ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 253
                                               

Manuil Erotikos Komninos

Manuil Erotikos Komninos, II. Basileios döneminin Bizans askeri lideri ve Komninos Hanedanının tamamen kayıt edilmis ilk atasıdır.

                                               

Leif Ericson

Leif Ericson, Izlandalı kâsif ve Amerikaya ilk ayak basan Avrupalıdır. Bugün Kanada sınırları içinde kalan Newfoundlandi bulmak için yola çıkmıs ve kıtanın farklı bölümlerini kesfetmistir.

                                               

Ibnül-Bevvab

Ibnül-Bevvāb, Ebu l-Hasan ʿAlī b. Hilāl. Büveyhoğulları döneminde yasamıs ünlü hattat. Ibnü s-Sitrī olarak da bilinir. Hicri 413/Miladi 1022 yılında Bağdatta vefat etmistir Devrinin hükûmet çevrelerinde bulunmus, Bağdatta özellikle Vezir Faḫrü l- ...

                                               

II. Basileios

II. Basileios 960tan 15 Aralık 1025e kadar Bizans imparatoru unvanını tasımıstır. I. Basileios ile baslayan Makedonyalı hanedanından olup, II. Romanos ile Theofanonun oğludur. 960tan 963e kadar babası II. Romanos ile; 963ten 969a kadar II. Nikifo ...

                                               

Efstathios

Efstathios, 1019dan 1025e kadar Konstantinopolis patriği. Efstathios, Imparator II. Basileios tarafından patrikliğe atanan kadar, imparatorluk sarayında bas papaz olarak görev yapmaktaydı. 1024 yılında, Efstathius, 1054 yılında yasanan ayrısma il ...

                                               

VIII. Konstantinos

VIII. Konstantinos, 962-1025 yılları arasında kardesi II. Basileiosla birlikte ortak imparator, 1025-1028 yılları arasında ise tek basına tahtta kalan Bizans imparatoru.

                                               

Seyyide Sirin

Seyyide Sirin Seyyide olarak da bilinen), Reyin Buveyhi hükümdarı Fahrül-Devlenin esi olan Büveyhi prenses. Oğlu Mecid ed-Devle döneminde Reyin fiili hükümdarıydı.

                                               

Salih bin Mirdas

Ebu Ali Salih bin Mirdas Arapça lakabı Esedüd-devle olan, Mirdasoğlullarının kurucusu ve 1025ten öldüğü Mayıs 1029a kadar Halep emiri. Gücünün zirvesindeyken emirliğinin toprakları arasında Cizrenin batısı, kuzey Suriye ve bazı merkezi Suriye seh ...

                                               

Kabûs bin Menuçehr

Kabûs bin Menuçehr, Cürcan ve Taberistana sahip olan Ziyarîlerin bir hükümdarı. 1012de ordusunun isyanıyla karsılasan ve tahttan uzaklastırılan Kabûs bin Vusmgîrin yerine geçirilmistir. Felekül-Meâlî unvanına sahip olan Kabûs bin Menuçehre karsı ...

                                               

Mahmud Gaznevî

9. Hint Seferinde Gazneli Mahmut, 1014 yılında Kesmire doğru ilerledi. Ilk önce Pencap Racası Triloçanpal üzerine yürüdüyse de kısın erken gelmesiyle Gazneye geri dönmüstür. Triloçanpal ise Kesmir Racasından yardım ister. Fakat yapılan savasta Hi ...

                                               

Kadir (Abbâsî halifesi)

Kadir veya Ebû’l-Abbâs el-Kâdir Billâh Tam Adı: Ebû’l-`Abbâs "el-Kâdir Billâh" Ahmed bin Ishâk bin el-Muktedir Bağdad Abbâsî Hâlifelerinin yirmibesincisidir.

                                               

Arslan Yabgu

Arslan bin Selçuk, Selçuklu hanedanının atası olan Selçuk Beyin Mikail Beyden sonraki büyük oğludur. Türkiye Selçuklu Devletini kuran Kutalmısoğlu Süleyman Sahın dedesidir. Bazı kaynaklarda kendisinden Israil Yabgu olarak bahsedilmekle birlikte d ...

                                               

Konstantinos Diogenis

Konstantinos Diogenis Balkanlarda aktif olan, 11. yüzyılın baslarında önde gelen bir Bizans generalidir. Bizans Imparatoru II. Basileiosun hükümdarlığında Bizans Imparatorluğunun Bulgaristanı fethinin son safhasında seçkin bir sekilde hizmet etmi ...

                                               

III. Romanos

III. Romanos veya III. Romanus Argyrus, 15 Kasım 1028 ile 11 Nisan 1034 döneminde Bizans Imparatorluğu yapmıstır. "Argirus" unvanı Yunanca "gümüs" kelimesinden gelmekte ve üye olduğu soylu ailenin adıdır. Romanos partisiyien sınıfından soylu bir ...

                                               

III. Hisâm

III. Hisam veya tam ismiyloe Hisam bin Muhammed bin Abdülcebbar veya diğer bilinen Endülüs Emevi Devleti ve Kurtuba Halifeliğinin 1026-1031 tarihleri arasında hükümdarlık ve halifelik yapmıs olan son yöneticisidir.

                                               

Mstislav (knez)

Çernigov Knezi Mstislav, Kiev Knezi I. Vladimirin oğludur, Kiev Knezi I. Yaroslav ise, ağabeyidir. Babası ve ailesi vaftiz edilirken 10 yaslarındaydı. Vaftizi sırasında ilk Bizans imparatoru olan Konstantinin adını alan Mstislav, Tmutarakanı idar ...

                                               

Zâhir (Fâtımî halifesi)

Zahir veya Ali Az-Zahir Billah veya tam künyesi: Ebūl Hasan az-Zāhir Billāh Alī bin El-Hākim. 1021-1036 döneminde Fatimiler Halifeliği yedinci halifesi.

                                               

Sibhüddevle Ebû Kâmil Nasr

Sibhüddevle Ebû Kâmil Nasr, Mirdasoğulları hanedanından Halep Emirliğinin 1029 ile 1038 arasındaki ikinci emiri. Yaygın kullanılan Sibhüddevle lakabı, "Hanedanlığın genç aslanı" anlamına gelir. Mirdasî hanedanının kurucusu Salih bin Mirdasın en b ...

                                               

I. Harold

Tavsanayak Harold ya da I. Harold, 1035 ile 1040 yılları arası Ingiltere Kralı. "Tavsanayak" lakabı hızına ve av yeteneklerini vurgular. Ingiltere, Danimarka, ve Norveç Kralı Büyük Knudun ilk karısından doğan en küçük oğludur.

                                               

Muhammed (Gazne sultanı)

Gazneli Muhammed, 1030–1031 yılları arasında ve 1041 yılında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. Sultan Mahmut, ölmeden önce hâkim olduğu ülkeleri bes erkek çocuğundan büyük olan ikisi arasında bölüstürmüstü. Buna göre; Gazne, Horasan, Belh ve Hin ...

                                               

Harthacnut

Harthacnut, Hardacnut, ya da III. Canute 1035 ile 1042 yılları arası Danimarka Kralı ve 1040 ile 1042 yılları arası Ingiltere Kralı. Ingiltere, Danimarka, ve Norveç Kralı Büyük Knud ile Emmanın oğludur. Babası 1035 yılında ölünce I. Magnus Norveç ...

                                               

Sah Melik

Sah Melik, Oğuz Yabguluğu - ö. 1042, Mekran, Belucistan), Yengi-kent ve Cend Oğuzları Yabguluğunun bası; Harezmsahlar Devletinin valisi ve daha sonra da hükümdarı. 1042de Çağrı Bey tarafından öldürüldü. Sonradan Büyük Selçuklu Imparatorluğu Sulta ...

                                               

Georgios Maniakes

Georgios Maniakes, 11. yüzyılda yasamıs etkili bir Bizans generalidir. 1042 yılında Italya Katepanı oldu. Iskandinav efsanelerinde Gyrgir olarak bilinir.

                                               

Aleksios Studitos

Aleksios Studitos, Konstantinopolis patriği. Studios Manastırının bir üyesidir. Patrik Efstathiusun ardılıdır. Imparator II. Basileios tarafından atanan son patriktir.

                                               

Samuel Aba

Samuel Aba ; 1041-1044 yılları arasında hüküm sürmüs Macar kralı. Mátra bölgesinde etkili olan Aba klanının yönetici ailesinin mensubudur. Bazı kaynaklarda Aba klanının kökeni Türk kökenli Kabar boyu ile iliskilendirilmektedir. Yahudi ya da pagan ...

                                               

Ebu Said-i Ebu’l-Hayr

Ebu Said-i Ebul-Hayr veya tam adıyla Ebu Said Fazlullah b. Ebul-Hayr Ahmed b. Muhammed el-Meyhenî, Horasanlı mutasavvıf, sair.

                                               

Mevdud

Gazneli Mevdud, 1041-1049 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. Gazneli Muhammet, ikinci kez tahta geçtikten sonra hemen baskent Gazneye dönmemis ve kısı Pesaverde geçirmisti. Babasının ölüm ve amcasının tahta çıkıs haberlerini alan ...

                                               

Toledolu Casilda

Toledolu Casilda, Roma Katolik Kilisesi ve Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından hürmet edilen bir azizedir. Yortu günü 9 Nisandır.

                                               

Zoi (imparatoriçe)

Zoi ;. 19 Nisan-11 Haziran 1042 tarihleri arasında kız kardesi Theodora ile birlikte Bizans imparatoriçesi olarak hüküm sürmüstür.

                                               

IV. Guaimar

IV. Guaimar 1027 to 1052 yılları arasında Güney Italyada Salerno Prensliği, Amalfi Düklüğü, Gaeta Düklüğü ve Capua Prensliği. Mezzogiorno bölgesindeki Bizans egemenliğinin son dönemi ve Güney Italyanın Norman istilasında önemli bir kisidir. Monte ...

                                               

Tuğrul Bozan

Tuğrul Bozan, 1052 yılı içerisinde hüküm süren ve Gazneli hanedanından olamayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanı. Sultan Abdürresitin baskomutan tayin ettiği Tuğrul Bozana Selçukluları durdurma görevi vermisti. Bunun üzerine Tuğrul Bozan, 1051 ...

                                               

I. Yaroslav (Kiev büyük knezi)

I. Yaroslav, 1019-1054 arasında Kiev büyük prensi. Novgorodluların ve Vikinglerin desteğiyle ağabeyini yenilgiye uğrattıktan sonra bir dizi sefere çıkarak Kiev Prensliğini güçlendirdi. Polonyalılardan Galiçyayı geri aldı. Peçenek saldırılarını du ...

                                               

IX. Konstantinos

Hussey, Joan M., 1950 The Byzantine Empire in the Eleventh Century: Some Different Interpretations, Londra, say.71 Ingilizce Gregory, Timothy E. çev. Esra Ermert, 2008, Bizans Tarihi, Istanbul:Yapı Kredi Yayınları ISBN 978-975-08-1507-2 Psellos, ...

                                               

Theodora (VIII. Konstantinosun kızı)

Teodora - 31 Ağustos 1056, Konstantinopolis), 1042de kız kardesi Zoi ile birlikte ve 1055-1056 yılları arasında ise tek basına tahtta kalan Bizans imparatoriçesi.

                                               

Grigori Magistros

Aydınlatıcı Grigor tarafından kurulan hanedandan geldiği iddia edilen soylu Pahlavuni ailesinden din adamı omayan üyesidir, askeri komutan Vasak Pahlavuninin oğludur. Bizans Imparatorluğu, Ani Krallığını ilhak ettikten sonra, Grigori, Edessa eyal ...

                                               

Maverdi

Latince Alboacen olarak bilinen Ebû el-Hasan Alî Ibn Muhammed Ibn Habîb el-Mâverdî, Safiî mezhebi hukukçusudur. siyasal çalkantılar döneminde din, hükûmet, hilafet, kamu ve anayasa hukuku üzerine çalısmalar yaptı.

                                               

Ferruhzad

Ferruhzad, 1052-1059 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. Gazneli Sultan Mesutun gulâmlarından birinin Tuğrul Bozanı hançerlemesi sonucu, sağ kalan üç sehzade de kurtulmus oldu. Bundan sonra Gazneli komutanlar bir araya geldiler ve ...

                                               

VI. Mihail

VI. Mihail Bringas, diğer lakapları Stratiotikos veya Gerontas, 1056-1057 döneminde Bizans Imparatorluğu imparatoru olmustur.

                                               

Altuncan Hatun

Altuncan Hatun, Harezm - ö. 1060, Zencan), Büyük Selçuklu Imparatorluğu Sultanı Tuğrul Beyin esi. Daha önce Yengi-kent ve Cend Oğuzlarının yabgusu; Harezmin valisi ve daha sonra da Harezm-Sah olan Sah Melikin ilk esi idi. Kocasının 1042de Çağrı B ...

                                               

Çağrı (Horasan Selçuklu meliki)

Çağrı Bey tam adıyla Ebu Süleyman Davud Çağrı Bey bin Mikail, Oğuzların Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Beyin torunu, Mikailin oğlu, Tuğrul Beyin ağabeyi ve Alp Arslanın babasıdır.

                                               

I. Andrew

Babası Vazul Árpád Hanedanı’ndan olup I. István’ın kuzeniydi. Vazul, 1031 yılında I. István’ın tek oğlu ve tahtın varisi olan Imre’nin ölümüyle tahtın varisi olarak en güçlü adaydı. Ancak I. István, Nitra Dükü olan kuzeni Vazul’u pagan inançlara ...

                                               

Presyan (Ivan Vladislavın oğlu)

Presyan, bazen II. Presyan olarak kullanılır, Birinci Bulgar Imparatorluğunun son çarın Ivan Vladislavin muhtemelen en büyük oğludur, Bizans Imparatorluğunun Bulgaristanı fethinden sonra, y. 1029 yılında tahtı gasp etmek için bir komploya katılma ...

                                               

Muizzüddevle Simâl

Muizzüddevle Ebuülvan Simal bin Salih bin Mirdās 1042den 1057ye kadar ve daha sonra 1061den ölümüne kadar Halepin Mirdasoğulları Hanedanının emiriydi. Salih bin Mirdasın oğludur.

                                               

I. Béla

I. Béla, 1060-1063 yılları arasında Macaristan kralı. Babası Vazul, annesi ise Tátony asiretine mensup bir kadındır. 1015 ile 1020 arasında doğduğu düsünülmektedir. Babası Vazul, Macaristan Büyük Prensi Taksony’nin torunudur. Vazul kuzeni Kral I. ...

                                               

Kutalmıs

Kutalmıs, tam adıyla Ümeyr bin Suyyim bin Amr Arslan Yabgu bin Kutalmıs, Türk hükümdar. Babası Arslan Yabgudur. Selçuklu sultanı Tuğrul Beyin amcaoğludur. Kendisi sonradan Tuğrul Beye isyan etmistir. Oğlu Kutalmısoğlu Süleyman Sah Türkiye Selçukl ...

                                               

Tuğrul

Tuğrul Bey veya Toğrül, Tuğril, Toghrïl Beg, I. Tuğrul Tam adı: Rükneddîn Ebû Talîb Muhammed Tuğrul-Bey bin Mikail bin Selçuk) Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultanıdır.

                                               

Kündürî

Kündürî veya tam adıyla Ebu Nasr Amidülmülk Imadüddin Mansur bin Muhammed el-Kündürî, Büyük Selçuklu Imparatorluğu veziri. 1024 yılında Kündür köyünde zengin bir dihkanın oğlu olarak doğdu. Farsça ve Arapça öğrendi, fıkıhla ilgilendi. Arapça ve F ...

                                               

Aziz Edward

Günah Çıkartıcı Aziz Edward 8 Haziran 1042 – 5 Ocak 1066 döneminde Ingiltere kralı. Anglo-Sakson Wessex Hanedanına mensup olarak Ingiltere tahtına çıkan son kraldır.

                                               

III. Harald

Harald Sigurdsson -, sonradan verilen lakabı Hardrada, 1047 ile 1066 yılları arası Norveç Kralı. Once Kievde Rus Grand Prensi I. Yaroslav yanında muhafızlık yapmıs; 1034-1042de Konstantinopoliste Vareg Muhafızlarına katılıp, komutanlığa kadar yük ...

                                               

Harold Godwinson

Harold Godwinson veya II. Harold Ingilterenin son Anglo-Sakson kralıdır. Harold 6 Ocak 1066 tarihinden aynı yıl 14 Ekim günü yapılan Hastings Muharebesine kadar basta kalmıstır. Muharebede sonraları I. William olarak tahta çıkacak olan Normandiya ...