ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 251
                                               

Sugawara no Michizane

Sugawara no Michizane, Heian dönemi Japon bilgin, sair ve siyasetçi. Özellikle mükemmel bir Kanshi sairi olarak kabul edilir ve günümüzde Sintoizmde öğrenmenin tanrısı Tenman-Tenjin olarak kabul edilir.

                                               

Müktefî

Muktefi veya ʿAlî el-Muktefî Billâh Tam Adı: Ebû Ahmed "el-Muktefî bi’l-Lâh" ʿAlî bin ʿAhmed el-Mutemid Abbasi halifelerinin onyedincisidir. 902 senesinde halife oldu ve 908’de öldü. Abbasi hakimiyetindeki genis topraklarda parçalanmalar baslamıs ...

                                               

Cüneyd-i Bağdâdî

Cüneyd-i Bağdâdî, 9. yüzyılda yasamıs Fars sufi ve filozof. Bağdatta doğdu ve orada yasadı. Ailesi aslen Nihâvendli olup cam ticaretiyle uğrastıklarından Kavârirî nisbesiyle tanınmak­taydı. Bizzat Cüneyd-i Bağdadide ipek ticaretiyle mesgul olduğu ...

                                               

Ibn Hurdâzbih

Ibn Hurdâzbih ya da tam adıyla Ebü’l-Kāsım Ubeydullāh bin Abdillâh bin Hurdâzbih, günümüze kadar ulasan Kitâbül-mesâlik vel-memâlik in yazarı, bir Fars coğrafyacı ve 9. yüzyılın devlet kurumlarında çalısan üst düzey yöneticidir. Büyükbabası Hurda ...

                                               

Oleg (Novgorod knezi)

Oleg ; 879–913 yılları arasında Novgorod knezi, 882-913 yılları arasında ise Kiev knezi. Kendisi komutan yönetici ve aynı zamanda savasçı denizci Varegbir nevi Vikingtir. Rusların ilk yazılı metinlerinde adı geçen ama kisiliği ile bilgilerin tam ...

                                               

Aleksandros

Aleksandros, 912-913 döneminde Bizans Imparatorluğu imparatoru olmustur. Imparator I. Basileios ile Eudokia Ingerinanın oğludur. Ağabeyi VI. Leonnun babasının I. Basileios mu yoksa III. Mihail mi olduğu süpheli olmasına karsılık; Aleksandros, III ...

                                               

Konstantinos Dukas (gaspçı)

Konstantinos Dukas, bir Bizans generalidir. 904te, etkili bir hadım saray görevlisi Samonasın Araplara dönmesini durdurdu. Buna karsılık Samonas, babası Andronikos Dukasın 906/7 yıllarında isyan edip Abbasi sarayına kaçması için yönlendirdi. Kons ...

                                               

Hasan el-Utrus

Hasan bin Ali el-Ûtrus, Hasan bin Ali el-Utrus, ya da Sağır Hassan. En-Nâsser’ûl-Kebîr, En-Nâsır Li’l-Hâkk, En-Nâsır’ûl-Alevî, En-Nâsır Li-Dîn-il’Lâh, adlarıyla da anıldığı olur.

                                               

Konstantinos Lips

Konstantinos Lips, 9.yüzyıl sonları ile 10.yüzyıl baslarında yasamıs Bizanslı aristokrat ve amiral. Bulgaristana karsı yapılan Acheloos Muharebesinde öldürülmüstür. Konstantinos Lips, en çok Konstantinopoliste adını tasıyan manastırın vakfıyla ta ...

                                               

Himerios (amiral)

Himerios, ayrıca Himerius, 10. yüzyıl bası Bizanslı idareci ve amiral. 900 ile 912 yılları arası yeniden canlanan müslüman donanmasına karsı mücadelede yaptığı Bizans donanması komutanlığı ile en çok bilinir.

                                               

Fortún Garcés

Fortún Garcés, üçüncü Pamplona kralı. Lakabı Tek gözlü Fortún veya Kesis Fortún. Kral Fortún, ikinci Pamplona kralı García Íñiguezın büyük oğludur ve prenses Oneka Garcésın kardesidir ile ilk Pamplona kral Íñigo Aristanın torunudur. Uraka ya da L ...

                                               

Theodora (I. Romanosun esi)

Aslı ve geçmisi bilinmemektedir. Mayıs ya da Haziran 919da kızı Helena Lekapenenin VI. Konstantinos ile evlenmesiyle genç imparatorun kayınvalidesi olmustur. Kocası Romanos, Bizans donanmasında amiral ve damadının naipliğini yapıyordu. Romanos, e ...

                                               

I. Robert (Fransa)

Fransa Kralı I. Robert, 922den 923e kadar seçilmis Batı Frank Kralı idi. Tahta seçilmeden önce Poitiers ve Paris Kontu, ve Neustria ve Orléans Markizi idi. Devrilen Karolenj kralı Saf Charlesın yerine geçti.

                                               

Edward (Wessex kralı)

Smyth, Alfred P. 14 Mart 1996. King Alfred the Great. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-822989-6. Lappenberg, Johann; Benjamin Thorpe, translator 1845. A History of England Under the Anglo-Saxon Kings. J. Murray. Higham, N. J.; Hill, D. H., ...

                                               

Nikolaos Mistikos

I. Nikolaos Mistikos ya da I. Nicholas Mysticus, Mart 901den Subat 906ya ve Mayıs 912den öldüğü Mayıs 925 yılına kadar Konstantinopolis Patriği. Nikolaos, Italyan yarımadasında doğdu ve Patrik I. Fotiosun arkadası oldu. I. Fotiosun 886 yılında gö ...

                                               

Rollo

Rollo Norveç veya Danimarka asıllı Viking soyundan gelen Norman asilzade. Normandiya olarak bilinen Norman yerlesiminin ilk yöneticisidir, onun soyundan gelenler Normandiya Dükü olarak anılmaktadır.

                                               

Hristoforos (I. Romanosun oğlu)

Hristoforos Lekapenos ya da Lecapenus Imparator I. Romanos ile Theodoranın en büyük oğlu ve 921 yılından öldüğü 931 yılına kadar ortak imparator.

                                               

Muktedir (Abbâsî halifesi)

Muktedir veya Câʿfer el-Muktedir Billah Tam Adı: Ebû’l-Fadıl "el-Muktedir bi’l-Lâh" Câʿfer bin ʿAhmed el-Mutedhid onsekizinci Abbasî halifesi ve halifelerin otuzaltıncısıdır. 908-929 ile 929-932 dönemlerinde iki kez halife olmustur. 25 yıl kadar ...

                                               

Ebu Cafer et-Tahavî

Ebu Cafer et-Tahavî, Hanefi fıkıh ve akaid bilgini. Anne tarafından Safii mezhebine mensuptur. Fakat ünlü bir Safii bilgini olan dayısı el-Münzenînin Hanefi kaynaklarını incelemesinden etkilenerek Hanefi mezhebi üzerine çalısmaya baslamıstır. Her ...

                                               

Hugh I, Maine Kontu

Charles the Baldın kızı Rothilde ve Maine Kontu Rogerın oğluydu. Babasının ölümünün ardından 900de onun yerini aldı. 917den önce kızkardesi Judithin Hugh the Great ile evlemesiyle, Hugh I uzun süredir düsmanları olan Robertians ailesi ile müttefi ...

                                               

Mehdî (Fâtımî halifesi)

Ubeydullâh el-Mehdî veya sadece Mehdî, Fâtımîler Devletinin kurucusu ve ilk Ismâilî imamı. Ubeydullah El Mehdi 881de ölen Razî Abdullâh Hüseyin ibni ʿAhmed adı ile bilinen Ismâililerin gizlenen imamı olan babasının ölümünden sonra Ismâîl’îyye mez ...

                                               

Melias

Melias ya da Mleh Bizans Imparatorluğu hizmetine girip, seçkin bir general olan Ermeni prensdir, Lykandos themasını kurmus ve Araplara karsı Ioannis Kurkuasın seferlerine katılmıstır.

                                               

II. Pietro Candiano

II. Pietro Candiano. 932 – 939 döneminde Venedik Cumhuriyetine "Doçe" unvanı ile devlet baskanlığı yapan 13uncu dükdür. Doçe II. Orso Partıcipazionun yaklasık 931de Ammiana bulunan Santi Felice e Fortunato manastırına kesis olup inzivaya çekilmes ...

                                               

Râzî (Abbâsî halifesi)

Râdî veya Muhammed "Râdî Billâh". 934–940 döneminde halifelik yapmıs yirminci Abbasi halifesi ve halifelerin otuzsekizincisidir.

                                               

Goryeolu Taejo

877 yılında Songdoda doğan Taejo Wang Geon, Yeseong Nehri ticaretini kontrol altında tutan bir aileden gelmekteydi. Babası Wang Yung, Çinle yaptığı ticaretten çok büyük kazançlar sağladı. Atalarının eski Goguryeo sınırlarında yasadığı bilinir ve ...

                                               

Vermandoislı II. Herbert

II. Herbert, Vermandoislı I. Herbertin oğludur ve halefisidir ile Vermandoislı Pepinin torunudur. Annesi Bertadur. Fransa kraliçesi Vermandoislı Béatrice, II. Herbertin kardesidir; kral I. Robert, Béatricenın kocası. 922de, Seulf Reims baspiskopo ...

                                               

I. Igor (Kiev büyük knezi)

I. Igor ; 914-945 yılları arasında Kiev knezi. 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Ruslar, Hazar ülkesinde özellikle ticari alanda etkili olmaya baslamıslardır. Hazar hakanı ülkesindeki Hristiyanları takibe baslamıs, bunu duyan I. Romanos da K ...

                                               

Imam-ı Sibli

Islam Alimi olarak bilinen Ebû Bekr-i Siblînin adının Cafer, baba adının ise Yunus olduğu söylenir. Orijinali Arapça olan birçok tercüme eserde Samarrada doğduğu ve Bağdata yerlestiği anlatılır. Tarihte adına çok sık rastlanan Cüneyd Bağdadinin t ...

                                               

Ki no Tsurayuki

Ki no Tsurayuki, Japonyada Heian döneminde yasamıs bir Japon sair, hattat ve yazardı. Özellikle Kokin Wakashū ile Japon Önsözünü yazması ve Tosa Nikkinin muhtemel bir yazarı olmasıyla bilinmektedir.

                                               

I. Romanos

Romanos Lekapenos, 920-944 arasında tahtı damadı VII. Konstantinosla paylasan ve gerçek iktidarı elinde tutan Bizans imparatoru.

                                               

Müstekfî

Mustekfî veya Mustekfî "Billâh" veya Abdullāh Mûstekfî Tam Adı: Ebū Kāsım Mustekfī Billāh Abdullāh bin Alī Muktafī 943-946 döneminde Bağdad merkezli Abbâsî Hâlifelerinin yirmiikincisidir.

                                               

Kahir

Kahir veya Muhammed "el-Kahir Billâh". Tam adi: Ebû’l-Mansûr "el-Kahir bi’l-Lâh" Muhammed bin ʿAhmed el-Mu`tedhid. 929da ve 932-934 döneminde iki kez halifelik yapmıs ondokuzuncu Abbasi halifesi ve halifelerin otuzyedincisidir.

                                               

Mansûr (Fâtımî halifesi)

Mansur veya El-Mansur Nasrillah veya Arapça tam adıyla Ebu Tahir Ismail Mansur bi-Nasrillah, 18 Mayıs 946 – 19 Mart 953 arasında Fatımi Devleti halifesi.

                                               

Eadred

Eadred, Yaslı Edwardın üçüncü evliliğinden doğmus oğluydu. 26 Mayıs 946da öldürülen kardesi Edmundun yerine geçmistir. Aynı yıl 16 Ağustosta Canterburyli Oda tarafından kutsandı.

                                               

Satuk Buğra Han

Satuk Buğra Han, Karahanlı hükümdarıdır. Hicrî 309 Milâdi 922 yılında doğmustur. Satuk altı yasına gelince, babası Tengri Kadir Buğra Han Buharaya karsı yaptığı bir seferde vefat eder. Dul kalan annesi, Satuk ile birlikte amcası ve babasının yeri ...

                                               

Uraka Sánchez

Prenses Uraka, Pamplona kralı I. García Sánchez’in kardesidir. Babasi kral I. Sanço, annesi Toda Aznárez’dir. 932’de, Uraka, León kralı II. Ramiro’la evlendi ve León kraliçesi oldu. Uraka’nın ile Ramiro’nun çocukları: I. Sanço, León kralı Elvira ...

                                               

III. Pietro Candiano

III. Pietro Candiano. 942 – 959 döneminde Venedik Cumhuriyetine "Doçe" unvanı ile devlet baskanlığı yapan 21inci Venedik Dükudür. Doçe Pietro Badoer Participazionun 942de ölmesi üzerine düklük tahtına çıktı. Takriben 17 yıl süren Venedik Cumhuriy ...

                                               

VII. Konstantinos

VII. Konstantinos Porfirogennetos ya da Porphyrogenitus, "Mor Odada Doğan" Makedon Hanedanının dördüncü imparatoru, 913 ile 959 yılları arasında hüküm sürmüstür. Imparator VI. Leon ile onun dördüncü karısı Zoe Karbonopsinanın oğlu, öncülü Aleksan ...

                                               

III. Abdurrahman

III. Abdurrahman, 912-929 yılları arasında Kurtuba Emiri 929-961 doneminde Kurtuba halifesi olarak Endülüs Emevi Devleti hükümdarı. Abdurrahman Endülüs topraklarında dağılmıs olan birliği yeniden kurdu ve Ispanyada otoritesini güçlendirdi. Güney ...

                                               

Helena Lekapene

VI. Leonun 912 yılında ölümünden sonra tahta geçen kardesi Aleksandros, 913 yılında öldü. Taht, 7 yasındaki VII. Konstantinosa kaldı. Ülke naipler tarafından yönetilmeye baslandı. Konstantinopolis Patriği Nikolaos Mistikos, Mart 914 tarihine kada ...

                                               

Stefanos (I. Romanosun oğlu)

Stefanos Lekapenos ya da Lecapenus, Bizans imparatoru I. Romanos ile Theodoranın ikinci oğlu ve 924 ile 945 yılları arası ortak imparatordur. Kardesi Konstantinos ile Aralık 944 tarihinde I. Romanosu tahtan indirmislerdir. Ancak, birkaç hafta son ...

                                               

II. Romanos

VII. Konstantinos Porfirogennetos ile I. Romanos kızı olan Helena Lekapenenin oğludur. Ismini annesinin babasından almıstır. Daha çocuk yasta iken politik nedenlerle "Italya Kralı" olan "Arlesli Hugh"ın evlilik-dısı bir kızı olan Bertha ile evlil ...

                                               

XII. Ioannes

Papa XII. Ioannes, Katolik Kilisesinin 955 ile 964 yılları arasında Papasıydı. 962 yılında Alman kralı I. Ottoya Roma Imparatoru sıfatıyla taç giydirmesiyle tanınır.

                                               

Josef Bringas

Josef Bringas, Bizans Imparatorluğunda VII. Konstantinos ve II. Romanos dönemlerinde önemli hadım yönetici, daha sonra etkili hükümdar naibi. II. Nikiforosun 963 yılında imparatorluk tacına yükselisi karsısında basarısız bir muhalefet göstermis, ...

                                               

Ebu Ishak Ibrahim

Ebu Ishak Ibrahim, 963-966 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. 13 Eylül 963te ölen Alp Teginnin yerine oğlu olarak geçmistir. Devlet yönetiminde babası kadar etkili olamamıstır. Sebük Tigin onun zamanında Halaçların bir isyanını b ...

                                               

Seyfüd Devle

Seyfüd Devle el-Hamdâmî, tam adı: Ebül-Hasen Seyfüd-devle Alî b. Abdillâh b. Hamdân b. Hamdûn et-Tağlibî el-Hamdânî, Hamdaniler’in Halep kolunun kurucusu ve ilk emiri. 22 Haziran 916 tarihinde Meyyafarikinde modern Silvan, Türkiye dünyaya geldi. ...

                                               

Bardas Fokas (yaslı)

Bardas Fokas, 10. yüzyılın ilk yarısının dikkat çeken Bizans generali ve Imparator II. Nikiforos Fokasın ve kouropalatēs Genç Leo Fokasın babası. Bardas Fokas, Anadoluda büyük toprakları bulunan ve çok defa mensupları Bizans ordularında askeri ko ...

                                               

Müttaki

Muttaki, Muttaki "Emrillâh" veya Ibrahim Muttaki, tam adıyla Ebû Ishâk Muttakî Ibrâhîm bin Câʿfer Muktedir, 940-944 döneminde Bağdatta hüküm süren Abbâsî Halifelerinin yirmi birincisidir.

                                               

II. Nikiforos

II. Nikiforos Fokas), 963-969 arasında Bizans imparatoru. Müslüman Araplara karsı elde ettiği askeri basarılar 10. yüzyılda Bizans Imparatorluğunun yeniden güçlenmesini sağlamıstır.

                                               

II. Harald

Gri kürklü Harald: Norveç Kralı. Kanlı balta Erik’in oğlu. Kısmen babasının yöresel kral olduğu Ingilterede, kısmen de dayısı Danimaka kralı Mavi dis Haraldın yanında büyüdü. Dayısı emrinde kardesleriyle birlike Norveç kralı I.Haakona karsı defal ...