ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 200
                                               

LibreOffice Impress

LibreOffice Impress, özgür ve ücretsiz LibreOffice yazılım ailesinin sunu uygulaması. Yerel dosya biçimi olarak bir ISO/IEC standardı olan OpenDocument Format biçimlerinden.odp biçimini kullanır. Ayrıca Microsoft Wordün yerel dosya biçimlerindeki ...

                                               

Office Sway

Office Sway Microsoftun sunduğu bir sunum programıdır ve Microsoft Office ürün ailesinin bir parçasıdır. Genellikle Ağustos 2015te Microsoft tarafından yayımlanan Sway, bir Microsoft Account hesabına sahip kullanıcılara metin ve medyayı bir araya ...

                                               

Sunum programı

Sunum programı bir slayt gösterisi seklinde bilgi ve sunum görüntülemek için kullanılan bir yazılım paketidir. Üç ana isleve sahiptir: metin eklenip biçimlendirilebilen bir düzenleyici, grafik görüntülerin eklenmesi ve değistirilmesi için bir yön ...

                                               

Venetia Burney

Venetia Phair, Clyde Tombaughın 18 Subat 1930 yılında kesfini yaptığı Kuiper kusağında bulunan Plüton gezegenine Plüton adını öneren kisidir. Öneriyi yaptığı esnada Oxfordda yasıyordu ve henüz 11 yasındaydı.

                                               

Gamma Cephei

Gamma Cephei, Cepheus takım yıldızında yaklasık 45 ısıkyılı uzaklıkta bulunan bir ikili yıldız sistemidir. Birincil K1III-IV turuncu subgiant yıldız sınıfıdır; Kırmızı cücedir. Bir extrasolar gezegen birincilinin etrafında dönmekte olduğuna inanı ...

                                               

Kutup Yıldızı

Kutup Yıldızı ya da bilimsel adıyla Polaris, Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızı. Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen aynı doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine gün boyunca yer değistirmez ve hep kuzeyi gösterir. Bu özel ...

                                               

Vega (yıldız)

Vega, Lir Takımyıldızında yer alan en parlak yıldız. Bayer belirtmesi α Lyrae dır. Kısaca Alpha Lyr ve α Lyr olarak da yazılır. Göğün besinci en parlak yıldızıdır. Kuzey yarımkürede Arcturus’tan sonra ikinci en parlak yıldızdır. Günes’e 25.3 ısık ...

                                               

Keyhole, Inc

Keyhole, Inc, 2001 yılında kurulan, coğrafi veri görsellestirme uygulamaları konusunda uzmanlasmıs bir öncü yazılım gelistirme sirketi olmustur ve 2004 yılında Google tarafından satın alınmıstır. Baslangıçta Intrinsic Graphics bir yan ürünü olara ...

                                               

Gezegen sistemi

Gezegen sistemi, bir yıldız veya yıldız sistemi çevresindeki yörüngede kütleçekimi ile sınırlanmıs yıldız olmayan nesneler kümesidir. Genel olarak, bu sistemler cüce gezegenler, asteroitler, doğal uydular, meteoroitler, kuyruklu yıldızlar, gezege ...

                                               

51 Pegasi

51 Pegasi veya Helvetios, Pegasus takımyıldızında 50.9 ıy uzaklıkta yer alan Günes benzeri bir yıldızdır. 51 Pegasi, üzerinde bir Günes dısı gezegen kesfedilmis ilk anakol yıldızıdır.

                                               

HD 40307

HD 40307, dünyadan yaklasık 42 ısık yılı uzaklıkta, Ressam takımyıldızında yer alan turuncu bir anakol yıldızıdır. Adını Henry Draper Kataloğundaki adlandırmasından alır. Kütlesinin Günese oranla az miktarda daha küçük olduğu hesaplanmıstır. HD 4 ...

                                               

HD 41004

2003 yılında HD 41004 Ab gezegeni Zucker tarafından kesefedildi fakat 2004 yılına kadar yayımlanmadı. Kütlesi, Jüpiterden 2.56 kat daha fazladır. Yoldas yıldız çevresinde kahverengi cüce HD 41004 Bb kesfedilmistir.

                                               

Alfa Centauri

Alfa Centauri, Günese en yakın yıldız sistemi. Rigel Kent de denir. Günesten ortalama uzaklığı 4.37 ısık yılı olan Alfa Centauri yıldız sistemi, birbirinin çevresinde dönen iki Günes benzeri yıldız ve büyük olasılıkla onlardan çok daha uzakta yer ...

                                               

Yıldız sistemi

Yıldız sistemi, birbirleri çevresinde dönen, kütleçekim kuvvetiyle birbirlerine bağlı az sayıdaki yıldızdan olusan sistemdir. Yıldız sistemi çok sayıda yıldızlardan olusan yıldız kümesi değildir. Yıldız sistemleri genellikle çift yıldız sistemi v ...

                                               

Elektromanyetik spektrum

Elektromanyetik tayf veya elektromanyetik spektrum, evrenin herhangi bir yerinde fizik kurallarınca mümkün kılınan tüm elektromanyetik radyasyonu ve farklı ısınım türevlerinin dalga boyları veya frekanslarına göre bu tayftaki rölatif yerlerini if ...

                                               

PLOS Genetics

PLOS Genetics, PLOS tarafından aylık olarak yayınlanan akran denetimli bir açık erisim dergisidir. 7 PLOS dergisinin içinde, "toplum dergisi" olan dört dergiden biridir ve biyolojinin tüm alanlarından orijinal katkılar yayınlayarak genetik ve gen ...

                                               

Denizsakayığı

Denizsakayığı, Actiniaria takımında sınıflandırılan, suda bulunan ve avlanarak yasayan hayvanlardır. Knidliler gibi, mercan ve medüzler ile yakındırlar. Denizsakayıkları temel disk ve ağız diski olmak üzere iki kısımdan olusur. Temel disk yüzeye ...

                                               

Schizosaccharomyces pombe

Schizosaccharomyces pombe, veya "fisyon mayası", tek hücreli bir maya türüdür. Biyologlar tarafından ökaryotik canlıların moleküler biyoloji ve hücre biyolojisini çalısmak için bir model organizma olarak kullanılır. Hücreler çubuk seklinde, 2-3 m ...

                                               

Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi

Uluslararası Virüs Sınıflandırma Komitesi, virüslerin isimlendirilmesi ve sınıflandırmasında yetkili bir komitedir. Virüsleri isimlendiren ve canlı organizmalardaki etkilerine göre sınıflandıran bir sistem gelistirmislerdir. Üyeleri kabul görmüs ...

                                               

SIMPLE algoritması

Hesaplamalı akıskanlar dinamiğinde, SIMPLE algoritması, Navier-Stokes denklemlerinin çözümünde sıklıkla kullanılan bir sayısal yöntem. SIMPLE, Ingilizce Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations ın kısaltmasıdır, Türkçe karsılığı Basınca ...

                                               

Poisson-Boltzmann denklemi

Poisson-Boltzmann denklemi elektrolitler içindeki moleküller arasındaki elektrostatik etkilesimleri açıklayan diferansiyel denklemlere denir. Bu denklem aynı zamanda Gouy-Chapman çift tabaka nın matematiksel temelidir; ilk olarak Gouy tarafından ...

                                               

Dinamik

Dinamik, cisimlerin, çesitli kuvvetler altında, hareketlerindeki değisiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Baska bir ifadeyle: Dinamik, harekete sebep olan ve hareketi değistiren unsurları inceler. Fizik biliminde Klasik mekaniğin branslarından bir ...

                                               

Açısal ivme

Açısal ivme, açısal hızın birim zamandaki değisimidir. SI birim sistemindeki birimi: rad/s² dir ve genellikle Yunan harfi alfa ile gösterilir.

                                               

Kinetik

Kinetik, hareketi ona neden olan ve o hareketten doğan kuvvetleri de göz önüne alarak inceleyen bilim dalıdır. Kinematik büyüklüklere ek olarak parçacığın kinetik incelemesinde kuvvet, kütle, katı cisimin kinetik incelenmesinde kuvvet, moment, ve ...

                                               

Elektron

Elektron, eksi bir temel elektrik yüküne sahip atomaltı parçacıktır. Lepton parçacık ailesinin ilk nesline aittirler ve bilesenleri ya da bilinen bir alt yapıları olmadığından genellikle temel parçacıklar olarak düsünülürler. Kütleleri, protonlar ...

                                               

Elektrostatik

Elektrostatik, duran veya çok yavas hareket eden elektrik yüklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Eski çağlardan beridir kehribar gibi bazı maddelerin sürtünmeden sonra bazı hafif maddeleri çektiği bilinirdi. Yunanca kehribaramber, elektron elektr ...

                                               

Elektrik potansiyeli

Elektrik potansiyeli, bir elektriksel alan içerisindeki herhangi bir noktada birim Elektriksel yük basına düsen Elektriksel potansiyel enerjidir. Herhangi bir noktadaki elektriksel potansiyel olarak da tanımlanır. Skaler bir büyüklüktür. Uluslara ...

                                               

Faraday kafesi

Faraday kafesi, elektriksel iletken metal ile kaplanmıs veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüs içteki hacmi dısardaki elektrik alanlardan koruyan bir muhafazadır. 1836 yılında Ingiliz Fizikçi Michael Faradayın bulusu olduğu için "Faraday kafesi ...

                                               

Plazma aktüatörü

Plazma aktüatörleri hali hazırda aerodinamik akıs kontrolü için gelistirilen bir aktüatör tipidir. Plazma aktüatör ionocraft ile aynı yolla kuvvet uygular. Bu aktüatörlerin çalısması elektrotlardan geçen yüksek voltajlı alternatif akım uygulamala ...

                                               

Poisson denklemi

Matematikte, Poisson denklemi elektrostatik, makine mühendisliği ve teorik fizikde genis kullanım alanına sahip eliptik türdeki Kısmi diferansiyel denklemlerdir. Fransız matematikçi, geometrici ve fizikçi olan Siméon Denis Poissondan sonra isimle ...

                                               

Sönümlü poisson denklemi

Fizikte, Sönümlü Poisson Denklemi: G\mathbf {k}=1.} r argümanlı Green fonksiyonunu ters Fourier dönüsümü yapılarak bulunabilir, G r = 1 2 π 3 ∭ d 3 k e i k ⋅ r k 2 + λ 2. {\displaystyle G\mathbf {r}={\frac {1}{2\pi^{3}}}\;\iiint \mathrm {d} ^{3}\ ...

                                               

Proton

Proton, atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atomaltı parçacıktır. Elektronlardan farklı olarak atomun ağırlığında hesaba katılacak düzeyde kütleye sahiptirler. Simdiye kadar Protonların Iki yukarı bir asağı kuarktan olustuğu kabul edilse de yeni ...

                                               

Statik

Statik, durağan anlamına gelen, fiziğin statik dengede duran sistemlerle ilgilenen dalıdır. Eğer bir cismin parçaları, birbirlerine göre izafi hareket yapmıyorlarsa, o cisim için statik dengede denir. Bu da ancak cisim belirli bir referans noktas ...

                                               

Denge ağırlığı

Denge ağırlığı yahut karsıağırlık belirli bir kütlenin simetrik olmayan biçim nedeniyle genellikle tek taraflı olan kuvvet ve torklarını dengelemek islevi gören ögedir.

                                               

Azot oksit

Azot trioksit NO 3 veya nitrat kökü, azotVI oksit Trinitramid NNO 2 3 veya N 4 O 6), azot0,IV oksit Azot monoksit NO, nitrik oksit veya azotII oksit Nitröz oksit N 2 O, azot0,II oksit Azot tetraoksit N 2 O 4, azotIV oksit Dimer Diazot dioksit N 2 ...

                                               

Kömür gazlastırma

Kömür gazlastırma, kömür ve su, hava ve/veya oksijenden, esas olarak karbonmonoksit, hidrojen, karbondioksit, doğalgaz ve su buharından olusan bir karısım olan sentez gazı üretme islemidir. Tarihsel olarak kömür, "sehir gazı" olarak da bilinen kö ...

                                               

Total (sirket)

Total SA, Fransa merkezli çok uluslu petrol sirketi. "Süper büyük" 6 petrol sirketinden biridir. Sirketin merkezi Paris yakınlarındaki Tour Total adlı binada bulunmaktadır.

                                               

2-Merkaptoetanol

2-Merkaptoetanol HOCH 2 CH 2 SH formüllü bir tiyol bilesiğidir. Yaygın olarak ME veya βME seklinde kısaltılır. ME, disülfür bağlarının indirgenmesinde biyolojik anti-oksidant görevi yapar ve bunu hidroksil radikallerini birbirlerinden ayırarak ba ...

                                               

Kalay(II) klorür

Kalay klorür ya da stanit klorür, SnCl 2 formülüne sahip, beyaz kristal halinde bir katıdır. Kararlı bir dihidrat olusturur, ancak sulu çözeltileri, özellikle sıcaksa, hidrolize uğrama eğilimindedir. SnCl 2 yaygın bir sekilde indirgeyici madde ol ...

                                               

Lityum

Lityum sembolü Li atom numarası 3 olan kimyasal elementtir. Periyodik tabloda 1. grupta alkali metal olarak bulunur ve yoğunluğu en düsük olan metaldir. Lityum doğada saf halde bulunmaz. Yumusak ve gümüsümsü beyaz metaldir. Havada bulunan oksijen ...

                                               

Rubidyum

Rubidyum, Rb sembolü ile gösterilen, 37 atom numarasına sahip bir alkali metaller grubundan bir kimyasal element. 1861 yılında Gustav Kirchhoff ve Robert Bunsen tarafından Almanyada kesfedilmistir. Kimyasal açıdan potasyum ve sezyumun özellikleri ...

                                               

2-Piridon

2-Piridon, C 5 H 4 NH formülüne sahip organik bir bilesiktir. Renksiz bir katıdır. Hidrojen bağlı dimerler olusturduğu iyi bilinmektedir ve tautomerler olarak varolan bir bilesiktir.

                                               

Bakır nitrat

Bakır nitrat oda sıcaklığında katı halde bulunan inorganik bir bilesiktir.Hidratsız bakır nitrat yesil mavi renktedir.Hidratlı formu ise genel olarak koyu mavi renktedir.5 farklı hidratı bulunmaktadır.Yaygın bir sekilde trihidrat ve heksahidrat o ...

                                               

Baryum kromat

Baryum kromat, BaCrO 4 formülüne sahip sarı renkli, kum gibi toz bir maddedir. Bilinen bir oksitleyici maddedir ve baryum iyonlarının bir sonucu olarak ısıtıldığında yesil bir alev üretir.

                                               

Çinko nitrat

Çinko nitrat formülü Zn 2 olan bir çinko bilesiğidir. Bu beyaz, kristal katı bilesik havadan çok nem çekerek sulanır ve genellikle hekzahidrat Zn 2 6H 2 O formunda bulunmaktadır. Çinko nitrat su ve alkolde çözünür.

                                               

Gümüs klorat

Gümüs klorat beyaz tetragonal kristaller formundadır. Tüm kloratlar gibi suda çözünür ve oksitleyici bir maddedir. Basit bir metal tuzu olarak, temel inorganik kimya deneylerinde kullanılan yaygın bir kimyasaldır. Isığa duyarlıdır, bundan dolayı ...

                                               

Iyot heptaflorür

Iyot heptaflorür, diğer adıyla iyot florür ya da iyot florür, IF 7 kimyasal formülüne sahip interhalojen bilesiktir. VSEPR teorisinde öngörüldüğü gibi alısılmadık bir besgen bipiramidal yapıya sahiptir. Molekül, Berry mekanizmasına benzeyen ancak ...

                                               

Iyot pentaoksit

Iyot pentaoksit I 2 O 5 formülü ile gösterilen kimyasal bilesiktir. Bu iyot oksit, iyot asidinin anhidriti ve iyotun tek kararlı oksididir. 200 °Cde kuru hava akımında iyodik asidi kurutmak suretiyle üretilir: 2HIO 3 → I 2 O 5 + H 2 O

                                               

Iyot triklorür

Iyot triklorür, iyot ve klorden olusan bir interhalojen bilesiğidir. Bu parlak sarı ve katı halde bir düzlemsel olarak mevcut olan dimer I 2 Cl 6, iki köprü Cl atomlarına sahip Cl 2 I 2 ICl 2 tir. Iyotun fazla sıvı klor ile −70 °Cte reaksiyona so ...

                                               

Perklorat

Perklorat, ClO 4 − formülüyle göserilen bir kimyasal kök. Bilesiklerinde daima bir adet elektron alır. Perkloratlar perklorik asitin tuzlarıdır. Perkloratlar özellikle tıpta tiroid bezleri tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlarla beraber, hava yast ...