ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 252
                                               

I. Petr

I. Petr, 927-969 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti çarı. Çar Simeon, büyük oğlunu verasetten mahrum bırakarak kendisine halef olarak oğlu Petrı seçti. I. Petrın tahta çıkmasıyla Simeon döneminde yapılan savasların sonucu olarak Bir ...

                                               

XIII. Ioannes

Papa XIII. Ioannes, 1 Ekim 965 tarihinden 6 Eylül 972 tarihindeki ölümüne kadar Papalık yapmıstır. Papalığı dönemi Kutsal Roma Imparatoru I. Otto ile Roma aristokrasi arasında devam eden çekisme içinde geçmistir. 930lu yıllar içinde bir zaman Rom ...

                                               

VI. Benedictus

VI. Benedictus, 19 Ocak 973ten 974teki ölümüne kadar Papa olarak görev yapmıstır. Kısa görev süresi, Alman imparatorlarının Otto I ve Otto II dönemlerinin arasındaki geçis döneminde, Crescentii ve Tusculani gibi Roma aristokrat ailelerinin desteğ ...

                                               

Mutî

Mutî veya Fadıl "Mutîʿ lillâh" Tam Adı: Ebû’l-Kâsım "Mutîʿl illâh" Fadıl bin Câfer Muktedir Abbasi halifelerinin yirmiüçüncüsüdür.

                                               

Bilge Tegin

Bilge Tegin, 966-975 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. 12 Kasım 966da ölen Ebu Ishak Ibrahimin yerini alacak bir oğlu yoktu. Türk emir ve kumandanlar, Alp Tiginin kölesi, hâcibi ve muhafız kuvvetlerinin kumandanı olan Bilge Tegi ...

                                               

Edgar (Ingiltere kralı)

Barısçıl Edgar, ya da I. Edgar, 959 ile 975 yıları arasında Ingiltere Kralı. I. Edmundun en küçük oğludur.

                                               

Muiz (Fâtımî halifesi)

Muiz veya el-Muiz Li-Dinillah veya Arapça tam adıyla Ebu Temim Mead el-Muizz Li-Dinillah, 19 Mart 953 - 21 Aralık 975 arasında Fatımi Devletinin 4. halifesi ve 14. Ismailiyye imamı.

                                               

IV. Pietro Candiano

. IV. Pietro Candiano d.? Venedik - ö. 11 Ağustos 976, Venedik, 959 – 11 Ağustos 976 döneminde Venedik Cumhuriyeti "Doçe" unvanı ile devlet baskanlığı yapan 22inci dükadır. 959da Venediki kurduğu bir ordu ile istila edip babası Doçe III. Pietro C ...

                                               

II. Hakem

II. Hakem, 961-976 yılları arasında Kurtuba Halifesi. Endülüs Emevi Halifesi III. Abdurrahmanın oğludur. Döneminde Hristiyan krallıklar ile yapılan barıslar korundu. Endülüste imar ve tarım faaliyetlerine önem verildi. Bağdat ve Kahiredekilere ra ...

                                               

I. Ioannis

I. Ioannis Çimiskes, Bizans imparatoru. 969-976 yılları arasında hüküm süren Çimiskes Balkanlar ve Suriyeyi egemenliği altına alarak imparatorlukta düzeni sağlamıstır.

                                               

I. Mansur (Samani)

I. Mansur 961-976 yılları arasında hüküm süren Samani hükümdarı. I. Nuhun oğludur. Kardesi I. Abdül Melikin ölmesinden sonra, Samani Devletinin basına kimin geçeceği konusundaki belirsiz ortamda Alp Teginin etkili olması sonucu, Samani sarayında ...

                                               

II. Boris

II. Boris 969dan 977ye dek hüküm sürmüs olan Bulgaristan imparatoru.971den itibaren ömrünün geri kalanını Bizans esaretinde geçirmistir.

                                               

Edward (Ingiltere kralı)

Edward ya da Sehit Edward, 975 yılından öldürüldüğü 978 yılına kadar Ingiltere Kralı. Edward, Kral Edgarın en büyük oğludur, ancak babası tarafından varisi olarak tasdik edilmemistir. Edgar öldüğünde, Ingilterenin liderliği için Edward taraftarla ...

                                               

Vitale Candiano

Vitale Candiano gayet marjinal kisi olup hakkında bilgilerimiz gayet tartısmalıdır ve bu bilgilerin doğru olup olmadıklarını denetlemek de elimizde belgelerin azlığı ve inanılırlıkların süpheli olması dolayısıyla nedeniyle pek mümkün değildir. Do ...

                                               

I. Yaropolk (Kiev Büyük Knezi)

I. Yaropolk 972dan ölümü 980 tarihine kadar 8 yıl tahtta kalan Rus prensi. Babası I. Svyatoslavın Peçenek hükümdarı Kurya Küre tarafından öldürülmesine rağmen, Yaropolkun hükümdarlığı döneminde Ruslar ile Peçenekler arasında dostluk iliskisi basl ...

                                               

Ebul Leys es-Semerkandî

Ebul Leys es-Semerkandî, Hanefi fıkıh, hadis ve tefsir âlimi. Kaynaklarda hayatına dair az bilgi bulunan âlimin doğum tarihi ve yeri kesin olmamakla birlikte Semerkantta doğmus olması muhtemeldir. Bu yörede büyük bilgin Ebu Câfer el-Hinduvânîden ...

                                               

Fena Hüsrev

Adudüddevle veya Fena Hüsrev Büveyhoğulları hükumdarı. Hanedanın isim babası olan Ebu Süca Büveyh dedesi, hanedanın Rey koluna hükmeden Ruknüddevle ise babası olur. Fena Hüsreve Adudüddevle ismini dönemin Abbasi halifesi vermistir. Hanedanın Fars ...

                                               

Ibrahim bin Merzban

Ibrahim bin Merzban, 957–979 yılları arasında Divinde, 962–979 yılları arasında da Azerbaycanda hüküm süren Salarilerin hükümdarıdır. Muhammed bin Merzbanın oğlu olarak hükümdar olmustur. 971 yılında Seddadiler tarafından yenilgiye uğratılan ve G ...

                                               

Basileios Lekapenos

Basileios Lekapenos, 945 ile 985 yılları arası Bizans Imparatorluğu bas yöneticisi. Imparator I. Romanosun gayrı mesru çocuğudur, çok küçük yasta hadım edilmistir. Yaklasık 945 yılında, babasının tahtan indirildikten sonra, üvey kardesi VII. Kons ...

                                               

V. Louis (Fransa kralı)

V. Louis, "Tembel" olarak anılır. 21 Mayıs 987 iken ölümüne kadar Batı Frankiya kralı. Çocuksuz olduğu ve Karolenj Hanedanından kral oğlu olan tek kisi olduğu için ile Karolenj Hanedanının devlet yönetimi de sona erdi.

                                               

Bardas Fokas (genç)

Bardas Fokas, hüküm süren Makedon Hanedanına yanında ya da karsı üç isyanın bariz bölümlerinde yer almıs Bizans Imparatorluğunun öne çıkan generali.

                                               

Egill Skallagrímsson

Egill Skallagrímsson, bir Viking savasçı, çiftçi ve sairdir. Esas olarak Egillin Sagasının bas kahramanı olarak bilinir. Egillin Sagasında yaklasık olarak M.S. 850-1000 arasında yasananlar anlatılıyor ve bu saganın M.S. 1220 ve 1240 yılları arası ...

                                               

Tribuno Memmo

Tribuno Memmonun doğum tarihi ve baba ve annesinin isimleri bilinmemektedir. Venedik Cumhuriyetinin 22. doçesi olan IV. Pietro Candianonun ilk karısından kızı olan Marina ile evlilik yapmıstı. Marinanın Doçe olan babası ve Candiano sülalesi gayet ...

                                               

Bardas Skleros

Bardas Skleros, 976–979 yılları arası Imparator II. Basileiosa karsı yapılmıs genis çaplı Anadolu isyanına önderlik etmis Bizans generali.

                                               

Yakub bin Killis

Ebü’l-Ferec Yakup bin Yusuf bin Killis, genel olarak bin Killis olarak bilinir, Ihsîdîlerin yüksek rütbeli memurluğunu yaptıktan sonra 979dan öldüğü 991 yılına kadar vezirlik yaptığı Fâtımîler hizmetine girdi. Yakub bin Killis, 930da Bağdatta Yah ...

                                               

Cevher (general)

Cevher ibn Abdullah El-Muiz yönetimindeki Fatımi Halifeliği için batı Kuzey Afrikanın fethine ve ardından Mısırın fethine önderlik eden bir Fatımi komutanıdır. 973te Muizin Mısıra gelmesine kadar Mısırın yardımcısı olarak görev yaptı ve Fatimi ül ...

                                               

Harun Buğra Han

Harun Buğra Han, Karahanlı devletinin batı kesimini, Ali Arslan Hanın adı altında ama de-facto sekilde yöneten Karahanlı hükümdarı. Satuk Bughra Hanın torunuydu. Karahanlı ailesinin Hasanid subesinin kurucusu oldu.

                                               

II. Sanço (Pamplona)

Kral Sanço, Pamplona kralı I. García Sánchez ile Aragon kontesi Andregoto Galíndez Andregoto, Garcíanin kuzenidir ve ilk karısıdır.in oğlu ve I. Sançonun torunudur. 938 yılında doğan Sanço, 943 yılında Aragon kontu unvanını aldı. Babasının 970 yı ...

                                               

Azîz (Fâtımî halifesi)

Aziz veya El-Aziz Billah tam adı Ebu Mansur Nizar El-Aziz Billah, 21 Aralık 975 - 14 Ekim 996 arasında besinci Fatımi halifesi.

                                               

Taizong (Song)

Imparator Taizong veya asıl adıyla Zhao Jiong, Çinin Song Hanedanının ikinci imparatorudur. Saltanatı MS 976dan 997 yılında ölümüne kadar sürmüstür. Imparator Taizong, çalıskan ve gayretli bir imparator olarak hatırlanır. Halkının refahına çok di ...

                                               

Damian Dalassenos

Damian Dalassenos Bizanslı aristokrat ve Dalassenos soylu ailesinin bilinen ilk üyesidir. 996-998de Antakya askeri valisi olarak yaptığı hizmetle tanınır. 19 Temmuz 998de Epemiye Muharebesinde öldürülene kadar Fâtımîlere bir miktar basarıyla sava ...

                                               

V. Gregorius

V. Gregorius, doğum adıyla Carinthialı Bruno 3 Mayıs 996dan 999 yılındaki ölümüne kadar Papa olarak görev yapmıstır. V. Gregorius, I. Otto, Karintiya dükü olan Salianın oğluydu. V. Gregorius, XVI. Johndan papalık görevini devraldığı zaman sadece ...

                                               

Tâi

Tâi veya Abdulkerim et-Tai Billah veya Ebû Bekir Abdulkerîm "et-Tâʾi Billâh" bin Fadıl Muti Abbâsî Hâlifelerinin yirmidördüncüsüdür.

                                               

Kızıl Erik

Kızıl Erik veya Erik Thorvaldsson, Norveçli kâsif. Orta Çağ ve Izlanda destanı kaynaklarında Grönlanddaki ilk yerlesimi kurduğu bilinmektedir. Saçının ve sakalının renginden dolayı büyük olasılıkla "Kızıl" lakabını kazanmıstır. Izlanda destanına ...

                                               

Surp Krikor Naregatsi

Surp Krikor Naregatsi ya da Narekli Kirkor, Ilk büyük Ermeni sairlerinden olan kesis, teolog ve mistiktir. Nareglili olan Krikor ilâhiyatçıydı ve Ermeni Apostolik Kilisesi azizlerindendi. 10. Yüzyıl Ermeni literatürünün öne çıkan sahsiyetiydi. Mi ...

                                               

Abe no Seimei

Abe no Seimei, Japonyada Heian döneminde önde gelen bir onmyōji idi. Seimei, imparatorlar ve Heian hükûmeti için onmyōji olarak çalısarak takvimler hazırladı ve sorunları çözmek için manevi olarak doğru yol konusunda danısmanlık yaptı. Imparatorl ...

                                               

Uraka Fernández

Kraliçe Uraka, Kastilya kontu Fernán Gonzálezın kızıdır; Pamplona prensesi Sança Sánchez, Urakanın annesidir. I. Sanço, Urakanın büyükbabasıdır. 941de, Uraka, León kralı III. Ordoñola evlendi ve León kraliçesi oldu. Onların çocukları: II. Bermudo ...

                                               

Ibn Yunus

Ibn Yunus Mısırlı astronomi ve matematik bilgini. Ismi Ali bin Abdurrahman bin Ahmed bin Yunus Sadefî’ dir. Ancak Ibn-i Yunus diye tanındı. Avrupada ise Aben Jenis adıyla tanınıyor. Kaynaklarda doğum tarihi hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak 95 ...

                                               

Selçuk Bey

Selçuk Bey, Büyük Selçuklu Devletine adını veren kisidir. Aral Gölüyle Hazar Denizi arasındaki topraklara hakim olan Oğuz Türklerinin Kınık boyundandır. Babası Oğuz Yabgu Devletinin ordu komutanı sü-basıdır. "Temür Yalıg" Demir yaylı unvanı ile a ...

                                               

Ioannis Kurkuas (katepano)

Ioannis Kurkuas, 1008 yılından ölümüne kadar Bizansın Italya Katepanonudur. Kourkouas, birçok önemli general çıkarmıs Ermeni kökenli bir ailedendir. Ioannis yönetimi, Yunan Pugliadaki ilk Lombard isyanıyla aynı zamana denk geldi. Daha önce Sisamı ...

                                               

Anna Porfirogenita

Anna Porfirogenita, Kiev Büyük Knezi Büyük Vladimirin karısı ve Kiev Büyük Knez esi. Bizans imparatoru II. Romanos ile karısı Theofanonın kızıdır. Ayrıca Imparatorlar II. Basileios ve VIII. Konstantinosun kızkardesidir. Anna, Bizans Imparatorluk ...

                                               

Kabûs bin Vusmgîr

Kabûs bin Vusmgîr, Cürcan ve Taberistana sahip olan Ziyarîlerin bir hükümdarı. Farsça kaleme alınmıs Kâbusname adlı eserin yazarıdır. Vusmgîr Ziyarın en büyük oğlu Behsatun tahta geçmisti. Ziyarîlerin merkezi olan Cürcanda 10 yıl hâkimiyet sürdük ...

                                               

II. Hisâm

II. Hisam, 1 Ekim 976 – 15 Subat 1009 ile 23 Temmuz 1010 – 18 Mayıs 1013 dönemlerinde iki kez Kurtuba halifesi olan Endülüs Emevi Devleti hükümdarı.

                                               

Hâkim en-Nisaburî

El-Hâkim, Nisabur sehrinin yerlisi olup, Horasandan, Iraktan, Maveraünnehir ve baska yerlerden kendisini ziyâret etmeğe gelen pek çok öğrencilere sahipti. Onun öğrencileri arasında en dikkate değer olan Imâm el-Beyhâki kendi devrimsi tez ve görüs ...

                                               

Samuil (çar)

sık Bizans Imparatorluğu ile sınır çatısmaları yasayan Samuil, 980lerde Bizans imparatoru II. Basileiosu Sofya yakınlarında yenmeyi basardı. Daha sonra 995 yılında gerçeklesen Selanik Muharebesinde Bizans ordusunu yendi, bu muharebede Selanik ask ...

                                               

Theofilaktos Botaneiatis

Theofilaktos Botaneiatis, yalnızca Imparator II. Basileiosun Bulgaristana karsı savasları sırasında 1014 yılı için Ioannis Skilicisin tarihinde geçmektedir. O yıl veya kısa bir süre önce, Selanik valisi doux olarak David Arianitesin yerine atandı ...

                                               

Gavril Radomir

Gavril Radomir, Ekim 1014 ile Ağustos ya da Eylül 1015 tarihleri arası Bulgaristan çarı. Samuilin oğludur. Babasının hükümdarlığı sırasında, kuzeni Ivan Vladislav ve Ivanın tüm ailesi ihanet suçuyla Samuil tarafından ölümle cezalandırılmıslardır. ...

                                               

I. Vladimir (Kiev büyük knezi)

I. Vladimir, Hristiyanlığı benimseyen ilk Kiev büyük prensidir. 980 yılından 1015 yılına kadar Kiev Büyük Prensi olan I. Vladimir, Kiev ve Novgorod topraklarını tek bir devlet altında birlestirmistir. Yirminci yüzyılda Ukraynanın amblemi haline g ...

                                               

Ethelred

Tedariksiz Ethelred), doğu Anglosakson kraliyeti Wessexin 18 Mart 978–1013 ve 1014–23 Nisan 1016 dönemleri arasındaki kralı.

                                               

Ivan Vladislav

Ivan Vladislav Ağustos ya da Eylül 1015ten Subat 1018e kadar Bulgar imparatoru olarak hüküm sürmüstür. Doğum yılı bilinmemektedir, 987 yılından en az on yıl önce doğmustur fakat muhtemelen ondan daha eski değil. 976 yılında kuzeni Bulgar imparato ...