ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 249
                                               

Züfer bin Hüzeyl

Züfer bin Hüzeyl, Hanefi fıkıh ve hadis bilgini. Züfer bin Hüzeyl, 728 yılında babasının vali olarak bulunduğu Isfahanda doğmustur. Babası Temim kabilesine mensup Arap, annesi ise Fars kökenlidir. IlIlk eğitimini Isfahanda aldıktan sonra Basraya ...

                                               

Lebuinus

Aziz Lebuinus), Frizlerin apostolu ve Deventerin koruyucu azizidir. Ingilterede Anglo-Sakson bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve 775te Deventerde öldü.

                                               

Mansûr

754-762 döneminde Dhu el-Hiccahtan devleti idare ettirmistir. 763de Bağdatta "Medinet-as-Selam" adlı bir saray ve saray bölgesi insa ettirdi. Bundan sonra Abbasi halifelerinin baskenti olduğu dönemlerde Bağdatta bas yerleskeleri oldu. 755te Ebu M ...

                                               

V. Konstantinos

V. Konstantinos, 741den 775teki ölümüne dek hüküm süren Bizans imparatoru. Araplar ve Bulgarlara karsı olan basarılı seferleri ile bilinmektedir. Saltanatı ikonoklazmın en sert uygulandığı dönemdir ve bu nedenle vaftiz edilirken kutsal suya pisle ...

                                               

IV. Leon

IV. Leon Hazar 775 ile 780 yılları arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Araplar karsısında Hazarlar ve Bizanslıların beraber hareket etmesi III. Leon zamanında da devam etmis ve III. Leon, oğlu V. Konstantinosu Hazar kağanı Biharın sonradan Ir ...

                                               

El-Mukanna

Hâsim el-Mukanna ya da Peçeli Hâsim Ebû Mûslim Horasanî’nin Abbâsîler tarafından gaddarane bir sekilde kâtli sonrasında Merv sehrinde ortaya çıkan, Ebû Mûslim Horasanînin ölmediğine ama Mehdi olduğuna inanan ve Hûrremîler Hareketinin olusumunda e ...

                                               

Hasan bin Zeyyîd bin Hasan

Hasan bin Zeyyîd bin Hasan Tam adı: Hasan bin Zeyyîd bin Hasan el-Mûctebâ bin Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî. Hasan el-Mûctebânın oğullarından olan Zeyyîdin oğlu ve Hasan el-Mûctebânın da torunudur. Hâlife El-Mansûr döneminde Medine valiliği yapmıstır ...

                                               

Edessalı Theofilus

Edessalı Theofilus, ayrıca Theophilus ibn Tuma ve Thawafil olarak da bilinir, Mezopotamyada Yunan-Süryani Orta Çağ astroloğu ve âlimi. Hayatının sonraki bölümünde Abbâsî Halifesi Mehdiye saray astroloğu olarak hizmet etmistir. Yunancadan Süryanic ...

                                               

Mehdî (Abbâsî halifesi)

Mehdi veya Muhammed el-Mehdî bin Abdullâh Mansûr üçüncü Abbasiler halifesidir. Babası Mansur öldüğünde, 775te, Abbasi Halifesi olmus ve 775-785 döneminde on yıl halifelik yapmıstır.

                                               

Hâdî (Abbâsî halifesi)

Hadi veya Mûsâ el-Hâdî veya Tam Adı: Ebû Muhammed "el-Hâdî" Mûsâ bin Muhammed el-Mehdî bin el-Mansûr dördüncü Abbasiler halifesidir. Babası Mehdi öldüğünde, 785te, Abbasi Halifesi olmus ve iki yıl, 785-786, halifelik yapmıstır. Kısa halifelik dön ...

                                               

I. Abdurrahman

I. Abdurrahman Tam kunyesi Abdurrahman bin Muaviye bin Hisam bin Abdülmelik bin Mervan. "Dakhil ", "Sakr Kureys ve "Endülüs Doğanı"lakapları ile de anılmıstır. Ispanyadaki Endülüs Emevî Devletinin ilk sekli olan Kurtuba Emevi Emirliğinin kurucusu ...

                                               

Ioane

Prens Ioane Hosroviani kraliyet hanedanından bir Gürcü prensi. Kahetinin yerel bir prensi idi, küçük kardesi Cuanser ile birlikte hüküm sürdü. Iberya Prensi Arçilin oğludur. Kartlis Tshovrebaya göre, babasının sehadetinden sonra, Ioane Batı Gürci ...

                                               

Külüg Bilge Kağan

Külüg Baga Kağan, Külüg Bilge Kağan veya Tolosu, Tun Baga Tarkannın ölümünden sonra Uygur Kağanlığını 789-790 arasında yöneten kağandır. Babası Tun Baga Tarkandır. Uygur tahtında bir yıl gibi kısa bir süre kalabilmistir. Külüg, 790da kardesi veya ...

                                               

Abdullah bin Mübarek

Abdullah bin Mübarek, Türk asıllı Hanefî fıkıh, hadis ve tefsir bilgini. Tebeut tabiindendir. Ilk kırk hadisi yazan kisidir. Mervde ilk eğitimini tamamladıdıktan sonra Bağdata giderek Hammâd bin Zeyd, Evzâî, Süfyân-ı Sevrî, Süfyan bin Uyeyne, Mâl ...

                                               

Karı Çor Tigin

Karı Çor Tigin, Uygur Kağanlığı döneminde yasamıs bir Uygur tiginidir. Karı Çor Tigin Yaglakar Hanedanlığına mensup olup 775 yılında doğdu. Karı Çor Tiginin babasının adı Çabıs Tigindir. Karı Çor Tigin, Kan Tutukun yeğeni, Bögü Bilge Tengri Kanın ...

                                               

Ur Çor Kağan

Ur Çor Kağan, An͡gçı Kağan, Ay Çor veya Ur Beg, babası Külüg Bilgenin kısa süreli saltanatından sonra 790da Uygur Kağanlığı tahtına çıkan Uygur-Türk kağanı. 790-795 arasında Uygur Kağanlığını yönetmistir. Kağanlığı boyunca küçük yası nedeniyle de ...

                                               

Offa

Mersiyalı Offa ya da sadece Offa, 757-796 arasında Mersiya kralı. Ingilterenin güneyinde Anglosakson döneminin en güçlü krallıklarından birini kurmustur.

                                               

VI. Konstantinos

VI. Konstantinos Imparator IV. Leon ile Irininin tek oğluydu. Konstantinos daha 5 yasındayken 776da babası tarafından ortak imparator olarak ilan edilmis ve törenle taç giymistir. Babası 780de öldüğü zaman daha 9 yasında ve yetiskin değilken tek ...

                                               

Ebû Yûsuf

Ebû Yûsuf Yâkûb Ibn-i Ibrâhîm-i Ensâri Hanefî fıkıh ve hadis bilgini. Kûfe sehrinde doğan Ebu Yusuf, Ebu Hanifenin öğrencilerindendir. Daha sonraları kendisine Ebu Hanifenin diğer öğrencisi olan Muhammed bin Hasan es-Seybanî ile birlikte imameyn ...

                                               

Musa el-Kâzım

Musa el-Kâzım bin Câʿfer es-Sâdık, 12 Imamdan yedincisidir. Babası altıncı Câʿfer es-Sâdık, annesi ise Afrika kökenli eski bir köle ve öğrenci olan Hamide bint Said el-Berberiyyedir. Esi Ümmü Benin, annesi tarafından bir köleyken satın alınarak s ...

                                               

Stavrakios (hadım)

Stavrakios Bizanslı hadım bürokrat ve Bizans Imparatoriçesi Atinalı Irininin en önemli ve etkili danısmanlarından biridir. Irininin genç oğlu Imparator VI. Konstantinos döneminde, 790 yılında genç imparatorun lehine gerçeklesen askeri darbe sonra ...

                                               

Beorhtric

Beorhtric, ayrıca Beorhtric yani "Muhtesem hükümdar" 786 dan 802ye kadar Wessex Kralı olarak hüküm sürdü ve Cynewulfun yerine geçti ancak hükümdarlığı süresince gücün çoğuna esi ve kayınpederi sahipti.

                                               

Irini (Bizans imparatoriçesi)

Irini Sarantapechaina veya Atinalı Irini olarak da anılan ve tam yetkili imparatorluk gücü ile 797-803 döneminde hüküm süren Bizans Imparatorluğu Imparatoriçesidir. 775-780 döneminde kocası Leo imparatorluk yapmakta iken esi olarak imparatoriçe u ...

                                               

Ibrahim el-Mevsılî

Ibrahim el-Mevsilî ya da tam adıyla Ebû Ishâk Ibrâhîm b. Mâhân b. Behmen b. en-Nüsk, sarkıcı, müzikolog ve Arap klasik musikisinin önemli bir temsilcisi. Kimi yazarlar Kürt kökenli olduğunu iddia eder ancak bunu doğrulayacak tarihi veriler yoktur ...

                                               

Muhammed bin Hasan es-Seybanî

Muhammed bin Hasan es-Seybanî, Hanefi mezhebinin Ebu Hanifeden sonraki en ünlü iki bilgininden birisidir. Ebu Yusuf ile beraber Hanefi mezbenin esaslarının kayda geçirilmesinde büyük emeği geçmistir. Mevaliden olan fakih Samda doğmus o zamanların ...

                                               

El-Abbâs b. el-Ahnef

el-Abbâs b. el-Ahnef, Abbâsî Döneminin en önemli gazel sairlerinden birisidir. Benû Adiyy b. Hanîfe’ye mensup olan Iraklı sairin tam ismi, el-Abbâs b. el-Ahnef b. el-Esved b. Talha b. Ceddân b. Kelede seklindedir. Onun klasik Arap edebiyatındaki ...

                                               

Ebu Nuvas

Ebu Nuvas veya tam ismiyle Ebu Nuvas el-Hasen b. Hani el-Hakami, Abbâsî Döneminin en meshur sairidir. Özellikle hamriyyâtı ile tanınmaktadır.

                                               

I. Nikiforos

Simdi Suriyede bulunan Selecia Sidera sehrinin soylu, olasılıkla Hristiyan, Arap asıllı bir aileden gelmistir. Nikiforos, Imparatoriçe Irininin saltanatı sırasında saray bürokrasisi içinde ilerlemis ve imparatoriçe tarafından hazine nazırı Logoth ...

                                               

Stavrakios

Imparator I. Nikiforosun oğlu olan Stavrakios 803te babasına ortak imparator olarak taç giydirilmistir. I. Nikiforosa karsı çok karsı olan zamanın kilise tarihçisi Günah Çıkartıcı Theofanis Stavrakiosu gençliğinde genç kızlara tecavüz eden biri o ...

                                               

Krum

Krum Han, 803 öncesi - 13 Nisan 814 tarihleri arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı. Krum Han, Tuna Bulgarlarının Orta Asya uygarlığından çıkıp Slavlasmaya basladığı bir yerde doğdu. Babası Toktu, Asya kökenli bir göçebe beyiyken annesi S ...

                                               

III. Leo

Papa Aziz III. Leo Katolik Kilisesinin 27 Aralık 795 - 12 Haziran 816 arasında Papasıydı. 800 yılında Frankların kralı Sarlmana Roma Imparatoru sıfatıyla taç giydirmesiyle tanınır. III. Leonun gerçek adı bilinmemektedir. 27 Aralık 795te papa ilan ...

                                               

Ali er-Rızâ

Ali er-Rıza, tam ismi Ali bin Musa ibn-i Cafer, Islâm Peygamberi Muhammedin yedinci göbekten torunudur. Siîliğin Isnâaserîyye mezhebinde ve onun kolları olan Câferîlik ile Alevîlikte "Sekizinci Imâm" olarak yer alan "Ali er-Rıza" Mûsâ el-Kâzımnın ...

                                               

Ahmed bin el-Keyyâl bin el-Khasibî

Ahmed bin el-Keyyâl bin el-Khasibî Ismâil’îyye mensuplarınca Ismâilîlik hudutları dısına tasmakla ve Ismâilîyye mezhebinin ana yolundan ayrılmakla suçlanan, Hindistan Bâtınîliğinin yaratıcısı.

                                               

Grigorios Pterotos

Grigorios Pterotos Bizans general ve imparator V. Leonnun akrabasıdır. Leonun katili II. Mihaile karsı Slav Thomasın isyanına katılmıstır.

                                               

Vehb bin Cerir

Vehb Ibn Cafer ibn Hazm Basralı bir Hadis alimidir. Taberi ve Halife ibn Hayyatın rivayetlerinde sıkça bahsedilen bir kaynaktır.

                                               

Slav Thomas

Slav Thomas, 9. yüzyıl Bizans askerî komutanı. Amoriumlu II. Mihaile karsı 821-823 yılları arasında yasanan genis ölçekli isyanın lideridir. Günümüz Türkiyesinin kuzeydoğu bölümünde yer alan Pontus bölgesinden Slav asıllı bir ordu subayıydı. Gele ...

                                               

Meymûn el-Kaddâh

Meymun el-Kaddah Bâtınîliğin ve Ismâîl’îyye mezhebinin, özellikle de Nizârî fıkhının gerçek kurucusu. Kuran-ı Kerîm’in "te’vil" olarak nitelendirilen mecazî tefsirinin moda olduğu dönemlerde bu görevi en ciddi sekilde üstlenerek dinî bir felsefe ...

                                               

II. Mihail

II. Mihail Amoriyalı 820- 2 Ekim 829 döneminde Bizans imparatoru. Konusmasında pürüzlü olduğu için bazen Kekeme anlamına gelen Traulos veya Psellos veya Latince Psellus olarak da adlandırılmıstır.

                                               

Omurtag

Omurtag, 814–831 yılları arasında hüküm süren Birinci Bulgar Imparatorluğu Hanı. Krum Handan sonra yerine oğlu Omurtag Han geçmistir. Omurtagın hükümdarlık döneminde Birinci Bulgar Imparatorluğunun iç ve dıs siyasetinde bazı değisiklikler olmustu ...

                                               

Memûn

Memun veya Abdullâh Memûn, Tam Adı: Ebû Abbâs el-Memûn Abdullâh bin Hârûn Resîd, 813-833 arasında 7. Abbasi halifesi. 809da babaları Hârûn Resîdden sonra Abbâsî Hâlifesi ilan edilen kardesi Emine karsı yaptığı bir iç savastan sonra 813de onu hali ...

                                               

I. Odo, Orléans Kontu

I. Odo Matfridin tahttan indirilisine kadar Orléansin kontu. Udalriching hanedanına mensuptur, babası Orléans valisi Adriandır, annesi muhtemelen Waldradadır. Odo tarihte ilk defa 810da Doğulu Saksonlara elçilik yaparak görülmüstür. Wilziler tara ...

                                               

Muhammed el-Cevâd

Muhammed el-Cevâd veya Muhammed el-Takî, Siîliğin bir fırkası olan Isnâaseriyye’nin dokuzuncu imamıdır.

                                               

Malamir Han

Malamir, 831–836 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı. Malamir adı, Slav kökenlidir. Omurtagın 831de ölümünden sonra yerine oğlu Malamir geçti. Malamir, babsının dısta barısçıl, içte de Hristiyanlık karsıtı politikasını sürdürmüs ...

                                               

Egbert

Egbert, Ecgberht ya da Ecgbriht 803 yılından 839 yılındaki ölümüne kadar Wessex kralı. Babası Kentli Ealhmunddur. 780li yıllarda Mercia kralı Offa ve Wessex kralı Beorthric tarafından sürgüne gönderilmis, Beorhtricin ölümü üzerine 802 yılında ülk ...

                                               

Külüg Beg

Külüg Beg veya Kalı Tigin, 832-839 yılları arasında Uygur Kağanlığını yöneten hükümdar. Hükümdarlık adı "Ay Tengride Kut Bulmıs Alp Külüg Bilge Kağan"dır. Tahta geçtikten sonra bir yıl sonra Çin imparatoru Külügü tebrik için Uygur baskentine bir ...

                                               

Afsin (Abbâsî komutanı)

Doğum tarihi meçhuldur. Kendisi Usrusana beylerinden olduğu bilinmektedir ve Afsın kelimesi özel bir ismi değil de Usrusana beylerin sıfattır. Kendisi Irani asıllıdır. Abbasi hükümdarı Memun zamanında kendi isteğiyle Kelime-i Sehadet getirerek mü ...

                                               

Bisr-i Hâfî

Bisr-i Hafi, hicri 150 yılında Horasanın Merv sehrinde doğdu, hicri 227de Bağdatta öldü. Ismi, Bisr bin Hâris Abdurrahmân, künyesi Ebû Nasrdır. Yalınayak gezdiği için "Hafî" lakabıyla tanınıp, "Bisr-i Hâfî" adıyla meshur olmustur. Kabri Bağdatta ...

                                               

Mutasım

Mutasım veya Abbas el-Mutasım Billâh Tam Adı: Ebû Ishâk "el-Mutasım bi’l-Lâh" Abbas bin Hârûn er-Resîd, sekizinci Abbasi halifesi. Harun Residin küçük oğluydu ve annesi Harun Residin Türk asıllı bir cariyesi idi. 833te kardesi Memunun yerine taht ...

                                               

Theofilos

Theofilos, 2 Ekim 829-20 Ocak 842 arasında Bizans imparatoru olmustur. Frigya Hanedanı imparatorlarından ikincisi idi. Hârûnürresîdin yaptığı gibi tebdil-i kıyafet halk arasına karısıp sikayetlerini dinleyerek suçlu gördüklerini makamını ve rütbe ...

                                               

I. Mihail

Mihail, soylu Rangabe sülalesinin bir üyesi olan Theofilaktos Rangabein oğluydu. Babası Bizans donanmasının Ege filosunda amiraldi. Ileride imparatorluğu eline geçirecek olan o zamanki Hazine Nazırı olan Nikiforosun kızı olan Prokopia ile evlendi ...