ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170
                                               

Ahteri Lügati

Ahteri Lügati, Lügat-i Ahteri veya Ahteri-i Kebir, Arapça-Türkçe lügat. Müellifi, Ahterî mahlaslı lügat âlimi Muslihiddin Mustafa bin Semseddin Karahisârî dir. Ahteri, 1496 yılında Afyonkarahisar da doğmustur, basılan tek eseri lügatidir. Bin say ...

                                               

Bahsayis Lugati

Bahsayis Lugati, Eski Anadolu Türkçesi sözlüğü. Eser Süleymaniye Kütüphanesinde Fatih 5178 numarada kayıtlıdır. 920 yılında kaleme alınmıs, tahminen de 14. yüzyılda istinsah edilmistir. Eser, Arapça ve Farsça isim soylu kelimeleri içeren tematik ...

                                               

Doğan Büyük Türkçe Sözlük

Doğan Büyük Türkçe Sözlük, D. Mehmet Doğan tarafından olusturulmus ve ilk baskısı 1981 yılında yapılmıs temel Türkçe sözlük. Sözlüğün 2020 itibariyle 26. baskısı yapılmıstır. Ilk yayınlanısından beri 200.000in üstünde baskı sayısına ulasmıstır.

                                               

Kamûs-ı Türkî

Kamûs-ı Türkî, Semseddin Sami tarafından yazılıp, ilk baskısı 1901 tarihinde Ikdam gazetesi tarafından yapılan Türkçe sözlük. Kamûs-ı Türkî, adında "Türk" kelimesi geçen ilk Türkçeden Türkçeye sözlüktür. Semseddin Sami, bu sözlükte Osmanlıcada ku ...

                                               

Kitabül-Idrak li-Lisanil-Etrak

Kitabül-Idrak li-Lisanil-Etrak, 1312 yılında Esirüd-din Ebû Hayyân tarafından Araplara Türkçe öğretmek için yazılmıs Kıpçakça dilbilgisi kitabı ve sözlük. Sözcük ve ekler konusunu ele alan bir dilbilgisi bölümü ve Arap alfabesine göre düzenlenmis ...

                                               

Kurtulus Savası Sözlüğü

Kurtulus Savası Sözlüğü, Fahrettin Çiloğlu’nun Türkiye’nin kurulus yıllarını ele alan özel adlar sözlüdür. Ilk baskısı 1999 yılında Doğan Kitap tarafından yapıldı. 100.000 adet basılıp Hürriyet gazetesi ile birlikte o yıl, Türk Kurtulus Savasının ...

                                               

Lugat-i Nâcî

Lugat-ı Naci, Muallim Naci tarafından baslanıp onun ölümünden sonra Müstecabizâde Ismet tarafından tamamlanan ve ilk baskısı 1894’te yapılan Osmanlıca sözlük. Türkçe’de kullanılan Arapça, Farsça kelimeleri ve Batı dilinden Türkçe’ye girmis bazı k ...

                                               

Okyanus 20. Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe Sözlük

Okyanus Türkçe Sözlük ; Pars Tuğlacı tarafından hazırlanıp 1971 yılında Pars Yayınları tarafından yayınlanmaya baslandı. Ilk baskısı Istanbulda Sermet Matbaasında bastırılmıstır. Okyanus, yayınlandığı dönemine göre Türkiye Türkçesinin en büyük sö ...

                                               

Ötüken Türkçe Sözlük

Ötüken Türkçe Sözlük, emekli öğretmen ve arastırmacı yazar Yasar Çağbayır tarafından kaleme alınmıs bir sözlüktür. Türk diline ait 246.000 sözcük içeren sözlük, sözcük sayısı en çok olan sözlük olma özelliğiyle olduğu kadar içeriğinde yer alan Os ...

                                               

Vankulu Lugatı

Vankulu Lugatı, Osmanlı Imparatorluğu’nda, Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk eser. Sözlükçü el-Cevheri’ye ait olan eser Vankulu Mehmed Efendi tarafından 1589 yılında tercümesi edilmisti. Eserin asıl adı Tâcü’l-luga ve sıhâhu’l-ʿArabiyye ...

                                               

Slogan

Motto sözcüğü Italyancadan gelir ve kökeni Latince muttire yani "mırıldanmak, söylenmek" anlamındadır. Motto, tanımlayıcı bir deyisin yanı sıra bir düsturun kendisi de olabilir.

                                               

E pluribus unum

E pluribus unum, Amerika Birlesik Devletlerinin ilk resmi sloganlarından biridir. Latince olan bu slogan çoktan tek anlamına gelir. Baslangıçta bu slogan ABDyi ilk olusturan On Üç Koloninin birliği anlamında kullanılmıstı. Sonraları ABD vatandasl ...

                                               

Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir

Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir, Teskilat-ı Esasiye Kanunundan bu yana Türkiye anayasasında yer alan, TBMMde kürsünün arkasındaki duvarda tamamı büyük harflerle yazılı bulunan ve Türk milleti adına Türkiyenin kurulusunu ilan eden Türkiye B ...

                                               

Non scholae, sed vitae discimus

Non scholae, sed vitae discimus, okul için değil, yasam için öğreniriz anlamına gelen bir Latince deyis. Pek çok yerin mottosu olarak anlam kazanmıstır: Adelaide High School, Archbishop Molloy High School, Carroll College Montana, the Convent of ...

                                               

Siyasi sloganlar listesi

Better dead than Red – "Komünist olmaktansa ölmek daha iyidir" anlamındaki antikomünist slogan 1950lerin ikinci yarısında kullanılmaya baslamıstır. Türkiye Türklerindir - Mustafa Kemal Atatürke atfedilen söz, çesitli siyasetçiler ve yazarlar tara ...

                                               

Mantra

Mantra, genellikle Sanskritçe olan dini hece veya siirdir. Kullanımı mantra ile iliskili ve okul ve felsefesine göre değisiklik gösterir. Esasen ruhani kanallar olarak kullanılırlar, kelimeler ve olusan titresimlerden faydalanarak kisinin daha yü ...

                                               

Kutup ısıkları

Kutup ısıkları ya da kutup aurorası, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Günesten gelen yüklü parçacıkların etkilesimi sonucu ortaya çıkan doğal ısımalardır. Kuzey enlemlerde bu etki aurora borealis veya kuzey ısı ...

                                               

Kuzey yarımküre

Kuzey yarım küre, Dünyayı ekvator hizasından bölen hayalî bir düzlemin üstünde kalan yarısıdır. 0° paraleli ile 90° kuzey paraleli arasında yer alır. Güneyde kalan kısma ise güney yarımküre denir. Dünyanın kuzey yarımküresi, birçok ülkeyi ve düny ...

                                               

Güney yarımküre

Güney yarıküre, Dünyayı ekvator hizasından bölen hayalî bir düzlemin altında kalan yarısıdır. 0° paraleli ile 90° güney paraleli arasında yer alır. Kuzeyde kalan kısma ise kuzey yarıküre denir. Güney yarıkürenin kuzeye göre daha büyük bir oranı s ...

                                               

Doğal sapma

Doğal sapma ya da varyasyon, gerçek kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açı farkı. Doğal sapma Dünyanın manyetik alanından kaynaklanır. Gerçek kuzey veya coğrafî kuzey, Dünya üzerindeki herhangi bir noktaya göre coğrafî gerçek Kuzey Kutbunun isti ...

                                               

Yapay sapma

Yapay sapma ya da deviasyon ; bir pusulada yerel, yapay manyetik alanlar nedeniyle meydana gelen sapma. Dünyanın manyetik alanından kaynaklanan doğal sapma ile birlikte hesaplanarak, gerçek kuzeyin bulunmasında kullanılır. Yapay sapma eğer manyet ...

                                               

Antiye

Antiye, Posta idaresi tarafından postada pul yapıstırılmadan kullanılmak üzere hazırlanan; üzerinde pul görünümünde resim veya desen bulunan zarf, kart, kâğıt, band, aerogram gibi posta malzemelerine verilen isimdir. Pul görünümündeki resim veya ...

                                               

I. Alarik

I. Alarik, 370 yılında Tuna Nehri deltasındaki bir adada dünyaya gelmistir. 395 yılında Vizigot kralı olmus ve krallığı öldüğü 410 yılına kadar sürmüstür. Romayı yağmalayan ilk Cermen asıllı komutandır. Baslarda amacı halkını Romaya yerlestirmek ...

                                               

Arius

Arius, Iskenderiyede Baucalis Kilisesinde görev yapmıs Libya kökenli çileci Hristiyan bir din adamıdır. Tanrının doğası hakkındaki öğretisi, Babanın Oğul üzerindeki kutsallığının altını çizmesi ve teslis inancına muhalefeti, 325 yılında Roma Impa ...

                                               

II. Constantius

II. Konstantius 337 – 361 yılları arasında Doğuda imparatorluk yapan Konstantin hanedanına mensup Roma imparatoru.

                                               

Teoderik

Büyük Teoderik Latince: Flāvius Theodericus ; Modern Yunanca: Θευδέριχος, Theuderikhos ; Eski Ingilizce: Þēodrīc ; Eski Norsça: Þjōdrēkr, Þīdrēkr ;, Teoderik, 471-493 döneminde Doğu Romaya tabi Germen Ostrogotlar kavminin kralı ve 493 - 526 dönem ...

                                               

Güneyli Baptist Toplumu

Güneyli Baptist Toplumu veya Güneyli Baptist Konvansiyonu, ABD merkezli, muhafazakâr ağırlıklı bir Hristiyan mezhebidir. Güneyli ismi, mezhebin kurulduğu ve köklestiği Güney ABDden gelir. Mezhep, kuzeyli Baptistler ile kölelik sorunu dolayısıyla ...

                                               

Samsun Agape Protestan Kilisesi

Samsun Protestan Kilisesi, Karadeniz bölgesinde tek Protestan kilisedir. Genelde ibadetlere Samsun ve civarında yasayan Protestanların katılım gösterdiği kilisedir. Daha önce bölgede yasayan Hristiyanlar dini görevlerini ifa edemedikleri için yoğ ...

                                               

Notre-Dame de la Paix Bazilikası

Notre-Dame de la Paix Bazilikası, Fildisi Sahilinin baskent Yamoussoukroda bulunan bir bazilikadır. Kilise, 1985-1990 yılları insa edilmis olup Guinness Dünya Rekorlarına dünyanın en büyük kilisesi olarak geçmistir. 30.000 m² alana ve 158 metre y ...

                                               

Yeni Aziz Apollinare Bazilikası

Yeni Aziz Apollinare Bazilikası, 35 metre uzunluğunda ve 21 metre genisliğinde, Teoderik tarafından 500lü yıllarda insa ettirilen bir geç antik çağ bazilikasıdır. Yapıyı ilginç kılan özelliklerinden birisi Konstantinopolisten getirilen Prokonneso ...

                                               

IX. Bonifacius

Papa IX. Bonifacius, doğum adı Pietro Tomacelli, 1378-1417 arasındaki Katolik Bölünmesini sırasında 2 Kasım 1389 - 1 Ekim 1404 döneminde Romada hüküm süren Papa. IX. Bonifatius resmen Italyada papa olarak hüküm sürmekte iken Antipapa VII. Clemens ...

                                               

V. Martinus

Papa V. Martinus, 1417den 1431e kadar Papalık yapmıstır. Seçilmesi 1378 ile 1417 yılları arasında yasanan Katolik Bölünmesini sona erdirmistir.

                                               

Aziz Paul Su Kuyusu

Aziz Paul Kuyusu Mersin ilinin Tarsus ilçesinde bulunan ve Hıristiyan azizlerinden Paula ait olduğu öne sürülen bir su kuyusudur. Kuyu Tarsus ilçe merkezinde restore edilmis eski Tarsus evlerinin bulunduğu mahallede ve 36°55′09″K 34°53′37″D koord ...

                                               

Matta (havari)

Matta, Yeni Ahitte bulunan dört incilin ilki olan Matta Incilinin yazarı ve Isanın havarilerinden biridir. Yapılan son arastırmalara göre Mattanın bir Hristiyan Ibrani olduğuna inanılır. Simgesi insan olan Matta sanatta gerek havari gerekse bir e ...

                                               

Tomas

Havari Tomas ya da Süpheci Tomas Isanın on iki havarisinden biridir. Yuhanna Incilinin aktardığına göre diğer havariler Isayı gördüklerini, onun dirildiğini söylediklerinde Tomas buna inanmaz ve "O’nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivile ...

                                               

Yurtsever Simun

Yurtsever Simun, Isanın 12 havarisi arasında en belirsiz olanlardan biriydi. Birkaç psödopigrafik yazı Simuna atfedilmis olmakla birlikte, Hieronymus Simunu MS 392-393 arasında yazılmıs De viris illustribusa dahil etmemistir.

                                               

Narbonne Katedrali

Narbonne Katedrali, Fransanın Languedoc-Roussillon bölgesine bağlı Aude ilinin idarî merkezi Narbonneda bulunan Roma Katolik Kilisesine bağlı katedrali. Aynı zamanda Fransanın ulusal tarihî anıtı dır. Mevcut yapının insaatı 1272 yılında basladı. ...

                                               

Voskreseniya Hristova Kilisesi

Voskresenia Khristova Kilisesi ya da Kurtarıcının Kanlı Kilisesi, insaatı 1883 tarihinde baslayıp, 1907 yılında tamamlanmıs, Sankt-Peterburgda bulunan "Ortodoks Kilisesi"dir. Rus Çarı III. Aleksandr döneminde insaatına baslandı, II. Nikolay dönem ...

                                               

IX. Gregorius

Papa IX. Gregorius, Doğum adı Ugolino di Conti, 19 Mart 1227 tarihinden 22 Ağustos 1241 tarihine kadar Papalık yapmıstır. Kaleme aldığı papalık mektubunda; kediler ve seytan arasında bir bağlantı kurmus, bunun sonucunda Avrupada cadı avı baslamıs ...

                                               

Livonya Haçlı Seferi

Livonya Haçlı Seferi, Kuzey Haçlı Seferleri sırasında Livonya, çağdas Letonya ve Estonya toprakları, Isveç ve Danimarkalılar tarafından istila edilmesidir. Baltık Denizinin doğu kıyısındaki toprakları Avrupa, Hristiyanlastırmaya çalısmıstır. Haçl ...

                                               

Aleksandr Nevski

→ Bu madde Rus tarihi kisiliği Aleksandr Nevski ile ilgilidir. Aynı isimli 1938 yapımı film için Aleksandr Nevski sayfasına bakınız. Aleksandr Nevski, Novgorodun Büyük Prensi ve Rus savas kahramanı. Önce Novgorod sonra da I. Vladimir beyliklerini ...

                                               

Nestûrîlik

Nestûrîlik, Asyanın çesitli ülkelerinde mensupları olan bir Hristiyanlık mezhebi. Nestûrîler kendilerini Nestûrî yerine Asurî, Doğu Kilisesi veya Doğu Asurîleri seklinde anmayı tercih ederler. Tarihi merkezleri Kuzey Irakın Musul ve Iranın Urmiye ...

                                               

Antakyalı Ioannis

Antakyalı Ioannis, Antakya patriği ve Nestorian Ihtilafı sırasında bir grup ılımlı Doğu piskoposuna liderlik etmistir. Arada sırada Antakyalı Ioannis olarak adlandırılan Ioannis Hrisostomos ile bazen karıstırılır.

                                               

Narsai

Nusaybinli Narsai geç antik çağda Edessa ve Nusaybinde yasamıs önemli bir din adamı. Narsai Nasturi Kilisesi olarak da bilinen Doğu Asur Kilisesince kilise babası kabul edilir. Sasani Imparatorluğunda Hristiyanlara karsı uygulanan zulme tanık olm ...

                                               

Ermeni Riti

Ermeni Riti, Ermeni Apostolik ve Ermeni Katolik Kiliseleri tarafından uygulanan bağımsız bir liturji. Rit Gürcistandaki önemli sayıdaki Doğu Katoliklerce de uygulanmaktadır. Liturji Ermeni Kilisesinin kurucusu ve koruyucu azizi Aydınlatıcı Grigor ...

                                               

Memleketim (sarkı)

Memleketim, Ayten Alpman tarafından 1972 yılında pop tarzında seslendirilmis Türkçe aranjman sarkıdır. Uyarlamanın sözlerini Fikret Senes yazmıstır. Sarkının müziği Mireille Mathieunün Fransızca Laveugle sarkısından alınmıstır, bu sarkının da müz ...

                                               

Bel kanto

Bel kanto, müzik parçası içerisindeki duygusal farklılıkların vurgulanması, notaların daha cazibeli bir sekilde söylenmesi, melodi ve sarkı sözlerinin anlamlandırılması seklinde bir sarkı yorumlama tekniğidir. Italyancada "güzel sarkı söyleme" an ...

                                               

Opera salonu

Opera salonu opera performanslarının sergilenmesi amacıyla kullanılan binalara verilen isimdir. Bina içinde bir sahne, orkestra çukuru, seyirci koltukları ve sahne arkası hizmet birimleri bulunur. Bazı sehirlerde sadece opera performanslarına ayr ...

                                               

Singspiel

Singspiel bir tür Almanca müzikli dram olarak gelistirilmis ve günümüzde bir opera janrı olarak kabul edilmistir. Nitelik olarak içeriği müziksel ensambl sarkıları, tek "aryalar", "ikili", "üçlü" vb sarkılar, "ballad"lar arasında konusma dialogla ...

                                               

Vokal aralığı

Vokal aralığı, bir insanın çıkarabileceği seslerin perde aralığıdır. Sarkı söylerken çıkan sesleri, ses türlerine göre sınıflandırmak için kullanılır. Aynı zamanda dilbilim, fonetik ve konusma dili patolojisi dahilinde, özellikle ton dilleri ve b ...