ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129
                                               

Zhengde

Imparator Zhengde veya asıl adıyla Zhu Houzhao, Çinin Ming Hanedanının 10. imparatorudur. Saltanatı 1505ten 1521 yılında ölümüne kadar sürmüstür. Zhengde, Imparator Hongzhinin kalan tek çocuğu olmasından dolayı prensler arasında herhangi bir reka ...

                                               

Hayır Bey

1464 veya 1465te, Malbay adındaki bir Çerkesin oğlu olarak Kerç yakınlarındaki Samsun köyünde doğdu. Babası, onun da kardesleri gibi iyi bir eğitim alması için Sultan Kayıtbayın yanına, Memlük sarayına verdi. Eğitiminden sonra Memlük olarak orduy ...

                                               

Kara Mahmut Reis

Hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Ne zaman doğduğu ve donanmaya ne zaman katıldığı bilinmese de, Rodos Seferinde iki adanın fetih harekâtıyla görevlendirildi. Bu görevlerde emrine küçük bir filo verilmesi, kendisinin yetenekli ve olgun bir den ...

                                               

Sehsüvaroğlu Ali Bey

Sehsüvaroğlu Ali Bey veya Dulkadiroğlu Ali Bey, Dulkadiroğlulları Beyi Sehsüvar Beyin oğludur. Osmanlıların yardımıyla Dulkadir Beyi olan ancak daha sonra uğradığı Memlüklere karsı aldığı mağlubiyet üzerine Kahireye götürülüp idam edilen Sehsüvar ...

                                               

Ashikaga Yoshitane

Ashikaga Yoshitane, Ashikaga sogunluğunun 10. sogunudur. Iktidarı baslangıçta 1490dan 1493e kadar ve yeniden 1508den 1521e kadar sürmüstür. Ashikaga Yoshiminin oğlu ve Ashikaga Yoshinorinin torunuydu.

                                               

Antonio Grimani

. Antonio Grimani. 6 Temmuz 1521 – 7 Mayıs 1523 döneminde Venedik Cumhuriyetine "Doçe" unvanı ile devlet baskanlığı yapan 76ıncı dükadır. Doçe Leonardo Loredannun ölümünden sonra yapılan seçimden sonra 6 Temmuz 1521de tahta çıktı. 1 yıl 10 ay 1 g ...

                                               

VI. Hadrianus

Papa VI. Hadrianus), – ö. 14 Eylül 1523, Roma, Papalık Devletleri), Katolik Kilisesinin dini lideri, Papa. 29 Ocak 1522 - 14 Eylul 1523 tarihleri arasında Papalık yapmıstır. Hollanda asıllı olan VI. Hadrianus, 1976da Polonyalı II. Ioannes Paulusu ...

                                               

Pietro Perugino

Pietro Perugino ya da tam adıyla Pietro di Cristoforo Vannucci, Rönesans dönemi Italyan ressamı. Floransa ve Perugia kentinde iki önemli resim atölyesinin sahibi olan Perugino, 15. yüzyılın son ve 16. yüzyılın ilk çeyrekleri boyunca Italyan yarım ...

                                               

Ulrich von Hutten

Ulrich von Hutten Greifswald Üniversitesinde Teoloji okudu. Kutsal Roma Cermen Imparatorluğunun Imparatorluk Sövalyelerinin lideri oldu. Mısralarıyla Martin Luthere yardım etti. Skolastik düsüncelere karsı çıkısı ile adını felsefe tarihine yazdır ...

                                               

Hain Ahmed Pasa

Gürcü asıllıdır. Eğitimini Enderunda yaptı. Yeniçeri ağası olarak çıkma yaptı. 1516-1517de I. Selimin Mısır Seferine ikinci imrahor olarak katıldı. 1521de Kanuni Sultan Süleymanın Belgrad seferine katıldı ve Belgradın fethinde yararı görüldü. Bu ...

                                               

I. Ismail

I. Ismail veya Sah Ismail tam unvanıyla Ebul-Muzaffer Bahadır el-Hüseynî, Safevî Tarikatının lideri, Safevi Devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı. Ismailin egemenlik dönemi, Iran tarihinin en önemli dönemlerinden biridir. Iran, Ismailin 1501 yılın ...

                                               

Joachim Patinir

Joachim Patinir ya da de Patiner, Flaman rönesans ve manzara ressamıdır. Muhtemelen ressam Herri met de Blesin amcasıdır, takipçileri panoramik kuzey Rönesans manzara üslubunu olusturmuslardır.

                                               

Revani

Revani, Türk sairi. Yapıtlarından iyi bir öğrenim gördüğü anlasılan Revani, II. Bayezid döneminde Istanbula gelip, ilk surre eminliğine getirilerek, Mekke ve Medine yoksullarına dağıtılmak için hazırlanan parayı götürmekle görevlendirildi; ama gö ...

                                               

Alonso Fernández de Lugo

Alonso Fernández de Lugo Kanarya Adaları’nın Kastilya Krallığı’na katılmasını sağlayan bir Ispanyol fatihi idi. Sanlúcar de Barramedada doğdu. La Palma ve Tenerife adalarını fethetti. Fetih sürecinde çesitli savaslarda yerli Guançelere karsı sava ...

                                               

Durmus Han Samlu

Durmus Han Samlu, Kızılbas Türkmen, Safevî devlet adamı. Durmus Han, Abdi Bey Samlunun oğluydu, annesi ise Sah Ismailin kız kardesiydi. 1503te Durmus Han Isfahan valisi olarak atandı, ancak Tebrizde kalmayı seçti ve Mirza Sah Hüseyni veziri olara ...

                                               

Ferhad Pasa

Ferhad Pasa ya da Damad Ferhad Pasa, Osmanlı devlet adamı. Memlük Beyi Canberdi Gazâlînin ayaklanmasının bastırılması sırasında, Suriyeye düzenlenen seferin serdarı olarak atandı. I. Selimin Irana ve I. Süleymanın Rodosa düzenlediği seferlerde ye ...

                                               

Diego Kolomb

Diego Kolomb, Kastilya ve Aragon Hükümdarları emri altında bir gezgin ve kasifti. 2. Okyanus Deniz Amirali, 2. Batı Hint Adaları Genel Valisi ve 4. Batı Hint Adaları Valisi olarak Kastilya ve Aragon Hükümdarlarına hizmet etti. Kristof Kolomb ve k ...

                                               

Giovanni dalle Bande Nere

Rönesans Italyasının en önemli kadınlarından Caterina Sforzanın üçüncü evliliğinden Forlide doğan oğludur. Küçük yasından beri savas sanatına meraklı ve kabiliyetlidir. Gençliğindeki maceracılığından ve kabahatlerinden ötürü Floransa kentinden ik ...

                                               

Ibrahim Ludî

Babası Iskender Ludînin ölümü üzerine en büyük oğlu olarak 22 Kasım 1517de tahta çıktı. Bu duruma karsı çıkan muhalifleri kardesi Celal Hanın etrafında toplanarak idareyi ikiye bölmek istediler ancak Ibrahim Ludî kardesinin üzerine ordu sevk eder ...

                                               

Juan Sebastián Elcano

Juan Sebastián del Cano, sonra Elcano Ispanyol kasif, denizci. Macellan seferine katılan gemilerden Concepcion’a kumanda etti. Sefere katılan son gemiyi 1522 yılında Avrupa’ya ulastırdı. Dünya turunu yapan ilk Avrupalı denizcidir. V.Karl tarafınd ...

                                               

II. Lajos

II. Lajos, Macaristan ve Bohemya kralıdır. Babası II. Vladislav, annesi ise Anne de Foix-Candledir. Babası ölünce Macaristan ve Bohemya tahtına 10 yasındayken oturdu. Habsburg prensesi Mary ile evlendi. Lajos gençliğinde Kutsal Roma Imparatoru I. ...

                                               

Pál Tomori

Pál Tomori Katolik kesis ve Macaristanın Kalocsa baspiskoposuydu. 1523 yılında Sremska Mitrovica yakınlarında bir Osmanlı ordusunu yendi. Pál Tomori, 1526da Mohaç Muharebesinde Macar ordusunun György Szapolyai ile birlikte baskomutanıydı. Kaçan a ...

                                               

Shō Shin

Shō Shin, Ryukyu Krallığının dokuzuncu kralı ve II. Shō boyunun üçüncü lideridir. Saltanatı, 1477den 1526 yılına kadar sürmüstür. Shō Shin, kendi lehine tahttan çekilen amcası Shō Senin yerine geçmis olup uzun hükümdarlığı, büyük bir barıs ve gör ...

                                               

Seyh Hamdullah

Seyh Hamdullah, veya bir Türk hattatıdır. Sühreverdiyye tarikatı seyhlerinden Mustafa Dede Efendi’nin oğludur.

                                               

Vittore Carpaccio

Vittore Carpaccio. Venedik Cumhuriyetinde doğup büyüyüp yasamıs Italyan asıllı Venedik Rönesansı ekolüne bağlı bir ressam. Venedik Rönesansı resminin 15. yüzyıldan 16. yüzyıla geçis döneminde önemli olmakla beraber belirli resim akımlarına katılm ...

                                               

Zenbilli Ali Efendi

Zenbilli Ali Efendi, Osmanlı döneminde görev yapmıs bir Seyhülislamdır. Asıl adı Ali Cemalidir. Zenbilli müfti olarak da bilinir. Molla Fenari’nin hocası ve Sultan I. Murad zamanın ünlü alimlerinden Cemalüddin Muhammed Aksarayi soyundan Ahmet Ibn ...

                                               

Rodrigo de Bastidas

Rodrigo de Bastidas, Ispanyol kâsif ve fatih. Kuzey Amerika sahillerinin haritasını çıkardı ve Karayiplerde Santa Marta sehrini kurdu. Altın elde etmek umuduyla Bastidasla serüvene katılan askerler, yağmalanan altınları bölüsmeyi teklif ettiler. ...

                                               

Rumlu Div Sultan

Rumlu Div Sultan, Safevî Devleti emirül-ümerası, Türkmen komutan. Safevîlerin askeri gücünü olusturan yedi Kızılbas Türkmen oymağından Rumlu oymağına mensuptu. 1516-1527 yıllarında, Erivan Eyaletinin valisiydi. 1524ten 1527ye kadar, o zaman resit ...

                                               

Albrecht Dürer

Albrecht Dürer tarihleri arasında yasamıs Alman ressam, matematikçi ve matbaacı. Geç gotik Flaman sanatı uygular. Rembrant ve Goya ile birlikte eski basımların en önemli isimlerinden biridir. Nürnberg, Almanyada doğmus ve ölmüstür. Dürerin babası ...

                                               

Francisco de Peñalosa

Talavera de la Reinada doğmus ve her ne kadar Burgos ve Romada da bulunmussa da kariyerinin büyük çoğunluğunu maestro di capilla olarak hizmet verip Sevillada geçirmistir. Ölümü de Sevillada olmustur.

                                               

Pánfilo de Narváez

Pánfilo de Narváez, Ispanyol kâsif ve fatih. De Narváez, iki seferiyle tanınmıstır. Hernán Cortése karsı çıktığı 1520 Meksika seferi ve felaketle sonuçlanan 1527 Florida seferi. De Narváez, 1527de Florida içlerine ilerlediğinde Apaçi yerlilerinin ...

                                               

Giovanni da Verrazzano

Giovanni da Verrazzano, Italyan kâsif. Fransa kralı I. Fransuvanın hizmetinde Kuzey Amerikayı kesfetti. 1524te Kuzey Amerikanın Güney Karolina ile Newfoundland ve Labrador arasındaki Atlantik kıyılarını kesfeden ilk Avrupalı oldu. Son yolculuğuna ...

                                               

Divane Mehmed Çelebi

Divane Mehmed Çelebi, Semâî Mehmed Çelebi ya da Sultan Dîvânî, Osmanlı döneminde yasamıs mevlevî seyhi ve divan sairi. Afyonkarahisarda meydana gelen veba salgınında bütün kardeslerini yitiren Mehmed Çelebinin kendisi de uzun süre komada kaldıkta ...

                                               

Hans von Gersdorff

Hans von Gersdorff veya Schyl-Hans, 1517de Feldbuch der Wundarzney adlı eserini yayınlayan bir cerrahtı. Kitapta Hans Wechtline atfedilen bazı gravürler bulunmaktadır.

                                               

Urs Graf

Urs Graf, Isviçreli oymabaskı ustası ve kuyumcu. Ağaç ve aside yedirme baskılarıyla tanınmıstır. Önce kuyumcu olan babası Hugo Grafın yanında yetisti, daha sonra da Baselde öğrenim gördüğü sanılır. Albrecht Dürerin ve yardımcısı Hans Baldung-Grie ...

                                               

Sümbül Efendi

Sünbül Sinan Efendi, Istanbul’un büyük velîlerinden, Halvetiyyenin Sünbüliyye kolunun kurucusu mutasavvıf, medrese kökenli müfessir ve vâiz.

                                               

Andrea del Sarto

Andrea del Sarto, Yüksek Rönesans ve Maniyerizm üslubunun baslangıç döneminde Floransada yasamıs ve resimler hazırlamıs Italyan bir ressamdır. Yasadığı dönemde hazırladığı resimler ve resim yapma yetenekleri gayet övülmüs ve beğenilmis ve bu döne ...

                                               

Kanō Masanobu

Kanō Masanobu, Kanō Okulunu açan Japon ressam. Tarihî belgelere göre en geç 1463te Kyotoda ressam olarak faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Bu dönemde Muromachi Bakufunun resmî ressamlığını yaptığı düsünülmektedir. Izu Eyaletinde bir samuray olan ...

                                               

Louise de Savoie

Louise de Savoie, Fransız soylu, Auvergne ve Bourbonnais naibesi, Nemours düsesi ve Fransa Kralı I. Françoisnın annesi. 1515, 1525-1526 ve 1529 yıllarında Fransa naibesi olarak görev yapmıstır.

                                               

Mehmed Gazzâlî

Mehmed Gazzâlî ya da asıl adıyla Muhammed bin Durmus, Osmanlı müderris, müellif. Lakabı olan Deli Birâder adıyla da tanınmaktadır.

                                               

Molla Arap

Molla Arap, Osmanlı alimi, vaiz. Asıl adı Muhyiddin Mehmed dir. Babası Ömer, dedesi Teftâzânînin talebelerinden olan Hamza bin Ivazdır. Dedesinin göç ettiği Antakyada doğmustur. Küçük yasta babası ve amcalarından dini eğitim almıstır. Daha sonra ...

                                               

Figânî

Figânî, 16. yüzyıl Osmanlı divan sairi. Kanuni Sultan Süleyman çağı sairlerindendir. Kanuni’nin sehzadelerinin sünneti nedeniyle yazdığı" Suriyye Kasidesi ” en bilinen eseridir. Devrin sadrazamı Pargalı Ibrahim Pasa aleyhine bir siirin kendisine ...

                                               

Lâmiî Çelebi

1472 yılında Bursa’da doğmus ve 1532 yılında yine Bursada ölmüstür. Babasının adı Osmandır ve babası II. Bayezid döneminde defterdarlık yapmıstır. Dedesi ise Nakkas Alidir. Mecdinin ifadelerine bakıldığında Lamii Çelebi ilk önce medrese eğitimi a ...

                                               

III. Mamia Dadiani

III. Mamia Dadiani 1512den öldüğü tarihe kadar Megrelyanın eristaviliğini yapan Dadiani hanedanı üyesidir. Mamia, Gürcistan Krallığının dağılma sürecinde yarı bağımsız hükümdarlık yapan II. Liparitin oğlu ve halefisiydi. Mamia, Abhazyada kültürel ...

                                               

Ludovico Ariosto

Ludovico Ariosto, Italyan sair. Ludovico Ariosto, epik siir Orlando Furiosonun yazarı olarak ünlenmistir. Bu siirin kahramanları ve olayları pek çok sanatçı tarafından tablo ve müzik eserlerinde kullanılmıstır. Reggio Emiliada doğan Ludovico Ario ...

                                               

Mary Tudor (Fransa Kraliçesi)

Mary Tudor, VII. Henry ve Yorklu Elizabethin son kızları. 1514te Fransa Kralı XII. Louis ile evlendi ve Fransa Kraliçesi oldu. Kocası bir yıl sonra ölünce ülkesi Ingiltereye geri döndü. Ingilterede Suffolk Dükü Charles Brandon ile evlendi, çiftin ...

                                               

XII. Muhammed

XII. Muhammed ya da Batı dillerindeki adıyla Boabdil Ispanyada hüküm süren Müslüman Nasri Hanedanı tarafından yönetilen Gırnata Emirliğinin 22. ve son hükümdarıdır. Gırnatanın 2 Ocak 1492 tarihinde Hristiyanların eline geçmesi sonucu hükümdarlığı ...

                                               

Parlak Mustafa Pasa

Bosnalı Arnavut asıllıdır. Devsirme olarak Istanbula getirilip Enderunda eğitim görmüstür. "Parlak" lakabı hakkında bilinen belge yoktur ama Sicill-i Osmanide lakabının "Palak" olduğunu ve bu sözcüğün de Arnavutça "ihtiyar" anlamına "Plak"tan gel ...

                                               

Pîrî Mehmed Pasa

Pîrî Mehmed Pasa, I. Selim saltanatının son yıllarında ve I. Süleyman saltanatının ilk yıllarında 25 Ocak 1518-27 Haziran 1523 tarihleri arasında bes yıl bes ay iki gün sadrazamlık yapmıs Osmanlı devlet adamı.

                                               

Said Han

Sultan Said Han, Yarkand Hanlığını Eylül 1514ten Temmuz 1533e kadar yöneten bir handır. Said 1490 yılı içinde doğmus ve ilk Moghul Hanı Toğluk Timurun torunu ve Ahmet Alca Han’ın oğludur. Moghullar Islam dinini benimsemis ve Türklestirilmis olan ...