ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 180
                                               

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED tarafından gelistirilen, Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından Kuzey Amerikada, Namco Bandai Games tarafından ise Avrupada yayımcılığı yapılan üçüncü sahıs nisancı türü rol yapma oyunudur. Oyun ...

                                               

Kades

Kades, Suriyenin Humus valiliğinde, Asi Nehri kıyısında antik kent. Eski Mısır kaynaklarından ilk kez III. Tutmosisin Filistindeki Megiddoda Kades prensi önderliğindeki bir ayaklanmayı bastırması dolayısıyla sözü edilir. Kades, Hitit egemenliğine ...

                                               

Akrep insan

Akrep insan, birçok Akadca efsanede geçen yaratıklardır. Gılgamıs Destanı nın Babil versiyonu ile Enûma Eliš destanları, bu efsanelerden ikisidir. Akrep insanlar ayrıca akrabuamelu ya da girtablilu olarak da bilinir. Akrep insanlar, bir insanın b ...

                                               

Enki

Enki, Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısıdır. Daha sonraları Babil mitolojisinde Ea olarak anılmıstır. Enkinin bas tapınağı Eridudaki é-engur-ra yani "su derinliğin evi"dir. Enki, Me olarak anılan kutsal güçlerin koruyucusuydu. Enk ...

                                               

Kader Tableti

Antik Mezopotamya mitolojisinde Kader Tableti, çivi yazısı yazılmıs bir kil tablet olarak tahmin edilmektedir. Bu tablet, kalıcı bir yasal belge olarak, Tanrı Enlile, evrenin yönetici olarak üstün bir yetki vermektedir. Ninurta ve Kaplumbağa adlı ...

                                               

Mummu

Mummu, tarih öncesi tanrılardan Apsû ve Tiamatın vezir tanrısı. Teknik yeteneğin vücut bulmus hâli, cismani sekli olmasının yanı sıra antik Sümero-Babil zanaatkâr-tanrısıydı. Efsaneye göre tatlı su ruhu ile disi bir devden Mum-mu denilen ne olduğ ...

                                               

Mustafa

Mustafa, Islam peygamberi Muhammedin seçilmis/seçkin anlamına gelen lakabıdır. Arapça kökenli bir erkek adı olarak kullanılmaktadır.

                                               

Arapçanın romanizasyonu

Latinizasyon tabiri genel olarak Latin alfabesi dısındaki ses sistemlerinin Latin alfabesine çevrilmesini ifade eder. Arapçanın Latin alfabesine çevirisi yapılırken bu uygulamaların hiçbirinde ortak bir uygulama gelistirilememistir. Çünkü her ülk ...

                                               

Semsî harfler

Semsî harfler, Arapça kelimelerin Elif-Lam takısıyla belirlilik kazandığı durumlarda Elif-lamın Lamını okumadan, seddeli okunan harflerdir. Semsî harfler 14 adettir.

                                               

Tâ-i merbûta

Tâ-i merbûta Arapça yazımda ek bir isarettir, ancak Arap alfabesinden sayılmaz. Bu üzerinde iki nokta olan yalın he gibi ve bir kelimenin sonuna son ek olarak bağlandığı zaman, bu ek isaretin bir türevi "t" gibi okunur ve te gibi iki biçimde yazı ...

                                               

Bilal (isim)

Bilal Lübnanlı sarkıcı 1983, Lübnanlı çingene sarkıcı Bilal Amerikalı sarkıcı 1979, Amerikan R & B / caz sarkıcısı Bilal Mansur Ali 1988, Kenyalı-Bahreyn atlet Bilal bin Haris?-682, Islam peygamberi Muhammedin sahabesi. Seb Bilal 1966 tam adı Bil ...

                                               

Muhammad Marmaduke Pickthall

Muhammad Marmaduke Pickthall Batılı Islam yazarı. Kuran-ı Kerimi özgün sekliyle Arapçadan Ingilizceye tercüme etmistir. Hristiyanlıktan Islama sonradan geçen Pickthall bir romancıydı. D.H. Lawrence, H.G. Wells, ve E.M. Forstera göre aynı zamanda ...

                                               

El-Cemile

El-Cemile, Dubaide yayımlanan aylık kadın dergisi. Suudi Arastırma ve Pazarlama Grubunun yayınlarından biridir. Dergi önce Londrada daha sonra da Ekim 1994te Riyadda açılmıstır. Dergi 2005 yılında Londradan Dubaiye tasınmıstır. El-Cemile ağırlıkl ...

                                               

El-Vatan el-Arabi

El-Vatan el-Arabi, Paris, Fransada yayımlanan ve Arap devletleriyle ilgili siyasi içerik barındıran dergidir. Arapça olarak Velid Ebu Zahirin kurucu editörlüğünde Subat 1977de haftalık yayın hayatına baslayan dergi, Avrupada yayımlanan ilk Arap d ...

                                               

Nısf ed-Dünya

Nısf ed-Dünya, ilk olarak 1989da basılmıstır. Dergi, Al Ahram Gazetesi tarafından yayınlanmaktadır ve bas editörleri devlet tarafından yönetilen Yüksek Basın Konseyidir. Dergi, genellikle çalısan Mısırlı kadınları hedef almaktadır. Siyasi haberle ...

                                               

Asker

Asker ; orduda görevli, erden maresale kadar rütbeye sahip kisi. Askerlik yükümlülüğü altına giren sahıslar ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmî bir kıyafet tasıyan kisilerdir. Askerlerin aslî görevi ülkelerinin topraklarını iç ...

                                               

Ayet

Âyet ya da Âyet-i Kerime, Kuran surelerini olusturan harf, kelime veya cümlelerdir. Âyet Arapçada delil, açık alamet, veri veya isâret gibi anlamlara gelmektedir. Türkçe olarak Âyet-î Kerîme seklinde kullanımı yaygındır. Kuranda da cümle içinde b ...

                                               

Basur

Basur veya hemoroid ayrıca halk arasında bilinen adıyla mayasıl, anal kanalda dıskı kontrolüne yardımcı olan vasküler yapılardır. Bunlar sistiği veya iltihaplandığı zaman patolojik hale veya hemoroid memesi hâline gelir. Fizyolojik durumdayken, a ...

                                               

Ezan

Ezan, Islam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için yapılan çağrıya verilen isimdir. Ezân-ı Muhammedî olarak da adlandırılır. Ezan okuyan kisiye müezzin denir. Arapçada "duyuru, ilan, çağrı" anlamlarına gelen adhan" sözcüğünden ...

                                               

Fuhus

Fuhus veya fahiselik, para karsılığında cinsel iliskiye girme. Fuhus yapan kadın seks isçisine fahise denir. Pornografik film oyuncuları para karsılığı seks yapmalarına rağmen seks hizmetini partnerlerine değil izleyicilere sattıkları için fahise ...

                                               

Hakem

Hakem bir karsılasmayı, bir oyunu, belli bir kurallar bütününe uygun olarak, gerektiğinde kuralları da yorumlayarak yöneten kisi. Anlasmazlık durumunda onun sözü geçerlidir.

                                               

Kadayıf

Kadayıf ya da Tel kadayıf, un ve suyun karıstırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilen bir yiyecektir. En çok Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde tatlı olarak tüketilir. Kadayıf sözcüğü Arapçadan ge ...

                                               

Kesir

Kesir, bir birimin bölündüğü parçalardan birinin veya birkaçının bütüne oranını ifade eden sayı. Kesir kavramı, ondalık sayılardan ve yüzdelerden ayırmak amacıyla sıklıkla sadece "bayağı kesirleri" tanımlamak için kullanılır.

                                               

Kıraât

Kıraât, Islam dinin kutsal kitabı Kuranın metninin sözlü rivayetlerini, yazıya geçirilmesi sürecini ve bu süreçteki farklı okuyus sekillerini inceleyen ilim dalıdır. Kıraat imamlarından her birinin, rivayet ve tariklarının ittifak ile temsil etti ...

                                               

Mektup

Mektup ; kalemle, daktilo ile veya elektronik yöntemlerle yazılmıs; elden, posta ile veya elektronik bir cihaz aracılığıyla gönderilmis; genellikle düzyazı seklindeki uzun mesaj. Bir düsünce veya duygunun birilerine iletilmesi amacıyla yazılan öz ...

                                               

Muhasebe

Muhasebe, bir isletmenin varlıkları ve kaynakları üzerindeki mali nitelikteki bilgileri kayıt, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama gibi fonksiyonlar ile takip eden bilimsel bir sistemdir.

                                               

Musâhip

Musâhip veya müsâhip, Alevilikte özel bir dinî tören ile atanan ve kisinin hem dünyada hem de ahirette kardesi ve yoldası kabul edilen kimse. Kelime Arapça "sahiba" kökünden gelir.

                                               

Mushaf

Mushaf Kuranın kitap hâlindeki sekline verilen isimdir. Mushaf kelimesi Arapça olup iki kapak arasına alınmıs sayfalar anlamına gelmektedir. Kuran için bir isim olarak kullanılması ilk olarak Ebubekir zamanında olmustur. Muhammed hayattayken Kura ...

                                               

Mühimmat

Mühimmat ; askerî terminolojide savas için gerekli, demirbas olmayan bütün yedek parça ve cephaneyi kapsayan bir terim. Cephane ise atesli silahlardan atılmak üzere hazırlanmıs her türlü patlayıcı veya delici malzemedir.

                                               

Mümin (Islam)

Mümin Arapça EMNden ismi fail olarak türetilmistir. Aynı kökten türetilen diğer kelimeler emin, iman, amin, emniyet, emanet gibi kelimelerdir. Kelimenin Eski Mısırın tanrı kralı Amun-Ranın adından Arapçaya Amin seklinde geçmis olması muarreb ve d ...

                                               

Mütesâbih

Mütesâbih, "Muhkem" olmayan Kurân âyetleri ve bazı benzer sekildeki hadisler; Kurân-ı Kerîm âyetleri ve hadislerin mecazî mânalara gelen ifadeleri "Mütesabih" olarak adlandırılmaktadırlar. Arapça bir sıfat olan kelimesi "benzesen" demektir. Çoğul ...

                                               

Nedime

Nedime, soylu bir kadına eslik ve arkadaslık etmekle yükümlü yardımcı kadın. Çoğunlukla eğitimli, yüksek tabakadan kadınlar arasından seçilir, ancak hizmet ettiği kisiden daha alçak seviyede olmak zorundadır. Nedimenin görevleri ülkeden ülkeye ve ...

                                               

Sıfat

Sıfat ya da ön ad ; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim gibi çesitli yönlerden tanımlayan, tarif eden kelime türü. Sıfat ile nitelediği veya belirttiği ismin olusturduğu kelime ...

                                               

Sarkıcı

Sarkıcı, sarkı söyleyen, sarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği sarkı söylemek olan, bir müzik eserine eslik etmek için sesini kullanan müzisyen. Sarkıcı terimi daha çok belli bir melodiyi söyleyen müzisyenler için kullanılırken vokalist terimi ...

                                               

Tevrat

Tevrat / Torah, Ibranicede yazılmıs ve Yahudi kutsal kitabı olan Tanahın üç kısmının birincisidir. Torah bes kitaptan olusmaktadır. Bunun için Yahudiler chamischa chumsche tora da derler. Ayrıca kitapların Tanrının ilhamıyla yazıldığına inanılan ...

                                               

Yaratılıs Kitabı

Yaratılıs Kitabı, Tanah ve Eski Ahitin ilk bes kitabını olusturan Tevratın birinci kitabı. Toplam 50 bölümden olusur. Kitabın adı Batı dillerine adı Yunancada "yaratılıs, doğus" anlamındaki Genesis kelimesinden geçmistir. Musevi geleneğinde ise k ...

                                               

Ibrani alfabesi

Ibrani alfabesi, Sami dilleri grubuna bağlı ve Israilin resmî dili olan Ibranicenin ve Askenaz Yahudilerinin konustuğu bir Cermen dili olan Yidis ile Sefarad Yahudilerinin dili olan Ladino gibi diğer Yahudi dillerinin yazımında kullanılan Arami a ...

                                               

Ibrani alfabesinin tarihi

Günümüz bilim adamlarınca orijinal Ibrani alfabesi bölgedeki diğer alfabelerle birlikte aynı anda MÖ 2. milenyumun sonlarında ve MÖ 1. milenyumda gelismeye basladı. Yunan alfabesinin yaratılmasına önayak olan Fenike alfabesiyle yakın akrabalığı v ...

                                               

Benjamin (ad)

Benjamin, Batı topluluklarında ve Yahudilerde popüler olan Ibranice erkek adıdır. Ibranicede "sağ elimin oğlu" anlamına gelen בִּנְיָמִין Beni-yamin kelimesinden türemistir. Kitab-ı Mukaddesde geçen Israilin 12 oğlundan biri olan Benyamin, bu ism ...

                                               

Karaite Yahudiliği

Karaim ya da Karayit bir Yahudi mezhebidir. Karaim terimi Ibranice Baalei ha-Mikra esanlamı ile bilinir. Karaimler, Yahudilerin ana din kitabı olan Tora Yazıtlarından baska bir kaynak tanımaz, sözel kuralları kendi inancı için bağlayıcı bulmazlar ...

                                               

Satyricon (film, 1969)

Satyricon 1969 Italya - Fransa ortak yapımı fantastik film. Ingilizce konusulan ülkelerde Fellini - Satyricon adı ile gösterime sunulmustur. Film Nisan 1996da 15., 1998de de 17. Uluslararası Istanbul Film Festivalinde gösterildi. Senaryosunu Fede ...

                                               

Kornea

Kornea, gözün en ön kısmında yer alan, ısığı odaklamak ve gözü dıs etkenlerden korumak için özellesmis saydam ve eğimli doku. Korneanın ön yüzeyi gözün temel kırıcı bilesenidir diğer kırıcı bilesen ise lenstir. Kornea ve lens, dıs ortamdan gelen ...

                                               

Lotus (bitki)

Lotus çiçeği, Nelumbo cinsinden yağmur ormanlarında yasayan bitki türlerine verilen ad. Yaprak yapısı üzerindeki nano sivrilikler yapısmayı önler. Su gibi kapiler çekim tutunması olan maddelerde bile statik iticilik özelliğini korurlar. Bu nano t ...

                                               

Menisküs

Menisküs, insan dizinde yer alan kıkırdak dokudan olusmus bir yapıdır. Doku, dizde, üstte ve altta yer alan iki ana bacak kemiğinin birlestiği yerde bulunmaktadır ve bu iki kemiğin sürtünmesini engellemekte önemli rol oynamaktadır. Meni sözcüğü Y ...

                                               

Retina

Retina ya da ağkatman, görmeyi sağlayan ısığa ve renge duyarlı hücrelerin bulunduğu göz tabakasıdır. Retina, göz küremizin iç yüzeyini kaplar, ince yarı saydam ve hafif pembe-kırmızı renkli bir zardır. Retina, göz küresi bosluğuna bakan iç kısımd ...

                                               

Saturnalia

Her ne kadar Roma Paganizmindeki Satürn, Yunan Mitolojisinde Kronos ile aynı motif olsa da Satürnalya Festivali, gerek yamyamlık gerekse toplu seks kutlamalarıyla Antik Yunan dönemindeki Dionysos Senliklerine çok benzemektedir. Dionysos tıpkı Rom ...

                                               

Zona

Herpes zoster, genel adıyla zona, varisella zoster virüsünün sebep olduğu ve daha önce su çiçeği geçirmis kisilerde görülen, vücudun tek tarafında deride su toplamıs ağrılı kabartılarla seyreden bir hastalıktır. Halk arasında kusak hastalığı veya ...

                                               

Yıldız Geçidi (film)

Yıldız Geçidi, Roland Emmerichin yönettiği ve Dean Devlin ile beraber yazdığı, basrollerini Kurt Russell, James Spader ve Jaye Davidsonın paylastığı, 1994 yapımı kült bilimkurgu filmi. Film özellikle, uzaylı Ra ve solucan deliği kavramlarıyla tüm ...

                                               

Pali Derlemesi

Pali Derlemesi, Pali Kanonu ya da Tipitaka, Theravada geleneğinde kabul edilenPali dilindeki sekliyle korunmus Budist yazmaların standart bir derlemesidir. Sözlü gelenekten aktarılmıstır yazmalardan olusan derleme, Dördüncü Budist Konsey dönemind ...

                                               

Sutta Pitaka

Öğreti sepeti de denilen Sutta Pitaka, Buda’nın konusmalarının ve diyaloglarının toplanmasıdır. Bazen" Üç Sepet”in önemli bir bölümü ve bütün Pali derlemelerinin yardımcısı olarak kabul görmüstür. Sutta ya da Sutra kelime olarak" iplik” anlamına ...