurbarvada Buyantu Han, 8. Moğol Hanı, Yuan Hanedanının 4. Imparatoru ve Çin imparatoru. Öğretmeni Konfüçyüsün öğrencisi Li Mengdi.

                                               

IX. Mihail

IX. Mihail Paleologos. IX. Mihail, II. Andronikos ile Macaristan Kralı V. Istvánın kızı olan Macaristanlı Annanın büyük oğlu idi. 1294/1295 – 1320 yılları arasında babası ile birlikte büyük yetkiler kullanarak ortak imparatorluk yapmıstır. 1320de ...

                                               

Dante Alighieri

Dante Alighieri Italyan ozan ve siyasetçi. En bilinen eseri, ahirete yapılan bir yolculuğu anlattığı Ilahi Komedyadır La Divina Commedia. Bu eser Cehennem, Araf ve Cennet isimlerinde üç ciltten olusmustur. Dünya edebiyat tarihinin en büyük eserle ...

                                               

I. Giorgi Dadiani

I. Giorgi Dadiani 13. yüzyılın sonlarından öldüğü tarihe kadar Megrelyanın eristaviliğini yapmıs Dadiani hanedanı üyesidir. Giorgi Dadiani ile ilgili bilgilerin ana kaynağı, tarihçi Vahustinin 18. yüzyılın baslarında yazdığı yazılardır. Vahusti k ...

                                               

Irini (III. Andronikosun esi)

Brunswickli Irini, doğum adı Adelheid, III. Andronikosun ilk esi ve Bizans Imparatoriçesi ancak kocası tek basına imparator olmadan önce ölmüstür. Brunsvik-Luneburg Dükü, I.Henri ile Meissenli Agnesin kızıdır. Annesinin ebeveynleri, Meissen Margr ...

                                               

Osman Gazi

I. Osman veya Osman Gazi, mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanının kurucusu ve beyliğin ilk padisahı olan Türk hükümdar. Dedesinin Süleyman Sah veya Gündüz Alp isimli Kayı Beyi olduğu bilinmektedir. Büyükannesi H ...

                                               

Marco Polo

Marco Polo Italyan gezgin. Ünlü kâsif ve tüccar Niccolo Polonun oğludur. Bazı kaynaklar Marco Polonun aslında Macar olduğunu ve Dalmaçyanın Korcula adasında doğduğunu bu ada o zaman Venedik protektorası olduğu için Venedikli ve Italyan bilindiğin ...

                                               

Râbia Bala Hâtun

Râbia Bala Hâtun, Osmanlı Imparatorluğunun kurucusu Osman Gazinin esi ve Seyh Edebalinin kızı. Osmanlı Devletinin ilk veziri Aleâddin Pasanın annesidir.

                                               

III. Yuri

III. Yuri 1303ten ölümüne kadar Moskova Büyük Prensi. III. Yuri, kendinden önceki prens Danielin oğludur. Tahta çıktığında Pereslavl-Zalesskiyi Vladimir Büyük Dükü III. Andreiye karsı savunmustur. Ertesi yıl Andreiın ölümü üzerine III. Yuri, Vlad ...

                                               

Feleküddin Dündar Bey

Feleküddin Dündar Bey 14.yüzyılda Anadolu’da kurulan 2.dönem Anadolu beyliklerinden Hamitoğulları Beyliğinin kurucusudur. Feleküddin adıyla da bilinir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası Ilyas Beydir. Kurduğu beylik dedesi Hamitin adını tasır. ...

                                               

Malhun Hatun

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padisahı Orhan Gazinin annesi ve Osman Gazinin evlendiği eslerinden biridir.

                                               

II. Süleyman (Esrefoğulları beyi)

Esrefoğlu II. Süleyman, Esrefoğulları beyi. Mübarüziddin Mehmed Beyin oğlu. Babasının Bolvadin ve Aksehiri alarak Esrefoğulları Beyliğinin sınırlarını genisletmesine karsın, Ilhanlıların Anadolu Valisi Timurtas Beye yenik düstü ve öldürüldü. Esre ...

                                               

II. Edward

II. Edward, tahttan feragatten sonra Edward Caernarvonlu, 1307-1327 arasında Ingiltere kralı. Yetkilerini sınırlamak isteyen güçlü baron grubuna karsı uzun ve umutsuz bir mücadeleye girismis ve sonunda karısı ile onun sevgilisi Baron Roger Mortim ...

                                               

I. Konstantine

I. Konstantine, Bagrationi hanedanı mensubu, Gürcü Krallığı Moğol Imparatorluğu boyunduruğu altındayken bağımsız kalabilen batıdaki Gürcü topraklarında kurulan Imereti Krallığını 1293 – 1327 yılları arasında yönetmistir.

                                               

Ibn Teymiyye

Takıyyüddin ibn Teymiyye, Selefi anlayısın en önemli âlimlerinden ve görüsleri çesitli Islâm âlimlerini ve akımlarını etkilemis olan âlim.

                                               

Meister Eckhart

Eckhart von Hochheim adıyla ve daha yaygın ifadesiyle Meister Eckhart olarak bilinen Alman teolog, filozof ve mistik. Meister, Pariste aldığı akademik unvanı göstermektedir. Hayatının sonlarına doğru Papa XXII. Ioannes tarafından sapkınlıkla suçl ...

                                               

Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Gazi Osmanlı Devletinin kurulusunda büyük hizmetleri geçmis bir kumandan, Aydos Kalesinin fatihidir. Doğum tarihi 12. yüzyılın sonlarıdır ancak doğum yeri bilinmemektedir. Süleyman Sah zamanında baslayan hizmetini Ertuğrul Gazi, Osman ...

                                               

Mikeli (Imereti kralı)

Mikeli, Bagrationi hanedanı mensubu, Gürcü Krallığı Moğol Imparatorluğu boyunduruğu altındayken bağımsız kalabilen batıdaki Gürcü topraklarında kurulan Imereti Krallığını 1327 – 1329 yılları arasında yönetmistir.

                                               

I. Robert (Iskoçya kralı)

I. Robert, Robert the Bruce veya VII. Robert de Brus olarak da bilinen Iskoçya kralı. Robert, Birinci Iskoç Bağımsızlık Savası sırasında savastı ve Bannockburn Muharebesinde büyük bir zafer elde etti. 1328de Iskoçyanın bağımsızlığını garantileyen ...

                                               

II. Aleksios (Trabzon imparatoru)

Aleksios II Megas Komninos ya da Aleksios II, 1297 yılından 1330 yılına kadar Trabzon Imparatorluğunun imparatoru. II. Ioannis ile Eudokia Palaiologinanın oğludur, Paleologos ismini de kullanmıstır.

                                               

II. Andronikos

II. Andronikos Paleologos, 1282–1328 arasında hüküm sürmüs Bizans Imparatoru. II. Andronikos, VIII. Mihail ve Theodora Palaiologinain en büyük yasayan oğludur ve III. Ioannisin büyük yeğenidir. 1261de Konstantinopolis Latinlerden tekrar geri alın ...

                                               

III. Andronikos (Trabzon imparatoru)

III. Andronikos Megas Komninos ya da Andronicus III, 1330 yılından 1332 yılına kadar Trabzon Imparatorluğunun imparatoru. II. Aleksios ile Djiadjak Jaqelinın oğludur. Ilk eylemlerinden biri genç kardesleri Mihail Anachoutlous ile Georgios Achpoug ...

                                               

Metokhites

Thedoros Metokhites Bizansın 1321-1328 yılları arasındaki Megas logothetes sidir. Khora Manastırının onarımını üstlenen entelektüel, aydın ve sanatsever bir kisidir.

                                               

Alâeddin Bey

Alâeddin Bey, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazinin oğullarından birisidir. Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazinin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Sehzade Alâeddinin ismi beylik için konusulmus; iki kardes arasında yapılan görüsme so ...

                                               

Âsık Pasa

1272 yılında Kırsehirde doğdu. Baba Ilyasın oğullarından ve Konyada altı ay hükümdarlık yaptıktan sonra sultanlığı Karamanoğullarına bıraktığı söylenen Muhlis Pasanın oğludur. Mutasavvıf bir aile geleneğinde yetismistir. Eserlerinde tasavvufun et ...