ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 119
                                               

II. Baudouin (Latin imparatoru)

Latin Imparatoru ve Fransa Kralı soyundan gelen Pierre de Courtenay ile ilk ve ikinci Latin imparatorları I. Baodouin ile Henrinin kızkardesi Yolandenın en küçük oğludur. 1228 yılında sadece 11 yasındayken imparator oldu. Naiplik eski Kudüs Kralı ...

                                               

Prens Hisaaki

Prens Hisaaki, Kamakura sogunluğunun sekizinci sogunudur. Iktidarı 1289dan 1308e kadar sürmüstür. Imparator Go-Fukakusanın oğlu olup çoğunlukla Hōjō boyu naipleri tarafından kontrol edilen kukla bir hükümdardı.

                                               

Prens Koreyasu

Prens Koreyasu, Kamakura sogunluğunun yedinci sogunudur. Iktidarı 1266dan 1289a kadar sürmüstür. Prens Munetakanın oğlu olup çoğunlukla Hōjō boyu naipleri tarafından kontrol edilen kukla bir hükümdardı.

                                               

Prens Morikuni

Prens Morikuni, Kamakura sogunluğunun dokuzuncu ve son sogunudur. Iktidarı 1308den 1333e kadar sürmüstür. Prens Hisaakinin oğlu olup çoğunlukla Hōjō boyu naipleri tarafından kontrol edilen kukla bir hükümdardı. Iktidarından sonra Kemmu Restorasyo ...

                                               

Prens Munetaka

Prens Munetaka, Kamakura sogunluğunun altıncı sogunudur. Iktidarı 1252den 1266ya kadar sürmüstür. Imparator Go-Saganın ilk oğluydu ve 10 yasındayken görevden alınan Kujō Yoritsugunun yerini aldı ve çoğunlukla Hōjō boyu naipleri tarafından kontrol ...

                                               

VI. Boemondo

VI. Boemondo, Adil olarak da isimlendirilmistir, 1251den ölümüne kadar Antakya Prensliği prensi. Aynı zamanda Trablussam Kontudur. V. Boemondo ile Papa III. Innocentiusun büyük yeğeni Luciana Lucienne di Segninin oğludur. Hükümdarlığında, Antakya ...

                                               

Ahmed el-Bedevî

Ahmed el-Bedevî, Seyyid Ahmed Bedevî tam adıyla Ebü’l-Fityân Ahmed bin Ahmed bin Ibrahim el-Fâsî et-Tantâvî el-Bedevî, Arap mutasavvıf, Bedeviyye tarikatının kurucusu. Yüzünü bedeviler gibi örttüğünden el-Bedevî olarak anılmıstır.

                                               

Guido Guinizelli

Guido Guinizelli, 1230da Bolognada dünyaya gelir. Babası, Guinizello da Magnano; annesi, Guglielmina di Ugolino Chisleridir. Ne var ki, yasamı üzerine bilinenler çok azdır. 1266da, Bolognada yargıçlık görevini yürüttüğü bilinmektedir; bununla bir ...

                                               

Sparapet Sempad

Sparapet Sempad, bir asil ve Kilikya Ermenistanında Kral I. Hethumun ağabeyiydi. Kilikyada diplomat, yargıç ve askeri subay olarak görev yapan, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin baskomutanı Constable veya Sparapet unvanına sahip önemli bir figürdü ...

                                               

Mehmed (Karamanoğulları beyi)

I. Mehmed ya da Karamanoğlu Mehmed Bey, Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı. Subası olan Kerimüddin Karaman Beyin en büyük oğludur. Doğum tarihi 1240 olup ölümü 1277dir. Mehmet Bey askerî ve idarî yönden bilgili bir devlet adamı ...

                                               

Muînüddin Süleyman

Pervâne Muineddin Süleyman, Anadolu Selçuklu dönemi devlet adamı. II. Gıyaseddin Keyhüsrev in vezirlerinden Mühezzebüddin Ali ed-Deylemî nin oğludur. Kösedağ Muharebesi sonrasında Mugandaki Moğol komutanı Baycu Noyan ile barıs görüsmelerine giden ...

                                               

Nevevî

Nevevî, 13. yüzyılda yasamıs Arap hadis ve fıkıh bilgini. 1233 yılında Samın güneyinde Neva köyünde doğdu. Doğduğu yere nispetle Nevalı anlamına gelen, Nevevî olarak tanılır. Ilim tahsiline Kuran-ı Kerim ile baslayan Nevevi; hadis, Islam hukuku, ...

                                               

Bing (Song)

Imparator Bing veya asıl adıyla Zhao Bing, Çinin Song Hanedanının 18. ve son imparatorudur. Saltanatı 1278den 1279 yılında ölümüne kadar sürmüstür.

                                               

II. Izzeddin Keykâvus

II. Gıyaseddin Keyhüsrev ölmeden önce küçük oğlu II. Alaeddin’i veliaht olarak vasiyet etmisti. 1249da Vezir Semseddin Muhammed el-Isfahânînin öldürülmesinden sonra Celâleddin Karatay üç sehzadeyi birlikte tahta oturtmus, cuma hutbelerini üçü adı ...

                                               

Berke (Memlûk sultanı)

Muhammed Berke Han ya da tam adıyla Meliküs-Said Sultan Nasırüddin Berke, Mısır ve Suriyede 1277 ile 1279 yılları arasında hüküm sürmüs Bahrî Memlûk Hanedanının besinci sultanıdır.

                                               

Ivaylo

Ivaylo ya da Domuz Çobanı Ivaylo, 1278-1279 yılları arasında çarlık yapmıs eski Bulgar asi lider. Gençliğinde bir domuz çobanı olan asi lider Ivaylo, 1277 yılında ekonomik sorunlardan ötürü çıkan bir ayaklanmanın basına geçti. Bulgar Kralı Konsta ...

                                               

Mengü Timur

Mengü Timur ya da Mangu Temür ; 1266-1280 yılları arasında Altın Orda Devleti Hanı. Batu Han’ın torunu Togan/Tutukanın oğludur. Berke Hanın varis bırakmadan ölmesiyle 1266 yılında Altın Orda tahtına çıktı. Hükümdarlığının ilk yılında, Venedik ve ...

                                               

VIII. Mihail

VIII. Mihail Paleologos, 1259-1282 arasında Bizans Imparatorluğunu yönetmistir. VIII. Mihail, 1453te Osmanlı Devleti tarafından Istanbulun Fethine kadar, Bizans Imparatorluğunda hükmünü sürdüren, Paleologos Hanedanının kurucusu olmustur. 1261de K ...

                                               

X. Alfonso

Kastilyalı X. Alfonso, Bilgin olarak da adlandırılır, 1252-1284 yılları arasında Kastilya kralıydı. Babası Aziz III. Fernando ölümüyle, Müslümanlara karsı saldırıya yeniden basladı ve Jerez 1253 ve Cadiz 1262 civarı sehirlerini ele geçirdi. 1264t ...

                                               

I. Carlo (Napoli)

Napolili I. Carlo, Anjulu I. Carlo veya Charles dAnjou, Fransa Kralı VIII. Louis ile Blanche Kastillinin en küçük oğlu idi ve sonra Fransa Kralı olacak IX. Louisin ve Toulouse Kontu II. Alfonsonun küçük kardesi idi. 1246dan itibaren Provans Kontu ...

                                               

Francesca da Rimini

Francesca da Rimini. Revennalı Guido da Polentanın güzel kızıdır. Dante ile aynı zamanlarda yasamıslardır ve Dante kendisini bir karakter olarak Ilahi Komedyada resmetmistir.

                                               

IV. Martinus

Papa IV. Martinus, gerçek adı ile Simon de Brion, 22 Subat 1281 tarihinden ölümüne kadar Roma Katolik Kilisesinde papalık yapmıstır. Bizans Imparatoru VIII. Mihaili aforoz etmistir.

                                               

III. Philippe

III. Philippe, lakabı Cesur Philippe, 1270-1285 yılları arasında Fransa kralı. Dıs politikada ve askeri alanda büyük ölçüde basarısızlığa uğramasına karsın krallık yönetiminin otoritesini pekistirmis ve ülke topraklarını genisletmistir.

                                               

Sihâbüddin Ahmed el-Karafî

Sihâbüddin Ahmed El-Karafi, Maliki fıkıh ve tefsir bilgini. Berberi kökenlidir ve Mısırda Eyyubiler ve Memlûk Sultanlığı zamanında yasamıstır. Tam adı Ahmed bin Ebi’l Alâ Idris bin Abdürrahman bin Abdullah Ibni Yelin olup künyesi Ebu’l-Abbâsdır. ...

                                               

Abis Hatun

Babası Sad b. Ebu Bekir annesi Yezd atabeginin kızı Terken Hatundur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Fars atabegi olan Selçuk Sah, Abis Hatunun annesi Terken Hatunu öldürüp, Abis Hatun ve kız kardesini hapsedip, Ilhanlı memurlarını da öldürünce Hül ...

                                               

Bar Hebraeus

Abu-l Farac ya da Bar Hebraeus veya Ebül Ferec Ibnül Ibri, 13. yüzyıl Anadolusundaki Selçuklu yönetiminde bulunan Melitenede yasamıs felsefeci, tarihçi, sair, gramer uzmanı, müfessir, ilahiyatçı ve dönemin Süryani Katolikosu. Bazı kaynaklar ondan ...

                                               

Ibn Saîd (1213 doğumlu)

Ibn Saîd ya da tam adıyla Ibn Saîd el-Mağribî, Ibn Saîd el-Endülisî adıyla da bilinen Endülüs Emevî coğrafyacı, tarihçi ve siir koleksiyoneri. Granada yakınlarındaki Alcalá la Realde 1213 yılında doğan Ibn Said Marakeste büyümüstür. Eğitimini Sev ...

                                               

IV. Honorius

Papa IV. Honorius 2 Nisan 1285ten ölümüne kadar papalık yapmıstır. Papalığı boyunca büyük ölçüde kendisinden önceki papa IV. Martinusun izlediği Fransız yanlısı politikayı sürdürdü.

                                               

II. Levon

II. Levon ya da Leon II, 1269/1270 yılından 1289 yılına kadar Kilikya Ermeni Krallığı Kralı. Kral I. Hetoum ile Kraliçe Zabel çiftinin oğludur. Hethumid Hanedanı üyesidir.

                                               

Kalavun

Kalâvûn; tam adıyla Seyfeddin Kalâvûn el-Elfi el-Mansûr veya bütün lâkaplarıyla El-Melik el-Mansûr Seyf ed-Dīn Kalâvûn el-Elfi es-Sâlihî en-Necmî el-Alâî, 1279 ile 1290 döneminde Mısırda hüküm sürmüs Türk asıllı Bahrî Hanedanından Memlûk Devletin ...

                                               

Argun Han

Argun Han diğer adıyla Argon Moğol Imparatorluğu Ilhanlıların 1284 ile 1291 yılları arasındaki hükümdarı. Abaka Hanın oğluydu ve babası gibi o da bir Budistti. Kutsal Topraklardaki Müslümanlara karsı Franco-Moğol ittifakı kurma amacıyla Avrupaya ...

                                               

Sülemis

Sülemis ya da tam adıyla Melikül-Adil Sultan Bedrüddin Sülemis Mısır ve Suriyede 1279 yılında 7 yasında iken 100 gün kadar hüküm sürmüs altıncı Türk asıllı Bahrî hanedanından Memlûk Sultanıdır.

                                               

IV. Nicolaus

Papa IV. Nicolaus, ya da doğum adı ile Girolamo Masci, 22 Subat 1288den 1292de ölümüne kadar papalık yapmıstır. Seçimle gelen ilk Fransiskan Papaydı.

                                               

Sadi

Seyh Sadi-i Sirazi, Fars sâir ve Islam âlimi. Salgur Atabegliğinin hüküm sürdüğü sırada günümüz Iran topraklarının Siraz kentinde doğmustur. Çocukken babasını kaybedip dedesi ve amcası tarafından yetistirilmistir. Daha sonra Bağdata gidip Nizamiy ...

                                               

VI. Davit

VI. Davit Narin, Bagrationi hanedanına mensup Gürcü kralı. Gürcü Krallığını 1245-1259 yılları arasında yönetmis, Moğol Imparatorluğu isgali altındaki dönemde 1259 yılından ölümüne dek Imereti Krallığının hükümdarı olmustur.

                                               

Halil (Memlûk sultanı)

El-Esref Halil ya da tam adıyla Melikul-Esref Sultan Salahuddin Halil, Mısır ve Suriyede 1290 ile 1293 yılları arasında hüküm sürmüs Bahri Memluk hanedanının sekizinci Türk sultanıdır. Bir Kıpçak Türkü olan Memluk sultanı Kalavunun oğlu ve halefi ...

                                               

Kubilay Han

Kubilay Han Moğol Imparatorluğunun kağanı, aynı zamanda Çindeki Yuan Hanedanlığının kurucusu ve ilk imparatorudur. Toluy ve Sorghaghtani Bekinin ikinci oğlu; Cengiz Hanın torunudur. Moğol hanı Mengünün kardesi; Irandaki Moğol Ilhanlılar devletini ...

                                               

Baydu Han

Baydu Han ; 1295 yılında kısa süreli Ilhanlı hükümdarı. Hülagû Han’ın torunu olup, babası Targay’dır. Hayatının ilk yılları hakkında bilgi bulunmamaktadır. Argun Han’ın tahta çıkması sırasında ona destek veren Baydu, Argun’un ani ölümü üzerine 22 ...

                                               

Geyhatu Han

Geyhatu Han ; 1291-1295 yılları arasında Ilhanlı Devletinin hükümdarı. Abaka Han’ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu’daki Moğol idaresinin basına getirildi. 1286 yılında Aksaray’a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir ...

                                               

II. Ioannis (Trabzon imparatoru)

II. Ioannis Megas Komninos, 1280 yılından 1297 yılına kadar Trabzon Imparatorluğunun imparatoru. I. Manuil ile üçüncü karısı Trabzon soylusu Irini Syrikainanın en küçük oğludur. Öz ağabeyi Georgiosun Moğol Ilhanı Abaka Han tarafından esir edilmes ...

                                               

Ketboğa (Memlûk sultanı)

Kaçan Kitbuğa Sam sehri iç kalesine sığındı. Fakat sonunda tekrar sultanlığa gelmesinin imkânsızlığını anladı. Kendi yerine Memluklu Sultanı olarak tahta çıkan Laçin el-Mansurinin sultan olduğunu tanıdı. Laçin ile Kitbuğa genç köle iken aynı köle ...

                                               

Erik Magnusson

Erik Magnusson Prestahatare, 1280-1299 yılları arasındaki Norveç kralıdır. Magnus Lagaböte ile kral naibeliği yapmıs olan Danimarkalı prenses Ingeborg’un oğlu. Norveç kilisesinin hak ve ayrıcalıklarını çok genis bulan naiplik" Konsey”i, bas psiko ...

                                               

Hüsâmeddin Lâçin

Hüsâmeddin Lâçin, Mısır ve Suriyede Eylül 1296 ile 1299 tarihleri arasında hüküm sürmüs on birinci Memluk sultanıdır.

                                               

Çaka Nogay

Çaka Nogay, 1299-1300 yılları arasında hüküm süren Ikinci Bulgar Imparatorluğu çarı. Nogay Hanın oğlu olan Çaka, Bulgar Çarı I. Georgi Terterin kızı Elena ile evlendi. 1290ların sonunda Tokta Han ile Nogay Hanın giristiği Altın Orda Devletindeki ...

                                               

Guido Cavalcanti

Guido Cavalcanti, Italyan sair. Dolce Stil Nuovo akımının önde gelen sairlerindendir. Günümüze 52 siiri ulasmıstır. 13. yüzyıl Italyan Edebiyatının Danteden sonra en önemli sairi kabul edilir.

                                               

Guillaume de Nangis

On dördüncü yüzyılın hemen basında ölen Guillaume de Nangis St. Denis Manastırı’nda bir kesis olarak yasamıstır. 1285 yılında manastır kütüphanesinde custos cartarum olarak görevlendirilince Latince yazılmıs kronikleri serh etmistir. Kroniğin yar ...

                                               

Sungur Tekin

Sungur Tekin Bey, Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olup Süleyman Sahın ve Hayme Ananın dört oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazinin amcasıdır. Süleyman Sahın 1227 yılında Fırat nehrinde boğulmasıyla birlikte k ...

                                               

Kaydu

Kaydu de facto Çağatay Hanı. Ögeday’ın torunu, Kasi’nin oğlu olup 1235/36 yılında doğmustur. Bazı kaynaklarda amcası Kadan ile karıstırılması nedeniyle 1240/41 yılındaki Avrupa seferinde yer alan Moğol komutanlar arasında gösterilmistir. Möngke 1 ...

                                               

Aydoğdu Bey

Aydoğdu Bey, Âsıkpasazâdenin Tevârîh-i Âl-i Osman isimli eserine göre Osmanlı Beyliğinin kurucusu olan Osman Gazinin kardesi Gündüz Beyin oğlu, ağabeyi Aktimur Beydir. Doğum tarihinin 1284 - 1287 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir, çünkü ...

                                               

I. Hâkim

I. Hâkim, Ellidokuzuncu Islam Halifesi. Abbasi hanedanına mensuptur. 1262-1302 yılları arasında Memlük Devletinin koruması altında Kahirede halifelik yapmıstır.