ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144
                                               

Iç Kale

Iç Kale, Hurriler zamanında kurulmus ve 349 yılında Roma imparatoru II. Constantius döneminde ise onarılmıstır. Artuklu Beyliğinin yönetiminde iken önemli değisimlere uğramıs ve Osmanlı Imparatorluğu döneminde ise on altı burçlu yeni bir surla çe ...

                                               

Izola

Izola Italyanca: Isola) Eski bir balıkçı kasabası ve Istriya yarımadasının Adriyatik kıyısındaki güneybatı Slovenyada bir belediyedir. Adı ada anlamına gelen Italyan Isola kelimesinden kaynaklanır.

                                               

Opatija

Opatija Hırvatistannın Adriyatik kıyısında, Rijekanın hemen güneybatısında bir sehridir. 2011 yılı itibarıyla, merkezinde yasayan 6.657 kisi ile beraber kasaba toplam 11.659 nüfusludur. Kısın 10 °C ve yaz aylarında 25 °C ortalama sıcaklık ile pop ...

                                               

Iyon Uygarlığı

Iyon Uygarlığı Yunanlar tarafından milattan önce 1200de Batı Anadoluda kurulan bir medeniyettir. Batı Anadoluda kabaca Gediz Nehrinden, Küçük Menderes Nehirine kadarki kıyı bölgesine kurmus ve Iyonya adını vermislerdir. Sehir devletleri halinde y ...

                                               

Kartacalılar

Aynı zamanda Kartacalılar olarak da bilinen Pönler kökenleri Fenikelilere dayanan Antik Kartaca halkıydı. Halkın konustuğu dil olan Pönce, Fenikece dilinin bir lehçesidir. Fenikeli atalarının aksine Kartacalılar, Kuzeybatı Afrika hinterlandını ve ...

                                               

Pönce

Pönce, Pön dili veya Kartaca dili, Sami dil ailesinden bir Kenan dili olan Fenike dilinin soyu tükenmis bir çesididir. M.Ö. 12. yüzyıldan MS 5. yya kadar Klasik Antik Çağ boyunca Pönler tarafından Kuzeybatı Afrikada ve birkaç Akdeniz adasında kon ...

                                               

Tertullianus

155 senesinde Kartaca’da pagan bir ailede doğan ve babası bir yüzbası olan Tertullianus’un mesleği avukatlıktı. 193 senesinde Hristiyanlığı kabul ettiğinde hukuki bilgi ve becerisini Hristiyan inancını açıklamaya ve savunmaya adadı. Hayat boyunca ...

                                               

Karyalılar

Karyalılar, MÖ 2. binyılının sonlarından itibaren güneybatı Anadoluda varlıkları bilinen ve Karya uygarlığını kurmus kavim. Baskentleri baslangıçta Mylasada iken, MÖ 4. yüzyılda Mausolus tarafından Halikarnasa tasınmıs, ancak Mylasa önemini korum ...

                                               

Herodot

Herodot, Antik Yunan tarihçi ve yazar. Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı, Herodot Tarihi olarak bilinen eseriyle tanınır. Eserinin esas konusu, Pers Imparatorluğu ile Antik Yunan kent devletleri arasında MÖ 499 ile MÖ 449 yılları ...

                                               

Hierocles

Hierocles Roma Imparatoru Elagabalusun gözdesi. Karya kökenli olup önce kölelestirilmis ardından da arabacı olarak Elagabalusun hizmetine alınmıstır. Elagabalus, sarısın Hieroclesi kocası olarak kabul ediyor ve Hieroclesin metresi, karısı ve kral ...

                                               

Mausolos

Mausolos, Güneybatı Anadoludaki Karya bölgesinin Pers satrapı. Pers hükümdarına bağlı olmakla birlikte daha çok bağımsız bir kral gibi hareket etmistir. Daha çok esi tarafından kendisi için yaptırılan ve Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Halik ...

                                               

Anasaziler

Anasaziler, Colorado ve New Mexico bölgesinde yasamıs olan bugünkü Hopilerin ataları. Colorado ve New Mexiconun engebeli mesalarında ve kanyonlarında kurulmus olan, zamanla asınmıs pueblolar ve çarpıcı uçurum kentleri, Kuzey Amerikanın ilk halkla ...

                                               

Kusan Imparatorluğu

Kusanlar, Hindistan’ın kuzeyinde hüküm sürmüs bir hanedan. M.Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısında, Batı kaynaklarında Sogdiana ve Bactria, Çin kaynaklarında ise Tai Hsia diye adlandırılan, bugün Afganistanın kuzey kesminde Ceyhun Irmağı ile Hindukus D ...

                                               

Halçayan

Halçayan, güney Özbekistanın Surhanderya ilindeki modern Denau sehri yakınında bulunan küçük bir saray veya kabul salonu olduğu düsünülen bir arkeolojik sit alanıdır. Oxusun kuzey kolu olan Surhanderya vadisinde bulunur.

                                               

Kara Tepe

Kara Tepe, Orta Asyadaki Bactria bölgesinde, Güney Özbekistandaki Tirmiz sehrine yakın Termez vahasında bulunan bir Budist arkeolojik sit alanıdır. Sit alanının temelleri 1. yüzyıla dayanır. Bölgede bulunan sikkelerden ulasılan sonuçlara göre 5. ...

                                               

Lidya

Lidya, Anadoluda Tunç Çağının sonlarından baslayarak MÖ 6. yüzyıla kadar hüküm süren Lidya medeniyetinin merkezini olusturan tarihî bölge. Esas olarak Gediz Nehri ve Küçük Menderes vadilerini kapsayan, günümüzde yaklasık olarak Manisa ve Usak ill ...

                                               

Kibira

Kibyra ; Burdur ili’ne 110 km uzaklıktaki Gölhisar ilçesinin batısındaki Akdağ kütlesinin eteklerinde, Gölhisar ovasına hakim tepeler üzerinde bulunan Likya antik kentidir.

                                               

Niobe

Niobe, "Frigyalı", hatta "Frigya Kralı" olarak anılan, ancak Frigya ülkesinin en batı ucunda, günümüzde Izmir-Manisa arasındaki Spil Dağı ve Yamanlar Dağı çevresinde, dağ ile aynı adı tasıyan, ancak günümüze çok az izi erismis Sipylus kenti merke ...

                                               

Thiatira

Thiatira, günümüzde Manisanın Akhisar ilçesi sınırları içerisinde kalan Antik Yunan kenti. Kent, Aziz Pavlus tarafından Batı Anadoluda kurulan Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden biridir. Thiatira kentine ait kalıntıların bir bölümü bugün Akhisa ...

                                               

Tripolis ad Meaendrum

Tripolis veya Tripolis ad Maeandrum, Denizli il merkezinin 40 km. kuzeyinde, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent kasabasının doğusunda yer alan bir antik sehirdir. Bergama Krallığı tarafından kurulduğu tahmin edilen kent, Lidya kentleri içinde yer a ...

                                               

Longobardiya

Longobardiya, Italyadaki Lombardlar tarafından kontrol edilen bölgeler için Bizans terimidir. 9-10. Yüzyıllarda, aynı zamanda güneydoğu Italyada bulunan Longobardiya Theması olarak bilinen bir Bizans askeri-sivil eyaletinin adıydı.

                                               

Geç Hititler

Geç Hititler veya Geç Hitit Devletleri, Anadolu’nun Demir Çağındaki Luvice, Aramice, ve Fenikece konusan siyasi varlıklarıdır. MÖ 1200lerde batıdan gelen Ege Göçlerinin saldırılarından kurtulabilen Hititler güney ve güney - doğu Toroslar’ın dağlı ...

                                               

Gurgum

Gurgum Krallığı coğrafi olarak Akdeniz, Doğu Anadolu, Iç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kesisim noktasında kurulmus bir Neo-Hitit kent devletidir. Krallığın merkezi genellikle bugünkü Maras Kalesi ve çevresi olarak görülür. Burada Gurgum ve Mar ...

                                               

Luvi Krallığı

Luvi Krallığının köklerinin MÖ 2300 civarında Luvilerin Güney Batı Anadoluda yerlesik yasama geçmeye baslamalarıyla atıldığı düsünülmektedir. Hint-Avrupa Dil Ailesine ait bir dil kullanan Luvilerin, Hitit Uygarlığı ile ilintili olabileceği düsünü ...

                                               

Luviler

Luviler, Anadolu’da yaklasık olarak M.Ö. 2300e doğru ortaya çıkmıs bir halktır. Luvice denilen Hint-Avrupa Dil Grubuna mensup bir dil konustukları bilinmektedir. Anadolu’nun Hitit öncesi tarihi henüz tam olarak aydınlatılamamıs olmakla birlikte 1 ...

                                               

Tarhuntassa

Tarhuntassa henuz yeri kesfedilmemis olan, kısa bir dönem için Hitit devletine baskentlik yapmıs bir Hitit sehri ve bu sehrin merkezini olusturduğu bölgeye verilen addır. Güney Anadoluda bir yerde bulunduğu hemen kesindir. Konya, Adana, Göksu vad ...

                                               

Nebatîler

Nebatiler Josephus zamanında Fırat ırmağından Kızıldenize kadar uzanan ve Suriye ile Arabistan arasındaki sınır bölgesindeki vahalardaki yerlesimleri kapsayan ve "Nebate" ismi verilen alanda yasayan kadim semitik, güney Ürdünlü, Kenanlı ve kuzey ...

                                               

II. Aretas

II. Aretas Nebati kralı. I. Rabbelden sonra kral olan II. Aretas, MÖ 103den 96ya kadar hüküm sürdü. II.Aretas, genisleme politikaları Nebati Krallığına doğrudan bir tehdit olan Hasmonean kralı Alexander Jannaeus ile aynı dönemde yasadı. Gazzenin ...

                                               

Busra

Busra, ya da resmî olarak Busra el-Sam Suriyenin Dera Ilinin, Dera Ilçesine bağlı, kurulusu çok eskilere dayanan bir sehir. Baskent Samın 120 kilometre güneyinde Ürdün sınırına yakın antik sehir. Sehir, Ürdünde yer alan Petra ile birlikte tarihi ...

                                               

Nebatî alfabesi

Nebati alfabesi, sadece ünsüz harflerin bulunduğu Nebatiler tarafından MÖ ikinci asırda kullanılmıs alfabedir. Petra, Sina Yarımadası, Suudi Arabistandaki Avdat ve Medain Salih dahil olmak üzere diğer arkeolojik mevkilerde önemli kitabeleri bulun ...

                                               

Oğuzlar

Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanına göre 24 boydan ve Kasgarlı Mahmudun Divânu Lügatit-Türk eserine göre 22 boydan olusan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyu.

                                               

Atçekenler

Atçekenler, Türklerin Oğuz Boyunun, Bozoklar kolundan Gün Han oğlu Kayı Han neslinden topluluktur. Bu topluluğun onkunları Sahindir. Taifesi: Atçeken Yörükleri. Sembol: T. Resmi kayıtlarda Tanrıdağı Türkmenleri veya Tanrıdağı Yörükleri olarak bil ...

                                               

Bacıyân-ı Rûm

Bâcıyân-ı Rûm teriminden ilk kez 15. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Âsıkpasazâde tarafından bahsedilmistir. Bâciyân-ı Rûm, kadınlardan olusan bir örgüt olması ve Âsıkpasazâdenin çalısması dısında bir kaynakta böyle bir gruba değinilmemesi nedeniyle bir ...

                                               

Berendiler

Berendiler, Ilk Rus yıllıklarında adlarına rastlanan, 11-13. yüzyıllarda, Karadenizin kuzeyinde Kiev Knezliğinin güneyindeki bozkırlarda yasamıs olan Karakalpaklılar boy birliğinden yarı-göçebe bir Türk halkıdır. Oğuzlardan olduğu düsünülüyor. Pe ...

                                               

Çetmililer

Çetmililer Çepni boyu, Oğuz Kağan Destanına göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kasgarlı Mahmuda göre yirmi iki Oğuz bölüğünden Divân-ı Lügatit-Türkte; Yirmibirincisi: جآپنِ Çepni"lilerin soyundan gelmektedir. Çorum ilinin Kargı ilçesinde Gölet Çe ...

                                               

Gagavuzlar

Gagavuzlar ya da Gagauzlar, bugünkü Moldova Cumhuriyeti’nde, basta Gagauzeli Özerk Devleti olmak üzere kuzeydoğu Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Yunanistanda yasayan, çoğunluğu Ortodoks-Hristiyan olan bir Türk topluluğu. Ayrıca Trakyanın yerli h ...

                                               

Gündüz Alp

Gündüz Âlp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliğinin kurucusu olan Osman Gazinin babası Ertuğrul Gazinin soyundan olup, çesitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazinin babası veya oğludur. Enverînin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Pasaya gör ...

                                               

Harbendelu

Harbendelu adı Ilhanlı hükümdarı Olcaytudan gelmektedir. Türklerde ve Moğollarda yeni doğan çocuğa nazar değmemesi için belli bir yasa gelene kadar kötü anlamda isim konur Olcaytunun ismine de Harbende Esekkulu ismi verilmistir. Sonrasında ise Hu ...

                                               

Harmandalı Yörükleri

"Harbendelu" adı Ilhanlı hükümdarı Olcaytudan gelmektedir. Türklerde ve Moğollarda yeni doğan çocuğa nazar değmemesi için belli bir yasa gelene kadar kötü anlamda isim konur Olcaytunun ismine de Harbende Esekkulu ismi verilmistir. Sonrasında ise ...

                                               

Hayme Hatun

Hayme Hâtun veya Hayma Ana, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazinin ninesi, Sungur Tekin, Gündoğdu Bey, Ertuğrul Gazi ve Dündar Beyin annesidir.

                                               

Ikiöküz

Ikiöküz veya Ikki Öküz Kâsgarlı Mahmud,Divân-ı Lügatit-Türkte adı geçen Oğuzların bir sehridir. O devirde Türk ülkesinde bulunan birçok sular, dereler "öküz" adıyla anılır. Bu sehir "Ila" ile "Yafınç" dereleri arasında bulunur. "Terinğ köl" Iki Ö ...

                                               

Karahan Ikiz Türbeleri

Karahan Ikiz Türbeleri – Iran, Güney Azerbaycanda, Kazvin və Hamedan sehirleri arasında bulunan Karahan bölgesinde, birbirindən 29 metre arayla bulunan Büyük Selçuklu Devleti devrine ait iki türbe. "Karahan Ikiz Türbeleri", Türk mimarisinin en de ...

                                               

Karnak (sehir)

Karnak, Türk Dilinin en eski ve değerli sözlüklerinden Divânu Lügatit-Türkte قرناق Karnak" Oğuz sehirlerinden biri ”. seklinde tanımlanmıstır. Bilād al-Guzziyya yani Oğuz ilinde bir Oğuz sehridir. O dönemde Siri Derya havzasında nehrin sağ yakası ...

                                               

Oğuz Yabguluğu

Oğuz Yabguluğu ya da Oğuz Yabgu Devleti, Kiev Knezliği tarafından yenilgiye uğratılan Hazar Kağanlığının gücünü kaybetmesiyle Hazarlara bağlı olarak Hazar denizi ile Aral gölü arasında ve civarında yasayan Tengrici Oğuzlar, 950 yıllarında Hazarla ...

                                               

Sitgün

Sitgün, Kasgarlı Mahmud, Divân-ı Lügatit-Türkte; ستكون Sitgün" "Oğuz sehirlerinden birisi. seklinde tanımlanladığı Bilād al-Guzziyya yani Oğuz ilinde bir Oğuz sehridir. O dönemde Sitgün Siri Derya havzasında nehrin sol yakasında konumlanmıstır. O ...

                                               

Sugnak

Sugnak, Kasgarlı Mahmud, Divân-ı Lügatit-Türkte; سغناق Sugnak" "Oğuz sehirlerinden biri. seklinde tanımlanladığı Bilād al-Guzziyya yani Oğuz ilinde bir Oğuz sehridir. O dönemde Sugnak Siri Derya havzasında nehrin sağ yakasında konumlanmıstır. Oğu ...

                                               

Süleyman Sah

Süleyman Sah veya Kaya Alp oğlu Süleyman Alp, Osmanlı Imparatorluğunun resmî olarak kurulmasına giden süreçte önemli bir yere sahiptir. Kaya Alpin oğlu ve Ertuğrul Gazinin babası olan Gündüz Alpin atasıdır.Bazı kaynaklara göre ise Ertuğrul Beyin ...

                                               

Batbayan

Batbayan, Kubratın 638deki ölümünden sonra I. Büyük Bulgar Hanlığının topraklarında kalarak burada egemenlik kuran Ön-Bulgar kumandan. Böylece Batbayan, doğudaki Bulgarların; kardesi Asparuh ise batıdaki Bulgarların hanı olmustur.

                                               

I. Boris

I. Boris ya da Boris-Mihail, 852-889 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devletinin ve Ön Bulgarların ilk Hristiyan hanı. Hristiyanlığa geçtiğinde "Mihail" adını aldı. Tahminen 850 yılında Sırbistanda çıkan taht kavgası ve otorite bosluğunu ...

                                               

Bulgar (sehir)

Bulgar, Divân-ı Lügatit-Türkte; بلغار Bulgar" herkesçe tanınmıs olan bir Türk sehri ”. veya Idil boyunda tanınmıs eski bir Türk sehri." olarak da tanımlamıstır. Idil Bulgarlarına 8. ile 15. yüzyılları arasında baskentlik yapmıs, Etil Nehri Idilni ...