ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 236
                                               

Krom turuncusu

Krom turuncusu Pb 2 CrO 5 kimyasal formülüne sahip bir karma oksittir. Bir kursun tuzunun alkali bir kromat çözeltisi ile veya krom sarısının kuvvetli bazik çözelti ile muamele edilerek yapılabilir.

                                               

Organofosforlar

Organofosfor bilesikleri, karbon-fosfor bağı ihtiva eden çözülebilir organik bilesiklerdir. Doğal çevrede uzun süre kalan ve temel olarak hasere kontrolü için kullanılan klorlanmıs hidrokarbonlara alternatif olarak kullanılırlar. Organofosfor kim ...

                                               

Haloalkan

Haloalkanlar, bir ya da daha fazla halojen içeren alkanlardan türetilen bir kimyasal bilesikler grubudur. Ayrım genellikle yapılmamasına rağmen, halokarbonlar genel sınıfın bir alt kümesi olarak kabul edilirler. Haloalkanlar yaygın sekilde ticari ...

                                               

Metiyonin

Metiyonin apolar bir aminoasit ve vücuttaki yağların metabolik olarak yakılmasını hızlandıran lipotropik bir moleküldür. Insan vücudu tarafından sentezlenemediği için beslenme yoluyla dısarıdan temin edilmesi sart olan temel aminoasitlerden biridir.

                                               

Organosülfür bilesikler

Organosülfür bilesikler veya organik kükürt bilesikleri, kükürt içeren organik bilesiklerdir. Genellikle kötü kokulu olmalarına karsın, organosülfür türevleri denilen birçok tatlı bilesik de vardır. Sülfür yıldızlararası uzay, sıcak asidik volkan ...

                                               

Glutardialdehit

Glutardialdehit, ticari ismiyle Glutaral dezenfektan, ilaçlarda ve dericilikte kullanılan bir bilesiktir. Dezenfektan olarak ameliyatlarda ve diğer alanlarda kullanılır. Ilaç olarak ise ayakta olusan siğilin giderilmesinde kullanılır. Sıvı olarak ...

                                               

Amin (kimya)

Aminler, amonyaktaki bir veya daha fazla hidrojen atomunun organik radikaller ile değistirilmesi yöntemiyle türetilmis organik bilesikler ve fonksiyonel gruplardır. Yapısal olarak aminler amonyağa benzerler, ama bir veya daha fazla hidrojen atomu ...

                                               

Eflornitin

Eflornitin Sanofi-Aventis tarafından üretilen birçok kullanımı olan bir ilaçtır. Ilk olarak kanser tedavisine kullanımı düsünülmüsse de sonradan Afrika tripanozomiazisinde oldukça etkili olduğu ortaya çıkarılmıstır.Özellikle Batı Afrika formunda ...

                                               

Etanolamin

Etanolamin ya da mono etanolamin, HOCH 2 CH 2 NH 2 {\displaystyle {\ce {HOCH2CH2NH2}}} formülüne sahip organik bir kimyasal bilesiktir. Molekül, hem birincil amin hem de birincil alkol içeren iki islevlidir. Etanolamin, amonyak anımsatıcı bir kok ...

                                               

Kanoklavin

Kanoklavin -1 olarak da bilinen Kanoklavin, bazı mantarların tri-cyclic ergot alkaloidi izolatıdır. Esas olarak klaviseps cinsinin üyeleri tarafından üretilir. Geleneksel Çin tıbbında uzun süredir kullanılan bu bilesik beyindeki dopamin D2 resept ...

                                               

Melamin

Melamin, organik bilesik, plastik madde üretiminde endüstriyel kimyasal maddedir. formaldehitle birlestiğinde ısı ile sertlesir. Melamin %66 oranında azot içerir. Ilk olarak Alman kimyager Justus von Liebig tarafından 1834 yılında sentezlenmistir ...

                                               

Poliamin

Poliaminler, ökaryot ve prokaryot hücrelerin olmazsa olmaz yapıtaslarından putresin, kadaverin, spermidin ve spermin gibi primer amin gruplarından iki ya da daha fazla sayıda içeren organik bilesiklerdir. Siklen, siklik poliaminler sınıfının teme ...

                                               

Organik asitler

Organik asit asidik özellik gösteren organik bilesikler için kullanılan terim. En yaygın organik asitler asitliği karboksil grubu ile iliskili olan karboksilik asitlerdir. Sülfonoik asitler ise karboksil asitlere oaranla daha güçlü asitlerdir. Al ...

                                               

Ester

Kimyada esterler, bir hidroksil grubundaki hidrojen atomunun bir organik grup ile yer değistirmis olduğu organik bilesiklerdir. Hidrojenin bir H + iyonu olarak ayrısabileceği -OH grubu olan bu tür asitlere oksijen asidi denir. En yaygın esterler ...

                                               

Housan

Housan veya bisiklo pentan C 5 H 8 formülüne sahip doymus bir sikloalkandır. Oda sıcaklığında renksiz uçucu bir sıvıdır. Sekli nedeniyle "housan" ismi verilmistir. Yapısal olarak, molekül siklobütan ile kaynasmıs siklopropandan olusur. Housan gib ...

                                               

Norbornan

Norbornan ya da bisiklo heptan, C 7 H 12 kimyasal formülüne sahip bir organik bilesik ve doymus bir hidrokarbondur. Erime noktası 88 °C olan kristalin bir bilesiktir. Karbon iskeleti, 1.4-pozisyonunda bir metilen köprüsüne sahip sikloheksan halka ...

                                               

Siklopentin

Siklopentin, halkada bes karbon atomu içeren bir sikloalkindir. Alkinin her atomunda 180°lik ideal bağ açısı, bağların bir halka olusturması için gereken yapısal gereksinimden dolayı, oldukça gergin bir yapı olusturur ve üçlü bağ oldukça reaktifd ...

                                               

Benzofenon

Benzofenon, ayrıca difenylmetanon, fenil keton, difenil keton veya benzoylbenzen olarak da bilinir. Kimyasal formülü 2 CO veya Ph 2 CO seklindedir. Benzofenon fotokimyada en sık kullanılan ısık duyarlandırıcılardandır photosensitizer. Üçlü triple ...

                                               

Tropinon

Tropinon, bir alkaloiddir. Atropinin sentetik habercisi olarak 1917 yılında, Robert Robinson tarafından sentezlenmesiyle I. Dünya Savası sırasında az bulunan bir malzeme olarak ün kazanmıstır. Tropinon, kendisi gibi birer alkaloid olan kokain ve ...

                                               

Aktinyum(III) oksit

Aktinyum oksit, az görülen radyoaktif element olan aktinyumun metalik oksitlenmesiyle olusan bir bilesiktir. Aktinyum oksitin formülü Ac 2 O 3 tür. Bu oksit aktinyum oksalatın 1000-1100 derecede kızdırılmasıyla elde edilir. Lantan oksit ile benze ...

                                               

Antimon trisülfür

Antimon trisülfür doğada kristal stibnit minerali ve amorf yapılı kırmızı metastibnit minerali olarak bulunur. emniyet kibritlerinde, askeri mühimmatlarda, patlayıcı maddelerde ve havai fiseklerde kullanılmak için üretilmektedir. Ayrıca yakut ren ...

                                               

Bakır oksit

Bakır oksit, bakır ve oksijen elementlerinden meydana gelen bir bilesiktir. Bakır oksit deyimi genel bir ifade tarzı olup asağıdaki oksitlerden herhangi birini ifade edebilir: BakırII oksit küprik oksit, CuO, siyah toz. BakırI oksit küproz oksit, ...

                                               

Florit

Fluorit veya florit ; CaF 2 bilesiminde, saydam veya yarı saydam olan, sarı, yesil, mavi, mor, kırmızı veya renksiz olabilen bir mineraldir. Doğada en fazla renk çesitliliğine sahip minerallerden birisidir. Yoğunluğu 3.2 g/cm³, sertliği ise Mohs ...

                                               

Disülfür diklorür

Disülfür diklorür S2Cl2 formüllü kükürt ve Klor bilesiğidir. Bu bilesik için baska bir alternatif isim kükürt monoklorür ampirik formülü, SCl tarafından ima edilen isimdir. S2 Cl2 düzlem b Cl bir -S-S ve S-S-Cl arasındaki açı 90 ° dir, burada, fo ...

                                               

Klor tetraoksit

1968de, Eachus potasyum kloratı 77 Kelvinde gama ısınlarına maruz bırakarak klor tetraoksiti üretti.

                                               

Mezoporlu silika

Mezoporlu silika isminden de anlasılacağı gibi silikanın mezoprolu halidir ve nanoteknoloji alanındaki gelismelerden bir tanesidir. En çok bilinen mezoprolu silika yapısı ise MCM-41 ve SBA-15 olarak tabir edilen yapılardır. Bu konudaki arastırmal ...

                                               

Organosilikon

Organosilikon bilesikleri, karbon-silisyum bağı ihtiva eden organik bilesiklerdir. Organosilikon kimyası bu bilesiklerin özelliklerini ve reaktivitelerini kesfeden bilim dalıdır. Organosilikon bilesikleri sıradan organik bilesiklere benzer sekild ...

                                               

Sodyum alüminat

Sodium alüminat önemli bir ticari inorganik kimyasaldır. Alüminyum hidroksitin üretiminde önemli ve kabul gören bir kaynaktır. Saf susuz sodyum alüminat beyaz kristal halde bulunmaktadır ve molekül formülü NaAlO 2, NaAl 4, Na 2 O Al 2 O 3, veya N ...

                                               

Sodyum bromür

Sodyum bromür NaBr formülüne sahip inorganik bir bilesiktir. Yüksek erime ısısına sahip beyaz kristal yapısıyla sofra tuzuna benzemektedir. Genellikle bromür iyonu kanağı olarak çesitli alanlarda kullanılır.

                                               

Sodyum hipobromit

Sodyum hipobromit NaBrO formülüne sahip inorganik bir bilesikdir. Genellikle suyun kristalize edilmesiyle elde edildiğinden genel formülüne NaBrO.5H 2 O de denebilir. Sarı-turuncu renge sahip suda çözünebilir bir maddedir. Iyonları Na + BrO - dur ...

                                               

Sodyum politungstate

Katı SPT, beyaz kristaller seklindedir, sıvı SPT ise açık sarı-yesil renkli transparan bir sıvıdır. SPT, suda kolayca çözünür. pH-nötr bir sıvıdır. Elde edilebilen ağır sıvının maksimum yoğunluğu 3.1 gr/cm 3 tür 25 °C sıcaklıkta. Yüzdürme swim ya ...

                                               

Sodyum siyano borhidrür

Sodyum siyanı borhidrür kimyasal formülü NaBH 3 olan bir bilesiktir. Normalde beyaz renkli bir tozdur ancak ticari olarak taba renginde de bulunabilir. Genellikle organik sentezlerde iminlerin indirgenmesi amacıyla kullanılır. Tuz, sulu halini to ...

                                               

Gum metal

Gum metal, ayrıca TNTZ de denir. Yüksek elastikiyete, sünekliğe ve mukavemete sahip essiz bir titanyum alasımıdır. Ilk gelistirildiğinde %23 Niobyum, %0.7 Tantal, %2 Zirkonyum, ve %1 Oksijen kompozisyonuna sahip olsa da Vanadyum ve Hafniyumun yan ...

                                               

Titanyum diborür

Titanyum diborür mükemmel ısı iletkenliği, oksidasyon kararlılığı ve mekanik erozyona karsı direnç içeren çok sert bir seramiktir. TiB 2 ayrıca makul bir elektrik iletkenidir, bu nedenle alüminyum eritme de katot malzemesi olarak kullanılabilir v ...

                                               

Tungsten karbür

Tungsten karbür, esit miktarda tungsten ve karbon atomu içeren kimyasal bir bilesiktir. En temel haliyle tungsten karbür ince gri bir tozdur, ancak endüstriyel makinelerde, kesme aletlerinde, asındırıcılarda, zırh delici mermilerde ve mücevherler ...

                                               

Asit

Asitler suda çözündüğünde hidrojen iyonu derisimini arttıran maddelerdir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Eski Türkçede hamız, ve bazı kaynaklarda da eksit denir. Gıdaların çoğu ...

                                               

Alkenlere asitlerin katılması

Alkenler sülfürik asitin katılması soğuk bir ortamda bile tepkime verip Alkil hidrojen sülfat bilesiklerini vermektedir. Genel itibarıyla bu tepkime alkenlere hidrojen halojen katılma tepkimeleriyle benzerlik göstermektedir. Ilk tepkimenin ilk ba ...

                                               

Asit katranları

Asit katranları, katran ve özellikle de kömür katranından elde edilen fenollerden olup, herhangi bir fenolü kapsayan tehlikeli atık türüdür. Asit katranları toksik ve yanıcıdır. Alkol ile kömür katranı, hidrokarbonlarına çözünür. Çiftlik hayvanla ...

                                               

Asitlerin katılması

Alkenler sülfürik asitin katılması soğuk bir ortamda bile tepkime verip Alkil hidrojen sülfat bilesiklerini vermektedir. Genel itibarıyla bu tepkime alkenlere hidrojen halojen katılma tepkimeleriyle benzerlik göstermektedir. Ilk tepkimenin ilk ba ...

                                               

Organik baz

Organik baz gibi hareket eden organik bilesik türü. Organik bazlar genellikle,fakat her zaman değil, proton kabuledendir. Genellikle, kolayca protonlanabilen, nitrojen atomu barındırırlar. Aminler ve nitrojjen barındıran heterosiklik bilesikler o ...

                                               

Formamid

Ayrıca metanamid olarak bilinen formamid, formik asitin amididir. Su ile karısabilen ve amonyak benzeri bir kokuya sahip berrak bir sıvıdır. Sülfa ilaçları, diğer farmasötikler, herbisitler, böcek ilaçları ve hidrosiyanik asit üretimi için kimyas ...

                                               

Tetrahidrofuran

Tetrahidrofuran, kısaca THF olarak bilinen, 4O formüllü bir siklik eterdir. Suda çözünen, organik bir sıvıdır. Spandex üretiminde kullanılır. Polar olduğundan iyi bir çözücüdür. Zehirli değildir.

                                               

Asıboyası

Asıboyası veya toprak boya, sarı ya da kırmızı demir cevherinden elde edilen doğal boya. Cevherin niteliğine göre; kırmızıdan turuncuya, kahverengiden sarı renge kadar çesitlilik gösteren pigmentlerden olusur. Hem su içinde hem de yağda erime öze ...

                                               

Venedik kırmızısı

Venedik kırmızısı, açık ve sıcak bir pigment olup handiyse hematit tipi saf demir oksitten türetilmis koyu bir scarlet tonudur. Modern örnekler sıklıkla sentetik kızıl demir oksit ile üretilirler. Rönesans döneminde Italyan sanatında bu renk sıkl ...

                                               

Asetilkolin

Bir alkaloid olan asetilkolin tanımlanan ilk nörotransmitterdir. Merkezi sinir sisteminde yer alan bir kimyasal transmitter olmasının yanı sıra birçok organizmanın parasempatik sinir sisteminde yer alır.

                                               

Betanekol

Betanekol, muskarinik reseptörleri, nikotinik reseptörler üzerinde herhangi bir etki olmaksızın seçici olarak uyaran parasempatomimetik bir kolin karbamattır. Asetilkolinin aksine Betanekol, kolinesteraz tarafından hidrolize edilmez ve bu nedenle ...

                                               

Karbakol

Karbakol, asetilkolin reseptörlerine bağlanan ve onları aktive eden parasempatomimetik bir ilaçtır. Ayrıca karbamilkolin olarak da bilinir ve Miostat markası altında satılır. Kolinerjik agonist olarak sınıflandırılır. Öncelikle glokom tedavisi gi ...

                                               

Metakolin

Metakolin, parasempatik sinir sisteminde seçici olmayan bir muskarinik reseptör agonisti olarak görev yapan sentetik bir kolin esteridir.

                                               

Muskarinik asetilkolin reseptörü

Muskarinik asetilkolin reseptörleri, belirli nöronların ve diğer hücrelerin hücre zarlarında G proteinine bağlı reseptör kompleksleri olusturan asetilkolin reseptörleridir. Parasempatik sinir sistemindeki postganglionik liflerden salınan asetilko ...

                                               

Parasempatomimetik ilaçlar

Parasempatomimetik ilaçlar, bazen kolinomimetik ilaçlar veya kolinerjik reseptörleri uyarıcı ajanlar olarak da adlandırılırlar; parasempatik sinir sistemini uyaran kimyasallardır. Bu kimyasallara kolinerjik ilaçlar da denir çünkü asetilkolin, PSN ...