ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 139                                               

Glykon

Glykon, 2. yüzyılda Roma Imparatorluğu içinde büyük ve etkili bir külte sahip olmus, Aleksandros isimli bir hekim tarafından Abonuteikhosta olusturulmus antik bir yılan tanrısıydı. Kültün çağdası hicivci Lukianos, tanrıya birincil edebi referansı ...

                                               

Müezza

Müezza, söylenene göre Islam peygamberi Muhammedin kedisidir. Muhammed, Uhud seferinde önlerine yavrusunu emziren siyah-beyaz bir Habes kedisi çıkınca askerin güzergâhını değistirmis; dönüste de bu kediyi sahiplenerek Müezza adını vermisti. Bir g ...

                                               

Sinosefali

Sinosefali veya köpekbaslılık, farklı kültür ve mitlerde yaygınca yer bulmus köpek veya çakal basına sahip olma özelliğini tanımlar. Bu terim köpek bası manasına gelse de, genellikle köpek kafalı bir insan vücuduna atıfta bulunulmak istenildiğind ...

                                               

Kutsal Yerler

Akka, Israil yakınlarındaki Bahci kentinde bulunan Bahaullahın Makamı, Bahâîler tarafından kabul görülen en kutsal alandır. Bahâîlikin kurucusu olan Bahaullahın naasını içermektedir. En kutsal ikinci yer ise Hayfadaki Babın Makamıdır. Babın Iran, ...

                                               

Cudi Dağı

Cudi Dağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Silopi, Sırnakda yer alan 2.114 m rakıma sahip dağdır. Islam tarihi ve teolojisi açısından öneme sahiptir; Kuranda Nuhun gemisinin tufandan sonra Cudi Dağına oturduğu belirtilmektedir. Ayrıca dağ, 1990lar ...

                                               

El-Askeri Camii

El-Askerî Camii veya Askeriyye Camii/Türbesi, Irakın baskenti Bağdatın yakınlarında, 125 km güneyinde bulunan Samarra kentindeki bir türbe ve cami kompleksi olup Siî Müslümanlar için dünyadaki kutsal ziyaretlerinin en önemlilerindendir. Ibadethan ...

                                               

Gola Çetu

Gola Çetu, Alevilikte kutsal sayılan doğal bir mekan. Tuncelinin kuzeyinde, Munzur ve Pülümür çaylarının birlestiği yerdedir. Hızırın Gölü olarak da bilinir. 2011 yılında Tunceli Belediyesi tarafından doğal park hâline getirilmistir.

                                               

Palatino Tepesi

Palatino Tepesi, Romanın yedi tepesinden en merkezde olanı ve Roma kentinin tarihî kalıntılar açısından en zengin bölgesi. Roma Forumundan yaklasık 40 m yukarıdadır ve tepeden bakar diğer tarafta ise Circus Maximusa tepeden bakar. Ingilizce saray ...

                                               

Yerin ekseni

Yer’in ekseni veya axis mundi, dinlerde ve mitolojilerde yer ile cennet ve cehennem gibi ya da Tanrı/tanrıların ikamet ettiği yer arasındaki iliskinin sağlandığına inanılan yer. Daha yüksek ve daha alçak alemler arasındaki seyahatler ve iletisim ...

                                               

Panenteizm

Panenteizm, diyalektik teizm veya kamusal tanrıcılık, panteizmde olduğu gibi Evrenin kendisinin Tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak da ilk devindirici olan tanrının Evren ve tüm varlıkları özünden yarattığını ve Evrene askın, Evrenin bilinc ...

                                               

Isığın ve Buzun Senfonisi

Oğuz. M. Tanaydın’ın 2015 ile 2019 yılları arasında yazdığı ve dört ciltten olusacak Isığın ve Buzun Senfonisi Serisinin yayımlanmıs ilk ve tek kitabıdır. Türk romancılığı açısından alısılagelmemis bir konu içeren roman; bilinmeyen bir galaksidek ...

                                               

Abdest

Abdest   ; Somalice: weeso ), Müslümanların, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizliktir. Kurana göre her namazın yanında bedensel temizlenm ...

                                               

Kumb Mela

Kumb Mela Festivali veya kısa adıyla Kumb Mela, Hindistanda 12 yılda bir düzenlenen, Hinduizm geleneklerine göre yasatılan toplumsal bir festivaldir. Dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul edilir. Müslümanların, Kabede yaptığı hac, Müs ...

                                               

Sebil

Sebil, dısarıda olanların ücretsiz faydalanmaları adına su dağıtma amacıyla hayrat olarak yaptırılan Islami mimarideki bir yapıdır. Bağımsız bir yapı olabileceği gibi bir külliyenin içerisinde de yer alabilir. Türkiyede, Anadolu Selçuklu Devleti ...

                                               

Sadırvan

Genellikle cami avlularında ortada bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan üzeri kubbeli abdest yeri. Ama bazen tek sıra halinde de olabilir. Genel olarak her camide bulunur. Sadırvanın ortasındaki havuzu, estetik bir ...

                                               

Tufan

Tufan, birçok yerel efsaneye ve kutsal kitaplara göre Tanrı tarafından bir kavmi, milleti ya da tüm insanları cezalandırmak amacıyla gönderildiğine inanılan büyük felaket. Tufanın detayları farklı kültürlerde farklılıklar arz etmekle beraber en ç ...

                                               

Samanizm

Samanizm, varlığı tüm insanların tarihinde Erken Tas Devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniği. Günümüzde yenilenerek tekrar uygulanmaya baslanan sekline ise Neo-Samanizm denir.

                                               

Saman

Uygurlarda ise 8. - 11. yüzyıl," Kam” sözcüğünün" din adamı” anlamında değil, büyücü, sihirbaz anlamında kullanıldığı bilinmektedir. Uygurca’da saman," hastalıkları gideren, acıları dindiren, çılgınlıkları, saraları yatıstıran, hastalara ilaç yap ...

                                               

Bön

Bön veya Bon, kendini Tibet Budizminden aynı genel öğretileri ve terminolojiyi paylasmasına rağmen ayrı olarak tanımlayan bir Tibet dinidir. 11. yüzyılda ortaya çıkmıs olup kitaplarını ağırlıklı olarak termalardan ve görüslerini Loden Nyingpo gib ...

                                               

Elf

Elf, Cermen mitolojisi′nde ve folklorunda yer alan doğaüstü varlık türüdür. Elfler Iskandinav, Anglo Sakson ve Cermen kültür kollarına ayrılan kuzey kültürünün çok popüler bir halk inanısı figürüdür. Elfler kimi zaman iyi yürekli, sefkatli, hasta ...

                                               

Göğün göbeği

Göğün göbeği Asya Samanizm’indeki sembolik bir kavramın adıdır. Göğün kalbi”," göğün merkezi” gibi çesitli adlar altında çesitli mitolojilerde de rastlanan bu sembolik kavrama Asya’da özellikle Altay, Yakut, Uygur, Baskurt, Kırgız, Kalmuk, Çukçi, ...

                                               

Kenin-Lopsan Mongus

Mongus Kenin-Lopsan - Tıva adlı Türk ülkesinde 10 Nisan 1925 yılında, Höndergey Çöön-Hemçik bölgesinde Ças-tal denilen yerde doğmustur. Tuva Türklerinden kültürel aktivist, sair, yazar, gazeteci, tarih bilimi doktoru, etnograf, folklorist, Tuva u ...

                                               

Korkut Ata

Korkut Ata, Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallastırılmıs; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teskilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı’nd ...

                                               

Mapuçe mitolojisi

Güney-orta Sili ve güneybatı Arjantinin yerli Mapuçe halkının mitolojisi ve dini, kapsamlı ve eski bir inanç sistemidir. Mapuçe halkını olusturan çesitli gruplarda bir dizi benzersiz efsane ve efsane ortaktır. Bu efsaneler dünyanın yaratılısını v ...

                                               

Menerik

Menerik Yakut Türklerinde samanlığa yeteneği olan kisilerde görülen ve kolaylıkla vecde erismeyi sağlayan sinirsel hastalığa denir. Altay halklarına göre Samanlık, ailede soydan gelen ve özellikle çocukluk çağında sara nöbetleriyle gelen bir hast ...

                                               

Odin

Odin, Cermen mitolojisinde son derece saygıdeğer bir tanrı. Odin ile ilgili günümüze ulasan çoğu bilginin kaynağı olan Iskandinav mitolojisi; Odini bilgelik, sifa, ölüm, kraliyet, darağacı, bilgi, savas, zafer, büyücülük, siir, çılgınlık ve runik ...

                                               

Suyla

Suyla - Türk ve Altay mitolojisinde Yazgı Tanrısı. Su ile Günes ve Ay’ın ısığından yaratılmıstır. At gözlü, kartal gagalı, esek kulaklı ve yılan saçlıdır. Toğurtka kusu ongunudur. Tomurta kusu Tanrı’nın elçisi olarak kabul edilir. Insanları korum ...

                                               

Trol (mitoloji)

Trol, Iskandinavya folkloründe geçen ve korkunç gözüken bir mistik, insanımsı devasa yaratıktır. Troller folklörde, Ingiliz peri masallarındaki Ogreler benzeri seytani devlerden, dağlarda yasayan, dağa insanları kaçıran, vahsi ve daha insan benze ...

                                               

Vættir

Vættir, Iskandinav mitolojisindeki ruhlardır. Terim, âlfar, dvergar, jötnar,Troller,Huldufolk ve tanrılar da dahil olmak üzere doğaüstü varlıkların tam kozmosunu ifade etmek için kullanılabilir.Bir yerin sahibi olan ruhunu,iyesini ifade eder.Ayrı ...

                                               

Vahsi Av

Gökyüzünde kosan hayalet atlılar ve koruyucu ruhlara dayanan bu inanç basta Iskandinav,Çerkes,Hint,Japon,Kızılderili ve Kelt mitolojileri olmak üzere Kuzey yarımküredeki pek çok kültürde görülmektedir.Islam inancında da Hızır,Kırklar makamı ve gö ...

                                               

Yasam ağacı

Yasam ağacı kavramın kökeni tarih-öncesi denilen devirlere kadar uzanan, basta Asya samanist gelenekleri olmak üzere, pek çok gelenekte rastlanan bir semboldür.

                                               

Yer Iyesi

Yer Iyesi – Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde arazi ve toprağın koruyucu ruhu. Cer Iyesi / Eğesi / Ezi / Issı / Iççisi de denir. Esanlamlı olarak Orun Iyesi / Eğesi / Ezi / Issı / Iççisi tabiri de kullanılır. Moğollar Gazar Ezen derler. Toprağ ...

                                               

Ana tanrıça

Tanrıça tapınımı disi Tanrıçaya veya tanrıçalara tapınmakta kullanılan genel bir tanımdır. Pek çok New Age Tanrıça izdesleri, hiyerarsik bir inançtan uzak olmayan "kulluk" teriminden kaçınarak tanrıça ruhsallığı terimini kullanmayı tercih etmekte ...

                                               

Megalit

Megalit bir yapı veya anıt olusturmak amacıyla kullanılan büyük bir tastır. Bu yapılar bir veya birkaç megalitten olusabilir. Megalitik sıfatı bu tür taslardan yapılmıs anlamını tasır, taslar harçla değil birbirlerine geçmeli olarak bir arada dur ...

                                               

Rano Raraku

Rano Raraku Paskalya Adasının Rapa Nui Milli Parkında Terevaka bölgesinin eteklerinde bulunan volkanik bir kraterdir. Krater volkanik kül bulutu ve tüflerle olusmustur. 1800lü yıllara kadar 500 yıl süre boyunca ada halkı tarafından tas ocağı olar ...

                                               

Tarih öncesinde din

Tarih öncesinde din, Tarihöncesi çağdaki insanların dini inançları ve uygulamalarıdır. Terim Paleolitik din, Mezolitik din, Neolitik din ve Tunç Çağı dinlerini kapsar. Demir Çağı da bu kapsamda toplanabilmektedir.

                                               

Radyo kaynağı SHGb02+14a

Radyo kaynağı SHGb02+14a, Mart 2003te SETI home projesinde kesfedilmis ve 1 Eylül 2004 tarihli New Scientist ´te duyurulmus bir radyo kaynağı ve Dünya-dısı akıllı varlık arastırması adayıdır. Kaynak, hidrojen tarafından soğrulup foton ısıması yay ...

                                               

Süper Ay

Süper ay, Ayın yörüngesi Dünyaya en yakın konumda olduğunda, aynı zamanda ay dolunay evresindeyken olusur. Ay, Dünyanın yörüngesinde dolasırken onu Dünyaya yaklastıran ve uzaklastıran eliptik bir yörünge ve oval sekile sahiptir. Bu elipsteki en u ...

                                               

Tutulma

Tutulma, bir astronomik objenin geçici olarak önüne engel gelerek kapanması sonucu olusur ki bu ya önüne baska bir cisim gelmesi ya da gözlemci ve objenin arasına baska bir cisim gelmesi ile olur. Tutulma bir tip "syzygy"dir. Tutulma terimi sıklı ...

                                               

Dalga (su)

Dalga, deniz dalgaları çesitli etkenler sonucu meydana gelir. Öncelikle rüzgâr dalgaların olusmasında baslıca bir faktördür. Rüzgârlar deniz yüzeyinde enerji ile bir itki meydana getirirler ve bunun sonucunda dalgalar olusur. Ayrıca depremler son ...

                                               

Duran dalga

Fizikte duran dalgalar, zamana göre salınım yapmasına rağmen belli bir bölgede sabit duran dalgalardır. Bu dalgaların uzayda herhangi bir noktadaki maksimum genliği zamana göre sabittir ve salınımları es fazdadır. Bir duran dalgada genliğin minim ...

                                               

Çeken akıntı

Rip akıntısı, olarak adlandırılan bir rip akımı, dalgaların kırıldığı plajların yakınında meydana gelebilen, kırılan dalgaların ters yönünde akan belirli bir su akımı türüdür. Kıyıya ulasan dalgalara tepki olarak olusur. Pek çok sahilde rip dalga ...

                                               

Dünyaya yakın süpernova

Dünyaya yakın süpernova, Dünyaya yakın bir yıldızın patlaması ile olusan süpernovalardır. Biyosferde fark edilebilir etkiler yaratır.

                                               

Cehennemden Daha Sıcak

Cehennemden Daha Sıcak, yönetmenliği Mick Jacksonın yaptığı ve senaryosu Jerome Armstrong ve Billy Ray tarafından yazılan 1997 yapımı bir ABD felaket filmidir. Film, Los Angeles Acil Durum Yönetimi Ofisinin Baskanı Michael Roarkın kentte bir yana ...

                                               

Rüzgar Yükseliyor

Rüzgar Yükseliyor, Hayao Miyazakinin yazıp yönettiği 2013 yapımı Japon anime filmdir. Konusunu Tatsuo Horinin kısa öyküsü üzerine olan Kaze tachinu adlı mangadan alan film, Jiro Horikoshinin kurgusal biyografisi niteliğindedir. Jiro Horikoshi, II ...

                                               

Tokyo Magnitude 8.0

Tokyo Magnitude 8.0, Bones ve Kinema Citrus tarafından hazırlanan 2009 yapımı bir felaket anime serisidir. Seri, Temmuz-Eylül 2009 tarihlari arasında Fuji TVnin noitaminA bloğunda yayınlandı. Seri, Japonyanın baskenti Tokyoda meydana gelen büyük ...

                                               

The Life of Birds

The Life of Birds, BBC tarafından yapılan ve David Attenboroughun sunduğu belgesel serisidir. Ilk yayını Birlesik krallıkta 21 Ekim 1998 tarihinde yapılmıstır. 10 bölümden olusan belgesel serisi, kusları ve onların yasamını konu edinir.

                                               

Ayı (film)

Ayı 1988 yılı Fransız yapımı bir doğa filmidir. Film 19. yüzyıl Kanadasında geçmektedir. Yönetmen Jean Jaques Annard’dır. Filminn kahramanı olan erkek ayı baska filmlerde de rol almıs olan özel eğitimli Bart adında bir ayıdır.

                                               

Kırlangıçlar Susamıssa

Kırlangıçlar Susamıssa, köylerinde kurulacak HESlere karsı doğayı koruma mücadelesi veren Doğu Karadenizli bir köy halkının gerçek hikâyesini anlatmaktadır. Belgesel ve kurgusal görüntülerin iç içe kullanıldığı ve oyuncuları köy halkı olan film, ...

                                               

Tanrılar Çıldırmıs Olmalı

Tanrılar Çıldırmıs Olmalı 1980 yapımı bir Güney Afrika Birliği filmidir. Bir doğa filmi olmakla birlikte komedi unsurları da bol kullanılmıstır. Bu ülkeye yönelik kısıtlamalar sebebiyle Botswana üzerinden Dünya film piyasasına girmis ve büyük ilg ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →